đội hình mạnh nhất dtcl

 1. GGmeo
 2. Đội hình dtcl mùa 10

Top đội hình DTCL mùa 10 tiên tiến nhất phiên bạn dạng 14.1, đó là những group hình mạnh trường đấu chân lý được ggmeo tổ hợp update cụ thể theo đuổi meta mới mẻ trải qua những số liệu đo đếm thực tiễn kể từ rank đá quý trở lên tới mức bậc thách đấu.

Các group hình tft mix 10 này đều phải có tỷ trọng thắng vô top 4 tương đối cao, đơn giản và được đa số những người chơi ưu quí dùng nhiều vô xếp thứ hạng. Ưu tiên ghép đồ vật chuẩn chỉnh cho tới tướng tá carry chủ yếu trước, những chuẩn bị còn sót lại cho tới tank hoàn toàn có thể linh động theo đuổi từng ván nhé.

Bạn đang xem: đội hình mạnh nhất dtcl

Đội Hình DTCL 14.1

Đội hình Twisted Fate Disco Tuyệt Sắc

Tb hạng 5.38

Tỷ lệ chọn 0.27%

Tỷ lệ top 1 38.48%

Tỷ lệ top 4 87.55%

Tướng group hình TwistedFate Disco Tuyệt Sắc gồm: Nami, Taric, Gragas, Ekko, Lulu, Blitzcrank, TwistedFate, Ziggs.

Tộc hệ kích hoạt: (5)Disco, (4)Tuyệt Sắc, (2)Hyperpop, (3)Thuật Sư, (2)Vệ Binh.

Hiệu ứng Siêu Sao: Twisted Fate Tuyệt Sắc hoặc Disco

Lên đồ vật group hình TwistedFate Tuyệt Sắc Disco mùa 10

 • TwistedFate: Thương Shojin, Găng bảo thạch, Nanh Nashor hoặc Kiếm súng hextech hoặc Cuồng đao
 • Blitzcrank: Trái tim kiên ấn định, Giáp huyết, Thú tượng giáp
 • Ekko: Giáp huyết, Dây chuyền chuộc tội, Vuốt dragon hoặc Trái tim kiên định
 • Ziggs: Bùa đỏ lòm, Thương Shojin, Găng bảo thạch hoặc Quyền trượng cục cưng hoặc Diệt khổng lồ

Đội hình TwistedFate Disco Tuyệt Sắc mùa 10

Đội hình Akali Karthus Pentakill

Tb hạng 4.21

Tỷ lệ chọn 0.38%

Tỷ lệ top 1 10.97%

Tỷ lệ top 4 55.78%

Tướng group hình Akali Karthus Pentakill gồm: Lillia, Gnar, Mordekaiser, Neeko, Akali, Karthus, Viego, Yorick.

Tộc hệ kích hoạt: (5)Pentakill, (3)Fan Cứng, (3)KDA, (2)Đao Phủ, (2)Hộ Pháp, (2)Vệ Binh, (2)Siêu Quẩy.

Hiệu ứng Siêu Sao: Karthus hoặc Viego Pentakill

Lên đồ vật group hình Karthus Pentakill mùa 10

 • Mordekaiser: Vương miện suy vong, Áo choàng lửa, Giáp máu
 • Karthus: Thương shojin, Quyền trượng cục cưng, Găng bảo thạch hoặc Mũ phù thủy
 • Akali: Bùa đỏ lòm, Quyền năng to đùng, Án Thư tay công lý
 • Lưu ý: Nếu sở hữu xẻng thì ghép Ấn Pentakill cho tới Akali, nhằm kích hoạt mốc 7 Pentakill

Đội hình Urgot + Samira Đồng Quê

Tb hạng 4.22

Tỷ lệ chọn 0.16%

Tỷ lệ top 1 30.35%

Tỷ lệ top 4 75.44%

Tướng group hình Urgot Samira Đồng Quê gồm: Tahm Kench, Amumu, Samira, Urgot, Sett, Vex, Thresh, Illaoi.

