nguyên âm trong tiếng anh

Có 26 nguyên vẹn âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh, bao gồm 5 nguyên vẹn u ám, e, o, a, i và 21 phụ âm b, c ,d , f, g ,h ,j ,k ,l ,m,n ,p ,q ,r ,s , t , v , w , x , hắn , z. Trong số đó, 5 nguyên vẹn âm lại được tạo thành trăng tròn nguyên vẹn âm song và nguyên vẹn âm đơn và 24 phụ âm theo đòi bảng phiên âm IPA. Như vậy, nhằm việc học tập giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao, bé xíu cần thiết nắm rõ cơ hội dùng lộn vạc âm của 44 nguyên vẹn âm, phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh theo đòi bảng IPA.

Trong nội dung bài viết này, Apollo English reviews cho tới những em hoàn hảo cỗ những nguyên vẹn âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh. 

Bạn đang xem: nguyên âm trong tiếng anh

Nguyên âm, phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh là gì?

Vậy, phụ âm và nguyên vẹn âm nhập giờ đồng hồ Anh được khái niệm như vậy nào? 

Theo khái niệm của kể từ điển Cambridge Dictionary, nguyên vẹn âm giờ đồng hồ Anh là một trong tiếng động rằng được quả đât tạo nên Lúc khá bay đi ra kể từ mồm không biến thành răng, lưỡi, hoặc môi ngăn lại.

Nguyên âm, phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh là gì?

Phụ âm (consonant) là những kể từ còn sót lại nhập bảng vần âm nhưng mà ko nên là nguyên vẹn âm. Thông thông thường, những phụ âm thông thường được vạc âm cơ hội ngăn ko mang lại luồng bầu không khí đơn giản dễ dàng trải qua mồm bằng phương pháp khép môi hoặc sử dụng lưỡi vấp nhập răng.

Để bé xíu rất có thể vạc âm chuẩn chỉnh cả nguyên vẹn âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh, việc lắng tai và thích nghi với 44 âm nhập bảng IPA là đặc biệt cần thiết sẽ giúp bé xíu nâng lên sự mạnh mẽ và tự tin Lúc tiếp xúc vị giờ đồng hồ Anh. Cụ thể ra làm sao, những em hãy kế tiếp tìm hiểu hiểu trong mỗi phần sau của nội dung bài viết sau nhé.

Nguyên âm nhập giờ đồng hồ Anh

Nguyên âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh sẽ có được địa điểm đứng không giống nhau nhập một kể từ. Nguyên âm thông thường rất có thể đứng 1 mình, đứng trước hoặc sau phụ âm. Trong số đó, nguyên vẹn âm thông thường là nguyên vẹn âm đơn hoặc là nguyên vẹn âm song. 

Nguyên âm đơn

Nguyên âm nhập giờ đồng hồ Anh

Nguyên âm đơn nhập giờ đồng hồ Anh là những âm thông thường đứng 1 mình, bao gồm nguyên vẹn âm cụt và nguyên vẹn âm lâu năm. Nguyên âm đơn cụt thông thường đem thời hạn vạc âm ngắn lại hơn nữa và ko kéo dãn như /i/, /e/, /ʊ/, /ʌ/, /ɒ/, /ə/. Còn nguyên vẹn âm đơn lâu năm thông thường yên cầu vạc âm kéo dài ra hơn ví như /i:/, /æ/, /u:/, /a:/, /ɔ:/, /ɜ:/.

Bảng nguyên vẹn âm đơn cụt và cơ hội vạc âm của chúng:

Nguyên âm đơn ngắn Cách vạc âm Ví dụ 
Mô tảVị trí môiVị trí lưỡi 
/i/Giống âm “i” nhập giờ đồng hồ Việt. Môi khá không ngừng mở rộng về nhị phía.

Hạ thấp lưỡi.

Bật khá thời gian nhanh, dứt khoát. 

hit /hɪt/ (đánh)
/e/Giống âm “e” nhập giờ đồng hồ Việt.Môi không ngừng mở rộng rộng lớn Lúc vạc âm /i/.Hạ thấp lưỡi rộng lớn âm /i/.bed /bɛd/ (giường)
/ʊ/Âm tương tự âm “u” nhập giờ đồng hồ Việt. Môi khá tròn trặn. 

