nghị định 100 năm 2019

Nghị ấn định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của nhà nước quy ấn định xử trị vi phạm hành chủ yếu vô nghành nghề giao thông vận tải đường đi bộ và đàng sắt

  • Quy ấn định xử trị vi phạm hành chủ yếu vô nghành nghề giao thông vận tải đường đi bộ và đàng sắt
  • 100/2019/NĐ-CP
  • Nghị định
  • Giao thông - Vận tải
  • 30/12/2019
  • 01/01/2020
  • Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
  • Tải về

Bạn đang xem: nghị định 100 năm 2019

Văn phiên bản khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

99/2019/NĐ-CP

30/12/2019

15/02/2020

98/2019/NĐ-CP

27/12/2019

15/02/2020

97/2019/NĐ-CP

23/12/2019

15/02/2020

17/2019/TT-BTTTT

10/12/2019

28/01/2020

16/2019/TT-BTTTT

05/12/2019

01/04/2020

15/2019/TT-BTTTT

05/12/2019

20/01/2020

1821/QĐ-TTg

17/12/2019

17/12/2019

1811/QĐ-TTg

16/12/2019

16/12/2019

1803/QĐ-TTg

13/12/2019

13/12/2019

1802/QĐ-TTg

13/12/2019

13/12/2019

96/2019/NĐ-CP

19/12/2019

Xem thêm: mùi hương em nồng say

19/12/2019

95/2019/NĐ-CP

16/12/2019

10/02/2020

94/2019/NĐ-CP

13/12/2019

01/02/2020

33/CT-TTg

19/12/2019

19/12/2019

111-HD/BTGTW

19/12/2019

19/12/2019

110-HD/BTGTW

12/12/2019

12/12/2019

113 - HD/BTGTW

23/12/2019

23/12/2019

107-HD/BTGTW

15/11/2019

15/11/2019

1804/QĐ-TTg

13/12/2019

13/12/2019

1799/QĐ-TTg

12/12/2019

12/12/2019

Chủ trương, quyết sách mới

Sớm đi vào dùng những dự án công trình, dự án công trình hạ tầng cấp cho bách, trung tâm về phú thông

(ĐCSVN) - Sở Chính trị đòi hỏi triệu tập góp vốn đầu tư, sớm đi vào dùng những dự án công trình, dự án công trình hạ tầng cấp cho bách, trung tâm về giao thông vận tải đường đi bộ, đường tàu, đường thủy, đàng thuỷ trong nước, đàng mặt hàng ko liên kết những khu vực, vùng và chống, quốc tế.

Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng so với công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, kháng lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp cho uỷ, tổ chức triển khai đảng, tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ quốc VN, những tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội cần thiết quán triệt, nâng lên trí tuệ, tổ chức triển khai triển khai ngặt nghèo công ty trương của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước về công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, kháng lãng phí; coi đấy là trách nhiệm trọng tâm, thông thường xuyên của tất cả khối hệ thống chủ yếu trị và xã hội; là văn hoá xử sự của từng cán cỗ, đảng viên, công chức, viên chức và từng người dân, nhất là kẻ hàng đầu, cán cỗ chỉ đạo, quản lý và vận hành.

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Liên kết website