Tộc hệ kích hoạt: (5)Đồng Quê, (2)Siêu Quẩy, (2)Emo, (2)Đấu Sĩ, (2)Đao Phủ, (2)Hộ Pháp.

Hiệu ứng Siêu Sao: Samira hoặc Urgot Đồng Quê

Lên đồ vật group hình Samira Urgot Đồng Quê mùa 10

 • Samira: Cung xanh lơ, Vô rất rất, Diệt khổng lồ
 • Urgot: Bùa đỏ lòm, Huyết thăm dò, Quyền năng to đùng hoặc Móng vuốt Sterak
 • Amumu: Giáp tua, Giáp huyết, Vuốt rồng
 • Vex: Bùa xanh lơ hoặc Thương Shojin, Găng bảo thạch, Mũ phù thủy
 • Thresh, Sett: Dây chuyền chuộc tội, Thú tượng giáp, Giáp máu
 • Lưu ý: Nếu sở hữu thìa vàng thì ghép Ấn Đồng Quê, và cặp tăng Katarina nhằm kích hoạt mốc 7 Đồng Quê nhé.

Đội hình Samira Đồng Quê mùa 10

Đội hình Đao Phủ Vex Song Sinh Đáng Sợ

Tb hạng 3.86

Tỷ lệ chọn 0.20%

Tỷ lệ top 1 17.2%

Tỷ lệ top 4 61.9%

Tướng group hình Vex Đao Phủ Song Sinh Đáng Sợ gồm: x2 Twitch, x2 Pantheon, x2 Vex, x2 Amumu.

Tộc hệ kích hoạt: (4)Đao Phủ, (2)Punnk, (2)Hộ Pháp, (2)Emo.

Hiệu ứng Siêu Sao: Twitch hoặc Vex Đao Phủ

Lên đồ vật group hình Twitch Đao Phủ Song Sinh Đáng Sợ bao gồm mùa 10

 • Twitch: Bùa đỏ lòm, Diệt to đùng, Vô cực
 • Pantheon: Vuốt dragon, Giáp tua, Giáp máu
 • Vex: Thương Shojin, Găng bảo thạch, Mũ phù thủy
 • Amumu: Thú tượng giáp, Giáp huyết, Vuốt rồng

Đội hình Riven + Viego Thánh Ra Dẻ

Tb hạng 4.19

Tỷ lệ chọn 0.34%

Tỷ lệ top 1 25.66%

Tỷ lệ top 4 71.29%

Tướng group hình Riven Thánh Ra Dẻ gồm: Yasuo, Garen, Kayle, Mordekaiser, Riven, Yone, Viego, Kayn.

Tộc hệ kích hoạt: (7)Thánh Ra Dẻ, (2)8-Bit, (3)Pentakill, (2)Vệ Binh.

Hiệu ứng Siêu Sao: Riven Thánh Ra Dẻ

Lên đồ vật group hình Riven Thánh Ra Dẻ mùa 10

 • Riven: Huyết thăm dò, Áo choàng thủy ngân, Quyền năng khổng lồ
 • Mordekaiser: Áo choàng lửa, Giáp vai nguyệt thần, Vương miện suy vong
 • Viego: Huyết thăm dò, Quyền năng to đùng, Án Thư tay công lý
 • Kayn: Găng bảo thạch, Áo choàng bóng tối, Án Thư tay công lý

Đội hình Riven Thánh Ra Dẻ mùa 10

Đội hình Akali + Ahri K/DA

Tb hạng 3.84

Tỷ lệ chọn 0.16%

Tỷ lệ top 1 19.5%

Tỷ lệ top 4 67.52%

Tướng group hình Akali + Ahri K/DA Thuật Sư gồm: Lillia, Kennen, Seraphine, Neeko, Lulu, Ekko, Ahri, Akali.

Tộc hệ kích hoạt: (5)K/DA, (5)Thuật Sư, (3)Fan Cứng, (2)True Damage, (2)Hộ Pháp, (2)Vệ Binh, (1)Hyperpop .

