mẫu công văn đề nghị

Mẫu Công văn ý kiến đề xuất là kiểu văn phiên bản hành chủ yếu thông thường được sử dụng trong số ban ngành Nhà nước, tổ chức triển khai, công ty nhằm ý kiến đề xuất đòi hỏi tiến hành những việc làm ví dụ. quý khách hiểu rất có thể xem thêm một trong những Mẫu Công văn ý kiến đề xuất phổ cập nhập nội dung bài viết tiếp sau đây của LuatVietnam.

Bạn đang xem: mẫu công văn đề nghị

1. Khi này nhớ dùng cho tới Công văn đề nghị?

Theo Nghị lăm le 30/2020, Công văn thưa công cộng, Công văn ý kiến đề xuất thưa riêng biệt là 1 trong trong số loại văn phiên bản hành chủ yếu. Văn phiên bản này được dùng nhiều trong số ban ngành Nhà nước, ban ngành đoàn thể, tổ chức triển khai, công ty.

Theo bại, Công văn ý kiến đề xuất được dùng Khi những ban ngành, phần tử cung cấp bên dưới, gửi cung cấp bên trên hoặc ban ngành, phần tử ngang cung cấp hoặc cung cấp bên trên gửi cung cấp bên dưới nhằm ý kiến đề xuất, đòi hỏi ban ngành, phần tử bại cung ứng những vấn đề, xử lý Công văn đem tương quan cho tới trách nhiệm, quyền hạn của tớ.

Mẫu Công văn ý kiến đề xuất được dùng đa số trong số nghành, trong vô số tình huống không giống nhau với mục tiêu không giống nhau.

Ngoài đi ra, Công văn ý kiến đề xuất được dùng trong số tổ chức triển khai, công ty còn được dùng để làm thể hiện nay những ước muốn gần giống yêu cầu của những cá thể hoặc tập luyện thể, hoặc ý kiến đề xuất đòi hỏi tiến hành những văn bản thoả thuận trong những mặt mày.

Tóm lại, rất có thể hiểu Công văn ý kiến đề xuất đem tầm quan trọng như 1 “phương tiện phú tiếp” trong những ban ngành, phần tử, tổ chức triển khai, doanh nghiệp… nhằm thông tin, thanh toán hoặc đòi hỏi tiến hành một trong những việc làm nằm trong tác dụng, nhiệm cụ của ban ngành bại.

mau cong khẩn khoản de nghi

7 Mẫu Công văn ý kiến đề xuất được sử dụng phổ cập nhất (Ảnh minh họa)

2. Một số Mẫu Công văn ý kiến đề xuất được sử dụng phổ biến

2.1. Mẫu Công văn ý kiến đề xuất (mẫu chung)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ……/CV - ……

(V.v: Đề nghị ………...)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

………..., ngày …… mon …… năm ……


CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ

(Về việc: ……………………………….)

Kính gửi (1): ……………………………………………………………………..


- Căn cứ Quyết định/Công văn/Hợp đồng số ………/……… ngày…tháng…năm… của (2) …………

- Căn cứ (3)……………………………………………………………………..

Để…(4)………………………….…………………........................................

Nay, (5)……………………………làm Công văn này kính ý kiến đề xuất (6):......................................

Rất ao ước sẽ có được sự đánh giá, quan hoài và xử lý ý kiến đề xuất bên trên của ……………………

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ….

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người đại diện thay mặt ký, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

(1) Cơ quan liêu cung cấp trên/Lãnh đạo công ty.

(2) Tên ban ngành cung cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp

(3) Nêu những địa thế căn cứ nhằm tiến hành Công văn đề nghị

(4) Nêu nguyên nhân thực hiện Công văn đề nghị

(5) Tên đơn vị chức năng, chống ban đề nghị

(6) Nêu những ý kiến đề xuất theo đuổi từng ngôi trường hợp

2.2. Công văn ý kiến đề xuất giao dịch thanh toán, ý kiến đề xuất đòi hỏi giao dịch thanh toán nợ quá hạn

TÊN ĐƠN VỊ

Số:…/CVĐNTT - …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc

………., ngày ….. mon ….. năm …..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

(V.v: Đề nghị giao dịch thanh toán hợp ý đồng………………….)

Kính gửi: CÔNG TY ………………….