Nâng cuống lưỡi lên rồi cuộn nhẹ nhàng về đàng sau. 

Âm nhảy thời gian nhanh, dứt khoát, buông lỏng. 

book /bʊk/ (sách)
/ʌ/Bật khá thời gian nhanh, âm lai thân thiết âm “ă” và “ơ” nhập giờ đồng hồ Việt. Miệng buông lỏng đương nhiên.Lưỡi ở khoảng chừng thân thiết, ko vấp bất kể phần gì nhập vùng mồm. cup /kʌp/ (cốc)
/ɒ/Giống “o” nhập giờ đồng hồ Việt tuy nhiên ngắn lại hơn nữa. Môi tròn trặn, mồm khá phanh.Cuốn lưỡi thổi lên, nhảy khá dứt khoát. dog /dɒg/ (con chó)
/ə/Giống âm “ơ” nhập giờ đồng hồ Việt tuy nhiên cụt và nhẹ nhàng rộng lớn. Thả lỏng môi.Thả lỏng lưỡi và nhảy khá dứt khoát. doctor /ˈdɒktər/ (bác sĩ)

Bảng nguyên vẹn âm đơn lâu năm nhập giờ đồng hồ Anh và cơ hội vạc âm của chúng:

Nguyên âm đơn dài Cách vạc âm Ví dụ 
Mô tả Vị trí môiVị trí lưỡi 
/i:/Như âm “i” nhập giờ đồng hồ Việt tuy nhiên kéo dãn, âm lưu giữ nhập vùng mồm. Môi bẹt và căng qua loa nhị mặt mũi.Đầu lưỡi đưa lên sát vòng mồm. sea /siː/ (biển) 
/æ/Lai thân thiết âm “a” và âm “e” của giờ đồng hồ Việt. Mở rộng lớn môi và căng đi ra. Hạ thấp lưỡi và căng đi ra, nhảy khá thời gian nhanh, dứt khoát. cat /kæt/ (con mèo)
/u:/Như âm “u” nhập giờ đồng hồ Việt tuy nhiên kéo dài ra hơn và âm vạc nhập vùng mồm, ko thổi khá đi ra. Tròn môi lại. Đưa lưỡi lên sát vòm mồm. Khi vạc âm lưỡi căng và thụt nhẹ nhàng đi ra sau. school /sku:l/ (trường học)
/a:/Âm “a” nhập giờ đồng hồ Việt, tuy nhiên kéo dài ra hơn. Môi phanh tuy nhiên ko được vượt lên trước rộng lớn.Hạ thấp lưỡi và khá căng đi ra Lúc vạc âm. father /ˈfɑːðə(r)/ (bố)
/ɔ:/ Âm “o” nhập giờ đồng hồ Việt tuy nhiên cong lưỡi lên. Môi tròn trặn và căng vừa vặn nên. Hơi nâng cuống lưỡi lên.ball /bɔːl/ (bóng)
/ɜ:/Âm “ơ’ nhập giờ đồng hồ Việt tuy nhiên đem cong lưỡi. 

Thả lỏng môi.

Khi vạc âm, môi khá bẹt đi ra. 

Thân lưỡi được đưa lên sát vòm mồm.

Khi vạc âm, cuốn lưỡi về đàng sau. 

birthday /ˈbɜːθdeɪ/ (sinh nhật) 

Nguyên âm đôi 

Nguyên âm song

Khi thích nghi với 44 nguyên vẹn âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh theo đòi bảng IPA, những em còn tiếp tục phát hiện 8 nguyên vẹn âm song. Nguyên âm song là những âm được tạo nên kể từ 2 nguyên vẹn âm đơn bao gồm những âm như /ɪə/, /eə/, /eɪ/, /ɔɪ/, /əʊ/, /aʊ/, /aɪ/, /ʊə/.