Hiệu ứng Siêu Sao: Ahri Thuật Sư

Lên đồ vật group hình Ahri + Akali KDA mùa 10

 • Ahri: Bùa xanh lơ, Kiếm súng Hextech, Nanh Nashor
 • Akali: Huyết Kiếm, Quyền năng to đùng, Án Thư Tay Công Lý
 • Ekko: Nỏ sét, Dây Chuyền Chuộc Tội, Trái tim kiên định
 • Neeko: Áo choàng lửa, Vuốt Rồng, Giáp Máu

Đội hình Ezreal Jhin Tay To Mặt Lớn

Tb hạng 4.27

Tỷ lệ chọn 1.22%

Tỷ lệ top 1 16.3%

Tỷ lệ top 4 67.09%

Tướng group hình Ezreal Tai To Mặt Lớn gồm: MF, Sett, Ezreal, Thresh, Jhin, Illaoi, Yorick, Kayn, Lucian.

Tộc hệ kích hoạt: (4)Tay To Mặt Lớn, (1)Nhạc Trưởng, (3)HEARTSTEEL, (2)Jazz, (2)Hộ Pháp, (2)Siêu Quẩy, (2)Đấu Sĩ.

Hiệu ứng Siêu Sao: Ezreal

Lên đồ vật group hình Jhin Ezreal Tai To Mặt Lớn mùa 10

 • Ezreal: Bùa xanh lơ, Bùa đỏ lòm, Vô rất rất hoặc Cung xanh
 • Illaoi: Vuốt dragon, Giáp tua, Giáp máu
 • Thresh hoặc Sett: Giáp vai nguyệt thần, Dây chuyền chuộc tội, Giáp máu
 • Jhin: Thương Shojin, Vô rất rất, Diệt to đùng hoặc Án Thư tay công lý
 • Yorick: Huyết thăm dò, Quyền năng to đùng, Móng vuốt Sterak

Đội hình Ezreal Tai To Mặt Lớn mùa 10

Đội hình Ahri Vệ Binh

Tb hạng 3.88

Tỷ lệ chọn 0.22%

Tỷ lệ top 1 21.4%

Tỷ lệ top 4 61.3%

Tướng group hình Ahri Vệ Binh gồm: Lillia, Seraphine, Garen, Lulu, Ekko, Mordekaiser, Ahri, Blitzcrank, Sona.

Tộc hệ kích hoạt: (1) Phù Thủy Âm Nhạc, (6)Vệ Binh, (5)Thuật Sư, (1)Hyperpop, (3)KDA.

Hiệu ứng Siêu Sao: Ahri hoặc Mordekaiser, Ekko, Blitzcrank Vệ Binh

Lên đồ vật group hình Ahri Vệ Binh mùa 10

 • Ahri: Bùa xanh lơ, Kiếm súng Hextech, Nanh Nashor
 • Ekko: Nỏ sét, gí choàng lửa Dây chuyền chuộc tội hoặc Trái tim kiên định
 • Blitzcrank, Mordekaiser: Vuốt dragon, Giáp tua, Giáp máu
 • Sona: Thương Shojin, Cuồng đao, Dao năng lượng điện Statikk

Đội hình Jax Siêu Quẩy EDM

Tb hạng 4.18

Tỷ lệ chọn 2.11%

Tỷ lệ top 1 13.55%

Tỷ lệ top 4 64.33%

Tướng group hình Jax Siêu Quẩy EDM gồm: Gnar, Jax, Sett, Lux, Urgot, Poppy, Zed, Zac.

Tộc hệ kích hoạt: (6)Siêu Quẩy, (4)EDM, (2)Đấu Sĩ.

