đề thi vào lớp 10

(Chinhphu.vn) - Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra thủ đô hà nội công tía đề ganh đua và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024.

Đề ganh đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội năm 2023 - Hình ảnh 1.

Bạn đang xem: đề thi vào lớp 10

 Đáp án môn ganh đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội năm 2023 - Hình ảnh 2.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội năm 2023 - Hình ảnh 3.

Đề và đáp án môn ganh đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 4.

Đáng lưu ý, bên trên đáp án môn Toán đem bổ sung cập nhật tăng đáp án vô tình huống sỹ tử hiểu sai sót đề bài xích là vệt âm bởi đề ganh đua bị in nhòa.

Trước cơ, vào trong ngày 12/6, một trong những cha mẹ tiếp tục đề nghị với Sở GD&ĐT thủ đô hà nội về sự đề ganh đua Toán lớp 10 bị in nhòa khiến cho con em mình bọn họ lầm lẫn và sai đáp án.

Sau cơ, Sở GD&ĐT thủ đô hà nội tiếp tục thao tác làm việc với Hội đồng đi ra đề ganh đua và những thành phần tương quan và thể hiện phương phía xử lý.

Từ thành quả xác minh, bên trên niềm tin bảo vệ quyền hạn và sự công bình tối nhiều mang đến sỹ tử, Sở GD&ĐT thủ đô hà nội tiếp tục lãnh đạo Hội đồng đi ra đề ganh đua bổ sung cập nhật đáp án vô tình huống học viên hiểu sai sót là đem vệt (-) bởi mực in ko rõ rệt. Việc chấm bài xích tiếp tục theo gót đáp án được bổ sung cập nhật so với những bài xích đem sự hiểu sai sót.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội năm 2023 - Hình ảnh 4.

Xem thêm: cách chụp màn hình iphone xs max

 Đề ganh đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 6.

 Đáp án môn ganh đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 7.

Đề ganh đua giờ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 8.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 9.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 10.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 11.

Xem thêm: i haven't enjoyed myself so much for years

Đáp án môn ganh đua giờ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 12.

Bạn phát âm tải: 

  • tuyển chọn sinh lớp 10
  • Hà Nội