học phí tôn đức thắng

Tên ngành

Học phí tầm (đồng/năm)

Bạn đang xem: học phí tôn đức thắng

Kỹ thuật kiến tạo (song vị 2+2)- Chương trình links Đại học tập La Trobe (Úc)

- Giai đoạn 1: Từ 76,000,000 cho tới 77,000,000
- Giai đoạn 2: Từ 616,000,000 cho tới 620,000,000

Công nghệ vấn đề (song vị 2+2) – Chương trình links Đại học tập La Trobe (Úc)

Kinh doanh quốc tế (Song vị 3 +1) – Chương trình links Đại học tập La Trobe (Úc)

- Giai đoạn 1: Từ 82,000,000 cho tới 83,000,000
- Giai đoạn 2: Khoảng 600,000,000

Kế toán (song vị 3+1) – Chương trình links Đại học tập West of England, Bristol (Vương Quốc Anh)

- Giai đoạn 1: Từ 77,000,000 cho tới 78,000,000
- Giai đoạn 2: Khoảng 497,000,000

Kỹ thuật năng lượng điện – năng lượng điện tử (song vị 2,5+1,5) – Chương trình links Đại học tập khoa học tập phần mềm Saxion (Hà Lan)

- Giai đoạn 1: Từ 78,000,000 cho tới 80,000,000
- Giai đoạn 2: Từ 211,000,000 cho tới 237,000,000

Xem thêm: các dấu trong tiếng việt

Tài chủ yếu và trấn áp (song vị 3+1) - Chương trình links Đại học tập khoa học tập phần mềm Saxion (Hà Lan)

Quản trị marketing (song vị 2+2) – Chương trình links Đại học tập kinh tế tài chính Praha (Cộng Hòa Séc)

- Giai đoạn 1: Từ 78,000,000 cho tới 79,000,000
- Giai đoạn 2: Khoảng 135,000,000

Khoa học tập PC (đơn vị 2+2) - Chương trình links Đại học tập Kỹ thuật Ostrava (CH Séc)

- Giai đoạn 1: Từ 76,000,000 cho tới 77,000,000
- Giai đoạn 2: Khoảng 119,000,000

Quản trị quán ăn - hotel (song vị 2,5+1,5) – Chương trình links Đại học tập Taylor’s (Malaysia)

- Giai đoạn 1: Từ 78,000,000 cho tới 79,000,000
- Giai đoạn 2: Khoảng 231,000,000

Quản trị marketing (đơn vị 3+1) – Chương trình links Đại học tập Lunghwa (Đài Loan)

Xem thêm: tăng dung lượng iphone 16gb lên 32gb

- Giai đoạn 1: Từ 82,000,000 cho tới 83,000,000
- Giai đoạn 2: Khoảng 119,000,000

Tài chủ yếu (song vị 2+2) – Chương trình links Đại học tập Fengchia (Đài Loan)

- Giai đoạn 1: Từ 75,000,000 cho tới 76,000,000
- Giai đoạn 2: Khoảng 124,000,000

Quản trị marketing toàn thế giới - Chương trình links ngôi trường Kinh doanh quốc tế Emlyon (Pháp) - Giai đoạn 1: Khoảng 79,000,000
- Giai đoạn 2: Khoảng 368,000,000
Kinh doanh thường xuyên ngành Kế toán, Tài chủ yếu, Quản trị mối cung cấp lực lượng lao động và mối liên hệ làm việc, Kinh doanh quốc tế, Marketing - Chương trình links Đại học tập Massey (New Zealand) - Giai đoạn 1: Khoảng 79,000,000
- Giai đoạn 2: Khoảng 511,000,000