Nguyên âm đơn dài Cách vạc âm Ví dụ 
/ɪə/Đọc như “ia” nhập giờ đồng hồ Việt. Đọc âm /i/ rồi fake dần dần thanh lịch /ə/.here /hɪə(r)/ (ở đây)
/eə/Đọc /e/ rồi fake dần dần thanh lịch /ə/.hair /heə(r)/ (tóc)
/eɪ/Đọc như “ây” nhập giờ đồng hồ Việt. Đọc /e/ rồi fake dần dần thanh lịch /i/. day /deɪ/ (ngày)
/ɔɪ/Đọc như “oi” nhập giờ đồng hồ Việt, gọi /ɔ:/ rồi fake dần dần thanh lịch /i/.boy /bɔɪ/ (con trai)
/əʊ/Đọc âm /ə/ rồi fake thanh lịch /ʊ/.goat /ɡəʊt/ (con dê) 
/aʊ/Đọc /a:/ rồi fake dần dần thanh lịch /ʊ/mouth /maʊθ/ (miệng)
/aɪ/Đọc như âm “ai” nhập giờ đồng hồ Việt. Đọc âm /a:/ rồi fake dần dần thanh lịch /i/. try /traɪ/ (cố gắng)
/ʊə/Đọc /ʊ/ rồi fake trở thành /ə/sure /∫ʊə(r)/ (chắc chắn)

Cách nhận thấy nguyên vẹn âm đơn và nguyên vẹn âm đôi 

Ngoài việc thích nghi với cơ hội viết lách lộn cơ hội vạc âm của những nguyên vẹn âm, quy trình học tập nguyên vẹn âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh cũng rất có thể trở thành đơn giản dễ dàng nếu như những em biết phương pháp phân biết bọn chúng cùng nhau. 

Như đang được reviews, nguyên vẹn âm đơn thông thường tạo nên từ là một vần âm còn nguyên vẹn âm song được xem là nhị vần âm trở lên trên. 

Ví dụ: 

  • Nguyên âm đơn: his /hiz/ (của anh ấy); put /pʊt/ (đặt). 
  • Nguyên âm đôi: meal /mɪəl/ (bữa ăn); tour /tʊə(r)/ (chuyến du lịch). 

Nhưng cũng đều có nhiều tình huống không áp theo quy tắc này. Chẳng hạn:

  • Từ mang 1 nguyên vẹn âm, tuy nhiên vạc âm lại là âm đôi: mind /maɪnd/ (tâm trí); find /faɪnd/ (tìm kiếm); cow /kaʊ/ (con bò); show /ʃəʊ/ (chỉ dẫn); nice /naɪs/ (tốt),...
  • Từ mang 1 nguyên vẹn âm và nguyên vẹn âm cơ đứng cuối thì chắc chắn là được xem là nguyên vẹn âm đôi: try /traɪ/ (cố gắng); fly /flaɪ/ (bay);...

Các em rất có thể luyện vạc âm theo đòi sự chỉ dẫn của những người phiên bản xứ để sở hữu sự tiến bộ cỗ rõ ràng rệt nhập cơ hội vạc âm. Apollo English khêu gợi ý những em list những video dạy vạc âm nguyên vẹn âm của Rachel’s English, một kênh youtube học tập giờ đồng hồ Anh, nhất là vạc âm chan chứa hữu dụng. 

Phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh 

Phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh

Khi đã trải thân quen với trăng tròn nguyên vẹn âm cơ phiên bản nhập giờ đồng hồ Anh, những em tiếp tục kế tiếp tò mò 21 phụ âm giờ đồng hồ Anh còn sót lại nhé. 

Trong bảng vần âm giờ đồng hồ Anh, đem tổng số 21 phụ âm, gồm những: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P.., Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nhưng tính theo đòi bảng IPA, phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh đem đến 24 âm /b/, /p/, /m/, /g/, /f/, /η/, /v/, /s/, /l/, /z/,/ʃ/, /j/, /d/, /k/, /n/, /dʒ/, /t/, /h/, /ð/, /θ/, /r/, /ʒ/, /tʃ/, /w/.

Vị trí của phụ âm là bọn chúng rất có thể đứng trước, thân thiết hoặc sau nguyên vẹn âm nhập kể từ.

