phương trình tích lớp 8

Bình chọn:

4.2 bên trên 522 phiếu

Bạn đang xem: phương trình tích lớp 8

Lý thuyết phương trình tích1. Dạng tổng quát: A(x).B(x) = 0 Xem cụ thể

Trả điều thắc mắc 1 Bài 4 trang 15 SGK Toán 8 Tập 2

Trả điều thắc mắc 1 Bài 4 trang 15 SGK Toán 8 Tập 2. Phân tích nhiều thức

Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 2 Bài 4 trang 15 SGK Toán 8 Tập 2 Trả điều thắc mắc 2 Bài 4 trang 15 SGK Toán 8 Tập 2. Hãy lưu giữ lại một đặc thù của luật lệ nhân những số, tuyên bố tiếp những xác định sau: Trong một tích, nếu như với cùng 1 quá số vì chưng 0 thì ... Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 3 Bài 4 trang 16 SGK Toán 8 Tập 2

Giải phương trình:

Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 4 Bài 4 trang 17 SGK Toán 8 Tập 2 Trả điều thắc mắc 4 Bài 4 trang 17 SGK Toán 8 Tập 2. Giải phương trình Xem điều giải

Bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập dượt 2

Xem thêm: thần quay phiên bản mới

Giải bài bác 21 trang 17 SGK Toán 8 tập dượt 2. Giải những phương trình: a) (3x - 2)(4x + 5) = 0 ...

Xem điều giải

Bài 22 trang 17 sgk toán 8 tập dượt 2Bằng cơ hội phân tách vế trái ngược trở nên nhân tử, giải những phương trình sau: Xem điều giải Bài 24 trang 17 sgk toán 8 tập dượt 2Giải bài bác 24 trang 17 SGK Toán 8 tập dượt 2. Giải những phương trình: Xem điều giải

Bài 25 trang 17 sgk toán 8 tập dượt 2

Giải bài bác 25 trang 17 SGK Toán 8 tập dượt 2. Giải những phương trình:

Xem điều giải

Bài 26 trang 17 SGK Toán 8 tập dượt 2Giải bài bác 26 trang 17 SGK Toán 8 tập dượt 2. TRÒ CHƠI (chạy tiếp sức) Xem điều giải