quan hệ hỗ trợ trong quần xã biểu hiện ở

hint-header

Cập nhật ngày: 18-10-2022

Bạn đang xem: quan hệ hỗ trợ trong quần xã biểu hiện ở


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Trang


Quan hệ tương hỗ nhập quần xã bộc lộ ở:

nằm trong sinh, hội sinh, thích hợp tác

B

quần tụ trở nên đàn hoặc cụm và hiệu suất cao nhóm

C

kí sinh, ăn loại không giống, khắc chế cảm nhiễm

D

nằm trong sinh, hội sinh, kí sinh

Chủ đề liên quan

Diễn thế sinh thái xanh là:

A

quy trình chuyển đổi của quần xã ứng với việc thay cho thay đổi của môi trường

B

quy trình chuyển đổi của quần xã qua chuyện những quy trình tiến độ, ứng với việc chuyển đổi của môi trường

C

quy trình chuyển đổi tuần tự động của quần xã qua chuyện những quy trình tiến độ, ứng với việc chuyển đổi của môi trường

D

quy trình chuyển đổi tuần tự động của quần xã qua chuyện những quy trình tiến độ, ko ứng với việc chuyển đổi của môi trường xung quanh.

Lưới thức ăn

A

bao gồm nhiều chuỗi thức ăn

B

bao gồm nhiều loại loại vật sở hữu mối quan hệ đủ dinh dưỡng với nhau

C

bao gồm nhiều chuỗi đồ ăn sở hữu những đôi mắt xích chung

D

bao gồm nhiều loại loại vật nhập cơ sở hữu loại vật phát triển, loại vật hấp phụ và loại vật phân giải

Cho những chuỗi đồ ăn sau: Lúa → Cào cào → Ếch → Rắn → Đại bàng. Trong chuỗi đồ ăn bên trên, loại vật này nằm trong bậc đủ dinh dưỡng cung cấp 3?

Vì sao loại ưu thế nhập vai trò cần thiết nhập quần xã?

A

Vì sở hữu con số thành viên nhiều, sinh khối rộng lớn, sở hữu sự đối đầu mạnh

B

Vì sở hữu con số thành viên nhiều, sinh khối rộng lớn, sinh hoạt mạnh.

C

Vì tuy rằng sở hữu con số thành viên nhỏ, tuy nhiên sinh hoạt mạnh.

D

Vì tuy rằng sở hữu sinh khối nhỏ tuy nhiên sinh hoạt mạnh.

Quá trình thao diễn thế loại sinh bên trên rừng cây rộng lớn sau thời điểm bị chặt huỷ như vậy nào?

A

Rừng cây mộc rộng lớn bị chặt không còn Rừng thưa cây mộc nhỏ Cây mộc nhỏ và cây lớp bụi Cây lớp bụi và cỏ rung rinh ưu thế Trảng cỏ

B

Rừng cây mộc rộng lớn bị chặt không còn Cây mộc nhỏ và cây lớp bụi Rừng thưa cây mộc nhỏ Cây lớp bụi và cỏ rung rinh ưu thế Trảng cỏ

C

Rừng cây mộc rộng lớn bị chặt không còn Rừng thưa cây mộc nhỏ Cây lớp bụi và cỏ rung rinh ưu thế Cây mộc nhỏ và cây lớp bụi Trảng cỏ

D

Rừng cây mộc rộng lớn bị chặt không còn Cây lớp bụi và cỏ rung rinh ưu thế Rừng thưa cây mộc nhỏ Cây mộc nhỏ và cây lớp bụi Trảng cỏ

Tại sao những loại thông thường phân bổ không giống nhau nhập không khí, tạo ra theo hướng trực tiếp đứng hoặc theo hướng ngang?

A

Do quan hệ tương hỗ trong những loại.

B

Do nhu yếu sinh sống không giống nhau

C

Do quan hệ đối đầu trong những loại

D

Do giới hạn về mối cung cấp dinh cơ dưỡng

Núi bục: bị vỡ ra vì sức ép lấp giàn giụa một hồ nước nước ngọt. Sau một thời hạn, cỏ cây nẩy lên, dần dần phát triển thành một vùng đồi núi nhỏ ngay lập tức bên trên điểm trước cơ là hệ sinh thái xanh nước đứng. Đó là:

Quan hệ thân mật nhì loại loại vật, nhập cơ một loại chất lượng tốt, còn một loại không tồn tại lợi hoặc rất có hại cho sức khỏe là quan hệ nào?