Hiệu ứng Siêu Sao: Jax Siêu Quẩy

Đội hình Jax Siêu Quẩy mùa 10

Lên đồ vật group hình Jax Siêu Quẩy mùa 10

 • Jax: Huyết thăm dò, Găng bảo thạch, Quyền năng khổng lồ
 • hoặc Jax: Áo choàng bóng tối, Găng bảo thạch, Án Thư tay công lý
 • Sett: Dây chuyền chuộc tội, Áo choàng lửa, Vuốt rồng
 • Urgot: Huyết thăm dò, Quyền năng to đùng, Diệt khổng lồ
 • Poppy: Huyết thăm dò, Móng vuốt sterak, Quyền năng to đùng hoặc Giáp máu

Nếu đi ra cảm giác Siêu Sao: Jax EDM chúng ta cũng có thể build như sau.

Đội hình Yone Cuồng Nhiệt

Tb hạng 4.55

Tỷ lệ chọn 0.27%

Tỷ lệ top 1 15.7%

Tỷ lệ top 4 48.7%

Tướng group hình Yone Cuồng Nhiệt gồm: Evelynn, Katarina, Kayle, Mordekaiser, Yone, Viego, Zed, Qiyana.

Tộc hệ kích hoạt: (6)Cuồng Nhiệt, (3)Thánh Ra Dẻ, (3)Pentakill.

Hiệu ứng Siêu Sao: Yone Cuồng Nhiệt

Lên đồ vật group hình Yone Cuồng Nhiệt mùa 10

 • Yone: Huyết thăm dò, Quyền năng to đùng, Án Thư tay công lý
 • Mordekaiser: Áo choàng lửa, Dây chuyền chuộc tội, Giáp máu
 • Zed: Áo choàng bóng tối, Quyền năng to đùng, Huyết thăm dò hoặc Án Thư tay công lý
 • Viego, Qiyana: Huyết thăm dò, Móng vuốt sterak, Án Thư tay công lý

Đội hình Yone Cuồng Nhiệt mùa 10

Đội hình Yasuo True Damage

Tb hạng 3.15

Tỷ lệ chọn 0.36%

Tỷ lệ top 1 22.91%

Tỷ lệ top 4 76.07%

Tướng group hình Yasuo True Damage gồm: Yasuo, Kayle, Senna, Ekko, Mordekaiser, Akali True Damage, Viego, Qiyana.

Tộc hệ kích hoạt: (6)True Damage, (1)Đột Phá, (3)Thánh Ra Dẻ, (3)Pentakill, (2)Vệ Binh.

Hiệu ứng Siêu Sao: Yasuo True Damage hoặc cả hai thì đẹp

Lên đồ vật group hình Yasuo True Damage mùa 10

 • Yasuo: Áo choàng bóng tối, Vô rất rất thăm dò, Án Thư tay công lý
 • Akali: Huyết thăm dò, Án Thư tay công lý, Diệt khổng lồ
 • Ekko: Dây chuyền chuộc tội, Giáp vai nguyệt thần, Giáp máu
 • Mordekaiser: Áo choàng lửa, Vuốt dragon, Giáp máu
 • Senna: chuẩn bị bất kỳ

Đội hình Jinx + Pantheon: Punk Hộ Pháp

Tb hạng 4.00

Tỷ lệ chọn 0.29%

Tỷ lệ top 1 33.37%

Tỷ lệ top 4 85.07%

Tướng group hình Jinx Pantheon Hộ Pháp Punk gồm: Jinx, Vi, Pantheon, Twitch, Amumu, Neeko, Vex, Thresh.

Tộc hệ kích hoạt: (4)Punk, (4)Hộ Pháp, (2)Liên Xạ, (2)Đao Phủ, (2)Emo.

Hiệu ứng Siêu Sao: Jinx

Lên đồ vật group hình Jinx Pantheon Punk Hộ Pháp mùa 10

 • Jinx: Cuồng đao, Cung xanh lơ, Kiếm tử thần
 • Pantheon: Vuốt dragon, Giáp tua, Giáp máu
 • Vi: Dây chuyền chuộc tội, Áo choàng lửa, Thú tượng giáp
 • Twitch: Cuồng đao, Diệt to đùng, Vô cực

Đội hình Jinx Punk Hộ Pháp mùa 10

Đội hình Jazz Illaoi Exodia

Tb hạng 3.86

Tỷ lệ chọn 0.29%

Tỷ lệ top 1 21.9%

Xem thêm: nguyên tử khối của cu

Tỷ lệ top 4 61.0%

Tướng group hình Jazz Illaoi Exodia gồm: Bard, MissFortune, Sett, Thresh, Sona, Illaoi, Ziggs, Yorick, Lucian.

