mẹ tiếng anh là gì

Phép dịch "MẸ" trở thành Tiếng Anh

mother, mum, mummy là những bạn dạng dịch tiên phong hàng đầu của "MẸ" trở thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Cô ấy đang được rộng lớn nhiều! Chẳng bao lâu cô ấy tiếp tục cao vì chưng u. ↔ How big she is already! Soon she'll be as tall as her mother.

 • Cô ấy đang được rộng lớn nhiều! Chẳng bao lâu cô ấy tiếp tục cao vì chưng mẹ.

  Bạn đang xem: mẹ tiếng anh là gì

  How big she is already! Soon she'll be as tall as her mother.

 • mother (informal, familiar)

  Bà cho tới viện nhằm gặp gỡ mẹ con cái rồi.

  She's gone vĩ đại the hospital vĩ đại see your mum.

 • child's term for mother [..]

  Cho mẹ con cái và con cái, và em gái con cái.

  For your mummy and you, and your little sister.

  • parent
  • mommy
  • ma
  • mom
  • mater
  • maternal
  • you
  • motherly
  • Mom
  • I
  • momma
  • mamma
  • sesame
 • Glosbe

 • Google

 • mothercraft

 • still-born

 • stepmom · stepmother

 • half-brother · half-sister

 • stepmother

 • mother tongue · vernacular

 • Parental Controls

Con tự động chất vấn con cái với gì kể từ phụ thân mẹ nữa.

I wonder what else of yours I have.

Sự phân loại này là khôn xiết bất lợi cho những tương đương ngựa Haflinger, như đa số những ngựa tía mẹ là ở Nam Tyrol trong mỗi gì lúc này Ý, trong những khi Ngựa đực tương đương tương tự rất tốt và được lưu giữ ở Bắc Tyrol và như thế vẫn còn đấy ở Áo.

This split was extremely detrimental vĩ đại the Haflinger breed, as most of the brood mares were in South Tyrol in what was now Italy, while the high-quality breeding stallions had been kept at studs in North Tyrol and ví were still in Austria.

Và vì như thế một nguyên do kỳ kỳ lạ này cơ, con cái nghĩ về cho tới mẹ.

And for some strange reason, I thought of you.

Tôi cũng thấy bản thân tâm lý rằng: “Đây là 1 trong những sự chỉ dẫn cần thiết mang lại phụ thân mẹ.

I also found myself thinking, “This is a great guide for parents.

Thế mẹ tiếp tục lên đường đâu?

I mean, where am I gonna go?

(1 Sa-mu-ên 25:41; 2 Các Vua 3:11) Hỡi những bậc phụ thân mẹ, chúng ta với khuyến nghị con cháu thực hiện những việc làm bọn chúng được phó thác với niềm tin sung sướng, mặc dù là ở Phòng Nước Trời, bên trên hội nghị, hoặc đại hội?

(1 Samuel 25:41; 2 Kings 3:11) Parents, vì thế you encourage your children and teenagers vĩ đại work cheerfully at any assignment that they are given vĩ đại vì thế, whether at the Kingdom Hall, at an assembly, or at a convention site?

Đức Chúa Trời yên cầu con cháu cần vâng lời nói phụ thân mẹ (Ê-phê-sô 6:1-3).

(Ephesians 6:1-3) He expects parents vĩ đại instruct and correct their children.

Điều này cực kỳ khó khăn tuy vậy với sự giúp sức của phụ thân mẹ của em, em dường như không ngừng tập luyện và kế tiếp thực hiện như thế.

This has been very hard work, but with her parents’ help, she has practiced relentlessly and continues vĩ đại vì thế ví.

Xem thêm: hàm đếm số lượng trong excel

Người mẹ tiếp tục sửa dậy con như vậy nào?

How will his mother discipline him?

Nhưng mẹ em hiểu rõ cần làm những gì.

But Mother knows better.

Phải tách phụ thân mẹ bay thoát khỏi sự gò bó rằng, ý tưởng phát minh có một không hai vận dụng ở trong nhà tới từ tư vấn tư tưởng hoặc những ông thầy, hoặc Chuyên Viên tư vấn mái ấm gia đình.

We have vĩ đại break parents out of this straitjacket that the only ideas we can try at trang chủ are ones that come from shrinks or self- help gurus or other family experts.

Mẹ, là con cái phía trên.

Mom, it's bu.

Em là kẻ truyền đạo dường như không có được thư của mẹ hoặc phụ thân bản thân vô chín mon thứ nhất ở vô chống truyền đạo của tôi phía trên.

I’m the missionary who had not received a letter from my mother or my father during my first nine months in the mission field.

Các bậc phụ thân mẹ khéo léo sẵn sàng mang lại con cháu bản thân sinh sống nhưng mà không tồn tại chúng ta ở bên cạnh.

Wise parents prepare their children vĩ đại get along without them.

Bắn vô xà nhà thì trúng mẹ gì.

You were shooting at the fucking'ceiling.

13 Sau khi nghe tới một bài bác giảng bên trên hội nghị vòng xung quanh, một anh và người chị ruột của tôi nhìn thấy rằng chúng ta rất cần được kiểm soát và điều chỉnh cơ hội xử thế với những người mẹ sinh sống riêng biệt ở điểm không giống đã trở nên khai trừ sáu năm.

13 After hearing a talk at a circuit assembly, a brother and his fleshly sister realized that they needed vĩ đại make adjustments in the way they treated their mother, who lived elsewhere and who had been disfellowshipped for six years.

Ai chạy về truyền tai mẹ thế?

Who came running vĩ đại Mommy?

Tao bảo cút mẹ mi thoát khỏi xe pháo tao!

I said get the fuck outta my car!

Trách nhiệm phụ thân mẹ

Parental Responsibility

Chị của Bill đã nhận được xét một cơ hội cụt gọn: “Tôi cho là phụ thân mẹ tôi cực kỳ khác thường.

In summary, Bill’s sister observed: “I think my parents are extraordinary.

Trong một mái ấm gia đình tín đồ dùng đấng Christ nọ, phụ thân mẹ khuyến khích con cháu thủ thỉ tháo dỡ hé bằng phương pháp khuyến nghị bọn chúng đặt điều những thắc mắc về những điều mà nó không hiểu biết nhiều hoặc thực hiện mang lại bọn chúng lo lắng.

In one Christian family, the parents stimulate open communication by encouraging their children vĩ đại ask questions about things that they vì thế not understand or that cause concern.

Sau cơ, anh sinh sống nằm trong mẹ, bà và anh trai.

Since then, he lived with his mother and brother.

Thí dụ, chỉ 5 năm trước đó Khi tai nạn thương tâm kể bên trên xẩy ra, mẹ của John với người chúng ta bị mất mặt con cái vì như thế cậu ấy cố thông qua xa vời lộ đó!

For example, just five years before the accident related above, John’s mother had a friend whose child was killed trying vĩ đại cross that very highway!

Mẹ, tía đang được về đấy.

Xem thêm: lich thi dau ngoai hang anh 2022 va 2023

Mom, Rog is coming.

Chúng tao kính trọng phụ thân mẹ và các cụ như vậy nào?

How can we honor parents and grandparents?