đây là bài hát gì

Lưu ý quan liêu trọng: Không cần chức năng nào là cũng có thể có bên trên từng ngôn từ, vương quốc hoặc vũ khí đầy đủ ĐK.

Yêu cầu Trợ lý Google cho thấy thương hiệu của một bài bác hát

 1. Trên vũ khí Android, hãy nhấn và lưu giữ nút Màn hình chính hoặc phát biểu "Ok Google".
 2. Hỏi "Bài hát gì đây?".
 3. Phát một bài bác hát hoặc ngân nga, huýt sáo hoặc hát theo đòi nhạc điệu của một bài bác hát nào là bại.
  • Phát một bài bác hát: Thông qua quýt Trợ lý Google, chúng ta có thể nêu thương hiệu bài bác hát. Quý khách hàng đem thể:
   • Chia sẻ bài bác hát.
   • Xem đoạn phim bên trên YouTube.
   • Thêm vào một trong những list vạc bên trên YouTube Music YouTube Music Logo.
  • Ngân nga, huýt sáo hoặc hát: Thông qua quýt Trợ lý Google, chúng ta có thể xác lập những thành phẩm đem kĩ năng trùng khớp với bài bác hát bại. Để truy vấn trang Kết trái ngược lần lần, nên chọn một trong mỗi thành phẩm bại rồi các bạn đem thể:
   • Nghe bài bác hát.
   • Đọc điều bài bác hát.
   • Xem đoạn phim nhạc.

Lưu ý: Thông qua quýt Trợ lý Google, các bạn chỉ hoàn toàn có thể phát hiện những bài bác hát đem điều.

Bạn đang xem: đây là bài hát gì

Xem thêm: khi con tu hú soạn

Sử dụng phần mềm Google để hiểu thương hiệu của một bài bác hát

 1. Trên vũ khí Android, hãy cởi phần mềm Google Google Tìm kiếm.
 2. Trong thanh lần lần, hãy nhấn nhập hình tượng Micrô sau đó Tìm bài bác hát.
 3. Phát một bài bác hát hoặc ngân nga, huýt sáo hoặc hát theo đòi nhạc điệu của một bài bác hát nào là bại.

Nhận thông tin về bài bác hát đang được vạc (Pixel 2 trở lên)

Trên screen khoá, chúng ta có thể tự động hóa sẽ có được thông tin cho thấy bài bác hát đang được vạc là gì. Tìm hiểu cơ hội nhảy chức năng Phát hiện nay nhạc.

Tác giả

Bình luận