Nếu nguyên vẹn âm cũng khá được chia nhỏ ra thực hiện nhiều loại, thì phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh cũng đều có 3 nhánh cơ phiên bản cơ là: phụ âm vô thanh, phụ âm hữu thanh và những phụ âm không giống.

Phụ âm hữu thanh là những âm được tạo nên kể từ trong cổ họng, và Lúc vạc âm bọn chúng, tất cả chúng ta cảm biến được sự rung rinh của chão thanh quản ngại. Hơi tiếp tục chuồn kể từ trong cổ họng, qua loa lưỡi và tiếp sau đó trải qua răng nhằm bay đi ra Lúc vạc âm những âm này.

Trong Lúc vạc âm phụ âm vô thanh, tất cả chúng ta chỉ nghe thấy âm nổi hoặc âm bão táp. Chúng tao ko cảm biến được sự rung rinh của chão thanh quản ngại Lúc vạc âm những âm này. Luồng khá tiếp tục khởi đầu từ mồm thay cho kể từ trong cổ họng.

Có thể cha mẹ tiếp tục quan liêu tâm:

350+ Từ vựng giờ đồng hồ Anh dành riêng cho bé xíu đặc biệt đơn giản

Các cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh 

Trong việc luyện vạc âm những nguyên vẹn âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh, Apollo English khuyến nghị những em nên học tập theo đòi những cặp âm (ví dụ: /t/ - /d/) thay cho tách riêng biệt lẻ từng âm. 

Điều này là vì thế những cặp âm nhập giờ đồng hồ Anh thông thường đem hình hài mồm tương tự động, chỉ không giống nhau ở việc đem rung rinh thanh quản ngại hay là không (ví dụ: /t/ là phụ âm vô thanh và /d/ là phụ âm hữu thanh).

Bảng những cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh: 

Phụ âm vô thanh Ví dụ  Phụ âm hữu thanhVí dụ 
/p/pen /pen/ (bút mực)/b/bed /bed/ (cái giường)
/k/kid /kɪd/ (trẻ em)/g/girl /ɡɜːl/ (cô gái)
/f/fan /fæn/ (cái quạt)/v/van /væn/ (cái van)
/s/sun /sʌn/ (mặt trời)/z/zoo /zuː/ (vườn thú)
/t/too /tuː/ (cũng)/d/do /duː/ (làm)
/tʃ/teacher /ˈtiː.tʃər/ (giáo viên)/dʒ/jealous /ˈdʒeləs/ (ghen tị)
/θ/mouth /maʊθ/ (miệng)/ð/mother /ˈmʌð.ər/ (mẹ)
  /ʒ/vision /ˈvɪʒ.ən/ (tầm nhìn)

Các phụ âm không giống nhập giờ đồng hồ Anh 

Ngoài những phụ âm hữu thanh và vô thanh, nhập giờ đồng hồ Anh còn một vài ba phụ âm không giống như:

Phụ âm Ví dụ 
/m/moon /muːn/ (mặt trăng) 
/n/no /nəʊ/ (không)
/l/love /lʌv/ (tình yêu)
/j/year /jɪər/ (năm) 
/h/hat /hæt/ (cái mũ)
/r/run /rʌn/ (chạy)
/w/win /wɪn/ (chiến thắng)
/η/singing /ˈsɪŋ.ɪŋ/ (hát)

Các em hãy tìm hiểu thêm tăng cơ hội vạc âm phụ âm giờ đồng hồ Anh trải qua những kênh youtube của Apollo English.  

Cách vạc âm một số trong những âm tiết 

Cách vạc âm một số trong những âm tiết

Theo Wiki, vạc âm là cơ hội gọi một kể từ hoặc một ngôn từ này cơ, là cơ hội tất cả chúng ta thốt đi ra tiếng động của kể từ cơ. Ngoài việc vận dụng các phương pháp vạc âm giờ đồng hồ Anh chuẩn, những em cũng nên chú ý một số trong những quy tắc tại đây nhằm rèn luyện việc vạc âm nguyên vẹn âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh được đương nhiên như người phiên bản xứ.

Quy tắcMô tảVí dụ 
Quy tắc số 1

Cách vạc âm G:

1. /g/ nếu như sau G là nguyên vẹn âm a, u, o.