Tộc hệ kích hoạt: (1)ILLBEATS, (1)Phù Thủy Âm Nhạc, (3)Jazz, (1)Hyperpop, (2)Hộ Pháp, (2)Siêu Quẩy, (2)Tuyệt Sắc, (2)Đấu Sĩ.

Hiệu ứng Siêu Sao: thuở đầu là Bard về sau hoàn toàn có thể gửi sang trọng những tướng tá khác

Lên đồ vật group hình Jazz Illaoi Exodia mùa 10

 • Illaoi: Vuốt dragon, Giáp tua, Giáp máu
 • Sona: Thương Shojin, Cuồng đao, Dao năng lượng điện Statikk
 • Ziggs: Thương Shojin, Găng bảo thạch, Quyền trượng cục cưng hoặc Diệt khổng lồ
 • Yorick: Huyết thăm dò, Quyền năng to đùng, Móng vuốt Sterak

Đội hình Senna True Damage

Tb hạng 4.16

Tỷ lệ chọn 0.17%

Tỷ lệ top 1 15.7%

Tỷ lệ top 4 58.0%

Tướng group hình Senna True Damage gồm: Kennen, Lillia, Aphelios, Senna, Ekko, Neeko, Akali True Damage, Qiyana.

Tộc hệ kích hoạt: (6)True Damage, (1)Đột Phá, (3)Fan Cứng, (2)Hộ Pháp, (2)Liên Xạ (2)Vệ Binh.

Hiệu ứng Siêu Sao: Senna True Damage

Lên đồ vật group hình Senna True Damage mùa 10

 • Senna: Thương Shojin, Găng bảo thạch, Cuồng đao hoặc Nanh Nashor
 • Ekko: Dây chuyền chuộc tội, Nỏ sét, Áo choàng lửa
 • Akali: Huyết thăm dò, Án Thư tay công lý
 • Qiyana: Án Thư tay công lý, Áo choàng bóng tối
 • Neeko: Vuốt dragon, Giáp máu

Đội hình Senna True Damage mùa 10

Đội hình Caitlyn 8 Bit

Tb hạng 4.62

Tỷ lệ chọn 0.2%

Tỷ lệ top 1 29.1%

Tỷ lệ top 4 79%

Tướng group hình Caitlyn Liên Xạ 8 Bit gồm: Corki, Garen, MF, Ekko, Mordekaiser, Caitlyn, Blitzcrank, Lucian.

Tộc hệ kích hoạt: (4)8 Bit, (4)Vệ Binh, (2)Liên Xạ, (2)Jazz, (2)Tay To Mặt Lớn.

Hiệu ứng Siêu Sao: Caitlyn 8 Bit

Lên đồ vật group hình Caitlyn 8 Bit mùa 10

 • Caitlyn: Thương Shojin, Cung xanh lơ, Vô cực
 • Garen: Vuốt dragon, Quyền năng to đùng, Giáp huyết hoặc Giáp gai
 • Blitzcrank: Dây chuyền chuộc tội, Giáp huyết, Thú tượng giáp
 • Corki, Lucian: Cuồng đao, Diệt to đùng, Vô cực

Đội hình Annie Thuật Sư

Tb hạng 3.44

Tỷ lệ chọn 0.68%

Tỷ lệ top 1 20.62%

Tỷ lệ top 4 70.38%

Tướng group hình Annie Thuật Sư gồm: Annie, Lillia, Kennen, Lulu, Amumu, Ekko, Neeko, Ahri.

