lời bài hát chillies mascara

Câu giã từ em trình bày bên trên môi
Anh biết đó là tối cuối với mọi người trong nhà tuy nhiên thôi
Nhìn lại từng khoảnh tự khắc từng tồn bên trên, tao từng khờ dại
Mắt em nhòa chuồn mascara

Em trách móc anh ko tiếp cận điểm gọi là nhà
Dù vạn ngày cũng chẳng nhằm lại gì
Tim bản thân thì thầm thì
Mình sót lại gì ngoài cuộc gọi 2 tiếng đêm?

Bạn đang xem: lời bài hát chillies mascara

Mình sót lại gì ngoài ngày nhịn nhường như nhiều năm thêm?
Nụ cười cợt tuy nhiên tao vô tình quăng quật lại bên trên môi em ban mai, giờ xa xăm khuất
Mình sót lại gì ngoài ngàn câu nói. yêu thương đang được trao?
Mình sót lại gì ngoài tình đang được nhạt kể từ hôm nào?

Lại một ngày trôi trở về mây ngàn
Em chuồn nằm trong tối tàn, lù mù sương khói
Câu giã từ em trình bày bên trên môi
Anh biết đó là tối cuối tao say tuy nhiên thôi

Nhìn lại từng khoảnh tự khắc từng tồn bên trên, tao từng khờ dại
Mắt em nhòa chuồn mascara
Em trách móc anh ko tiếp cận điểm gọi là nhà
Dù vạn ngày cũng chẳng nhằm lại gì

Tim bản thân thì thầm thì
Mình sót lại gì ngoài cuộc gọi 2 tiếng đêm?
Mình sót lại gì ngoài ngày nhịn nhường như nhiều năm thêm?
Nụ cười cợt tuy nhiên tao vô tình quăng quật lại bên trên môi em ban mai, giờ xa xăm khuất

Mình sót lại gì ngoài ngàn câu nói. yêu thương đang được trao?
Mình sót lại gì ngoài tình đang được nhạt kể từ hôm nào?
Lại một ngày trôi trở về mây ngàn
Em chuồn nằm trong tối tàn, lù mù sương khói

Huh uh uh
Huh uh uh uh
Huh uh uh uh uh
Huh uh uh uh uh uh uh

Xem thêm: cách làm chân gà sả tắc ngon

Huh uh uh
Huh uh uh uh
Huh uh uh uh
Huh uh uh uh uh

Mình sót lại gì ngoài cuộc gọi 2 tiếng đêm?
Mình sót lại gì ngoài ngày nhịn nhường như nhiều năm thêm?
Nụ cười cợt tuy nhiên tao vô tình quăng quật lại bên trên môi em ban mai, giờ xa xăm khuất
Mình sót lại gì ngoài ngàn câu nói. yêu thương đang được trao?

Mình sót lại gì ngoài tình đang được nhạt kể từ hôm nào?
Lại một ngày trôi trở về mây ngàn
Em chuồn nằm trong tối tàn, lù mù sương khói
Mình sót lại gì ngoài cuộc gọi 2 tiếng đêm?

Mình sót lại gì ngoài ngày nhịn nhường như nhiều năm thêm?
Nụ cười cợt tuy nhiên tao vô tình quăng quật lại bên trên môi em ban mai, giờ xa xăm khuất
Mình sót lại gì ngoài ngàn câu nói. yêu thương đang được trao?
Mình sót lại gì ngoài tình đang được nhạt kể từ hôm nào?

Xem thêm: tác giả hồ chí minh

Lại một ngày trôi trở về mây ngàn
Em chuồn nằm trong tối tàn, lù mù sương khói
Oh uh oh
Oh uh oh oh uh uh

Oh uh oh oh oh oh oh
Oh uh oh
Oh uh oh oh uh uh
Oh uh oh

Oh uh oh
Câu giã từ em trình bày bên trên môi
Anh biết đó là tối cuối tao say tuy nhiên thôi
Nhìn lại từng khoảnh tự khắc từng tồn bên trên, tao từng khờ dại