2. /dʒ/ nếu như sau G là nguyên vẹn âm i, e và hắn. 

1. game, go, guarantee

2. giant, thể hình, gipsy

Xem thêm: đáp án cho heo đi học hôm nay

Quy tắc số 2

Cách vạc âm C:

1. /k/ nếu như sau C là nguyên vẹn âm a, u, o.

2. /s/ nếu như sau C là nguyên vẹn âm i, e và hắn. 

1. mèo, cool, cold, cucumber

2. cigarette, cyber 

Quy tắc số 3Ghép âm: Ghép nguyên vẹn âm với phụ âm, hoặc phụ âm với âm /h/ 

1. deep end  => /diːpend/

2. This is her sister => /ðɪ sɪ zɜr ˈsɪstər/

3. Look at that! => /lʊ kæt ðæt/

Quy tắc nhấn trọng âm nhập giờ đồng hồ Anh

Quy tắc nhấn trọng âm nhập giờ đồng hồ Anh

Trong việc phân loại, giờ đồng hồ Việt sẽ là ngôn từ đơn âm tiết, trong những lúc giờ đồng hồ Anh là ngôn từ nhiều âm tiết. Trong giờ đồng hồ Việt, đa số những kể từ chỉ tồn tại một âm tiết, chính vì thế không tồn tại hiện tượng kỳ lạ âm tiết ko đem trọng âm.

Trong giờ đồng hồ Anh, với đặc thù nhiều âm tiết, những kể từ đem nhị âm tiết trở lên trên thông thường mang 1 âm tiết vạc âm khác lạ về chừng lâu năm, kích cỡ và chừng cao đối với những âm tiết còn sót lại.

Theo người sáng tác của cuốn sách “Teaching English Pronunciation” Kenworthy, Lúc một kể từ giờ đồng hồ Anh đem nhiều hơn nữa một âm tiết, luôn luôn đem 1 trong các số những âm tiết cơ nổi trội rộng lớn những âm tiết không giống (được vạc âm to ra nhiều thêm, không thay đổi âm lâu rộng lớn, và phụ âm được vạc âm rõ rệt hơn). Những điểm lưu ý này tạo ra trọng âm mang lại âm tiết cơ.

Sau đấy là một số trong những cách thức nhấn trọng âm nhưng mà những em nên biết lúc học về nguyên vẹn âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh: 

Nguyên tắcVí dụ 
Phần rộng lớn ĐỘNG TỪ (verb) lộn GIỚI TỪ (preposition) đem 2 âm tiết, trọng âm tiếp tục nằm tại vị trí âm tiết loại hai

begin /bɪˈɡɪn/ (bắt đầu)

become /bɪˈkʌm/ (trở thành)

among /əˈmʌŋ/ (ở trong)

between /bɪˈtwiːn/ (giữa)

Phần rộng lớn DANH TỪ (noun) lộn TÍNH TỪ (adjective) đem nhị âm tiết, trọng âm tiếp tục nằm tại vị trí âm tiết trước tiên. 

hobby /ˈhɒbi/ (sở thích)

habit /ˈhæbɪt/ (thói quen)

busy /ˈbɪzi/ (bận rộn)

basic /ˈbeɪsɪk/ (cơ bản)

Các kể từ đem tía âm tiết trở lên trên, trọng âm nằm tại vị trí âm tiết loại tía Lúc tính từ lúc cuối lên.

economy /ɪˈkɑːnəmi/ (kinh tế) 

geography /dʒiˈɑːɡrəfi/ (môn Địa lý)

intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ (thông minh)

Hậu tố: -ee, -ese, -eer, -esque, - ique, -ain đem trọng tâm nằm tại vị trí chủ yếu nó. 