Tộc hệ kích hoạt: (5)Thuật Sư, (1)Hyperpop, (3)K/DA, (2)Vệ Binh, (3)Fan Cứng, (2)True Damage, (2)Vệ Binh, (2)Hộ Pháp.

Hiệu ứng Siêu Sao: Annie Thuật Sư

Lên đồ vật group hình Annie Thuật Sư mùa 10

 • Annie: x2 Thương Shojin, Nanh Nashor hoặc Găng bảo thạch
 • Ekko: Áo choàng lửa, Dây chuyền chuộc tội, Giáp máu
 • Amumu: Giáp tua, Giáp huyết, Vuốt rồng
 • Lulu: Thương Shojin, Dao năng lượng điện statikk, Găng bảo thạch

Đội hình Annie Thuật Sư mùa 10

Đội hình Jazz Miss Fortune

Tb hạng 5.78

Tỷ lệ chọn 0.36%

Tỷ lệ top 1 17.99%

Tỷ lệ top 4 63.71%

Tướng group hình Miss Fortune Jazz gồm: Lillia, Kennen, Bard, Kai'Sa, MissFortune, Neeko, Ekko, Lucian.

Tộc hệ kích hoạt: (4)Jazz, (3)KDA, (3)Fan Cứng, (2)Tai To Mặt Lớn, (2)True Damage, (2)Vệ Binh, (2)Hộ Pháp.

Hiệu ứng Siêu Sao: MissFortune Jazz

Lên đồ vật group hình MissFortune Jazz mùa 10

 • MissFortune: Cuồng đao, Cung xanh
 • Neeko: Dây chuyền chuộc tội, Thú tượng giáp, Giáp vai nguyệt thần
 • Bard: Thương Shojin, Găng bảo thạch, Mũ quí nghi
 • Ekko: Áo choàng lửa, Thú tượng giáp, Lời thề thốt hiệp sĩ

Đội hình Katarina Cuồng Nhiệt Fan Cứng

Tb hạng 4.26

Tỷ lệ chọn 1.16%

Tỷ lệ top 1 25.2%

Tỷ lệ top 4 79.17%

Tướng group hình Katarina Cuồng Nhiệt Fan Cứng gồm: Evelynn, Kennen, Lillia, Katarina, Neeko, Yone, Zed, Qiyana.

Tộc hệ kích hoạt: (6)Cuồng Nhiệt, (3)K/DA, (3)Fan Cứng, (2)True Damage, (2)Hộ Pháp.

Hiệu ứng Siêu Sao: Katarina Cuồng Nhiệt

Lên đồ vật group hình Katarina Cuồng Nhiệt mùa 10

 • Katarina: Găng bảo thạch, x2 Án Thư tay công lý
 • Zed: Huyết thăm dò, Áo choàng bóng tối, Móng vuốt sterak hoặc Quyền năng khổng lồ
 • Neeko: Dây chuyền chuộc tội, Giáp huyết, Vuốt rồng
 • Qiyana: Huyết thăm dò, Móng vuốt Sterak
 • Kennen: Thương Shojin

Đội hình Katarina Cuồng Nhiệt mùa 10

Đội hình Zed Cuồng Nhiệt EDM

Tb hạng 3.72

Tỷ lệ chọn 0.9%

Tỷ lệ top 1 15.82%

Tỷ lệ top 4 65.9%

Tướng group hình Zed Cuồng Nhiệt EDM gồm: Evelynn, Jax, Katarina, Lux, Yone, Zac, Zed, Qiyana.

Tộc hệ kích hoạt: (6) Cuồng Nhiệt, (4) EDM.

