đi ngủ tiếng anh là gì

Key takeaways

1. Cách người sử dụng Go to lớn bed: ám chỉ việc ai này đã sở hữu sự sẵn sàng sẵn sàng trước cho tới việc lên đường ngủ, khi ai bại nói đến việc hành vi lên đường ngủ trải qua cụm kể từ “go to lớn bed” tức là kẻ bại sở hữu sự dữ thế chủ động bố trí trước cho tới giấc mộng của tôi và hoàn toàn có thể Dự kiến được thời hạn “go to lớn bed”.

Bạn đang xem: đi ngủ tiếng anh là gì

2. Cách người sử dụng Go to lớn sleep: nói đến tình trạng chìm nhập giấc mộng của người nào bại một cơ hội bất ngờ và khó khăn hoàn toàn có thể Dự kiến trước được thời gian giấc mộng ra mắt hoặc người sử dụng cụm kể từ này nhằm ám chỉ xúc cảm bại liệt khi một thành phần bên trên khung hình ko thể cảm biến hoặc trấn áp được vì thế ngồi hoặc ở vượt lên trước lâu ở một vẻ chắc chắn nào là bại.

Go to lớn bed

Go to lớn bed là gì?

Theo từ điển Merriam-webster, Go to lớn bed (idiom): “to lie down in one's bed to lớn sleep” (nằm xuống chóng nhằm ngủ). Như vậy, hoàn toàn có thể hiểu cụm kể từ Go to lớn bed = prepare yourself for sleep by lying down, tức ám chỉ hành vi lên đường ngủ một cơ hội dữ thế chủ động sau khoản thời gian vẫn sở hữu sự sẵn sàng sẵn sàng cho tới việc ngủ.

Phiên âm: /ɡəʊ tuː bɛd/

Ví dụ:

 • I always go to lớn bed before 11 pm. (Tôi luôn luôn trực tiếp đi ngủ trước 11 giờ tối.)

 • My sister usually goes to lớn bed after watching her favorite movie. (Chị gái của tôi thông thường đi ngủ sau khoản thời gian coi xong xuôi tập phim ưa mến của chị ý ấy.)

 • Anna's mother wants her to lớn go to lớn bed early. (Mẹ của Anna mong muốn cô ấy đi ngủ sớm.)

Cách người sử dụng Go to lớn bed

Trong giờ Anh, cụm kể từ “go to lớn bed” được dùng nhằm ám chỉ việc ai này đã sở hữu sự sẵn sàng sẵn sàng trước cho tới việc lên đường ngủ sau hàng loạt những hành vi như ở lên chóng, tắt đèn, che đậy chăn… Thế nên, khi ai bại nói đến việc hành vi lên đường ngủ trải qua cụm kể từ “go to lớn bed” tức là kẻ bại sở hữu sự dữ thế chủ động bố trí trước cho tới giấc mộng của tôi và hoàn toàn có thể Dự kiến được thời hạn “go to lớn bed”.

Ví dụ

 • Anna is determined to lớn go to lớn bed early every day to lớn maintain good health. (Anna quyết tâm tiếp tục đi ngủ sớm thường ngày nhằm giữ lại sức mạnh đảm bảo chất lượng.)

 • According to lớn the rules of the day school, all students must go to lớn bed by 10 pm. (Theo quy quyết định của ngôi trường học tập buôn bán trú, toàn bộ học viên nên đi ngủ trước 10 giờ tối.)

image-alt
Go to lớn sleep

Go to lớn sleep là gì?

Theo từ điển Macmillan, Go to lớn sleep là 1 cụm kể từ sở hữu nhì nghĩa:

 • Meaning 1: to lớn begin sleeping (bắt đầu ngủ)

 • Meaning 2: if a part of your body toàn thân goes to lớn sleep, you cannot feel it for a short time because it has not been getting enough blood. (nếu 1 phần khung hình của người nào bại “goes to lớn sleep”, tức người bại sẽ không còn thể cảm biến được nó nhập một thời hạn cộc vì như thế nó ko được hỗ trợ đầy đủ tiết.)

Như vậy, nếu như hiểu bám theo nghĩa loại nhất thì Go to lớn sleep đem nghĩa “chìm nhập giấc mộng hoặc ngủ thiếp đi” còn hiểu bám theo nghĩa loại nhì thì Go to lớn sleep sở hữu nghĩa “mất cảm giác”.

Phiên âm: /ɡəʊ tuː sliːp/

Ví dụ:

 • Whenever Tony listens to lớn this tuy nhiên, he quickly goes to lớn sleep. (Mỗi khi Tony nghe bài bác hát này là cậu ấy nhanh gọn lẹ chìm nhập giấc ngủ.)

 • Reading books on the subject of finance made Mary swiftly go to lớn sleep. (Đọc sách về chủ thể tài chủ yếu khiến cho Mary ngủ thiếp đi một cơ hội nhanh gọn lẹ.)

 • She listened to lớn some songs on the radio and went to lớn sleep. (Cô ấy vẫn nghe một vài ba bài bác hát bên trên radio và chìm nhập giấc ngủ.)

