nghị định 16/2022/nđ cp

Nghị toan số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của nhà nước quy toan xử trừng trị vi phạm hành chủ yếu về xây dựng

  • Quy toan xử trừng trị vi phạm hành chủ yếu về xây dựng
  • 16/2022/NĐ-CP
  • Nghị định
  • Đầu tư - Xây dựng
  • 28/01/2022
  • 28/01/2022
  • Chính phủ
  • Lê Văn Thành
  • Tải về

Bạn đang xem: nghị định 16/2022/nđ cp

Văn bạn dạng khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

15/2022/NĐ-CP

01/02/2022

01/02/2022

09-NQ/TW

28/01/2022

28/01/2022

139/QĐ-TTg

26/01/2022

26/01/2022

133/QĐ-TTg

26/01/2022

26/01/2022

131/QĐ-TTg

25/01/2022

25/01/2022

130/QĐ-TTg

25/01/2022

25/01/2022

129/QĐ-TTg

25/01/2022

25/01/2022

128/QĐ-TTg

24/01/2022

24/01/2022

127/QĐ-TTg

24/01/2022

24/01/2022

124/QĐ-TTg

24/01/2022

24/01/2022

123/QĐ-TTg

Xem thêm: hàm tính ngày trong excel

21/01/2022

21/01/2022

122/QĐ-TTg

21/01/2022

21/01/2022

118/QĐ-TTg

21/01/2022

21/01/2022

43/2022/QH15

11/01/2022

11/01/2022

13/2022/NĐ-CP

21/01/2022

15/03/2022

12/2022/NĐ-CP

17/01/2022

17/01/2022

08/2022/NĐ-CP

10/01/2022

10/01/2022

07/2022/NĐ-CP

10/01/2022

10/01/2022

51-QĐ/TW

29/12/2021

29/12/2021

13-CT/TW

17/01/2022

17/01/2022

Sớm tiến hành dùng những dự án công trình, dự án công trình hạ tầng cấp cho bách, trung tâm về gửi gắm thông

(ĐCSVN) - Sở Chính trị đòi hỏi triệu tập góp vốn đầu tư, sớm tiến hành dùng những dự án công trình, dự án công trình hạ tầng cấp cho bách, trung tâm về giao thông vận tải đường đi bộ, đường tàu, đường thủy, lối thuỷ trong nước, lối mặt hàng ko liên kết những khu vực, vùng và điểm, quốc tế.

Tăng cường sự chỉ dẫn của Đảng so với công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp cho uỷ, tổ chức triển khai đảng, tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ quốc nước ta, những tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội cần thiết quán triệt, nâng lên trí tuệ, tổ chức triển khai triển khai nghiêm ngặt ngôi nhà trương của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước về công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách, chống lãng phí; coi đó là trọng trách trọng tâm, thông thường xuyên của tất cả khối hệ thống chủ yếu trị và xã hội; là văn hoá xử sự của từng cán cỗ, đảng viên, công chức, viên chức và từng người dân, nhất là kẻ hàng đầu, cán cỗ chỉ dẫn, quản lý và vận hành.

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Liên kết website