một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi

Chủ đề một thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi: một thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là 1 trong những yếu tố mê hoặc khi lần tìm kiếm bên trên Google. Với những thông số không giống nhau như chiều lâu năm, chiều rộng lớn và tỉ lệ thành phần thân mật hai phía này, người tao rất có thể đo lường và tính toán chu vi và diện tích S thửa ruộng một cơ hội đúng mực. Vấn đề này đặc biệt hữu ích mang đến những người dân quan hoài cho tới nông nghiệp, marketing khu đất đai và những yếu tố tương quan cho tới vùng quê.

Một thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là bao nhiêu?

Câu căn vặn đòi hỏi tính nửa chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật. Dựa vô thành quả lần tìm kiếm bên trên Google, chưa xuất hiện thành quả ví dụ nào là mang đến yếu tố này. Tuy nhiên, tất cả chúng ta rất có thể xử lý yếu tố này bằng phương pháp dùng những công thức đo lường và tính toán diện tích S và chu vi của hình chữ nhật.
Để tính nửa chu vi của một hình chữ nhật, tất cả chúng ta nên biết xác lập những đại lượng như chiều lâu năm và chiều rộng lớn của hình chữ nhật cơ.
1. Lấy chiều lâu năm của hình chữ nhật.
2. Lấy chiều rộng lớn của hình chữ nhật.
3. Tính tổng của chiều lâu năm và chiều rộng: tổng = chiều lâu năm + chiều rộng lớn.
4. Chia tổng mang đến nhì nhằm tính nửa chu vi: nửa chu vi = tổng / 2.
Với công thức bên trên, tao rất có thể tính được nửa chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật.
Tuy nhiên, nhờ vào thành quả lần tìm kiếm của người sử dụng, không tồn tại thành quả ví dụ mang đến yếu tố này. Nếu các bạn đem đầy đủ vấn đề về chiều lâu năm và chiều rộng lớn của thửa ruộng hình chữ nhật, hãy dùng quá trình đo lường và tính toán bên trên nhằm tính nửa chu vi.

Bạn đang xem: một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi

Diện tích của một thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là từng nào mét vuông?

Đề bài xích cho biết thêm rằng một thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là 136m. Để tính diện tích S của thửa ruộng này, tao cần thiết lần chiều lâu năm và chiều rộng lớn.
Theo tế bào miêu tả vô thắc mắc thứ hai, tao biết chiều rộng lớn của ruộng là 2/3 chiều lâu năm. Đặt chiều rộng lớn là x, chiều lâu năm được xem là 3/2x.
Với vấn đề chiều rộng lớn và chiều lâu năm tiếp tục xác lập, tao rất có thể tính chu vi của hình chữ nhật theo dõi công thức: chu vi = 2(chiều rộng lớn + chiều dài).
Vì thửa ruộng đem nửa chu vi là 136m, tao có:
136 = 2(x + 3/2x)
136 = 2(5/2x)
136 = 5x/2
272 = 5x
x = 272/5
x = 54.4
Vậy chiều rộng lớn của thửa ruộng là 54.4m, và chiều lâu năm là 3/2 * 54.4 = 81.6m.
Để tính diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật, tao dùng công thức: diện tích S = chiều rộng lớn * chiều lâu năm.
Diện tích = 54.4 * 81.6
Diện tích = 4449.6m²
Vậy diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật này là 4449.6m².

Nếu chiều lâu năm của thửa ruộng là 10m, chiều rộng lớn là bao nhiêu?

The given problem states that the length of a rectangular field is 10m and asks for the width of the field. We are also provided with the information that the field has a half-perimeter of 136m.
To solve this problem, we can use the formula for the perimeter of a rectangle:
Perimeter = 2 × (length + width)
Given that the half-perimeter is 136m, we can mix up an equation:
136 = 2 × (10 + width)
Dividing both sides of the equation by 2, we get:
68 = 10 + width
Subtracting 10 from both sides of the equation, we get:
58 = width
Therefore, the width of the rectangular field is 58m.

Nếu chiều lâu năm của thửa ruộng là 10m, chiều rộng lớn là bao nhiêu?

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi 420 m và tỷ trọng chiều rộng/chiều lâu năm 3/4

\"Chiêm ngưỡng diện tích S thửa ruộng hình chữ nhật lạ mắt và tuyệt vời vô Clip này. Hãy mày mò cơ hội nhưng mà những thửa ruộng này tạo ra tranh ảnh bất ngờ tuyệt rất đẹp với chừng đúng mực và sự bằng vận tuyệt vời nhất, tiếp tục khiến cho các bạn sửng sốt và yêu thích.\"

Tính chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là 150m?

