công thức vật lý 10Việc ghi nhớ đúng mực một công thức Vật Lí 10 nhập hàng ngàn công thức ko nên là sự đơn giản và dễ dàng, với mục tiêu chung học viên đơn giản và dễ dàng rộng lớn trong công việc ghi nhớ Công thức, VietJack biên soạn bạn dạng tóm lược Công thức Vật Lí 10 sách mới mẻ Kết nối học thức, Chân trời phát minh, Cánh diều. Hi vọng loạt bài bác này tiếp tục như thể cuốn bong tay công thức khiến cho bạn học tập chất lượng tốt môn Vật Lí 10 rộng lớn.

Công thức Vật Lí 10 sách mới mẻ (hay, chi tiết)

Công thức Vật Lí 10 Kết nối tri thức

Công thức Vật Lí 10 Chân trời sáng sủa tạo

Công thức Vật Lí 10 Cánh diều

 • Công thức tính sai số tuyệt đối

  Bạn đang xem: công thức vật lý 10

 • Công thức tính sai số tỉ đối

 • Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời trung bình

 • Công thức tính vận tốc trung bình

 • Công thức tính phỏng dịch đem tổng hợp

 • Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tổng hợp

 • Công thức tính tốc độ của hoạt động biến chuyển đổi

 • Công thức véc tơ vận tốc tức thời của hoạt động trực tiếp biến hóa đều

 • Công thức về phương chuyên môn dịch đem, quãng đường

 • Công thức contact thân thiện phỏng dịch đem, véc tơ vận tốc tức thời và gia tốc

 • Công thức hoạt động rơi tự động do

 • Công thức hoạt động ném ngang

 • Công thức tính trọng lượng

 • Công thức tính lực quái sát

 • Công thức tính lực đẩy Archimedes

 • Công thức tấp tểnh luật II Newton

 • Công thức tính lượng riêng

 • Công thức tính áp suất

 • Công thức tính áp suất hóa học lỏng

 • Công thức tổ hợp lực đồng quy

 • Công thức lực tổ hợp nhị lực tuy vậy song nằm trong chiều

 • Công thức moment lực

 • Công thức moment ngẫu lực

 • Công thức tính công

 • Công thức tính công suất

 • Công thức động năng

 • Công thức thế năng

 • Công thức cơ năng

 • Công thức tính hiệu suất

 • Công thức động lượng

 • Công thức quan hệ thân thiện lực và phỏng thay cho thay đổi động lượng

 • Công thức tấp tểnh luật bảo toàn động lượng

 • Công thức phỏng dịch đem góc

 • Công thức vận tốc góc

 • Công thức tính vận tốc hoạt động tròn

 • Công thức contact thân thiện vận tốc và vận tốc góc

 • Công thức tính tốc độ phía tâm

 • Công thức tính lực phía tâm

 • Công thức tính lực đàn hồi
Lưu trữ: Công thức Vật Lí 10 (sách cũ)

 • Công thức Vật Lí 10 Chương 1

 • Công thức Vật Lí 10 Chương 2

 • Công thức Vật Lí 10 Chương 3

 • Công thức Vật Lí 10 Chương 4

 • Công thức Vật Lí 10 Chương 5

 • Công thức Vật Lí 10 Chương 6

 • Công thức Vật Lí 10 Chương 7

Công thức Vật Lí 10 Chương 1

I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

* Tốc phỏng trung bình:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

* Vận tốc nhập hoạt động trực tiếp đều:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất = hằng số; véc tơ vận tốc tức thời là đại lượng vectơ: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất ko thay đổi.

* Quy ước về vệt của vận tốc:

v > 0 nếu như vật theo hướng (+), v < 0 nếu như theo hướng (-)

* Phương trình hoạt động trực tiếp đều: x = x0 + v.t

x0: Tọa phỏng lúc đầu của vật ở thời khắc t = 0 (gốc thời gian).

x : Tọa phỏng của vật ở thời khắc t.

* Phương trình quãng lối đi của vật cút đều:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

Xem thêm: cách tính tiết diện dây dẫn

II. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

* Vận tốc tức thời:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

Δs: phỏng dời của hóa học điểm trong vòng thời hạn Δt (m).

Δt: khoảng tầm thời hạn đặc biệt nhỏ, sát tiến thủ cho tới 0 (s).

* Gia tốc:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

v0: véc tơ vận tốc tức thời đầu (m/s) nhập thời khắc t0.

v: véc tơ vận tốc tức thời ở thời khắc t (m/s).

* Đặc điểm hoạt động trực tiếp biến hóa đều:

- Chuyển động trực tiếp biến hóa đều: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất ko thay đổi (phương, chiều và kích thước ko đổi).

- Chuyển động nhanh chóng dần dần đều: a.v > 0; Chuyển động chậm rãi dần dần đều: a.v < 0.

* Công thức vận tốc: v = v0 + a.t (với gốc thời hạn t0 = 0)

Chú ý: vật bắt đầu từ hiện trạng ngủ thì v0 = 0.

* Công thức tính quãng đường:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

* Công thức contact a, v, s:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

* Phương trình đem động:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất Nếu lấy t0 = 0 thì Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

III. SỰ RƠI TỰ DO

* Định nghĩa: Là sự rơi chỉ bên dưới tính năng của trọng tải.

* Đặc điểm: Là hoạt động nhanh chóng dần dần đều với tốc độ a = g = 9,8 m/s2 (≈ 10 m/s2); v0 = 0.

* Vận tốc rơi: v = g.t

* Quãng đàng rơi: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

* Thời gian tham rơi nhập cả quá trình: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất (h là phỏng cao của vật nhập thời khắc ban đầu)

* Tốc phỏng tức thì trước lúc chạm đất: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

* Quãng đàng nhập n giây và giây loại n:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

Trong n giây cuối: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

IV. CÔNG THỨC TRONG CÁC CHUYỂN ĐỘNG NÉM

* Chuyển động ném đứng lên véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu v0:

1. Vận tốc: v = v0 – gt ; Chạm khu đất Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

2. Quãng đường:Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất (chỉ vận dụng khi vật ko Tột Đỉnh, t < v0/g); Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

3. Hệ thức liên hệ: v2 - v20 = -2gs

4. Phương trình đem động: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất (chiều dương Oy phía lên)

* Chuyển động ném đứng kể từ bên trên xuống với véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu v0, cơ hội khu đất h:

1. Vận tốc: v = v0 + gt ; Chạm đất: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

2. Quãng đường: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất ;

3. Hệ thức liên hệ: v2 - v20 = 2gs .

4. Phương trình đem động: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

* Chuyển động ném ngang với véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu v0:

1. Phương trình: Ox: x = v0t; Oy: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

2. Phương trình quỹ đạo: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

3. Vận tốc: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

4. Tầm cất cánh xa: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

* Chuyển động của vật ném xiên kể từ mặt mũi khu đất với véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu v0 (góc ném α)

1. Phương trình: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

2. Phương trình quỹ đạo: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

3. Vận tốc: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

4. Tầm cất cánh cao: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

5. Tầm cất cánh xa: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

........

Xem thêm thắt tổ hợp công thức những môn học tập lớp 10 hoặc, cụ thể khác:

 • Tổng ăn ý Công thức Toán lớp 10 ăm ắp đủ

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung lịch trình học tập những cung cấp.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.