lời dẫn trực tiếp là gì

Bài 14: Cách dẫn thẳng và cơ hội dẫn con gián tiếp

I. Kiến thức cần thiết nhớ

Bạn đang xem: lời dẫn trực tiếp là gì

Có nhì cơ hội dẫn lời nói trình bày hoặc ý suy nghĩ (lời trình bày mặt mày trong) của một người, một nhân vật:

- Dẫn thẳng, tức là nhắc nhở lại nguyên lành lời nói trình bày hoặc ý nghĩa sâu sắc của những người hoặc nhân vật; lời nói dẫn thẳng được đặt điều vô lốt ngoặc ghép.

- Dẫn con gián tiếp, tức là thuật lại lời nói trình bày hoặc ý suy nghĩ của những người hoặc hero, với kiểm soát và điều chỉnh mang đến mến hợp; lời nói dẫn con gián tiếp ko đặt điều vô lốt ngoặc kép.

II. Soạn bài

1. Cách dẫn con gián tiếp

Bài 1.

- Trong đoạn trích a, phần in đậm là lời nói trình bày.

- Phần in đậm được tách thoát khỏi phần đứng trước vị lốt nhì chấm và lốt ngoặc kép.

Bài 2.

- Trong đoạn trích b, phần in đậm là ý suy nghĩ.

- Phần in đậm được tách thoát khỏi phần đứng trước vị lốt nhì chấm và lốt ngoặc kép.

Bài 3.

- Thử thay cho thay đổi vị trí:

+ “Đấy, bác bỏ cũng chẳng “thèm” người là gì?” – con cháu trình bày.

+ “Khách cho tới bất thần, vững chắc cu cậu còn chưa kịp quét tước tước đoạt lau chùi và vệ sinh, còn chưa kịp vội vã chăn chẳng hạn” – họa sỹ suy nghĩ thì thầm.

→ Hai thành phần ngăn cơ hội cùng nhau vị lốt ngoặc kép và lốt gạch men ngang.

2. Cách dẫn con gián tiếp

Xem thêm: từ vựng về thời tiết

Bài 1.

- Trong đoạn trích a, phần in đậm là lời nói trình bày.

- Phần in đậm và phần đứng trước không biến thành tách vị lốt gì.

Bài 2.

- Trong đoạn trích a, phần in đậm là ý suy nghĩ.

- Phần in đậm và phần đứng trước ngăn cơ hội vị kể từ “rằng”. cũng có thể thay cho kể từ “rằng” vị kể từ “là” vô tình huống này.

III. Luyện tập

Bài 1.

a.

- Lời dẫn trực tiếp: “A! Lão già nua tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như vậy tuy nhiên lão xử với tôi như vậy này à?”.

- Đây là cơ hội dẫn lời nói trình bày.

b.

- Lời dẫn trực tiếp: “Cái vườn là của con cái tớ. Hồi còn mồ ma mãnh u nó, u nó cố thắt sống lưng buộc bụng, dè dẻn mãi, mới nhất nhằm rời khỏi được năm mươi đồng tiền tậu. Hồi ấy, từng thức còn rẻ rúng cả…”.

- Đây là cơ hội dẫn ý suy nghĩ.

Bài 2.

- Dẫn trực tiếp: Trong “Báo cáo Chính trị bên trên Đại hội đại biểu cả nước phen loại II của Đảng”, Chủ tịch Sài Gòn nêu rõ: “Chúng tớ nên ghi ghi nhớ công trạng của những vị nhân vật dân tộc bản địa, vì như thế những vị ấy là vượt trội của một dân tộc bản địa anh hùng”.

Xem thêm: định luật bảo toàn năng lượng

- Dẫn con gián tiếp: Trong “Báo cáo Chính trị bên trên Đại hội đại biểu cả nước phen loại II của Đảng”, Chủ tịch Sài Gòn bảo rằng người nước Việt Nam nên ghi ghi nhớ công trạng của những vị nhân vật dân tộc bản địa, vì như thế những vị ấy là vượt trội của một dân tộc bản địa nhân vật.

Bài 3.

Tham khảo cơ hội gửi sau: “Vũ Nương nhờ Phan Lang trình bày hộ với chàng Trương rằng nếu như chàng Trương còn ghi nhớ chút tình xưa nghĩa cũ thì nên lập một đàn tẩy oan ở bến sông, thắp cây đèn thần chiếu xuống nước, Vũ Nương tiếp tục trở về”.