muối nào sau đây là muối axit

Câu hỏi:

23/03/2020 266,022

Bạn đang xem: muối nào sau đây là muối axit

A. NH4NO3.               

C. Ca(HCO3)2

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 bởi thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Chọn đáp án C

Trong những muối bột đang được mang đến, muối bột axit là: Ca(HCO3)2

Lưu ý: Muối axit là muối bột tuy nhiên gốc axit còn H sở hữu kĩ năng phân li rời khỏi H+

HCO3- → H+ + CO32-

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào là sau đấy là muối bột trung hòa?

A. K2HPO4. 

B. NaHSO4.          

C. NaHCO3.         

D. KCl

Câu 2:

Chất nào là sau đấy là muối bột axit?

A. KNO3.    

B NaHSO4. 

C. NaCl.     

D. Na2SO4.

Câu 3:

Xem thêm: chẳng biết em đúng hay sai

Các ion rất có thể nằm trong tồn bên trên vô một hỗn hợp là

A. H+, Na+, Ca2+, OH-.                              

B. Na+, Cl-, OH-, Mg2+.    

C. Al3+, H+, Ag+, Cl-.      

D. H+, NO3-, Cl-, Ca2+.

Câu 4:

Những hóa học nào là sau đây nằm trong loại hóa học năng lượng điện li yếu?

A. CuSO4.   

B. HNO3.    

C. CH3COOH.      

D. NaCl.

Câu 5:

Phản ứng nào là tại đây sở hữu phương trình ion rút gọn gàng là

A. CaCl2 + Na2CO  CaCO3 + 2NaCl.

B. Ca(HCO3)2 + NaOH CaCO3 + NaHCO3 + H2O.

C. Ca(OH)2 + (NH4)2CO32NH3 + CaCO3 + 2H2O.

Câu 6:

Phương trình ion rút gọn gàng ko chính là

A. H+ + HSO3 H2O + SO2.                    

B. Fe2+ + SO42- FeSO4.

C. Mg2+ + CO32- MgCO3.     

Xem thêm: n là tập hợp số gì