 • My legs seem to lớn go to lớn sleep after that yoga move. (Chân tôi nhường nhịn như mất cảm giác sau động tác yoga bại.)

Cách người sử dụng Go to lớn Sleep

Trong giờ Anh, người gọi dùng cụm kể từ “Go to lớn sleep” nhằm nói đến tình trạng chìm nhập giấc mộng của người nào này mà không tồn tại sự sẵn sàng trước và khó khăn hoàn toàn có thể Dự kiến được thời gian giấc mộng ra mắt. Mặt không giống, người gọi cũng hoàn toàn có thể người sử dụng cụm kể từ này ám chỉ xúc cảm bại liệt khi một thành phần bên trên khung hình ko thể cảm biến hoặc trấn áp được vì thế ngồi hoặc ở vượt lên trước lâu ở một vẻ chắc chắn nào là bại.

Ví dụ:

Xem thêm: copy ký tự khoảng trống

 • Peter went to lớn sleep while talking to lớn his mother. (Peter vẫn ngủ thiếp đi khi đang được thì thầm với u của anh ý ấy.)

 • Jenny went to lớn sleep due to lớn the effect of the medicine. (Jenny vẫn chìm nhập giấc ngủ vì thế thuộc tính của dung dịch.)

 • My foot has gone to lớn sleep after sitting too long. (Chân tôi tê không còn cả lên sau khoản thời gian ngồi vượt lên trước lâu.)

image-alt

Phân biệt Go to lớn bed và Go to lớn sleep

Do đều được dùng để làm nói đến hành vi “đi ngủ” khiến cho vô số người gọi lầm lẫn rằng Go to lớn bed và Go to lớn sleep sở hữu cách sử dụng kiểu như nhau, tuy vậy, nếu như đánh giá kỹ về mặt mày ngữ nghĩa thì 2 cụm kể từ này được sử dụng trong mỗi văn cảnh khác lạ nhau.

 • Go to lớn bed: cụm kể từ này được sử dụng trong mỗi trường hợp khi ai bại dữ thế chủ động trong các việc sẵn sàng cho tới giấc mộng chuẩn bị ra mắt của tôi sau hàng loạt những hành vi như ở lên chóng, tắt đèn, che đậy chăn… Vì thế, khi sử dụng cụm kể từ “go to lớn bed” nhằm ám chỉ cho tới việc lên đường ngủ thì người rằng trọn vẹn hoàn toàn có thể dữ thế chủ động được thời hạn ra mắt hành vi này.

Ví dụ: Tammy usually goes to lớn bed around 10 pm every day. (Tammy thông thường đi ngủ vào mức 10 giờ tối thường ngày.)

 • Go to lớn sleep: cụm kể từ này được sử dụng trong mỗi trường hợp khi ai bại ngủ thiếp lên đường, việc chìm nhập giấc mộng hoàn toàn có thể ra mắt ở ngẫu nhiên ở đâu (trên ghế sofa, bên trên sàn mái ấm, bên trên xe…) và bất kể khi nào là tuy nhiên ko hề sở hữu sự sẵn sàng gần giống khó khăn hoàn toàn có thể Dự kiến được thời hạn.

Ví dụ: Tammy went to lớn sleep while watching cartoons with her brother. (Tammy vẫn ngủ thiếp đi khi đang được coi phim phim hoạt hình nằm trong anh trai.)

image-alt

Bài tập

Chọn cụm kể từ tương thích (Go to lớn bed/Go to lớn sleep) nhằm điền nhập những địa điểm trống rỗng trong những câu sau đây:

 1. My father has a habit of ___ before 10 pm.

 2. She ___ in the middle of meditation.

 3. Lucy's mom made her ___ early yesterday.

 4. The baby ___ while listening to lớn his mother's lullabies at noon yesterday.

Đáp án

 1. going to lớn bed

 2. went to lớn sleep

 3. go to lớn bed

 4. went to lớn sleep

Tổng kết

Go to lớn bed và Go to lớn sleep là nhì cụm kể từ rất dễ gây nên lầm lẫn cho tất cả những người học tập nhập quy trình dùng vì thế sở hữu nghĩa khá tương đương. Tuy nhiên, nếu như Go to lớn bed ám chỉ việc lên đường ngủ sở hữu sự sẵn sàng của người nào bại thì Go to lớn slee p lại nói đến việc ngủ thiếp lên đường tuy nhiên không tồn tại sự sẵn sàng trước. Hy vọng nội dung bài viết đã hỗ trợ người gọi phân biệt go to lớn bed và go to lớn sleep thông qua quýt những ví dụ và bài bác luyện tương quan cho tới bọn chúng.

Xem thêm: cách xóa dòng trống trong excel


Trích mối cung cấp tham ô khảo

 1. “Go To Bed.” The Merriam-Webster.com Dictionary, www.merriam-webster.com/dictionary/go%20to%20bed.

 2. GO TO SLEEP (Phrase) Definition and Synonyms | Macmillan Dictionary. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/go-to-sleep.