luật sở hữu trí tuệ 2022

Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022, hiệu lực hiện hành thực hiện từ thời điểm ngày 01/01/2023

  • Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Sở hữu trí tuệ
  • 07/2022/QH15
  • Luật / Sở Luật
  • Nội chủ yếu - Pháp luật
  • 16/06/2022
  • 01/01/2023
  • Quốc hội
  • Vương Đình Huệ
  • Tải về

Bạn đang xem: luật sở hữu trí tuệ 2022

Văn phiên bản khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

06/2022/QH15

15/06/2022

01/01/2024

05/2022/QH15

15/06/2022

01/01/2023

04/2022/QH15

14/06/2022

01/01/2023

50/2022/QH15

13/06/2022

13/06/2022

510/NQ-UBTVQH15

12/05/2022

01/07/2022

19/2022/UBTVQH15

21/04/2022

21/04/2022

60/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

59/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

58/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

57/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

56/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

55/2022/QH15

Xem thêm: chẳng biết em đúng hay sai

16/06/2022

16/06/2022

54/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

52/2022/QH15

14/06/2022

14/06/2022

51/2022/QH15

14/06/2022

14/06/2022

63/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

62/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

21-NQ/TW

16/06/2022

16/06/2022

20-NQ/TW

16/06/2022

16/06/2022

19-NQ/TW

16/06/2022

16/06/2022

Chủ trương, quyết sách mới

Chính sách mới mẻ đem hiệu lực hiện hành từ thời điểm tháng 5

(ĐCSVN) - Tiêu chuẩn chỉnh chức vụ công chức hướng dẫn, quản lý và vận hành nhập cơ sở hành chủ yếu ngôi nhà nước; quy toan mới mẻ về xét tặng thương hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"; vi phạm quy toan về khai quật thủy sản nhập điểm cấm bị trừng trị cho tới 90 triệu đồng;... là những quyết sách mới mẻ đem hiệu lực hiện hành từ thời điểm tháng 5/2024.

Chống khai quật thủy sản bất thích hợp pháp

(ĐCSVN) - Đồng chí Trương Thị Mai vừa phải ký Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng nhanh sự hướng dẫn của Đảng so với công tác làm việc chống khai quật thủy sản phi pháp, ko report, không áp theo quy toan (IUU) và cách tân và phát triển kiên cố ngành thủy sản.

Sớm đi vào dùng những dự án công trình, dự án công trình hạ tầng cung cấp bách, trọng tâm về giao phó thông

(ĐCSVN) - Sở Chính trị đòi hỏi triệu tập góp vốn đầu tư, sớm đi vào dùng những dự án công trình, dự án công trình hạ tầng cung cấp bách, trọng tâm về giao thông vận tải đường đi bộ, đường tàu, đường thủy, đàng thuỷ trong nước, đàng sản phẩm ko liên kết những khu vực, vùng và điểm, quốc tế.

(ĐCSVN) - Các cung cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ quốc nước ta, những tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội cần thiết quán triệt, nâng lên trí tuệ, tổ chức triển khai tiến hành nghiêm chỉnh ngôi nhà trương của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước về công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách, chống lãng phí; coi đó là trọng trách trọng tâm, thông thường xuyên của tất cả khối hệ thống chủ yếu trị và xã hội; là văn hoá xử sự của từng cán cỗ, đảng viên, công chức, viên chức và từng người dân, nhất là kẻ hàng đầu, cán cỗ hướng dẫn, quản lý và vận hành.

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Liên kết website