Hiệu ứng Siêu Sao: Zed Cuồng Nhiệt

Lên đồ vật group hình Zed EDM Cuồng Nhiệt mùa 10

 • Zed: Huyết Kiếm, Móng Vuốt Sterak, Quyền năng to đùng hoặc Áo choàng bóng tối
 • Zac: Vuốt Rồng, Giáp Máu, Áo Choàng Lửa hoặc Trái Tim Kiên Định, Dây Chuyền Chuộc Tội
 • Qiyana: Áo choàng bóng tối, Quyền năng to đùng, Huyết Kiếm
 • Lux: Bùa Xanh, Găng Báo Thạch, Diệt Khổng Lồ hoặc Quyền Trượng Thiên Thần

Đội hình Ezreal HeartSteel

Tb hạng 3.32

Tỷ lệ chọn 0.98%

Tỷ lệ top 1 19.71%

Tỷ lệ top 4 73.68%

Tướng group hình Ezreal HeartSteel gồm: K'Sante, Aphelios, Sett, Yone, Ezreal, Kayn, Illaoi, Jhin.

Tộc hệ kích hoạt: (7)HeartSteel, (2)Đấu Sĩ, (2)Tai To Mặt Lớn, (1)ILLBEATS, (1)Biến Số.

Hiệu ứng Siêu Sao: Ezreal HeartSteel

Lên đồ vật group hình Ezreal Heart Steel mùa 10

 • Ezreal: Bùa xanh lơ, Bùa đỏ lòm, Vô rất rất kiếm
 • Sett: Giáp Vai Nguyệt Thần, Giáp huyết, Vuốt rồng
 • Illaoi: Dây chuyền chuộc tội, Vuốt dragon, Giáp gai
 • Kayn: Áo choàng bóng tối, Găng bảo thạch, Án Thư tay công lý

Đội hình Ezreal HeartSteel mùa 10

Đội hình Ahri Thuật Sư

Tb hạng 3.54

Tỷ lệ chọn 0.37%

Tỷ lệ top 1 16.21%

Tỷ lệ top 4 64.9%

Tướng group hình Ahri Thuật Sư gồm: Lillia, Seraphine, Gragas, Lulu, Ekko, Ahri, Sona, Illaoi.

Tộc hệ kích hoạt: (7)Thuật Sư, (1)Phù Thủy Âm Nhạc, (1)Hyperpop, (3)K/DA, (2)Vệ Binh, (2)Đấu Sĩ.

Hiệu ứng Siêu Sao: Ahri Thuật Sư

Lên đồ vật group hình Ahri Thuật Sư mùa 10

 • Ahri: Bùa xanh lơ, Găng bảo thạch, Diệt khổng lồ
 • Ekko: Áo choàng lửa, Giáp huyết, Nỏ sét
 • Sona: Thương Shojin, Cuồng đao, Dao năng lượng điện statikk hoặc Quyền trượng thiên thần
 • Illaoi: Dây chuyền chuộc tội, Trái tim kiên ấn định, Thú tượng giáp

Đội hình Vex + Poppy Emo

Tb hạng 4.18

Tỷ lệ chọn 2.11%

Tỷ lệ top 1 13.55%

Tỷ lệ top 4 64.33%

Tướng group hình Vex Poppy Emo Siêu Quẩy gồm: Gnar, Amumu, Sett, Vex, Karthus, Poppy, Yorick, Illaoi.

Tộc hệ kích hoạt: (4)Emo, (4)Siêu Quẩy, (3)Pentakill, (2)Hộ Pháp, (2)Đấu Sĩ, (2)Vệ Binh.

Hiệu ứng Siêu Sao: Vex hoặc Poppy Emo

Lên đồ vật group hình Vex Poppy Emo mùa 10

 • Vex: Bùa xanh lơ, Găng bảo thạch, Diệt khổng lồ
 • Amumu: Dây chuyền chuộc tội, Áo choàng lửa, Trái tim kiên định
 • Poppy: Huyết thăm dò, Quyền năng to đùng, Móng vuốt sterak hoặc Giáp máu
 • Karthus: Thương shojin, Quyền trượng cục cưng, Găng bảo thạch hoặc Mũ phù thủy

Đội hình Vex Poppy Emo mùa 10

Đội hình Viego + Karthus Pentakill

Tb hạng 4.29

Tỷ lệ chọn 0.37%

Tỷ lệ top 1 44.19%

Tỷ lệ top 4 86.19%

Tướng group hình Karthus Viego Pentakill gồm: Gnar, Kayle, Mordekaiser, Viego, Karthus, Blitzcrank, Yorick, Kayn.

Tộc hệ kích hoạt: (7)Pentakill, (3)Thánh Ra Dẻ, (2)Siêu Quẩy, (2)Vệ Binh.

Hiệu ứng Siêu Sao: Viego Pentakill

Lên đồ vật group hình Viego Karthus Pentakill mùa 10

 • Viego: Huyết thăm dò, Quyền năng to đùng, Móng vuốt sterak
 • Mordekaiser: Giáp huyết, Giáp tua, Vuốt rồng
 • Karthus: Thương shojin, Găng bảo thạch, Quyền trượng cục cưng hoặc Diệt khổng lồ
 • Yorick: Huyết thăm dò, Móng vuốt sterak, Quyền năng khổng lồ

Đội hình Akali Vệ Binh

Tb hạng 4.09

Tỷ lệ chọn 1.29%

Tỷ lệ top 1 16.44%

Tỷ lệ top 4 69.78%

Tướng group hình Akali Ahri Vệ Binh gồm: Lillia, Garen, Ekko, Mordekaiser, Akali, Blitzcrank, Ahri, Sona.

Tộc hệ kích hoạt: (6)Vệ Binh, (1)Phù Thủy Âm Nhạc, (1)Đột Phá, (3)KDA, (3)Thuật Sư.

Hiệu ứng Siêu Sao: Ekko hoặc Blitzcrank Vệ Binh

Lên đồ vật group hình Ahri Akali Vệ Binh mùa 10

 • Ahri: Bùa xanh lơ, Găng bảo thạch, Diệt khổng lồ
 • Akali: Huyết thăm dò, Quyền năng to đùng, Móng vuốt sterak
 • Ekko: Dây chuyền chuộc tội, Trái tim kiên ấn định, Giáp máu
 • Sona: Ngọn giáo Shojin, Cuồng đao, Dao năng lượng điện statikk hoặc Quyền trượng thiên thần

Đội hình Ahri Akali Vệ Binh mùa 10

Đội hình Olaf + Gnar Đấu Sĩ

Tb hạng 4.38

Tỷ lệ chọn 0.27%

Tỷ lệ top 1 10.9%

Tỷ lệ top 4 53.4%

Tướng group hình Olaf Gnar Đấu Sĩ gồm: Olaf, TahmKench, Gnar, Sett, Zac, Poppy, Illaoi, Yorick.

Tộc hệ kích hoạt: (6)Đấu Sĩ, (4)Siêu Quẩy, (3)Pentakill.

Hiệu ứng Siêu Sao: Olaf Đấu Sĩ

Xem thêm: chỉnh tiếng việt trên máy tính

Lên đồ vật group hình Gnar Olaf Đấu Sĩ mùa 10

 • Olaf: Huyết thăm dò, Cuồng đao, Quyền năng khổng lồ
 • Gnar: Huyết thăm dò, Quyền năng to đùng, Móng vuốt sterak
 • Zac: Giáp lửa, Dây chuyền chuộc tội, Giáp máu
 • Yorick: Huyết thăm dò, Móng vuốt sterak, Quyền năng khổng lồ

Trên đó là share ggmeo về một vài group hình dtcl mùa 10 mạnh mẽ nhất với những lối đùa như nghiền cung cấp hyperoll full 3 sao và slow roll damage chủ yếu hoặc những bài up level nhanh chóng tiến công bởi vì core tướng tá nòng cốt 4, 5 vàng. Anh em hoàn toàn có thể xem thêm tăng nhằm lựa lựa chọn cho chính mình group hình tft mix 10 thích hợp, rẽ thăm hỏi ggmeo nhằm update những group hình mạnh trường đấu chân lý mới mẻ hằng ngày theo đuổi từng meta nhé, cám ơn chúng ta đang được quan tiền tâm!

Bài ghi chép coi nhiều