impressed đi với giới từ gì

Khi trình diễn mô tả việc tất cả chúng ta bị tuyệt hảo, ngưỡng mộ bởi vì một người, vấn đề hoặc đối tượng người sử dụng này cơ bởi vì giờ đồng hồ Anh, hẳn kể từ thứ nhất ai ai cũng suy nghĩ cho tới cơ đó là kể từ Impressed. Tuy nhiên, Impressed lên đường với giới kể từ gì mới nhất chủ yếu xác? Có những cấu tạo Impressed thịnh hành nào? Cùng Langmaster dành riêng 5 phút gọi nội dung bài viết sau đây nhằm thám thính hiểu nhé!

I. Impressed là gì?

null

Bạn đang xem: impressed đi với giới từ gì

Phiên âm: Impressed /ɪmˈprɛst/ 

Từ "Impressed" nhập giờ đồng hồ Anh sở hữu nghĩa là bị tạo ra tuyệt hảo, bị ai cơ thực hiện mang lại cảm nhận thấy kinh ngạc, trầm trồ hoặc kính phục về điều gì cơ. Khi các bạn thưa các bạn "impressed" với điều gì cơ, các bạn ám chỉ rằng các bạn đang được thấy vấn đề này là tuyệt hảo và xứng đáng khen ngợi ngợi. 

Ví dụ: 

  • She was impressed by the beauty of the landscape and couldn't stop taking photos. (Cô ấy đã trở nên tuyệt hảo bởi vì vẻ đẹp nhất của phong cảnh và ko thể ngừng tự sướng.)
  • The technology's tốc độ and efficiency left u impressed with how far it has come. (Tốc phỏng và hiệu suất của technology đang được khiến cho tôi cảm nhận thấy tuyệt hảo với những trở thành tựu nhưng mà nó đang được đạt được.)

II. Các dạng không giống của Impressed

null

Bên cạnh dạng kể từ Impressed, cũng đều có một vài dạng kể từ không giống của kể từ này như trạng kể từ, danh kể từ,... nhằm dùng nhập nhiều văn cảnh không giống nhau sao mang lại phù hợp:

1. Impress (động từ): Tạo tuyệt hảo mạnh mẽ và uy lực hoặc thực hiện cho tất cả những người không giống cảm nhận thấy không thể tinh được, ngưỡng mộ hoặc hâm mộ.
Ví dụ: His magic tricks never fail to tát impress the audience, leaving them in awe of his skills. (Những mùng ảo ảnh thuật của anh ý ấy luôn luôn khiến cho người theo dõi bị tuyệt hảo, nhằm lại mang lại bọn họ sự không thể tinh được về tài năng của anh ý ấy.)

2. Impressive (tính từ): Miêu mô tả điều gì cơ tạo ra tuyệt hảo mạnh hoặc dẫn đến sự không thể tinh được.
Ví dụ: The painting's vibrant colors and intricate details were truly impressive, showcasing the artist's talent. (Những sắc tố tươi tắn sáng sủa và cụ thể tinh xảo bên trên hình ảnh thiệt sự xứng đáng không thể tinh được, thể hiện nay tài năng của họa sỹ.

3. Unimpressive (tính từ): Diễn mô tả điều gì cơ không khiến tuyệt hảo, ko đầy đủ nhằm thực hiện cho tất cả những người không giống thấy không thể tinh được hoặc hào hứng.
Ví dụ: The candidate's lack of preparation during the interview made a very unimpressive impression on the hiring managers. (Sự thiếu thốn sẵn sàng của ứng cử viên nhập cuộc phỏng vấn nhằm lại tuyệt hảo vô cùng ko chất lượng tốt so với những người dân vận hành tuyển chọn dụng.)

4. Impressively (trạng từ): Diễn mô tả cách thức, hành vi hoặc sự khiếu nại khiến cho người không giống thấy không thể tinh được hoặc trầm trồ.
Ví dụ: She played the challenging piano piece impressively, earning praise from both the judges and the audience. (Cô ấy đùa một quãng nhạc trở ngại bên trên piano một cơ hội tuyệt hảo, cảm nhận được lời nói khen ngợi kể từ cả HĐ Giám Khảo lẫn lộn người theo dõi.)

5. Impressiveness (danh từ): Sự tạo ra tuyệt hảo hoặc đặc điểm khiến cho người không giống thấy không thể tinh được hoặc trầm trồ.
Ví dụ: The sheer size and architecture of the ancient cathedral added to tát its impressiveness as a historical monument. (Kích thước hơn hẳn và phong cách thiết kế trong phòng thờ thượng cổ đã trải gia tăng tính tuyệt hảo của chính nó như 1 di tích lịch sử lịch sử dân tộc.)

6. Impression (danh từ): nén tượng hoặc cảm biến nhưng mà một người hoặc một vật gì cơ nhằm lại nhập tâm trí hoặc ngược tim.
Ví dụ: The movie left a lasting impression on the audience due to tát its powerful storyline and emotional performances. (Bộ phim nhằm lại tuyệt hảo thâm thúy trong thâm tâm người theo dõi bởi vì tình tiết mạnh mẽ và uy lực và trình diễn xuất lênh láng xúc cảm.)

7. Impressionable (tính từ): Miêu mô tả đặc điểm của một người dễ dẫn đến tác động, dễ dàng tin yêu nhập những gì người không giống thưa hoặc thực hiện.
Ví dụ: Adolescents' minds are often quite impressionable, making them susceptible to tát peer pressure. (Tâm trí của thanh thiếu thốn niên thông thường khá dễ dẫn đến tác động, khiến cho bọn họ dễ dẫn đến áp lực nặng nề kể từ đồng chí.)