Để tính chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là 150m, tao tiếp tục gọi chiều lâu năm của thửa ruộng là x và chiều rộng lớn là hắn.
Theo đề bài xích, tao mang trong mình một thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là 150m. Vậy chu vi của thửa ruộng là 2 * (150m) = 300m.
Vì đó là một thửa ruộng hình chữ nhật, chu vi của chính nó được xem là tổng chừng lâu năm những cạnh. Vậy tao đem công thức:
chu vi = 2x + 2y
Tuy nhiên, tao hiểu được nửa chu vi là 150m. Vậy tao đem phương trình:
2x + 2y = 150
Ta cần thiết một phương trình nữa nhằm giải hệ phương trình này. Do cơ, tao cần thiết thêm 1 vấn đề nào là cơ kể từ đề bài xích nhằm lần rời khỏi độ quý hiếm của x hoặc hắn.
Ví dụ: Nếu biết chiều rộng lớn là 50m, tao rất có thể tính giá tốt trị của x như sau:
2x + 2(50) = 150
2x + 100 = 150
2x = 150 - 100
2x = 50
x = 50 / 2
x = 25
Vậy chiều lâu năm của thửa ruộng là 25m và chiều rộng lớn là 50m.
Để tính diện tích S của thửa ruộng, tao đem công thức:
diện tích = chiều lâu năm * chiều rộng
diện tích = 25m * 50m = 1250m².
Do cơ, diện tích S của một thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là 150m là 1250m².

Nếu chiều rộng lớn của thửa ruộng là 8m, thì chiều lâu năm là bao nhiêu?

Đề bài xích cho biết thêm rằng một thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là 136m. Giả sử chiều rộng lớn của thửa ruộng là 8m và chiều lâu năm là d. Theo cơ, tao đem phương trình như sau:
2(8 + d) = 136
Simplifying the equation:
16 + 2d = 136
2d = 136 - 16
2d = 120
d = 60
Vậy nếu như chiều rộng lớn của thửa ruộng là 8m, thì chiều lâu năm của chính nó là 60m.

_HOOK_

Xem thêm: chạm vào trái tim em phim thái

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi 120 m và tỷ trọng chiều rộng/chiều lâu năm 3/5

\"Tỷ lệ chiều rộng/chiều lâu năm làm cho những phong cảnh vô Clip trở thành thú vị và lạ mắt rộng lớn lúc nào không còn. Khám phá huỷ cơ hội nhưng mà tỷ trọng này tác động cho tới cấu hình và vẻ rất đẹp tổng thể của những vị trí xứng đáng coi vô Clip, và các bạn sẽ thấy sửng sốt.\"

Biết diện tích S của thửa ruộng là 200m², thì chu vi của thửa ruộng là từng nào mét?

Để lần chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật, tao nên biết diện tích S của thửa ruộng và chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn của chính nó.
Trước tiên, tao cần thiết tính chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn của thửa ruộng. Vì diện tích S của thửa ruộng là 200m², tao cần thiết lần 2 số đem tích vày 200 và tỉ lệ thành phần chiều lâu năm với chiều rộng lớn là 5/3.
Để tìm kiếm được nhì số này, tao rất có thể lập phương trình như sau:
x * hắn = 200

x : hắn = 5/3
Từ cơ, tao rất có thể giải hệ phương trình này nhằm tìm kiếm được x và hắn. Sau khi tìm kiếm được x và hắn, tao rất có thể tính được chu vi.
Dưới đó là cơ hội giải hệ phương trình:
x * hắn = 200 (1)
x / hắn = 5 / 3 (2)
Từ phương trình (2), tao rất có thể ghi chép lại x theo dõi y:
x = 5/3 * y
Thay x vô phương trình (1), tao có:
(5/3 * y) * hắn = 200
Đưa về dạng nhiều thức:
5/3 * y² = 200
Nhân cả hai vế với 3/5 nhằm vô hiệu hóa số hạng láo lếu độn:
y² = 120
Lấy căn của cả hai vế, tao có:
y = √120 = 10√3
Gọi hắn = 10√3, tao rất có thể tính được x:
x = 5/3 * 10√3 = 50√3/3
Vậy, hoặc chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn của thửa ruộng là 10√3 (khi chiều lâu năm vày 10√3 và chiều rộng lớn vày 5√3/3), và hoặc chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn của thửa ruộng là 50√3/3 (khi chiều lâu năm vày 50√3/3 và chiều rộng lớn vày 10√3).
Để tính chu vi của thửa ruộng, tao đem công thức:
Chu vi = 2 * (chiều lâu năm + chiều rộng)
Vậy, chu vi của thửa ruộng là:
Chu vi = 2 * (10√3 + 5√3/3) = 2 * (30√3/3 + 5√3/3) = 2 * (35√3/3) = 70√3/3 mét (khoảng 13.56 mét).

Nếu chiều lâu năm của thửa ruộng là 15m, thì chiều rộng lớn của chính nó là bao nhiêu?

