cường độ dòng điện hiệu dụng

Chủ đề Công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng: Cùng thám thính hiểu công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng nhằm nắm rõ rộng lớn về đại lượng cần thiết này. Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện hiệu dụng là độ quý hiếm độ mạnh của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều sở hữu tính ko thay đổi. Được xác lập vị công thức i = 5căn(2)cos((100πt + π/2))(A), công thức này được cho phép tính cường độ dòng điện hiệu dụng một cơ hội đúng mực. Qua ê, tớ rất có thể vận dụng công thức này nhằm đo lường và tính toán và nắm rõ rộng lớn về những phần mềm của dòng sản phẩm năng lượng điện hiệu dụng trong những ngành công nghiệp và nghệ thuật.

Có công thức này nhằm tính cường độ dòng điện hiệu dụng không?

Có công thức nhằm tính cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều. Để tính cường độ dòng điện hiệu dụng, tất cả chúng ta dùng công thức sau đây:
I_eff = I_max / căn 2
Trong đó:
- I_eff là cường độ dòng điện hiệu dụng.
- I_max là độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tối nhiều của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều.
Công thức này chỉ vận dụng mang đến dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều, và nó cho thấy cường độ dòng điện hiệu dụng có mức giá trị vị độ mạnh của một dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi.
Để đo lường và tính toán cường độ dòng điện hiệu dụng, chúng ta nên biết độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tối nhiều của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều. Sau ê, chúng ta chỉ việc vận dụng công thức bên trên nhằm đo lường và tính toán cường độ dòng điện hiệu dụng.
Ví dụ: Nếu chúng ta hiểu được độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tối nhiều là 5A, chúng ta cũng có thể tính cường độ dòng điện hiệu dụng vị công thức:
I_eff = 5A / căn 2
I_eff = 5A / 1.414
I_eff ≈ 3.54A
Vậy, cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng sản phẩm năng lượng điện này là khoảng tầm 3.54A.

Bạn đang xem: cường độ dòng điện hiệu dụng

Có công thức này nhằm tính cường độ dòng điện hiệu dụng không?

Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện là gì và tại vì sao nó cần thiết vô mạch điện?

Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện là đại lượng giám sát và đo lường sự lưu thông của những năng lượng điện tử vô mạch năng lượng điện. Nó được đo vị đơn vị chức năng Ampe (A). Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện mang đến tất cả chúng ta biết cường độ hiệu quả của dòng sản phẩm năng lượng điện lên những bộ phận vô mạch, kể từ ê hùn tất cả chúng ta trấn áp, kiến thiết và đảm bảo an toàn khối hệ thống năng lượng điện.
Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện cần thiết vì như thế nó sở hữu tác động cho tới nhiều góc nhìn của mạch năng lượng điện. Dưới đấy là một vài nguyên nhân tại vì sao độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện cần thiết vô mạch điện:
1. Xác quyết định vận tải bên trên hệ thống: Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện cho thấy lực hiệu quả của dòng sản phẩm năng lượng điện lên những bộ phận của mạch, như thừng dẫn, năng lượng điện trở, tụ năng lượng điện, và cuộn cảm. Vấn đề này hùn tất cả chúng ta đo lường và tính toán và lựa chọn những linh phụ kiện thích hợp mang đến khối hệ thống, đáp ứng bọn chúng sinh hoạt ổn định quyết định và lưu giữ an toàn và tin cậy.
2. Báo vệ những trở thành phần: Nếu độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vượt lên trên vượt số lượng giới hạn được cho phép của linh phụ kiện, nó rất có thể phát sinh vượt lên trên vận tải và thực hiện lỗi linh phụ kiện. Do ê, kỹ năng về độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện cực kỳ quan trọng nhằm đáp ứng đảm bảo an toàn thích hợp mang đến khối hệ thống và hạn chế nguy cơ tiềm ẩn hư hại.
3. Hiệu suất hệ thống: Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện cũng hiệu quả cho tới hiệu suất của khối hệ thống. Điện năng hấp phụ của mạch tiếp tục tạo thêm theo dõi độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện, và điều này rất có thể làm mất đi năng lượng điện năng và thực hiện tăng thêm sự rét lên của những linh phụ kiện.
Việc đo lường và tính toán độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện là cần thiết nhằm đáp ứng an toàn và tin cậy và hiệu suất của mạch năng lượng điện. Nếu ham muốn đo lường và tính toán cường độ dòng điện hiệu dụng, chúng ta cũng có thể dùng công thức sau:
Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện hiệu dụng (I) = Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi (I0) * căn 2,
trong đó:
- Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi (I0) là cường độ độ mạnh của dòng sản phẩm năng lượng điện bất biến tuy nhiên sở hữu nằm trong cảm giác như dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều.
- Căn 2 là căn bậc nhị, độ quý hiếm này được dùng nhằm đo lường và tính toán cường độ dòng điện hiệu dụng vô dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều.
Với công thức bên trên và những độ quý hiếm hướng đẫn, chúng ta cũng có thể đo lường và tính toán được cường độ dòng điện hiệu dụng vô mạch năng lượng điện xoay chiều.
Hy vọng rằng vấn đề này tiếp tục giúp cho bạn nắm rõ rộng lớn về độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện và tại vì sao nó cần thiết vô mạch năng lượng điện.