- Căn cứ hợp ý đồng số ……/…… ký ngày …. mon …. năm …. thân thích Công ty ……………………. và Công ty ………………. về sự ………………………………………………

- Căn cứ bảng tính độ quý hiếm quyết toán của hợp ý đồng nêu trên;

- Căn cứ Biên phiên bản sát hoạch triển khai xong ……………………… ký ngày …. mon …. năm …;

- Căn cứ Biên phiên bản thanh lý hợp ý đồng số … / …….. ký ngày … mon … năm …. thân thích Công ty ……………………. và Công ty ………………

Tính cho tới thời khắc thời điểm hiện tại, Công ty ………………. tiếp tục tiến hành dứt trách móc nhiệm và nhiệm vụ của tớ gần giống triển khai xong việc Bảo Hành ……………. tuân hành phù hợp những quy định tuy nhiên nhì mặt mày đã ký kết kết nhập hợp ý đồng số …. / …….. ký ngày …. mon …. năm ….

Theo quy định giao dịch thanh toán nhập hợp ý đồng nêu bên trên (Bên A tiếp tục giao dịch thanh toán mang lại Cạnh B số chi phí ứng với …. % độ quý hiếm quyết toán hợp ý đồng sau thời điểm không còn thời hạn bảo hành), ví dụ như sau:

- Giá trị hợp ý đồng và những phụ lục (nếu có): ……………………… đồng

- Giá trị Cạnh A tiếp tục giao dịch thanh toán mang lại Cạnh B: …………………………. đồng

- Giá trị còn sót lại Cạnh A nên thanh toán: …………………………… đồng

(Bằng chữ: ………………………… đồng. Giá trị bên trên tiếp tục bao hàm VAT 10%)

Nay, Công ty …………………. làm thuê văn này ý kiến đề xuất Công ty …………….. giao dịch thanh toán mang lại công ty chúng tôi số tiền…………….đồng (Bằng chữ: …………………… đồng) theo đuổi vấn đề thông tin tài khoản giao dịch thanh toán như sau:

- Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY……………………………..

- Số tài khoản: …………. Tại:………… Ngân hàng…………

Rất ao ước sự quan hoài xử lý của Quý Doanh Nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT-HC; ….

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)


2.3. Công văn ý kiến đề xuất kết hợp, hợp ý tác

CÔNG TY ..............

Số: ....../CV - ......

(V.v: Đề nghị kết hợp thực hiện)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

................, ngày ..... mon ..... năm .....

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ PHỐI HỢP

Kính gửi: - Công ty .....................................................

- Phòng/Ban .......................................................................

- Ông/Bà ............................., Trưởng Phòng/Ban ....................

[Hoặc những cửa hàng không giống, tùy nằm trong nhập quyền đòi hỏi những cửa hàng đem sự kết hợp nhập công việc]

Ngày .... mon .... năm......, Phòng/ban.......... [Tên chống ban được đòi hỏi tiến hành trách nhiệm, công việc] công ty chúng tôi sẽ có được văn phiên bản số ....../... của Công ty............ [Tên công ty] ý kiến đề xuất tiến hành việc làm .................. [Tên việc làm được đòi hỏi thực hiện].

Tuy nhiên, sau đó 1 thời hạn tiến hành, công ty chúng tôi nhận biết thân thích ................. và .............. không tồn tại sự kết hợp nhập quy trình tiến hành việc làm dẫn cho tới thành quả đạt được không giống như mong ngóng.

Do vậy, công ty chúng tôi thực hiện đơn này nhằm kính ý kiến đề xuất .................. [Tên doanh nghiệp lớn, đơn vị chức năng đòi hỏi tiến hành trách nhiệm, công việc] đánh giá và đem phương án phối phù hợp với hoạt động và sinh hoạt ......................... của Phòng/Ban công ty chúng tôi, ví dụ như sau:

Điều 1. Mục đích

Đề nghị ................ [Tên đơn vị chức năng, phần tử, chống ban được đòi hỏi phối hợp] phối phù hợp với Phòng/Ban .............. [Tên chống ban] công ty chúng tôi nhập quy trình sẵn sàng, tiến hành việc làm ..................[Tên việc làm thực hiện] theo đuổi văn bản/chỉ đạo/……………………….

Điều 2. Lý vì thế thể hiện đề nghị

[Nêu những nguyên nhân thể hiện ý kiến đề xuất phối hợp] ..........................................

......................................................................................................

Điều 3. Quá trình kết hợp tiến hành công việc/trách nhiệm/.........