8. Impressibility (danh từ): Sự dễ dẫn đến tác động hoặc thực hiện tuyệt hảo bởi vì những gì người không giống thưa hoặc thực hiện.
Ví dụ: The impressibility of young minds is evident in how they readily absorb and adopt new ideas. (Sự dễ dẫn đến tác động của tâm trí trẻ con thể hiện nay rõ rệt nhập cơ hội bọn họ nhanh gọn lẹ thu nhận và gật đầu đồng ý phát minh mới nhất.)

III. ​​​​Impressed lên đường với giới kể từ gì?

Impressed đi kèm theo với giới kể từ BY và WITH là 2 cơ hội dùng thịnh hành nhất của tính kể từ này. Cùng thám thính hiểu sâu sắc rộng lớn về những cách sử dụng này nhé!

null

1. Impressed + by

"Impressed by + sth" là một trong cấu tạo nhập giờ đồng hồ Anh thông thường được dùng nhằm biểu đạt việc ai cơ cảm thấy ngưỡng mộ, trầm trồ hoặc kính phục về một vấn đề, hoặc một Đặc điểm này cơ. 

Ví dụ: I was impressed by his dedication to tát his studies; he consistently puts in the effort to tát excel. (Tôi cảm nhận thấy ngưỡng mộ sự nhiệt tình của anh ý ấy trong các công việc học; anh ấy luôn luôn nỗ lực nhằm đạt được thành công xuất sắc.)

XEM THÊM: 

AWARE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ

Xem thêm: vẽ con vật đơn giản cho be

PROVIDE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ

2. Impressed + with

"Impressed with + sb/sth" cũng là một trong cấu tạo thông thường được dùng nhằm biểu đạt việc ai cơ cảm thấy ngưỡng mộ, trầm trồ hoặc kính phục về một vấn đề hoặc một Đặc điểm này cơ. 

Ví dụ:

  • I was impressed with her professionalism and how well she handled the difficult situation. (Tôi cảm nhận thấy ngưỡng mộ sự có tính chuyên nghiệp của cô ý ấy và cơ hội cô ấy xử lý trường hợp trở ngại.)
  • Many students are impressed with Professor Johnson. (Nhiều SV cảm nhận thấy ngưỡng mộ Giáo sư Johnson)

IV. Cấu trúc Impress ở dạng vẹn toàn thể

1. Impress + on/upon

Cấu trúc "to impress + sth + upon/on + sb" dùng biểu đạt việc ai cơ tạo ra tuyệt hảo mạnh mẽ và uy lực hoặc truyền đạt một chủ kiến, kiến thức và kỹ năng, hoặc độ quý hiếm rõ ràng cho tất cả những người không giống một cơ hội mạnh mẽ và uy lực và dứt khoát. 

Ví dụ: 

  • The teacher impressed the importance of honesty upon the students, emphasizing that integrity is crucial in both academics and life. (Giáo viên đang được tạo ra tuyệt hảo về vai trò của sống động mang lại học viên, nhấn mạnh vấn đề rằng tính liêm chủ yếu cần thiết nhập cả học hành và cuộc sống đời thường.)
  • The coach impressed on the players the importance of teamwork and communication to tát achieve victory on the field. (Huấn luyện viên đang được truyền đạt vai trò của thao tác làm việc group và tiếp xúc nhằm đạt được thành công bên trên sảnh.)

2. Impress + with/by

Cấu trúc “to impress + sb + with/by + sth" dùng để làm biểu đạt việc tạo ra tuyệt hảo hoặc khiến cho ai cơ trầm trồ trải qua một Đặc điểm rõ ràng hoặc một góc nhìn này cơ. 

Ví dụ: 

  • She impressed her quấn with her innovative ideas for improving the company's marketing strategies. (Cô ấy đang được tạo ra tuyệt hảo mang lại sếp bởi vì những phát minh tạo nên nhằm nâng cao kế hoạch tiếp thị của công ty lớn.)
  • The motivational speaker impressed the audience by sharing his personal success story and the lessons he learned along the way. (Người trình diễn thuyết truyền động lực đang được tạo ra tuyệt hảo mang lại người theo dõi bằng phương pháp share mẩu chuyện thành công xuất sắc cá thể của anh ý ấy và những bài học kinh nghiệm anh ấy học tập được bên trên đoạn đường cơ.)

V. Bài tập luyện vận dụng

Sử dụng những cấu tạo với “impressed” và “impress” nhằm hoàn thành xong những câu bên dưới đây:

1. My parents were __________ my determination to tát learn a new language on my own.

2. The artist __________ the audience __________ his breathtaking paintings.

3. The coach wants to tát __________ the team the importance of sportsmanship.

4. The restaurant's exquisite cuisine __________ even the most discerning food critics, receiving rave reviews for its flavors and presentation.

5. The teacher was __________ the students' insightful questions during the classroom discussion, showing their genuine curiosity and engagement.

Đáp án:

1. impressed with/by

2. impressed - with/by

3. impress upon

Xem thêm: tên game hay cho nữ

4. impressed

5. impressed by

Kết luận

Như vậy, nội dung bài viết bên trên đang được tổ hợp toàn cỗ những vấn đề cần thiết cần thiết Note xoay xung quanh chủ thể “​​​​Impressed lên đường với giới kể từ gì?”. Hy vọng rằng với những kiến thức và kỹ năng được share bên trên, chúng ta cũng có thể mạnh mẽ và tự tin vận dụng nhập vào thực tiễn. Dường như, hãy ĐK thực hiện bài bác test chuyên môn giờ đồng hồ Anh không tính tiền tại đây nhằm hiểu rằng tài năng của tớ nhé. Langmaster chúc các bạn trở thành công!