The problem states that a rectangular field has half of its perimeter equal to lớn 136 m. We are asked to lớn find the width of the field if its length is 15 m.
Step 1: Let\'s mix up the equation based on the given information.
Let L be the length of the field and W be the width of the field.
The perimeter of a rectangle is calculated using the formula: P.. = 2L + 2W.
According to lớn the problem, half of the perimeter is 136 m, sánh we can write the equation:
(2L + 2W) / 2 = 136
Step 2: Simplify the equation.
First, let\'s simplify the left side of the equation:
(2L + 2W) / 2 = 136
2L + 2W = 136 * 2
2L + 2W = 272
Step 3: Substitute the given length into the equation.
Since the length (L) is 15 m, we can substitute it into the equation:
2(15) + 2W = 272
30 + 2W = 272
Step 4: Solve for the width (W).
To isolate the variable W, we need to lớn subtract 30 from both sides of the equation:
2W = 272 - 30
2W = 242
Dividing both sides by 2:
W = 121
Therefore, if the length of the field is 15 m, the width of the field is 121 m.

Nếu chiều lâu năm của thửa ruộng là 15m, thì chiều rộng lớn của chính nó là bao nhiêu?

Tính diện tích S của một thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là 180m và chiều rộng lớn vày 3/5 chiều lâu năm.

Để tính diện tích S của một thửa ruộng hình chữ nhật, tao đem công thức diện tích S là S = chiều lâu năm × chiều rộng lớn.
Theo đề bài xích, tao biết nửa chu vi (P) của thửa ruộng là 180m. Vì P.. = 2 (chiều lâu năm + chiều rộng), nên tao rất có thể tìm kiếm được tổng chiều lâu năm và chiều rộng lớn.
180m = 2 (chiều lâu năm + chiều rộng)
chia cả nhì vế của phương trình mang đến 2, tao được:
90 = chiều lâu năm + chiều rộng lớn (1)
Thông tin tưởng không giống vô đề bài xích là chiều rộng lớn (b) vày 3/5 chiều lâu năm (a).
Ta đem phương trình:
b = (3/5) × a
Thay vày a tương đương:
90 = a + (3/5) × a
90 = a × (1 + 3/5)
90 = a × (8/5)
chia cả nhì vế của phương trình mang đến (8/5), tao được:
56.25 = a
a = 56.25
Tiếp theo dõi, tao lần độ quý hiếm của bằng phương pháp thay cho a vô phương trình:
b = (3/5) × 56.25
b = 33.75
Vậy, chiều lâu năm (a) của thửa ruộng là 56.25m và chiều rộng lớn (b) là 33.75m.
Để tính diện tích S (S), tao dùng công thức S = chiều lâu năm × chiều rộng lớn. Thay những độ quý hiếm vô, tao có:
S = 56.25 × 33.75
S = 1898.4375
Vậy diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là 180m và chiều rộng lớn vày 3/5 chiều lâu năm là khoảng chừng 1898.4375 mét vuông.

Xem thêm: mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên word

Nếu chu vi của thửa ruộng là 100m, thì diện tích S của chính nó là từng nào mét vuông?

Để tính diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật, tất cả chúng ta nên biết chiều lâu năm và chiều rộng lớn của thửa ruộng. Theo vấn đề vô thắc mắc, nửa chu vi của thửa ruộng là 100m.
Ta tiếp tục fake sử chiều lâu năm của thửa ruộng là x mét. Vì nửa chu vi của thửa ruộng là 100m, tao đem công thức: chu vi = 2 *(chiều lâu năm + chiều rộng) = 2 *(x + chiều rộng) = nửa chu vi = 100.
Với vấn đề vô thắc mắc, \"chiều rộng lớn vày 2/3 chiều dài\", tao rất có thể tạo nên phương trình: 2/3x.
Sau cơ, tao rất có thể giải phương trình nhằm lần độ quý hiếm của chiều lâu năm và chiều rộng lớn.
Tiếp theo dõi, tao tiếp tục tính diện tích S của thửa ruộng. Diện tích của một hình chữ nhật rất có thể tính bằng phương pháp nhân chiều lâu năm và chiều rộng lớn cùng nhau.
Sau khi có mức giá trị chiều lâu năm và chiều rộng lớn, tao tiếp tục nhân nhì độ quý hiếm đó lại cùng nhau nhằm tính diện tích S của thửa ruộng.
Với thông số kỹ thuật chu vi của thửa ruộng là 100m, tao nên biết độ quý hiếm của chiều lâu năm và chiều rộng lớn nhằm tính diện tích S đúng mực.

Biết chiều lâu năm của thửa ruộng là 12m và chiều rộng lớn vày 2/3 chiều lâu năm, hãy tính diện tích S của thửa ruộng cơ.

Để tính diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật, tao rất có thể dùng công thức: diện tích S = chiều lâu năm × chiều rộng lớn.
Với thửa ruộng đem chiều lâu năm là 12m, tao có:
Chiều rộng lớn = 2/3 × 12 = 8m
Áp dụng công thức, tao có:
Diện tích = 12m × 8m = 96m²
Vậy diện tích S của thửa ruộng này là 96m².

_HOOK_