công thức tổng cấp số cộngCác công thức về cấp cho số nằm trong rất đầy đủ nhất hoặc nhất

Bài viết lách Các công thức về cấp cho số nằm trong rất đầy đủ nhất Toán lớp 11 hoặc nhất bao gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức không ngừng mở rộng và Bài luyện minh họa vận dụng công thức nhập bài xích với lời nói giải cụ thể hùn học viên dễ dàng học tập, dễ dàng lưu giữ Các công thức về cấp cho số nằm trong rất đầy đủ nhất.

1. Lý thuyết

Bạn đang xem: công thức tổng cấp số cộng

a) Định nghĩa: (un) là cấp cho số nằm trong Khi un+1 = un + d, n ∈ N* (d gọi là công sai)

Nhận xét:

- Cấp số nằm trong (un) là một trong những sản phẩm số tăng Khi và chỉ Khi công sai d > 0. 

- Cấp số nằm trong (un) là một trong những sản phẩm số rời Khi và chỉ Khi công sai d < 0. 

- điều đặc biệt, Khi d = 0 thì cấp cho số nằm trong là một trong những sản phẩm số ko thay đổi (tất cả những số hạng đều vì chưng nhau). 

b) Số hạng tổng quát tháo của cấp cho số cộng (un) được xác lập vì chưng công thức: 

un = u1 + (n – 1)d với n ∈ N*, n ≥ 2.

c) Tính chất:

Ba số hạng uk-1, uk, uk+1 (k ≥ 2) là thân phụ số hạng liên tục của cấp cho số nằm trong Khi và chỉ khi 

Các công thức về cấp cho số nằm trong rất đầy đủ nhất hoặc nhất | Toán lớp 11

d) Tổng n số hạng trước tiên Sđược xác lập vì chưng công thức:

Các công thức về cấp cho số nằm trong rất đầy đủ nhất hoặc nhất | Toán lớp 11

2. Công thức

- Công thức tính tính công sai: d = un+1 – un với n ∈ N*.

- Công thức lần số hạng tổng quát: un = u1 + (n – 1)d với n ∈ N*, n ≥ 2. 

- Tính hóa học của 3 số hạng uk-1, uk, uk+1 (k ≥ 2) liên tục của cấp cho số cộng: Các công thức về cấp cho số nằm trong rất đầy đủ nhất hoặc nhất | Toán lớp 11

- Tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số cộng: Các công thức về cấp cho số nằm trong rất đầy đủ nhất hoặc nhất | Toán lớp 11

3. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho cấp cho số nằm trong (un) thỏa mãn: Các công thức về cấp cho số nằm trong rất đầy đủ nhất hoặc nhất | Toán lớp 11 

a) Xác tấp tểnh công sai và số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong.

b) Xác tấp tểnh công thức số hạng tổng quát tháo của cấp cho số nằm trong.

c) Tính số hạng loại 100 của cấp cho số nằm trong. 

d) Tính tổng 15 số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong.

Lời giải

a) Gọi d là công sai của cấp cho số nằm trong, tao có: 

Xem thêm: bài tập về từ đồng nghĩa

Các công thức về cấp cho số nằm trong rất đầy đủ nhất hoặc nhất | Toán lớp 11

Vậy công sai d = 3 và số hạng trước tiên u1 = 1. 

b) Số hạng tổng quát: un = u1 + (n – 1)d = 1 + (n – 1).3 = 3n – 2.

c) Số hạng loại 100 là: u100 = 3.100 – 2 = 298.

d) Tổng 15 số hạng đầu tiên: 

Các công thức về cấp cho số nằm trong rất đầy đủ nhất hoặc nhất | Toán lớp 11

Ví dụ 2: Cho cấp cho số nằm trong (un) thỏa mãn: un = 2n – 3.

a) Xác tấp tểnh công sai của cấp cho số cộng

b) Số 393 là số hạng loại từng nào của cấp số nằm trong.

c) Tính S = u1 + u3 + u5 + … + u2021

Lời giải

a) Ta có: un + 1 = 2(n + 1) – 3 = 2n – 1

Công sai của cấp cho số cộng: d = un+1 – un = (2n – 1) – (2n – 3) = 2

b) Gọi số hạng loại k của cấp cho số nằm trong là 393, tao với uk = 393. 

Khi đó: 2k – 3 = 393. Suy rời khỏi k = 198.

Vậy số 393 là số hạng loại 198 của cấp cho số nằm trong.

c) Ta có: u1 = 2 . 1 – 3 = – 1

Dãy số là (vn): u1; u3; u5; … u2021 là cấp cho số cùng theo với số hạng trước tiên là u1 = – 1 và công sai d’ = u3 – u1 = 2d = 4

Dãy (vn) có: (2021 – 1) : 2 + 1 = 1011 số hạng

Vậy tổng Các công thức về cấp cho số nằm trong rất đầy đủ nhất hoặc nhất | Toán lớp 11

Xem thêm thắt những Công thức Toán lớp 11 cần thiết hoặc khác:

 • Công thức tính công sai của cấp cho số cộng

 • Công thức lần số hạng tổng quát tháo của cấp cho số cộng

 • Công thức tính tổng n số hạng của cấp cho số cộng

  Xem thêm: khôi phục tính năng hẹn hò trên facebook

 • Các công thức về cấp cho số nhân

 • Công thức tính công bội của cấp cho số nhân

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official