D

Quan hệ khắc chế - cảm nhiễm.

Nguyên nhân phía bên trong tạo ra thao diễn thế sinh thái xanh là:

A

sự đối đầu nhập loại nằm trong group ưu thế

B

Xem thêm: dấu hai chấm có tác dụng gì

sự đối đầu nhập loại căn nhà chốt

C

sự đối đầu trong những group loại ưu thế

D

sự đối đầu nhập loại đặc thù.

Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn mang bành → Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, sâu sắc ăn lá ngô là loại vật chi thụ?

Cho chuỗi đồ ăn sau: Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá rô → Chim chim thầy bói.
Chuỗi đồ ăn này được mở màn bằng

C

loại vật phân giải hóa học cơ học

NB): Các đặc thù cơ bạn dạng của quần xã là:

A

bộ phận loại, tỉ lệ thành phần group tuổi hạc, tỷ lệ.

B

chừng phong phú và đa dạng, sự phân bổ những sá thể nhập quần xã.

C

bộ phận loại, mức độ sinh đẻ và sự tử vong.

D

bộ phận loại, sự phân bổ những thành viên nhập quần xã

NB): Các quần xã loại vật vùng nhiệt đới gió mùa có:

A

sự phân tầng trực tiếp đứng.

D

nhiều cây to tướng và động vật hoang dã rộng lớn.

NB): Loài ưu thế là loại sở hữu tầm quan trọng cần thiết nhập quần xã do:

B

mức độ sinh sống mạnh, sinh khối rộng lớn, sinh hoạt mạnh.

C

sở hữu tài năng chi khử những loại không giống.

D

con số thành viên nhiều, sinh khối rộng lớn, sinh hoạt mạnh.

NB): Các cây tràm ở rừng U minh là loài:

NB): Ví dụ này tại đây minh họa quan hệ đối đầu không giống loài?

A

Giun đũa sinh sống nhập ruột heo.

B

Tảo giáp nở hoa khiến cho độc cho tới tôm, cá nhập và một môi trường xung quanh.

D

Cây lúa và cỏ ngớ ngẩn sinh sống nhập một ruộng lúa.

NB): Xét những ví dụ sau:
(1) Tảo giáp nở hoa khiến cho độc cho tới cá, tôm, chim ăn cá.
(2) Cây phong lan sinh sống bám bên trên thân mật cây mộc.
(3) Cây tỏi tiết hóa học khiến cho khắc chế sinh hoạt của vi loại vật xung xung quanh.
(4) Cú và chồn nằm trong sinh sống nhập rừng, nằm trong bắt con chuột thực hiện đồ ăn.
Những ví dụ này phản ánh quan hệ khắc chế - cảm nhiễm ?

NB): Quần xã là:

A

một tập trung những loại vật nằm trong loại, nằm trong sinh sống nhập một không gian gian giảo xác lập.

B

một tập trung những quần thể không giống loại, nằm trong sinh sống nhập một không gian gian giảo và thời hạn chắc chắn, ràng buộc cùng nhau như 1 thể thống nhất và quần xã sở hữu cấu tạo kha khá ổn định quyết định.

C

một tập trung những quần thể không giống loại, nằm trong sinh sống nhập một chống, vào trong 1 thời khắc chắc chắn.

D

một tập trung những quần thể không giống loại, nằm trong sinh sống nhập một không gian gian giảo xác lập, vào trong 1 thời khắc chắc chắn.

NB): Ý nghĩa sinh thái của sự phân vùng các cá thể nhập quần xã theo đuổi chiều thẳng đứng là

A

Làm cho tới quần xã nhiều dạng phong phú rộng lớn

B

Làm tăng tính ổn định của quần xã

C

Giảm cạnh trạnh tăng, cao hiệu quả sử dụng nguồn sống

D

Tăng sự gắn bó rộng lớn giữa các loài nhập quần xã

TH): Hiện tượng kiểm soát sinh học tập hoàn toàn có thể xẩy ra trong mỗi từng mối quan hệ này sau đây:

A

Giữa con chuột và rắn mang bành.

C

Xem thêm: chẳng biết em đúng hay sai

Giữa rắn mang bành và rắn cạp nia.

D

Giữa vi trùng lam và nấm (trong địa y).