Vietnamese /ˌviːətˈnɑːmiːz/ (người Việt Nam)

unique /juːˈniːk/ (độc nhất vô nhị)

Hậu tố: -ic, -ical, -ish, -idle, -iar, -id, -ian, -ity, -sion, -ance, -tion, -ence, -ious đem trọng âm nằm tại vị trí âm tiết phía đằng trước nó. 

economic /ˌiː.kəˈnɒm.ɪk/ (kinh tế)

vision /ˈvɪʒ.ən/ (tầm nhìn)

generous /ˈdʒen.ər.əs/ (hào phóng)

Hậu tố: – ment, – ness, – hood, – en, – able, – ous, – less, – ship, – ful, – er/ or, – ing ko thực hiện thay cho thay đổi trọng âm của kể từ gốc.

environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (môi trường)

neighbor /ˈneɪ.bər/ (hàng xóm) 

jealous /ˈdʒel.əs/ (ghen tỵ)

Từ tận nằm trong – ate, – graphy, – gy, – ity, – phy,  – cy, – al trọng âm tính kể từ âm tiết loại tía kể từ bên dưới lên. 

technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/ (công nghệ)

ability /əˈbɪl.ə.ti/ (khả năng)

Danh kể từ ghép (được ghép kể từ nhị danh từ) đem trọng âm ở kể từ trước tiên. 

greenhouse /ˈɡriːn.haʊs/ (nhà kính)

bookshop /ˈbʊk.ʃɒp/ (hiệu sách)

Tính kể từ ghép (ghép kể từ nhị tính kể từ và thông thường đem vệt gạch men ngang ở giữa) đem trọng âm ở âm tiết loại nhị. 

bad-tempered /ˌbædˈtempəd/ (nóng tính)

short-sighted /ˌʃɔːtˈsaɪ.tɪd/ (cận thị)

Tip giúp cho bạn ghi ghi nhớ nguyên vẹn âm, phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh 

Dưới đấy là một số trong những khêu gợi ý giúp cho bạn ghi ghi nhớ nguyên vẹn âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh:

Nhớ nguyên vẹn âm:

Tip giúp cho bạn ghi ghi nhớ nguyên vẹn âm, phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh

Chữ loại "u, e, o, a, i" thông thường thay mặt mang lại nguyên vẹn âm, quan trọng Lúc bọn chúng hàng đầu kể từ. quý khách hàng rất có thể liên tưởng tới từ "uể oải" nhập giờ đồng hồ Việt nhằm ghi ghi nhớ nguyên vẹn âm. Tuy nhiên, cần thiết chú ý rằng còn tồn tại những tình huống nước ngoài lệ.

Ví dụ: Từ "orange" (/ˈɒr.ɪndʒ/) đem nguyên vẹn âm "o" hàng đầu (phiên âm là /ɒ/), tuy nhiên kể từ "uniform" (/ˈjuː.nɪ.fɔːm/) chính thức bằng văn bản "u" tuy nhiên /ˈu/ ko là nguyên vẹn âm. 

Do cơ, cần thiết nhằm thâu tóm những âm theo đòi bảng phiên âm và dùng tự vị đem phiên âm.

Nguyên âm "Y":

Khi kể từ chỉ tồn tại một nguyên vẹn âm "Y" đứng cuối, nguyên vẹn âm "Y" được vạc âm là /ai/.

Xem thêm: đợi mưa trên đảo sinh tồn

Ví dụ: 

  • fly /flaɪ/ (bay)
  • sky /skaɪ/ (bầu trời)
  • why /waɪ/ (tại sao)

Đây đơn thuần một số trong những cơ hội đơn giản và giản dị nhằm những em rất có thể ghi ghi nhớ nguyên vẹn âm phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh và đã được học tập, điều cần thiết là vẫn luôn luôn chuyên nghiệp tâm rèn luyện vạc âm thường ngày nhằm ghi nhớ lâu những gì được học tập lộn đem sự tiến bộ cỗ thường ngày. 

Kết luận 

Trên đấy là những kiến thức và kỹ năng căn phiên bản về nguyên vẹn âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh tương quan cho tới khẩu hình, cơ hội vạc âm, nhấn trọng âm,...Hy vọng rằng vấn đề này sẽ hỗ trợ những em rất có thể tưởng tượng đơn giản dễ dàng rộng lớn và trở thành mạnh mẽ và tự tin trong những công việc giao tiếp giờ đồng hồ Anh mang lại trẻ con em rộng lớn trong những công việc vạc âm giờ đồng hồ Anh.