Công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều là gì?

Công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều là độ quý hiếm của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi (I0) sao mang đến Lúc trải qua và một năng lượng điện trở R thì nằm trong đưa đến hiệu suất tương tự dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều. Công thức được xem như sau:
I_eff = Ipeak / căn(2)
Trong đó:
- I_eff là cường độ dòng điện hiệu dụng (A)
- Ipeak là độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện đỉnh (A)
Công thức bên trên hùn tất cả chúng ta đo lường và tính toán cường độ dòng điện hiệu dụng vô một dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều, dựa vào độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện đỉnh.

Công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều là gì?

TÍNH CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN, HIỆU ĐIỆN THẾ, ĐỊNH LUẬT Ohm_ cơ vật lý 9

Tính độ mạnh dòng sản phẩm điện: Một video clip thú vị về kiểu cách tính độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tiếp tục giúp cho bạn nắm rõ rộng lớn về định nghĩa này. Khám phá huỷ những cách thức và công thức giản dị nhằm đo lường và tính toán độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện một cơ hội đơn giản dễ dàng và đúng mực.

Hãy lý giải ý nghĩa sâu sắc của cường độ dòng điện hiệu dụng.

Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện hiệu dụng là đại lượng đặc thù cho việc tính năng mạnh hoặc yếu ớt của một dòng sản phẩm năng lượng điện, được xem dựa vào độ quý hiếm tầm của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô một chu kỳ luân hồi. Trong tình huống dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều, cường độ dòng điện hiệu dụng là độ quý hiếm của dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi tuy nhiên sở hữu nằm trong cảm giác nhiệt độ như dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều ê.
Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện hiệu dụng là độ quý hiếm tuy nhiên dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều tiếp tục thực hiện tính năng một cơ hội tương tự như và một dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi. Điều này còn có ý nghĩa sâu sắc cần thiết trong những việc xác lập hiệu lực hiện hành của dòng sản phẩm năng lượng điện trong những đàng thừng, mạch năng lượng điện và vũ khí năng lượng điện.
Một độ quý hiếm cường độ dòng điện hiệu dụng cao sẽ khởi tạo rời khỏi hiệu lực hiện hành rộng lớn vô mạch năng lượng điện, tạo ra tác động rộng lớn cho tới những trở thành Phần bên vô. Đối với những vũ khí năng lượng điện, cường độ dòng điện hiệu dụng cũng chính là nhân tố cần thiết nhằm xác lập trọng tải tuy nhiên nó rất có thể Chịu đựng. Dường như, cường độ dòng điện hiệu dụng còn được dùng nhằm đo lường và tính toán những hiện tượng lạ nhiệt độ, vì thế cực kỳ cần thiết trong những việc đáp ứng an toàn và tin cậy và ổn định quyết định của khối hệ thống năng lượng điện.

Lý thuyết này ở phía đằng sau phương pháp tính cường độ dòng điện hiệu dụng vô mạch năng lượng điện xoay chiều?

Để tính cường độ dòng điện hiệu dụng vô mạch năng lượng điện xoay chiều, tớ dùng công thức sau:
I = I_máx / √2
Trong ê, I là cường độ dòng điện hiệu dụng, I_máx là độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tối nhiều.
Công thức này dựa vào việc ở mạch năng lượng điện xoay chiều, dòng sản phẩm năng lượng điện thay cho thay đổi theo dõi thời hạn và có mức giá trị cực lớn và cực kỳ tè. Giá trị cực lớn của dòng sản phẩm năng lượng điện được gọi là I_máx, và cường độ dòng điện hiệu dụng là độ quý hiếm tầm của dòng sản phẩm năng lượng điện vô một chu kỳ luân hồi.
Để tính độ mạnh hiệu dụng của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều, tớ nên biết độ quý hiếm cực lớn của dòng sản phẩm năng lượng điện. Việc đo độ quý hiếm cực lớn này rất có thể được tổ chức bằng phương pháp dùng khí cụ đo như cỗ đo dòng sản phẩm năng lượng điện, cỗ đo MULTI-meter hoặc những vũ khí đo tương tự động.
Sau lúc biết độ quý hiếm cực lớn của dòng sản phẩm năng lượng điện, tớ vận dụng công thức bên trên nhằm tính độ mạnh hiệu dụng. Công thức này dựa vào tỷ trọng thân thích độ mạnh hiệu dụng và độ mạnh tối nhiều của dòng sản phẩm năng lượng điện, và độ quý hiếm √2 thay mặt mang đến độ quý hiếm tầm của hàm cosin vô một chu kỳ luân hồi.
Với phương pháp tính này, tớ rất có thể xác lập cường độ dòng điện hiệu dụng vô mạch năng lượng điện xoay chiều một cơ hội đúng mực và đơn giản dễ dàng.

_HOOK_

Làm thế này nhằm tính cường độ dòng điện hiệu dụng kể từ biểu thức dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều?

Để tính cường độ dòng điện hiệu dụng kể từ biểu thức dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều, tất cả chúng ta cần thiết tuân theo công việc sau đây:
Bước 1: Xác quyết định công thức dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều tiếp tục mang đến. Trong tình huống này, biểu thức dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều được mang đến như sau: i = 5√2 cos((100πt + π/2))
Bước 2: Xác quyết định vận dụng công thức cường độ dòng điện hiệu dụng. Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện hiệu dụng được xem vị công thức: Irms = Imax / √2, vô ê Irms là cường độ dòng điện hiệu dụng và Imax là độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tối nhiều.
Bước 3: Tìm độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tối nhiều (Imax). Trong tình huống này, tất cả chúng ta tiếp tục biết biểu thức dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều, nên nhằm thám thính Imax tất cả chúng ta cần thiết thám thính độ quý hiếm tối nhiều của hàm cos((100πt + π/2)). Để thực hiện điều này, tất cả chúng ta cần thiết thám thính độ quý hiếm lớn số 1 của cos((100πt + π/2)), và rồi nhân thành phẩm ê với thông số 5√2.
Bước 4: Xác quyết định chu kỳ luân hồi của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều. Chu kỳ của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều được xem vị công thức: T = 2π / ω, vô ê T là chu kỳ luân hồi, π là pi và ω là tần số của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều.
Bước 5: Tính cường độ dòng điện hiệu dụng (Irms) bằng phương pháp vận dụng công thức Irms = Imax / √2, dùng độ quý hiếm tiếp tục thám thính ở bước 3.
Ví dụ: Giả sử tất cả chúng ta tiếp tục tính giá tốt trị tối nhiều Imax = 10A và tần số ω = 100π rad/s, tiếp sau đó chu kỳ luân hồi của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều được xem là T = 2π / (100π) = 0.02s. Khi ê, cường độ dòng điện hiệu dụng (Irms) được xem vị công thức Irms = Imax / √2 = 10 /√2 ≈ 7.07A.
Chúng tớ tiếp tục thành công xuất sắc trong những việc tính cường độ dòng điện hiệu dụng kể từ biểu thức dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều.

Xem thêm: các phím tắt trên macbook

Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện - Bài 24 - Vật Lí 7 - Cô Phạm Thị Hằng

Công thức tính độ mạnh dòng sản phẩm điện: Quý Khách đang được thám thính tìm tòi công thức nhằm tính độ mạnh dòng sản phẩm điện? Video này tiếp tục hỗ trợ cho chính mình những công thức cơ phiên bản nhằm đo lường và tính toán độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện. Khám phá huỷ những bước giản dị và dễ dàng nắm bắt nhằm vận dụng công thức này vô những vấn đề thực tiễn.

Viết biểu thức độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện, hiệu năng lượng điện thế | Phương pháp giải bài bác tập dượt dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều

Hiệu năng lượng điện thế: Để nắm rõ về hiệu năng lượng điện thế, không tồn tại gì đảm bảo chất lượng rộng lớn việc coi một video clip giảng dạy dỗ thú vị về chủ thể này. Hãy nằm trong mày mò nguyên tắc sinh hoạt của hiệu năng lượng điện thế và phần mềm thực tiễn của chính nó trải qua một bài bác giảng thú vị và trực quan lại.

Trong công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng, cột căn ý nghĩa gì?

Trong công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng, cột \"căn\" ý nghĩa là căn bậc nhị (sqrt). Ký hiệu sqrt(a) vô công thức tức là căn bậc nhị của số a. Trong tình huống ví dụ của công thức chúng ta tiếp tục đề cập: (i = 5căn 2 cos ( (100pi t + pi /2) ) ), \"căn 2\" được dùng để làm tính cường độ dòng điện hiệu dụng.

Trong công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng, cột căn ý nghĩa gì?

Có thể vận dụng công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng mang đến từng dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều không?

Công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng (I) mang đến từng dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều ko thay đổi là:
I = Imax / căn(2)
Trong ê, Imax là độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi tuy nhiên sở hữu nằm trong cảm giác nhiệt độ như dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều.
Tuy nhiên, công thức này chỉ vận dụng Lúc dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều ko thay đổi và ko vận dụng được mang đến từng dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều. Việc vận dụng công thức này mang đến từng dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều sẽ không còn đúng mực.
Điều này là vì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều thay cho thay đổi theo dõi thời hạn và sở hữu biểu vật hình sin hoặc hình cosin. Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện hiệu dụng là một trong những thông số phản ánh cảm giác nhiệt độ của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều, nên nó được dùng nhằm đo lường và tính toán những độ quý hiếm tương quan cho tới hiệu suất, năng lượng điện năng và hiệu suất của mạch năng lượng điện.
Vì vậy, nhằm tính cường độ dòng điện hiệu dụng mang đến từng dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều, tớ cần đo lường và tính toán độ quý hiếm tầm của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều vô một chu kỳ luân hồi hoặc một khoảng tầm thời hạn chắc chắn. Công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng vô tình huống công cộng sẽ tiến hành tính vị công thức tính độ quý hiếm tầm của hàm số theo dõi biểu vật của dòng sản phẩm năng lượng điện.
Tóm lại, ko thể vận dụng công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng mang đến từng dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều tuy nhiên tớ cần kiểm tra và đo lường và tính toán theo dõi từng tình huống ví dụ của dòng sản phẩm năng lượng điện.

Tại sao cường độ dòng điện hiệu dụng được xem vị độ quý hiếm độ mạnh của một dòng sản phẩm năng lượng điện ko đổi?

Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện hiệu dụng được xem vị độ quý hiếm độ mạnh của một dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi vì như thế dòng sản phẩm năng lượng điện hiệu dụng là đại lượng dùng để làm đối chiếu chừng mạnh hoặc yếu ớt của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều với cùng 1 dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều sở hữu độ mạnh ko thay đổi.
Dòng năng lượng điện xoay chiều sở hữu biên chừng và phía thay cho thay đổi theo dõi thời hạn, chính vì vậy ko thể chỉ bằng phương pháp đo đại lượng này vô một khoảng tầm thời hạn ví dụ nhằm hiểu rằng chừng mạnh hoặc yếu ớt của dòng sản phẩm năng lượng điện.
Thay vô ê, tất cả chúng ta dùng cường độ dòng điện hiệu dụng nhằm xác lập chừng mạnh mẽ của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều. Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện hiệu dụng là độ quý hiếm hiệu của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều qua loa một chu kỳ luân hồi. Vấn đề này Có nghĩa là tất cả chúng ta lấy độ quý hiếm trung bình thường phương của dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa một chu kỳ luân hồi và lấy căn bậc nhị của độ quý hiếm ê nhằm đo lường và tính toán cường độ dòng điện hiệu dụng.
Vì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi là một trong những độ quý hiếm bất biến theo dõi thời hạn, nên dùng độ mạnh của chính nó nhằm đối chiếu với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều tạo điều kiện cho ta sở hữu một cơ hội review mạnh yếu ớt của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều đơn giản dễ dàng và đúng mực rộng lớn.
Tóm lại, tính cường độ dòng điện hiệu dụng vị độ mạnh của một dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi hùn tất cả chúng ta đo và đối chiếu chừng mạnh hoặc yếu ớt của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều một cơ hội uy tín và tiện lợi.

Tại sao cường độ dòng điện hiệu dụng được xem vị độ quý hiếm độ mạnh của một dòng sản phẩm năng lượng điện ko đổi?

Xem thêm: cách đăng ký sim chính chủ mobifone

CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | Bài giảng vật lí 7 | DT STUDY

Bài giảng vật lí: Quý Khách đang được thám thính tìm tòi một bài bác giảng vật lí thú vị? Video này tiếp tục tạo nên cho chính mình một hưởng thụ học hành lạ mắt với những lý giải cụ thể và hình hình ảnh sống động về những định nghĩa vật lí. Hãy nhằm Shop chúng tôi dẫn dắt chúng ta vào một trong những cuộc phiêu lưu học hành mới mẻ và thú vị qua loa bài bác giảng này.

Giải mến định nghĩa và ý nghĩa sâu sắc của chu kỳ luân hồi dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều vô công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng.

Chu kỳ dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều là khoảng tầm thời hạn quan trọng nhằm dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều triển khai xong một chu kỳ luân hồi tương đối đầy đủ. Trong công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng, những đại lượng như độ mạnh hiệu dụng và chu kỳ luân hồi đều là những thông số kỹ thuật cần thiết vô xác lập năng lượng điện lực, hiệu suất và hiệu suất của khối hệ thống năng lượng điện.
Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện hiệu dụng là độ quý hiếm của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều tương tự với độ mạnh của một dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi, Lúc trải qua và một năng lượng điện trở. Nó được xác lập bằng phương pháp lấy độ quý hiếm tầm của bình phương của dòng sản phẩm năng lượng điện vô một chu kỳ luân hồi. Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện hiệu dụng được đo vị đơn vị chức năng Ampe (A).
Chu kỳ dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều ý nghĩa cần thiết trong những việc triển khai những đo lường và tính toán và phân tách vô năng lượng điện học tập và năng lượng điện tử. Khi tổ chức đo lường và tính toán và phân tách về năng lượng điện lực, hiệu suất hoặc hiệu suất của một khối hệ thống đang được sinh hoạt vị dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều, nên biết chu kỳ luân hồi nhằm đo lường và tính toán đích thị những độ quý hiếm này.
Hy vọng rằng câu vấn đáp này tiếp tục giúp cho bạn hiểu về định nghĩa và ý nghĩa sâu sắc của chu kỳ luân hồi dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều vô công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng.

_HOOK_