Kết quả rút học phần đã đăng ký học ở học kỳ ii năm học 2019 – 2020

THÔNG BÁO

Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy đã nộp đơn đề nghị rút học phần đã đăng ký học ở học kỳ II năm học 2019 – 2020.

Hiện nay đã có kết quả rút học phần đã đăng ký học ở học kỳ II năm học 2019 – 2020. Thông tin chi tiết ở file đính kèm.

Đề nghị các bạn sinh viên có liên quan tra cứu kết quả. Nếu có gì vướng mắc liên hệ Phòng Đào tạo của Nhà trường trong ngày 25/5/2020 để được giải quyết.

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *