diện tích hình tròn lớp 5


Tính diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính r: a) r = 5cm b) r = 0,4dm Tính diện tích S hình tròn trụ đem 2 lần bán kính d: a) d = 12cm b) d = 7,2dm

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: diện tích hình tròn lớp 5

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính \(r\):

a) \(r = 5cm;\)

b) \(r = 0,4dm;\)

c) \(r = \dfrac{3}{5}m.\)

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích S của hình tròn trụ tớ lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với số \(3,14\).

\(S = r × r × 3,14\) 

(\(S\) là diện tích S hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích của hình tròn trụ là:

         \(5 × 5 × 3,14 =  78,5 \;(cm^2)\) 

b) Diện tích của hình tròn trụ là:

        \(0,4 × 0,4 × 3,14 = 0,5024 \; (dm^2)\) 

c)  \(\dfrac{3}{5}m= 0,6m\)

   Diện tích của hình tròn trụ là:

         \(0,6 × 0,6 × 3,14 = 1,1304\; (m^2)\) 

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S hình tròn trụ đem 2 lần bán kính \(d\):

a) \(d = 12cm\) ;

b) \(d = 7,2dm\) ;

c) \(d= \dfrac{4}{5}m\) .

Phương pháp giải:

- Tính nửa đường kính hình tròn trụ :  \(r = d : 2\). 

- Tính diện tích S hình tròn: \(S = r × r × 3,14\).

Lời giải chi tiết:

a) Bán kính hình tròn trụ là:

          \(12 : 2 = 6 \;(cm)\)

Diện tích hình tròn trụ là:

           \(6 × 6 × 3,14 = 113,04 \;(cm^2)\)

b) Bán kính hình tròn trụ là:

           \(7,2 : 2 = 3,6 \;(dm)\)

Diện tích hình tròn trụ là:

           \(3,6 × 3,6 × 3,14 = 40,6944 \;(dm^2)\)

c) \( \dfrac{4}{5}m=0,8m\)

Bán kính hình tròn trụ là:

           \(0, 8 : 2 = 0,4 \;(m)\)

Diện tích hình tròn trụ là:

Xem thêm: cách chụp màn hình iphone 13

            \(0,4 \times 0,4 \times 3,14 = 0,5024\;\left( {{m^2}} \right)\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S của một phía bàn hình tròn trụ đem nửa đường kính \(45cm\).

Phương pháp giải:

Diện tích mặt mày bàn bởi vì diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính \(r = 45cm\) và bởi vì \(r × r × 3,14.\)

Lời giải chi tiết:

Diện tích của mặt mày bàn hình tròn trụ là:

\(45 × 45 × 3,14 = 6358,5\; (cm^2)\)

                 Đáp số: \(6358,5cm^2\).

Lý thuyết

1. Diện tích hình tròn

Quy tắc: Muốn tính diện tích S của hình tròn trụ tớ lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với số \(3,14\).

                                      \(S = r \times r \times 3,14\)

(\(S\) là diện tích S hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Ví dụ: Tính diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính \(2cm\).

Giải:

Diện tích hình tròn trụ cơ là:

            \(2 \times 2 \times 3,14 = 12,56(c{m^2})\)

2. Một số dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính diện tích S lúc biết chào bán kính

Phương pháp: kề dụng công thức: \(S = r \times r \times 3,14\)

(\(S\) là diện tích S hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn)

Dạng 2: Tính diện tích S lúc biết lối kính

Phương pháp: Tính nửa đường kính theo đuổi công thức: \(r = d:2\), tiếp sau đó tính diện tích S theo đuổi công thức \(S = r \times r \times 3,14\).

Dạng 3: Tính diện tích S lúc biết chu vi

Phương pháp: Tính nửa đường kính theo đuổi công thức: \(r = C:3,14:2\) hoặc \(r = C:2:3,14\) , tiếp sau đó tính diện tích S theo đuổi công thức \(S = r \times r \times 3,14\).

Dạng 4: Tính nửa đường kính lúc biết diện tích

Phương pháp: Từ công thức tính diện tích S \(S = r \times r \times 3,14\), tớ hoàn toàn có thể tính tích của nửa đường kính với nửa đường kính theo đuổi công thức: \(r \times r = S:3,14\), tiếp sau đó lập luận nhằm tìm hiểu đi ra nửa đường kính \(r\).


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 100 Luyện tập dượt

  Tính diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính r: a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.

 • Toán lớp 5 trang 100, 101 Luyện tập dượt cộng đồng

  Một sợi chạc thép được uốn nắn như hình mặt mày. Tính chừng lâu năm của sợi chạc.

 • Toán lớp 5 trang 102 Giới thiệu biểu đồ dùng hình quạt

  Kết ngược khảo sát về việc ưa mến những loại sắc tố của 120 học viên được mang lại bên trên biểu đồ dùng hình quạt mặt mày. Hãy cho thấy thêm đem từng nào học tập sinh: a) Thích màu xanh da trời ? b) Thích red color ? c) Thích white color ? d) Thích màu sắc tím ?

 • Toán lớp 5 trang 104 Luyện tập dượt về tính chất diện tích S

  Tính diện tích S của mảnh đất nền đem độ dài rộng theo như hình vẽ mặt mày. Một khu đất nền đem độ dài rộng theo như hình vẽ tiếp sau đây. Tính diện tích S khu đất nền cơ.

 • Toán lớp 5 trang 105, 106 Luyện tập dượt về tính chất diện tích S (tiếp theo)

  Tính diện tích S mảnh đất nền đem hình dạng như hình vẽ tiếp sau đây, biết: AD = 63m ; AE = 84m; BE = 28m ; GC = 30m.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: thuyết minh về một phương pháp cách làm

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 công tác mới nhất bên trên Tuyensinh247.com. Đầy đầy đủ khoá học tập những cuốn sách (Kết nối trí thức với cuộc sống; Chân trời sáng sủa tạo; Cánh diều). Cam kết gom học viên lớp 6 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.