1. Phối hợp ý nhập quy trình sẵn sàng [Nêu cụ thể những việc làm cần thiết thực hiện]

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Phối hợp ý nhập quy trình tiến hành [Nêu cụ thể những việc làm cần thiết thực hiện]

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

3. Kết ngược đề ra [Nêu đòi hỏi thành quả cần thiết đạt được]

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Phòng/ban công ty chúng tôi kính gửi .......... [Tên ban ngành, đơn vị chức năng, chống ban được đòi hỏi phối hợp] đánh giá ý kiến đề xuất bên trên. Kính ao ước .......... gật đầu đồng ý Công văn ý kiến đề xuất kết hợp này của công ty chúng tôi và đem những hành vi kết hợp thực tiễn nhằm việc tiến hành công việc/nhiệm vụ........... được cắt cử của Phòng/Ban công ty chúng tôi triển khai xong chất lượng đẹp nhất và thành công xuất sắc.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ / PHÒNG / BAN

Xem thêm: tỷ suất sinh thô không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây

(Ký, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

2.4. Công văn ý kiến đề xuất ĐK thang bảng lương

CÔNG TY ..............

Số: ....../CV - ......

(V.v: Xin vận dụng nấc lương lậu tối thiểu

và tự động xây cất bảng lương lậu năm ......)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

................, ngày ..... mon ..... năm .....


Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận (Huyện) ..................

Công ty ....................... [tên công ty] xây dựng theo đuổi Giấy ghi nhận ĐK marketing số ..........vì thế Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố/Tỉnh ................... cung cấp ngày ..... mon ..... năm .....

- Địa chỉ: ..................................................................................

- Mã số thuế: ..............................................................................

- Điện thoại liên hệ: .....................................................................

Thực hiện nay theo đuổi Nghị lăm le số ...../20..../NĐ-CP ngày ...../...../..... [Nêu Nghị lăm le tiên tiến nhất quy lăm le nấc lương lậu ít nhất vùng của năm hiện nay tại] của nhà nước quy lăm le nấc lương lậu ít nhất vùng so với người làm việc thao tác làm việc theo đuổi hợp ý đồng làm việc.

Căn cứ Quy lăm le hạng mục những địa phận vận dụng nấc lương lậu tối thiếu hụt vùng.

Căn cứ những văn phiên bản tương quan.

Để đáp ứng quyền hạn cho những người làm việc thao tác làm việc nhập công ty, Công ty ....................................... xin xỏ ĐK nấc lương lậu ít nhất vùng với Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội Quận (Huyện) ................................... là ................... đồng [đăng ký địa thế căn cứ theo đuổi quy lăm le về nấc lương lậu ít nhất vùng] Tính từ lúc ngày ...../...../ trăng tròn... và Công ty tự động xây cất thang bảng lương lậu vận dụng mang lại toàn thể CBCNV nhập Công ty.

Rất ao ước sẽ có được sự tương hỗ và liên minh kể từ Quý Cơ quan liêu.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

CÔNG TY..........................

(Người đại diện thay mặt theo đuổi PL ký thương hiệu, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

2.5. Công văn ý kiến đề xuất chốt tuột BHXH

Đơn vị:……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

---------------

Số:......................

................, ngày .... mon ... năm ........

Kính gửi: chỉ bảo hiểm xã hội………………………………………………

- Tên đơn vị: …………………………………………………………

- Mã số quản lí lý: ………………………………………………………

- Địa chỉ: ……………………………………………………………...

Nội dung:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Lý do:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Hồ sơ gửi kèm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Đề nghị ban ngành bảo đảm xã hội đánh giá, xử lý theo đuổi quy lăm le.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng góp lốt và ghi rõ rệt chúng ta tên)

2.6. Công văn ý kiến đề xuất hỗ trợ

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ....../CV - ......

(V.v: Đề nghị tương hỗ ..............)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

........................, ngày ..... mon ..... năm .....

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Về việc: ....................................)

Kính gửi: [Cơ quan liêu cung cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] ...................................

- Căn cứ Quyết định/Công văn số ....../...... của ....................[Tên ban ngành phát hành Công văn/quyết định] về sự ............. [Tên việc làm, trách nhiệm cần thiết thực hiện]

- Căn cứ Biên phiên bản họp thống nhất về sự tiến hành ................................. ngày ...../...../...... của..... [Tên đơn vị chức năng, chống ban đảm nhận tiến hành việc làm, trách nhiệm được giao]

- Căn cứ ...............................................................................

