ôn tập về phân số

Tổng ăn ý đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh với đáp án và lời nói giải chi tiết

Bạn đang xem: ôn tập về phân số

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Viết phân số chỉ phần tiếp tục tô màu sắc của từng hình bên dưới đây:

b) Viết lếu láo số chỉ phần tiếp tục tô màu sắc của từng hình bên dưới đây:

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm ghi chép phân số hoặc lếu láo số ứng của từng hình.

Lời giải chi tiết:

a) Hình 1 : \( \displaystyle{3 \over 4}\)                          Hình 2 : \( \displaystyle{2 \over 5}\)

    Hình 3 : \( \displaystyle{5 \over 8}\)                          Hình 4 : \( \displaystyle{3 \over 8}\) 

b) Hình 1 : \( \displaystyle1{1 \over 4}\)                        Hình 2 : \( \displaystyle2{3 \over 4}\)

    Hình 3 : \( \displaystyle3{2 \over 3}\)                        Hình 4 : \( \displaystyle4{1 \over 2}\) 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Rút gọn gàng những phân số:

\(\dfrac{3}{6}\);         \(\dfrac{18}{24}\);         \(\dfrac{5}{35}\);         \(\dfrac{40}{90}\);         \(\dfrac{75}{30}\).

Phương pháp giải:

Khi rút gọn gàng phân số rất có thể thực hiện như sau:

- Xét coi tử số và kiểu mẫu số nằm trong phân chia không còn mang lại số bất ngờ này to hơn 1.

- Chia tử số và kiểu mẫu số mang lại số cơ.

Cứ thực hiện như vậy cho tới khi sẽ có được phân số tối giản.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{3}{6}= \dfrac{3:3}{6:3}= \dfrac{1}{2}\);                     \(\dfrac{18}{24} = \dfrac{18:6}{24:6} = \dfrac{3}{4}\);

\(\dfrac{5}{35}= \dfrac{5:5}{35:5} = \dfrac{1}{7}\);                 \(\dfrac{40}{90} = \dfrac{40:10}{90:10}= \dfrac{4}{9}\);   

\(\dfrac{75}{30} = \dfrac{75:15}{30:15} = \dfrac{5}{2}\). 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng kiểu mẫu số những phân số:

a) \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{2}{5}\);                             

b) \(\dfrac{5}{12}\) và \(\dfrac{11}{36}\);

c) \(\dfrac{2}{3}\), \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{4}{5}\).

Xem thêm: chức năng tìm quanh đây của zalo

Phương pháp giải:

Khi quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số rất có thể thực hiện như sau:

Lấy tử số và kiểu mẫu số của phân số loại nhất nhân với kiểu mẫu số của phân số loại nhị.

Lấy tử số và kiểu mẫu số của phân số loại nhị nhân với kiểu mẫu số của phân số loại nhất.

Lời giải chi tiết:

a)  \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 5}{4 \times  5}= \dfrac{15}{20}\);

     \(\dfrac{2}{5}=\dfrac{2 \times  4}{5 \times 4}=\dfrac{8}{20}\);

b) \(\dfrac{5}{12}=\dfrac{5 \times 3}{12 \times 3}=\dfrac{15}{36}\);

    Giữ nguyên vẹn phân số \(\dfrac{11}{36}.\) 

c) \(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 4 \times 5}{3 \times 4 \times5}=\dfrac{40}{60}\);             

    \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 3 \times 5}{4 \times 3 \times 5}=\dfrac{45}{60}\);

    \(\dfrac{4}{5}=\dfrac{4 \times 3 \times 4}{5 \times 3 \times 4}=\dfrac{48}{60}\). 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Điền lốt tương thích \((>;\; <;\;=)\) vô khu vực chấm:

\(\dfrac{7}{12}....\dfrac{5}{12}\)                   \(\dfrac{2}{5}.....\dfrac{6}{15}\)                  \(\dfrac{7}{10}....\dfrac{7}{9}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc đối chiếu phân số:

- Nếu nhị phân số với nằm trong kiểu mẫu số, phân số này với tử số to hơn thì phân số cơ to hơn và ngược lại.

- Nếu nhị phân số với nằm trong tử số, phân số này với kiểu mẫu số to hơn thì phân số cơ nhỏ thêm hơn và ngược lại.

- Nếu nhị phân số ko nằm trong kiểu mẫu số, tao rất có thể quy đồng kiểu mẫu số rồi đối chiếu nhị phân số sau thời điểm quy đồng.

Lời giải chi tiết:

+) \(\dfrac{7}{12}  > \dfrac{5}{12}\) (vì \(7>5\)).

+) Ta có: \(\dfrac{2}{5}= \dfrac{2 \times 3}{5 \times 3} = \dfrac{6}{15}\) 

     Vậy \(\dfrac{2}{5} = \dfrac{6}{15}\).

+) \(\dfrac{7}{10} < \dfrac{7}{9}\) (vì \(10>9\)). 

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Viết phân số tương thích vô vạch giữa \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) trên tia số:

Phương pháp giải:

Quy đồng nhị phân số \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) với kiểu mẫu số công cộng là \(6\) rồi mò mẫm phân số ở thân thiện nhị phân số cơ.

Lời giải chi tiết:

Ta có:  \( \dfrac {1}{3} = \dfrac {2}{6}\) ;    \( \dfrac {2}{3} = \dfrac {4}{6}\).

Xem thêm: phim xuan khue mong ly nhan

Mà: \( \dfrac {2}{6} < \dfrac{3}{6}< \dfrac {4}{6}\)

Ta điền như sau: