đặc trưng nổi bật của văn minh đại việt thời mạc là

Bài tập luyện 1

Trả điều thắc mắc Bài tập luyện 1 SBT Lịch sử 10

Bạn đang xem: đặc trưng nổi bật của văn minh đại việt thời mạc là

BÀI TẬP 1. Hãy xác lập duy nhất ý vấn đáp trúng cho những thắc mắc từ là một cho tới 22 sau đây.

1. Văn minh Đại Việt là những phát minh vật hóa học và niềm tin của xã hội dân tộc bản địa sinh sinh sống bên trên bờ cõi nước ta giai đoạn này sau đây?

A. Thời kì Bắc nằm trong.

B. Thời kì phong con kiến song lập (từ thế kỉ X cho tới thân ái thế kỉ XIX).

C. Từ đầu Công vẹn toàn cho tới thân ái thế kỉ XIX.

D. Từ Khi đất nước trước tiên xuất hiện nay cho tới thân ái thế kỉ XIX.

Phương pháp giải:

Đọc mục 1-a SGK Lịch sử 10 trang 108.

Lời giải chi tiết:

Văn minh Đại Việt là những phát minh vật hóa học và niềm tin tiêu biểu vượt trội vô kỉ vẹn toàn song lập của nước ta kể từ thế kỉ X cho tới thân ái thế kỉ XIX.

=> Chọn B.

2. Đặc trưng nổi trội của văn minh Đại Việt thời Mạc là

A. kinh tế tài chính phía nước ngoài.

B. kinh tế tài chính hướng về trong.

C. duy nhất Nho giáo.

D. tính thống nhất.

Phương pháp giải:

Đọc mục 2 SGK Lịch sử 10 trang 109.

Lời giải chi tiết:

Một trong mỗi đặc thù nổi trội của văn minh Đại Việt thời Mạc là kinh tế tài chính phía nước ngoài.

=> Chọn A.

3. Nội dung này sau đấy là trúng về văn minh Đại Việt?

A. Chỉ tiếp nhận văn minh Trung Hoa.

B. Tiếp thu văn minh Trung Hoa, bấm Độ, phương Tây,...

C. Không tiếp nhận văn minh phương Tây.

D. Chỉ tiếp nhận văn minh Khu vực Đông Nam Á và Trung Hoa.

Phương pháp giải:

Đọc mục 1-b SGK Lịch sử 10 trang 108.

Lời giải chi tiết:

Văn minh Đại Việt cũng tiếp nhận đem tinh lọc những trở nên tựu của những nền văn minh phía bên ngoài về tư tưởng, chủ yếu trị, dạy dỗ, văn hóa truyền thống, kinh nghiệm,….

=> Chọn B

4. "Tam giáo đồng nguyên" là việc phối kết hợp hài hoà trong những tư tưởng, tôn giáo này sau đây?

A. Nho giáo - Phật giáo - Đạo giáo.

B. Nho giáo - Phật giáo - Công giáo.

C. Phật giáo - bấm Độ giáo - Công giáo.

D. Phật giáo - Bà La Môn giáo - Nho giáo.

Phương pháp giải:

Đọc mục 2 SGK Lịch sử 10 trang 109.

Lời giải chi tiết:

Một trong mỗi đặc thù nổi trội của văn minh Đại Việt thời Lý – Trần là tam giáo đồng vẹn toàn (kết ăn ý hợp lý Nho – Phật – Đạo).

=> Chọn A

5. Thiết chế chủ yếu trị quân căn nhà TW tập luyện quyền ở nước ta đạt cho tới đỉnh điểm vô thời này sau đây?

A. Thời Đinh - Tiền Lê.

B. Thời Lý.

C. Thời Trần.

D. Thời Lê sơ.

Phương pháp giải:

Đọc mục 2 SGK Lịch sử 10 trang 109.

Lời giải chi tiết:

Thể chế chủ yếu trị quân căn nhà TW tập luyện quyền ở nước ta đạt cho tới đỉnh điểm vô thời Lê sơ.

=> Chọn D

6. Chọn đáp án tương thích điền vô khu vực rỗng (......) nhằm đầy đủ câu sau đây.

“Thời Lê trung hưng, văn minh Đại Việt cải tiến và phát triển theo đuổi Xu thế...... Và những bước đầu Tiêp xúc với văn minh......”.

A. dân gian dối hoá/Ấn Độ.

B. cung đình hoá/phương Tây.

C. dân gian dối hoá/phương Đông.

D. dân gian dối hoá/phương Tây.

Phương pháp giải:

Đọc mục 2 SGK Lịch sử 10 trang 109.

Lời giải chi tiết:

Thời Lê trung hưng, văn minh Đại Việt cải tiến và phát triển theo đuổi Xu thế dân gian dối hóa và những bước đầu xúc tiếp với văn minh phương Tây.

=> Chọn D

7. Văn minh Đại Việt thời Nguyễn đem Đặc điểm nổi trội này sau đây?

A. Tính nhiều chủng loại.

B. Tính thống nhất.

C. Tính phiên bản địa.

D. Tính vùng miền.

Phương pháp giải:

Đọc mục 2 SGK Lịch sử 10 trang 109.

Lời giải chi tiết:

Văn minh Đại Việt thời Nguyễn nổi trội là tính thống nhất: những khác lạ trong những vùng miền được giảm sút.

=> Chọn B.

8. Thiết chế chủ yếu trị thời Lý - Trần đem đặc thù này sau đây?

A. Tập quyền thân ái dân.

B. Quan liêu.

C. Chuyên chế.

D. Phân quyên.

Phương pháp giải:

Đọc mục 3-a SGK Lịch sử 10 trang 110.

Lời giải chi tiết:

Thời Lý – Trần thiết chế tập luyện quyền vẫn mang tính chất thân ái dân.

=> Chọn A.

9. Chọn phương án bố trí những cuộc cải tân tại đây hòa hợp trình tự động thời hạn.

A. Cải cơ hội của Hồ Quý Ly - cải tân của Minh Mạng - cải tân của Lê Thánh Tông.

B. Cải cơ hội của Lê Thánh Tông - cải tân của Hồ Quý Ly - cải tân của Minh Mạng.

C. Cải cơ hội của Hồ Quý Ly - cải tân của Lê Thánh Tông - cải tân của Minh Mạng.

D. Cải cơ hội của Lê Thánh Tông - cải tân của Minh Mạng - cải tân của Hồ Quý Ly.

Phương pháp giải:

Đọc mục 3-a SGK Lịch sử 10 trang 110.

Lời giải chi tiết:

Trong tiến thủ trình cải tiến và phát triển, những triều đại quân căn nhà đem đưa ra đòi hỏi cải tân. Tiêu biểu là cải tân Hồ Quý Ly (cuối thế kỉ XIV – đầu thế kỉ XV), cải tân Lê Thánh Tông (cuối thế kỉ XV), cải tân Minh Mạng (đầu thế kỉ XIX).

=> Chọn C

10. Để khuyến nghị nghề nghiệp nông cải tiến và phát triển, những nhà vua nước ta thông thường triển khai nghi ngại lễ này sau đây?

A. Lễ Tịch điền.

B. Lễ cúng cơm trắng mới nhất.

C. Lễ cầu mùa.

D. Lễ đâm trâu.

Phương pháp giải:

Đọc mục 3-b SGK Lịch sử 10 trang 111.

Lời giải chi tiết:

Các nhà vua thông thường triển khai nghi ngại lễ Tịch điền vô ngày xuân nhằm khuyến nghị nghề nghiệp nông cải tiến và phát triển.

=> Chọn A

11. Sự khiếu nại căn nhà Lý mang lại dựng Đàn Xã Tắc ở Thăng Long năm 1048 đang được thể hiện nay quyết sách này của phòng nước phong kiến?

A. Trọng nông.

B. Bế quan lại toả cảng.

C. Trọng thương.

D. Ức thương.

Phương pháp giải:

Đọc mục Em đem biết? SGK Lịch sử 10 trang 112.

Lời giải chi tiết:

Việc căn nhà Lý mang lại thi công đàn Xã Tắc nhằm thờ thần Đất và thần Lúa đã cho chúng ta thấy triều đình vô cùng quan tâm phát hành nông nghiệp.

=> Chọn A.

12. Cư dân Đại Việt ko đạt được những trở nên tựu này tại đây vô nông nghiệp?

A. Cải tiến thủ kinh nghiệm rạm canh lúa nước.

B. Mở rộng lớn diện tích S canh tác.

C. Du nhập và tôn tạo những loại cây kể từ phía bên ngoài.

D. Chiếm 30% Thị phần xuất khẩu gạo ở chống.

Phương pháp giải:

Đọc mục 3-b SGK Lịch sử 10 trang 112.

Lời giải chi tiết:

Cư dân Đại Việt đạt được những trở nên tựu vô nông nghiệp: Cải tiến thủ kinh nghiệm rạm canh lúa nước, không ngừng mở rộng diện tích S canh tác, gia nhập và tôn tạo những loại cây kể từ phía bên ngoài.

=> Chọn D

13. “Những kẻ ăn trộm trâu của công thì xử 100 trượng, 1 con cái trừng trị trở nên 2 con".

(Trích Chiếu của vua Lý Thánh Tông vô Đại Việt sử ký toàn thư, Tập I,

NXB Khoa học tập xã hội, 1967, tr. 232)

Đoạn trích bên trên thể hiện nay quyết sách này của Vương triều Lý?

A. Quan tâm đảm bảo mức độ kéo mang lại nông nghiệp.

B. Nhà nước độc quyền vô chăn nuôi trâu trườn.

C. Báo vệ mối cung cấp vật liệu mang lại nghề nghiệp tay chân.

D. Báo vệ trâu trườn cho những mái ấm gia đình nghèo khổ.

Phương pháp giải:

Đọc mục 3-b SGK Lịch sử 10 trang 112.

Lời giải chi tiết:

Để đảm bảo mức độ kéo mang lại nông nghiệp, triều đình đem quy quyết định cấm giết mổ trâu trườn, nếu như vi phạm có khả năng sẽ bị trừng trị nặng nề.

=> lựa chọn A

14. Cục Bách tác là tên thường gọi của:

A. những xưởng tay chân của Nhà nước.

B. ban ngành quản lí lí việc phủ đê.

C. những bốt điền phát hành nông nghiệp.

D. ban ngành biên soạn lịch sử vẻ vang.

Phương pháp giải:

Đọc mục 3-b SGK Lịch sử 10 trang 112.

Lời giải chi tiết:

Cục Bách tác là tên thường gọi của những xưởng tay chân của Nhà nước.

=> lựa chọn A.

15. Thương nghiệp nước ta giai đoạn Đại Việt cải tiến và phát triển bởi vẹn toàn nhân khinh suất này sau đây?

A. Các quyết sách trọng thương của phòng nước phong con kiến.

B. Hoạt động tích vô cùng của thương nhân quốc tế.

C. Sự cải tiến và phát triển của nông nghiệp và tay chân nghiệp.

D. Sức xay kể từ những nước rộng lớn buộc triều đình Đại Việt nên Open.

Phương pháp giải:

Đọc mục 3-b SGK Lịch sử 10 trang 114.

Lời giải chi tiết:

Nhà nước phong con kiến nước ta luôn luôn triển khai quyết sách trọng tâm và xuyên thấu là quyết sách trọng nông, coi nông nghiệp là ngành kinh tế tài chính chủ yếu của giang sơn => loại A.

Các thương nhân quốc tế tuy nhiên hoạt động và sinh hoạt vô cùng tích vô cùng ở Đại Việt tuy vậy trên đây lại là yếu tố khách hàng quan lại. => Loại B.

Ý D sai

=> Chọn C.

16. Hệ tư tưởng tôn giáo này tại đây lưu giữ vị thế cai trị ở nước ta trong số thế kỉ XV - XIX?

A. Phật giáo.

B. Công giáo.

C. Nho giáo.

D. Đạo giáo.

Phương pháp giải:

Đọc mục 3-c SGK Lịch sử 10 trang 115.

Lời giải chi tiết:

Nhà Lê sơ triển khai quyết sách duy nhất Nho học tập,Nho giáo phát triển thành hệ tư tưởng chủ yếu thống của phòng nước quân căn nhà.

=> Chọn C

17. Chữ Quốc ngữ Ra đời bắt nguồn từ yêu cầu này sau đây?

A. Truyền đạo.

B. Giáo dục đào tạo.

C. Sáng tác văn học tập.

D. Sử dụng vô cung đình.

Phương pháp giải:

Đọc mục 3-e SGK Lịch sử 10 trang 117.

Lời giải chi tiết:

Từ đầu thế kỉ XVII, nằm trong với việc gia nhập của Công giáo, chữ Quốc ngữ đang được xuất hiện nay và dần dần được đầy đủ.

=> Chọn A

18. Các bia đá được dựng ở Văn Miếu - Văn Miếu (Hà Nội) thể hiện nay quyết sách này của Vương triều Lê sơ?

A. Đề cao dạy dỗ, khoa cử.

B. Coi trọng nghề nghiệp tay chân va tương khắc.

C. Phát triển những mô hình văn hoá dân gian dối.

D. Quan tâm cho tới biên soạn lịch sử vẻ vang.

Phương pháp giải:

Đọc mục 3-d SGK Lịch sử 10 trang 116.

Xem thêm: giới hạn quang điện của kim loại phụ thuộc vào

Lời giải chi tiết

Các bia đá được dụng ở Văn Miếu – Văn Miếu (Hà Nội) vừa phải nhằm tương khắc thương hiệu những người dân đỗ TS vừa phải nhằm tôn vinh dạy dỗ, khoa cử.

=> Chọn A.

19. Đông Hồ (Bắc Ninh), Hàng Trống (Hà Nội), Làng Sình (Thừa Thiên Huế) là những xã nghề nghiệp phổ biến vô nghành nghề nào?

A. Đúc đồng.

B. Điêu tương khắc mộc.

C. Gốm sứ.

D. Tranh dân gian dối.

Phương pháp giải:

Đọc mục 3-g SGK Lịch sử 10 trang 119.

Lời giải chi tiết:

Đông Hồ (Bắc Ninh), Hàng Trống (Hà Nội), Làng Sình (Thừa Thiên Huế) là những xã nghề nghiệp tranh giành dân gian dối phổ biến.

=> Chọn D

20. Nghệ thuật màn trình diễn truyền thống cuội nguồn nước ta không tồn tại mô hình này sau đây?

A. Múa rối.

B. Ca trù.

C. Kịch thưa.

D. Chèo.

Phương pháp giải:

Đọc mục 3-g SGK Lịch sử 10 trang 120.

Lời giải chi tiết:

Nghệ thuật màn trình diễn truyền thống cuội nguồn nước ta không tồn tại mô hình kịch thưa.

=> Chọn C.

21. Sự Ra đời của văn học tập chữ Nôm là 1 trong thể hiện của

A. sự phát minh, tiếp biến chuyển văn hoá của những người nước ta.

B. tác động của quy trình quảng bá đạo Công giáo cho tới nước ta.

C. sự cải tiến và phát triển của văn minh Đại Việt thời Lý - Trần.

D. tác động của văn hoá bấm Độ cho tới nước ta bên trên góc nhìn ngữ điệu.

Phương pháp giải:

Đọc mục 3-e SGK Lịch sử 10 trang 117.

Lời giải chi tiết:

Sự Ra đời của văn học tập chữ Nôm là 1 trong thể hiện của việc phát minh, tiếp biến chuyển văn hóa truyền thống của những người Việt Na.

=> Chọn A.

22. Chọn kể từ tương thích nhằm điền vô khu vực rỗng (......), đầy đủ câu sau đây: Nền văn minh Đại Việt là nền văn minh ...... và văn hoá xã xã.

A. nông nghiệp độc canh cây lúa

B. phía biển

C. nông nghiệp lúa nước

D. thương nghiệp

Phương pháp giải:

Đọc mục 1 SGK Lịch sử 10 trang 108.

Lời giải chi tiết:

Nền văn minh Đại Việt là nền văn minh nông nghiệp lúa nước và văn hóa truyền thống xã xã.

=> Chọn C

Bài tập luyện 2

Trả điều thắc mắc Bài tập luyện 2 SBT Lịch sử 10

BÀI TẬP 2. Hãy xác lập câu trúng hoặc sai trong số câu sau đây.

A. Các cuộc đấu tranh giành kháng nước ngoài xâm, đảm bảo song lập của dân chúng nước ta kể từ thế kỉ X cho tới thế kỉ XIX là 1 trong hạ tầng nhằm văn minh Đại Việt cải tiến và phát triển.

B. Văn minh sông Hồng, văn minh Chăm-pa và văn minh Phù Nam là gốc mối cung cấp của văn minh Đại Việt.

C. Đặc trưng của văn minh Đại Việt thời căn nhà Nguyễn là tính thống nhất.

D. Văn minh Đại Việt thời Lê sơ đạt được những trở nên tựu bùng cháy rực rỡ bên trên hạ tầng “tam giáo đồng nguyên”.

E. Thiết chế chủ yếu trị được những triều đại phong con kiến Đại Việt thi công bên trên hạ tầng tiếp nhận quy mô chủ yếu trị của Trung Quốc và bấm Độ.

G. Văn minh Đại Việt cải tiến và phát triển dựa vào nền nông nghiệp lúa nước và văn hoá bản xã.

H. Một trong mỗi điểm nổi trội của văn minh Đại Việt là có rất nhiều phát minh sáng tạo khoa học tập, kinh nghiệm đem tác động toàn cầu.

I. Văn minh Đại Việt là kết tinh ranh của trí tuệ thế giới nước ta vô thi công, đảm bảo Tổ quốc và tiếp nhận đem tinh lọc những trở nên tựu văn minh phía bên ngoài.

K. Hạn chế của văn hoá nước ta truyền thống cuội nguồn là không nhiều tạo ra động lực cải tiến và phát triển, phát minh của từng cá thể.

L. Trong kỉ vẹn toàn Đại Việt, kinh tế tài chính nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp đều được đánh giá trọng, tôn vinh.

Phương pháp giải:

Đọc lại bài bác 12 SGK Lịch sử 10.

Lời giải chi tiết:

Đúng: A, B, C, G, I, K.

Sai: D, E, H, L

Bài tập luyện 3

Trả điều thắc mắc Bài tập luyện 3 SBT Lịch sử 10

BÀI TẬP 3. Ghép những ý ở cột A với cột B mang lại tương thích nội dung lịch sử vẻ vang.

3.1. Các cỗ luật vô lịch sử vẻ vang giai đoạn cổ - trung đại

Phương pháp giải:

Đọc mục 3-a SGK Lịch sử 10 trang 110.

Lời giải chi tiết:

1-c, 2-a, 3-d, 4-b

3.2. Các xã nghề nghiệp gốm nổi tiếng

Phương pháp giải:

Đọc mục 3-b SGK Lịch sử 10 trang 113.

Lời giải chi tiết:

1-e, 2-a, 3-d, 4-b, 5-c.

3.3. Một số công trình xây dựng lịch sử vẻ vang, địa lí nổi tiếng

Phương pháp giải:

Đọc mục 3-h SGK Lịch sử 10 trang 120.

Lời giải chi tiết:

1-b; 2-a; 3, 6, 7 – d; 4, 5, 8 - c

Bài tập luyện 4

Trả điều thắc mắc Bài tập luyện 4 SBT Lịch sử 10

BÀI TẬP 4. Báo vật vương quốc là những bảo vật có mức giá trị văn hoá, lịch sử vẻ vang to tát rộng lớn được nhà nước nước Cộng hoà xã hội căn nhà nghĩa nước ta thừa nhận. Đến mon 12 - 2021 đang được đem 10 mùa thừa nhận Báo vật vương quốc. Trong mùa 1 (10 - 2012), Thủ tướng mạo nhà nước đang được kí đưa ra quyết định thừa nhận 30 bảo vật sau đấy là Báo vật quốc gia: Trống đồng Ngọc Lũ; Trống đồng Hoàng Hạ; Thạp đồng Đào Thịnh; Tượng đồng nhị người cõng nhau thổi khèn; Cây đèn đồng hình người quỳ; Trống đồng Cảnh Thịnh; bấm đồng “Môn Hạ Sảnh Ấn”; Bình gốm hoa lam vẽ thiên nga; cuốn Đường Kách mệnh; Tác phẩm Ngục trung nhật kí, Bản thảo Lời lôi kéo cả nước kháng chiến, Bản thảo Lời lôi kéo đồng bào và đồng chí toàn nước, Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tượng Phật Đồng Dương; Tượng Nữ thần De-vi (Hương Quế); Tượng thần Vi-snu; Tượng Phật Lợi Mỹ; Tượng thần Su-ri-a; Tượng Bồ tát Ta-ra; Đài thờ Mỹ Sơn E1; Đài thờ Trà Kiệu; Tượng Phật A Di Đà; Tượng Phật ngàn đôi mắt ngàn tay; Sở Cửu vị thần công; Sở Cửu đỉnh; Pháo cao xạ 37 mm; Máy cất cánh Mic 21 F96, số hiệu 5121; Sổ trực ban chiến dịch Hồ Chí Minh; Xe tăng T59, số hiệu 843; Xe tăng T59, số hiệu 390.

(Nguồn: Cục Di sản văn hoá)

Dựa vô những kiến thức và kỹ năng đang được học tập vô Chủ đề 6 và những tư liệu không giống, em hãy:

4.1. Lựa lựa chọn những Báo vật vương quốc bên trên trên đây tương quan cho tới tía nền văn minh cổ bên trên giang sơn nước ta (trước năm 1858).

Phương pháp giải:

Hs dựa vào kiến thức và kỹ năng và đã được học tập, phối kết hợp thăm dò hiểu vấn đề nhằm xác định

Lời giải chi tiết:

Văn minh Văn Lang – Âu Lạc: Trống đồng Ngọc Lũ, Trống đồng Hoàng Hạ, Thạp đồng Đào Thịnh, Tượng đồng nhị người cõng nhau thổi khèn, Cây đèn đồng hình người quỳ

Văn minh Đại Việt: Trống đồng Cảnh Thịnh, bấm đồng “Môn Hạ Sảnh ấn”, Bình gốm hoa lam vẽ thiên nga, Tượng Phật A Di Đà, Tượng Phật ngàn đôi mắt ngàn tay, Sở Cửu vị thần công, Sở Cửu đỉnh

Văn minh Chăn-pa: Tượng Phật Đồng Dương, Tượng Nữ thần De-vi (Hương Quế), Đài thờ Mỹ Sơn E1, Tượng Bồ tát Ta-ra, Đài thờ Trà Kiệu

Văn minh Phù Nam: Tượng thần Vi-snu, Tượng Phật Lợi Mỹ, Tượng thần Su-ri-a

4.2. Lập bảng vấn đề về những Báo vật vương quốc ở mục 4.1 theo đuổi khêu ý sau đây.

Phương pháp giải

Hs dựa vào kiến thức và kỹ năng và đã được học tập, thành quả ở vị trí 4.1 và phối kết hợp thăm dò hiểu vấn đề nhằm xác định

Lời giải chi tiết

STT

Tên bảo vật

Hình ảnh

Nơi lưu giữ

Niên đại

(thuộc nền văn minh)

1

Trống đồng Ngọc Lũ

Hs xem thêm phần hình hình ảnh bên trên internet

Bảo tàng lịch sử vẻ vang quốc gia

Văn minh Văn Lang – Âu Lạc

2

Trống đồng Hoàng Hạ

3

Thạp đồng Đào Thịnh

4

Tượng đồng nhị người cõng nhau thổi khèn

5

Cây đèn đồng hình người quỳ

6

Trống đồng Cảnh Thịnh

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Văn minh Đại Việt

7

Ấn đồng “Môn Hạ Sảnh ấn”

8

Bình gốm hoa lam vẽ thiên nga

9

Tượng Phật A Di Đà

Chùa Phật Tích, thị xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

10

Tượng Phật ngàn đôi mắt ngàn tay

Chùa Bút Tháp, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

11

Bộ Cửu vị thần công

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế nằm trong Trung tâm Báo tồn di tích lịch sử Cố đô Huế

12

Bộ Cửu đỉnh

Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế nằm trong Trung tâm bảo đảm di tích lịch sử Cố đô Huế

13

Tượng Phật Đồng Dương

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh

Văn minh Chăm-pa

14

Tượng Nữ thần De-vi (Hương Quế)

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh

15

Đài thờ Mỹ Sơn E1

Bảo tàng Điêu tương khắc Chăm, thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng

16

Tượng Bồ tát Ta-ra

Bảo tàng Điêu tương khắc Chăm, thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng

17

Đài thờ Trà Kiệu

Bảo tàng Điêu tương khắc Chăm, thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng

18

Tượng thần Vi-snu,

Hs xem thêm phần hình hình ảnh bên trên internet

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh

Văn minh Phù Nam

19

Tượng Phật Lợi Mỹ

20

Tượng thần Su-ri-a

Bài tập luyện 5

Trả điều thắc mắc Bài tập luyện 5 SBT Lịch sử 10

BÀI TẬP 5. “Kỉ vẹn toàn văn minh Đại Việt là kỉ vẹn toàn văn minh loại nhị vô lịch sử vẻ vang nước ta với những trở nên tựu bùng cháy rực rỡ vô cải tiến và phát triển kinh tế tài chính, chấn hưng văn hoá và những vũ công hào hùng vô kháng nước ngoài xâm, đảm bảo giang sơn...

(Phan Huy Lê, Di sản văn hoá nước ta bên dưới tầm nhìn lịch sử vẻ vang,

NXB Đại học tập Quốc gia, Hà Nội Thủ Đô, năm trước, tr. 409)

Bằng những dữ khiếu nại đem tinh lọc, em hãy chứng tỏ đánh giá bên trên.

Phương pháp giải:

Hs gọi mục 4-b trang 121 SGK Lịch sử 10

Lời giải chi tiết:

- Văn minh Đại Việt xác định niềm tin quật khởi và mức độ làm việc phát minh bền vững của dân chúng. Trước những thử thách của bất ngờ và xã hội, người nước ta đang được nỗ lực không ngừng nghỉ, thi công một nền văn minh đem mặn mà phiên bản sắc dân tộc bản địa bên trên hạ tầng tiếp nhận đem tinh lọc những trở nên tựu văn minh kể từ phía bên ngoài.

- Những trở nên tựu đạt được không những minh triệu chứng sự cải tiến và phát triển vượt lên bậc bên trên những nghành nghề chủ yếu trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống trong số giai đoạn lịch sử vẻ vang mà còn phải thêm phần cần thiết tạo thành sức khỏe dân tộc bản địa, hùn Đại Việt giành thắng lợi trong mỗi cuộc kháng chiến kháng nước ngoài xâm, đảm bảo nền song lập dân tộc bản địa.

Bài tập luyện 6

Trả điều thắc mắc Bài tập luyện 6 SBT Lịch sử 10

BÀI TẬP 6. Hãy cho thấy hình hình ảnh bên dưới đấy là công trình xây dựng gì? Công trình này mang lại em biết gì về những trở nên tựu văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Hs dựa vào kiến thức và kỹ năng và đã được học tập, phối kết hợp thăm dò hiểu vấn đề nhằm xác định

Lời giải chi tiết:

Công trình vô hình ảnh là Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Xem thêm: hàm đếm số lượng trong excel

- Văn Miếu – Văn Miếu là di tích lịch sử quan trọng cần thiết của vương quốc, điểm giữ giàng và tôn vinh đạo học tập, điểm lưu lưu giữ và thể hiện nay rực rỡ nhất những độ quý hiếm nổi trội của văn hiến nước ta. Tại trên đây, điểm quy tụ và phủ rộng của bề dày lịch sử vẻ vang và chiều sâu sắc văn hiến vượt lên thời hạn với những độ quý hiếm nổi trội của chân – thiện – mỹ, của trí tuệ và học thức của tất cả dân tộc bản địa văn hiến và nhân vật.

- Văn Miếu – Văn Miếu không những là mối cung cấp tư liệu đa dạng và phong phú phản ánh một quy trình tiến độ lịch sử vẻ vang rộng lớn 300 năm bên dưới triều Lê – Mạc, bia TS Văn Miếu còn là một hình ảnh sống động về sự việc tuyển chọn dụng và huấn luyện và đào tạo nhân tài rất dị ở nước ta được thể hiện nay ở tư tưởng trị quốc phụ thuộc vào nhân tài của thân phụ ông tao. Chế phỏng quân căn nhà tập luyện quyền nước ta thời Lê vô cùng trọng dụng nhân tài, coi “hiền tài là vẹn toàn khí quốc gia”, là xuất xứ sự thịnh của giang sơn.

- Ngày ni, so với tất cả chúng ta, Văn Miếu – Văn Miếu không những có mức giá trị về lịch sử vẻ vang tuy nhiên còn là một điểm bảo đảm, lưu lưu giữ những bảo vật văn hóa truyền thống trân quý của thân phụ ông, bảo lưu những hoành phi, câu so với nội dung phần rộng lớn nhằm tôn vinh đạo học tập, khuyến học tập, khuyến tài và ca tụng Khổng Tử.