góc ở tâm số đo cung

Bình chọn:

4.1 bên trên 302 phiếu

Bạn đang xem: góc ở tâm số đo cung

Lý thuyết góc ở tâm. số đo cung1. Góc ở tâm Xem cụ thể

Trả điều thắc mắc 1 Bài 1 trang 68 Toán 9 Tập 2

Hãy vẽ một đàng tròn xoe rồi vẽ nhì cung vì như thế nhau

Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 2 Bài 1 trang 68 SGK toán 9 tập dượt 2Trả điều thắc mắc 2 Bài 1 trang 68 SGK toán 9 tập dượt 2.Hãy minh chứng đẳng thức... Xem điều giải

Quảng cáo

decumar

Bài 1 trang 68 sgk Toán lớp 9 Tập 2Giải bài bác 1 trang 68 SGK Toán 9 tập dượt 2. Kim giờ và kim phút của đồng hồ đeo tay tạo nên trở thành một góc ở tâm sở hữu số đo là từng nào chừng vô những thời khắc sau: Xem điều giải

Bài 2 trang 69 sgk Toán lớp 9 tập dượt 2

Cho hai tuyến phố trực tiếp xy và st rời nhau bên trên O

Xem điều giải

Bài 3 trang 69 sgk Toán ớp 9 tập dượt 2Giải bài bác 3 trang 69 SGK Toán 9 tập dượt 2. Trên những hình 5, 6, hãy sử dụng khí cụ đo góc nhằm tìm hiểu số đo cung AmB. Từ cơ tính số đo cung AmB tương ứng Xem điều giải

Bài 4 trang 69 sgk Toán lớp 9 tập dượt 2

Xem hình 7. Tính số đo góc ở tâm AOB và số đo cung rộng lớn AB

Xem điều giải

Bài 5 trang 69 SGK Toán 9 tập dượt 2Hai tiếp tuyến của đàng tròn xoe (O) bên trên A và B rời nhau bên trên M Xem điều giải Bài 7 trang 69 sgk Toán lớp 9 tập dượt 2Cho hai tuyến phố tròn xoe nằm trong tâm O với nửa đường kính không giống nhau. Xem điều giải

Bài 8 trang 70 sgk Toán lớp 9 tập dượt 2

Mỗi xác định tại đây chính hoặc sai? Vì sao?

Xem điều giải

Bài 9 trang 70 sgk Toán lớp 9 tập dượt 2Trên đàng tròn xoe tâm O lấy thân phụ điểm A, B, C Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học tập 9

Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học tập 9 Xem điều giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học tập 9 Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học tập 9

Xem điều giải