diện tích hình bình hành lớp 4

Với giải bài bác tập dượt Toán lớp 4 trang 104 sách mới nhất Kết nối học thức, Cánh diều hoặc, cụ thể sẽ chung học viên lớp 4 biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Toán lớp 4 trang 104.

Bạn đang xem: diện tích hình bình hành lớp 4

Giải Toán lớp 4 trang 104 (sách mới) | Kết nối học thức, Cánh diều

Quảng cáo

 • Giải Toán lớp 4 trang 104 Kết nối tri thức

  Xem điều giải

 • Giải Toán lớp 4 trang 104 Cánh diều

  Xem điều giải
Lưu trữ: Giải Toán lớp 4 trang 104 Diện tích hình bình hành (sách cũ)

Giải Toán lớp 4 trang 104 Bài 1: Tính diện tích S từng hình bình hành sau :

Giải Toán lớp 4 trang 104 (sách mới) | Kết nối học thức, Cánh diều

Lời giải:

Hình bình hành phía bên trái với diện tích S là:

             9 × 5 = 45 (cm2)

Hình bình hành ở thân thiết với diện tích S là:

             13 × 4 = 52 (cm2)

Hình bình hành ở bên phải với diện tích S là:

              7 x 9 = 63 (cm2)

Giải Toán lớp 4 trang 104 Bài 2: Tính diện tích S của:

a) Hình chữ nhật:

Giải Toán lớp 4 trang 104 (sách mới) | Kết nối học thức, Cánh diều

b) Hình bình hành:

Giải Toán lớp 4 trang 104 (sách mới) | Kết nối học thức, Cánh diều

Quảng cáo

Lời giải:

a) Diện tích hình chữ nhật là :

10 x 5 = 50 (cm2)

b) Diện tích hình bình hành là:

10 x 5 = 50 cm2

Nói tăng :

Ta thấy diện tích S hình bình hành vị diện tích S hình chữ nhật. Vậy nếu như lòng của hình bình hành vị chiều lâu năm hình chữ nhật và độ cao của hình bình hành vị chiều rộng lớn của hình chữ nhật thì diện tích S hình bình hành vị diện tích S hình chữ nhật.

Giải Toán lớp 4 trang 104 Bài 3: Tính diện tích S hình bình hành, biết :

a) Độ lâu năm lòng là 4dm, độ cao là 34cm;

b) Độ lâu năm lòng là 4m, độ cao là 13dm.

Quảng cáo

Lời giải:

Đổi đi ra và một đơn vị chức năng trước lúc tính …

a) Đổi 4dm = 40 cm

Diện tích hình bình hành là:

40 x 34 = 1360 (cm2)

b) Đổi 4m= 40 dm

Diện tích hình bình hành là :

40 x 13 = 520 (dm2)

Đáp số : a) 1360 cm2

b) 520 cm2

Bài giảng: Diện tích hình bình hành - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài bác tập dượt Toán lớp 4:

 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 Bài 94: Diện tích hình bình hành

Xem tăng điều giải bài bác tập dượt Toán lớp 4 hoặc, cụ thể khác:

 • Giải Toán lớp 4 trang 104, 105 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 107 Phân số
 • Giải Toán lớp 4 trang 108 Phân số và phép tắc phân tách số tự động nhiên
 • Giải Toán lớp 4 trang 110 Phân số và phép tắc phân tách số ngẫu nhiên (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 110, 111 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 112 Phân số vị nhau

Lý thuyết Hình bình hành. Diện tích hình bình hành

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Hình bình hành với nhị cặp cạnh đối lập tuy vậy song và đều nhau.

Diện tích hình bình hành vị chừng lâu năm lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Ví dụ: Cho hình bình hành ABCD:

Lý thuyết Hình bình hành. Diện tích hình bình hành

Trong hình bình hành vẫn mang đến có: 

AB và CD là nhị cạnh đối diện; AD và BC là nhị cạnh đối lập.

Cạnh AB tuy vậy song với cạnh CD.

Cạnh AD tuy vậy song với cạnh CB.

AB = CD; AD = CB.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Nhận biết một tứ giác với là hình bình hành hoặc không

Phương pháp: Hình bình hành với nhị cặp cạnh đối lập tuy vậy song và đều nhau.

Ví dụ: Trong những hình sau, hình này là hình bình hành? 

Lý thuyết Hình bình hành. Diện tích hình bình hành

Lời giải:

Hình 1: Có nhị cặp cạnh đối tuy vậy song và đều nhau nên hình một là hình bình hành.

Hình 2: Có một cặp cạnh đối ko tuy vậy song và ko đều nhau nên hình 2 ko là hình bình hành.

