icon trái tim bằng tay

Copy / Paste

Nhấp vô hình tượng nhằm sao chép vô clipboard ▼

Xem thêm: cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

Bạn đang xem: icon trái tim bằng tay

Nghĩa là gì

Applebàn tay với ngón trỏ và ngón loại bắt chéo
GoogleN/A
TwitterBàn tay với ngón trỏ và ngón loại bắt chéo
Unicodebàn tay với ngón trỏ và ngón loại bắt chéo
Từ đồng nghĩabúng tay, chi phí, tài sản, trái khoáy tim, tình thương và vướng tiền
Chuyên mụcMặt mỉm cười & Mọi người | ngón tay một phần
ThẻBiểu tượng xúc cảm tay | Biểu tượng xúc cảm trái khoáy tim

Hình ảnh

Bàn tay với ngón trỏ và ngón loại bắt chéo cánh biểu tượng

emoji unicode nghĩa là gì Màu domain authority nhiều dạng
🫰 1FAF0 bàn tay với ngón trỏ và ngón loại bắt chéo 🫰🏻 🫰🏼 🫰🏽 🫰🏾 🫰🏿