điểm chuẩn đại học ngoại thương 2022

Điểm chuẩn chỉnh bởi điểm đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông của Trường Đại học tập Ngoại thương nhập hai năm qua chuyện lên đến mức 28,4 điểm.