qua thấu kính hội tụ nếu vật thật cho ảnh ảo thì vật phải nằm trước kính một khoảng

Câu hỏi:

29/05/2020 70,304

Bạn đang xem: qua thấu kính hội tụ nếu vật thật cho ảnh ảo thì vật phải nằm trước kính một khoảng

D. kể từ 0 cho tới f

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D. Xem Điểm sáng hình ảnh tạo nên vì chưng thấu kính quy tụ SGK

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật phẳng lì nhỏ bịa đặt vuông góc với trục chủ yếu trước một thấu kính quy tụ chi cự 30 centimet một khoảng chừng 60 centimet. Hình ảnh của vật nằm

A. sau kính 60 cm

B. trước kính 60 cm

C. sau kính trăng tròn cm

D. trước kính trăng tròn cm

Câu 2:

Một vật bịa đặt trước một thấu kính 40 centimet cho 1 hình ảnh trước thấu kính trăng tròn centimet. Đây là

A. thấu kính quy tụ sở hữu chi cự 40 cm

B. thấu kính phân kì sở hữu chi cự 40 cm

C. thấu kính phân kì sở hữu chi cự trăng tròn cm

D. thấu kính quy tụ sở hữu chi cự trăng tròn cm

Câu 3:

Đặt một vật phẳng lì nhỏ vuông góc trước một thấu kính phân kì chi cự trăng tròn centimet một khoảng chừng 60 centimet. hình ảnh của vật nằm

A. trước kính 15 cm

B. sau kính 15 cm

Xem thêm: vở bài tập khoa học lớp 5

C. trước kính 30 cm

D. sau kính 30 cm

Câu 4:

Đặt một vật phẳng lì nhỏ vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính quy tụ chi cự trăng tròn centimet cơ hội kính 100 centimet. Hình ảnh của vật

A. ngược hướng và vì chưng 1/4 vật

B. nằm trong chiều và vì chưng 1/4 vật

C. ngược hướng và vì chưng 1/3 vật

D. nằm trong chiều và vì chưng 1/3 vật

Câu 5:

Qua thấu kính quy tụ, nếu như vật mang lại hình ảnh ảo thì hình ảnh này

A. ở trước kính và to hơn vật

B. ở sau kính và to hơn vật

C. ở trước kính và nhỏ rộng lớn vật

D. ở sau kính và nhỏ rộng lớn vật

Câu 6:

Đặt một vật phẳng lì nhỏ vuông góc với trục chủ yếu trước một thấu kính một khoảng chừng 40 centimet, hình ảnh của vật hứng được bên trên một chắn và cao vì chưng 3 vật. Thấu kính này là

A. thấu kính quy tụ chi cự 30 cm

B. thấu kính quy tụ chi cự 40 cm

C. thấu kính quy tụ chi cự 40 cm

D. thấu kính phân kì chi cự 30 cm

Xem thêm: người theo đuổi ánh sáng truyện