hằng đẳng thức số 7

Hằng đẳng thức số 7

Nhằm mục tiêu gom học viên đơn giản và dễ dàng lưu giữ và nắm rõ những công thức Toán lớp 8, VietJack biên soạn tư liệu Hằng đẳng thức số 7 khá đầy đủ công thức, lý thuyết và bài bác tập dượt tự động luyện gom học viên áp dụng và thực hiện bài bác tập dượt thiệt chất lượng môn Toán lớp 8.

I. Hằng đẳng thức số 7.

Bạn đang xem: hằng đẳng thức số 7

Hằng đẳng thức số 7 là hiệu nhị lập phương.

a3 - b3 = ( a - b )( a2 + ab + b2 )

HIệu của nhị lập phương của nhị số ngẫu nhiên tiếp tục vì chưng  hiệu của số loại nhất trừ chuồn số loại nhị tiếp sau đó nhân với bình phương thiếu hụt của tổng số loại nhất và số loại nhị.

Hằng đẳng thức số 7

II. Bài tập

Dạng bài bác tập dượt 1: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng tích

a) x3 - 8 

b) 27x3 - 1

Hướng dẫn: 

a) x3 - 8 = x3 - 23

= ( x - 2 )( x2 + x.2 + 22 )

= ( x - 2 )( x2 + 2x + 4 )

b) 27x3 - 1 = 33x3 - 1= ( 3x )3 - 1

= ( 3x - 1 )(( 3x)2 + 3x.1 + 12)

= ( 3x - 1 )( 9x2 + 3x + 1 )

Dạng bài bác tập dượt 2: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng tổng nhị lập phương

a) ( x - 5 )( x2 + 5x + 25 )

b) ( 3x - nó )( 9x2 + 3xy + y)

Hướng dẫn:

a) ( x - 5 )( x2 + 5x + 25 )

= ( x - 5 )( x2 + x.5 + 52 )

= x3 - 53

Xem thêm: đề thi học sinh giỏi toán 7

= x3 - 125

b) ( 3x - nó )( 9x2 + 3xy + y)

= ( 3x - nó )( 32x2 + 3x.nó + y2 )

= ( 3x - nó )((3x)2 + 3x.nó + y2 )

= (3x)3 - y3

= 27x3 - y3

III. Bài tập dượt tự động luyện

Bài 1: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng tích

a) 8x3 - y3

b) 1 - y3

c) 64x3 - y3

d) Hằng đẳng thức số 6 -x3

e) x3 - 27

f) 64x3 - 27y3

Bài 2: Viết những tích sau trở thành tổng của nhị lập phương:

a) ( x - Hằng đẳng thức số 6 )( x2 +Hằng đẳng thức số 6x + Hằng đẳng thức số 6 )

b) ( x - 3y )( x2 + 3xy + 9y2 )

c) ( x2 - 3 )( x4 + 3x2 + 9 )

d) ( 2x - 1 )( 4x2 + 2x + 1 )

e) ( 3x - 1 )( 9x2 + 3x + 1 )

Xem thêm: chỉnh tiếng việt trên máy tính

f) ( 2x - y2 )( 4x2 + 2xy2 + y4 )    

Xem thêm thắt những công thức Toán lớp 8 tinh lọc, hoặc khác:

  • Hằng đẳng thức banh rộng
  • Phương pháp phân tách nhiều thức trở thành nhân tử
  • Phương pháp phân tách đơn thức, nhiều thức mang đến đơn thức
  • Chia nhiều thức mang đến nhiều thức một thay đổi tiếp tục chuẩn bị xếp
  • Công thức nhân đơn thức, nhiều thức với rất nhiều thức

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official