Nay, ........................... [Tên đơn vị chức năng, chống ban đảm nhận tiến hành việc làm, trách nhiệm được giao] thực hiện Công văn này ý kiến đề xuất ......................... [Tên ban ngành cung cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] tương hỗ ....................... [kinh phí, nhân sự....] nhằm .................... tiến hành.............. [nhiệm vụ, việc làm được giao] được thành công xuất sắc chất lượng đẹp nhất.

Yêu cầu tương hỗ ví dụ như sau: [Nêu cụ thể về đòi hỏi cần thiết hỗ trợ]

- Thời lừa lọc cần thiết hỗ trợ: ..........................

- Số lượng nhân sự (số chi phí, trang vũ trang cần thiết hỗ trợ): .........................

Rất ao ước sẽ có được sự đánh giá và tương hỗ kể từ ................[Cơ quan liêu cung cấp trên/Lãnh đạo doanh

nghiệp].

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người đại diện thay mặt ký, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

2.7. Công văn ý kiến đề xuất biểu dương thưởng

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ....../CV - ......

(V.v: Đề nghị biểu dương thưởng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

................, ngày ..... mon ..... năm .....

Kính gửi: ............................

- Căn cứ Hướng dẫn/Quy lăm le xét biểu dương thưởng của ...........................[Tên ban ngành cung cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] phát hành ngày .... mon ..... năm ....

- Căn cứ thành quả công tác làm việc .................... [Công tác, trách nhiệm tiếp tục thực hiện] của ............ [Đối tượng được ý kiến đề xuất biểu dương thưởng]

- Căn cứ ....................................................................................

Nay, .......... [Tên đơn vị chức năng, chống ban ý kiến đề xuất việc xét biểu dương thưởng] thực hiện Công văn này kính ý kiến đề xuất như sau:

- Xét ý kiến đề xuất tặng vì chưng biểu dương của [Cơ quan liêu cung cấp trên/Doanh nghiệp] mang lại ...... [số lượng] tập luyện thể và .... [số lượng] cá thể (có list kèm cặp theo).

- Xét ý kiến đề xuất tặng vì chưng biểu dương của [Cơ quan liêu cung cấp trên/Doanh nghiệp] mang lại ...... [số lượng] tập luyện thể và .... [số lượng] cá thể (có list kèm cặp theo) [Hoặc nếu như xét ý kiến đề xuất biểu dương thưởng mang lại cá thể thì nêu cụ thể chúng ta thương hiệu, dùng cho, điểm công tác làm việc của cá thể được ý kiến đề xuất biểu dương thưởng] vì thế tiếp tục đem kết quả chất lượng nhập công tác làm việc .......................... [Công tác, trách nhiệm tiếp tục thực hiện] năm trăng tròn...

Rất ao ước sẽ có được sự đánh giá và quan hoài của ...............[Cơ quan liêu cung cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] nhằm khuyến khích công tác làm việc .................... của .....................

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người đại diện thay mặt ký, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

3. Lưu ý Khi biên soạn thảo Công văn đề nghị

Khi lập Công văn ý kiến đề xuất cần thiết cảnh báo về một trong những nội dung sau:

- Về phần nội dung đề nghị: Cần nêu rõ rệt nội dung ý kiến đề nghị yếu tố gì; nguyên vẹn nhân hoặc nguyên nhân gửi Công văn; ý kiến đề xuất thời hạn vấn đáp Công văn (ở cuối phần nội dung cần phải có loại chữ “Kính ao ước quý cơ quan/ ông bà…………sớm vấn đáp mang lại công ty chúng tôi được biết”)

- Công văn rất cần phải trình diễn một cơ hội ngắn ngủn gọn gàng, lô ghích, triệu tập nhập những yếu tố chủ yếu, yếu tố trọng tâm.

Xem thêm: truyện người tình của hoàng đế

- Ghi rõ rệt thương hiệu, vấn đề contact của ban ngành, tổ chức triển khai, cá thể dự tính gửi Công văn.

- Tên, vấn đề contact của ban ngành, tổ chức triển khai, cá thể đem quyền và nhiệm vụ tương quan cho tới vụ việc được ý kiến đề xuất nhập Công văn.

Trên đấy là 07 Mẫu Công văn ý kiến đề xuất được người sử dụng phổ cập nhất. Nếu đem vướng giắt không giống tương quan cho tới nghành dạy dỗ, độc giả contact 1900.6192 sẽ được tương hỗ.