Xem thêm: đáp án cho heo đi học hôm nay

Hình 3: Có nhị cặp cạnh đối tuy vậy song và đều nhau nên hình 3 là hình bình hành.

Dạng 2: Tính diện tích S hình bình hành phụ thuộc những nhân tố mang đến trước

Phương pháp: 

Diện tích hình bình hành vị chừng lâu năm lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo )

Ví dụ: Tính diện tích S của hình bình hành sau: 

Lý thuyết Hình bình hành. Diện tích hình bình hành

Lời giải:

Hình bình hành vẫn mang đến với độ cao vị 6cm, chừng lâu năm lòng vị 8cm. 

Diện tích của hình bình hành vẫn mang đến là: 6 x 8 = 48 (cm2)

Đáp số: 48 (cm2)

Dạng 3: Toán với điều văn

Phương pháp: 

Bước 1: Đọc và thám thính hiểu đề bài bác.

Bước 2: Tìm cơ hội giải.

Bước 3: Trình bày bài bác giải và đánh giá thành phẩm vừa vặn tìm kiếm ra.

Ví dụ: Một khu đất nền hình bình hành có tính lâu năm lòng vị 6dm, độ cao vị 30cm. Hỏi diện tích S mảnh đất nền bại vị bao nhiêu? 

Lời giải: 

Đổi 6dm = 60cm.

Diện tích mảnh đất nền là: 60 x 30 = 1800 (cm2) 

Đáp số: 1800 (cm2) 

Dạng 4: thạo diện tích S của hình bình hành và chừng lâu năm cạnh lòng hoặc độ cao, tính chừng lâu năm cạnh còn lại

Phương pháp: Muốn tính chừng lâu năm cạnh không biết, tao lấy diện tích S hình bình hành phân tách mang đến cạnh vẫn biết.

Ví dụ: Một miếng bìa hình bình hành với diện tích S vị . thạo độ cao của miếng bìa hình bình hành vị . Hỏi chừng lâu năm lòng của miếng bìa vị bao nhiêu?

Lời giải: 

Độ lâu năm lòng của miếng bìa là: 

24 : 4 = 6 (cm)

Đáp số: 6cm.


Trắc nghiệm Toán lớp 4 Hình bình hành - Diện tích hình bình hành (có đáp án)

Câu 1: Trong những hình sau, hình này là hình bình hành?

Bài tập dượt Hình bình hành - Diện tích hình bình hành Toán lớp 4 với điều giải

Câu 2: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng là a, độ cao là h. Khi bại công thức tính diện tích hình bình hành bại là:

A. S = (a+h)×2

B. S = a+h

C. S = a×h

D. S = a×h∶2

Câu 3: Diện tích hình bình hành có tính lâu năm lòng là 14cm và độ cao là 8cm là:

A. 22cm2

B. 44cm2

C. 56cm2

D. 112cm2

Câu 4: Điền số tương thích nhập dù trống:

Bài tập dượt Hình bình hành - Diện tích hình bình hành Toán lớp 4 với điều giải

Câu 5: Điền số tương thích nhập dù trống:

Hình bình hành có tính lâu năm lòng là 42dm và độ cao là 3dm với diện tích S là Bài tập dượt Hình bình hành - Diện tích hình bình hành Toán lớp 4 với điều giảidm2

Câu 6: Độ lâu năm lòng của hình bình hành với độ cao 24cm và diện tích S là 432cm2 là:

A. 16cm

B. 17cm

C. 18cm

D. 19cm

Câu 7: Hình bình hành ABCD có tính lâu năm cạnh AB là a, chừng lâu năm cạnh BC là b.

Bài tập dượt Hình bình hành - Diện tích hình bình hành Toán lớp 4 với điều giải

Công thức tính chu vi Phường của hình bình hành là:

P = (a + b)×2 (a và b và một đơn vị chức năng đo)

Áp dụng công thức bên trên nhằm tính chu vi hình bình hành biết a = 48cm và b = 34cm.

A. 14cm

B. 82cm

C. 164cm

D. 1632cm

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng môn Toán lớp 4:

 • Giải Vở bài bác tập dượt Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi đua Toán lớp 4 với đáp án
 • Giải bài bác tập dượt Cùng em học tập Toán lớp 4

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
 • Biti's đi ra kiểu mới nhất xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần, gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tăng dung lượng iphone 16gb lên 32gb

Loạt bài bác Giải bài bác tập dượt Toán 4 | Để học tập chất lượng Toán 4 của công ty chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Giải Bài tập dượt Toán 4Để học tập chất lượng Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 4 sách mới nhất những môn học