có không giữ mất đừng tìm lyrics

Có ko lưu giữ rơi rụng chớ dò la Lyric

Bài hát Có ko lưu giữ rơi rụng chớ tìm ca khúc hot nhập công tác Giọng ải giọng ai thể hiện tại 4 giọng ca Danh Hài Trấn Thành, Trúc Nhâ, ALi Hoàng Dương, Quang Trung. Với nhạc điệu phấn chấn tươi tỉnh, bắt tai, chào chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm Lời bài bác hát và MV tại đây.

Bạn đang xem: có không giữ mất đừng tìm lyrics

Nối tiếp sự thành công xuất sắc, Trúc nhân mang đến trình làng thành phầm MV Có ko lưu giữ rơi rụng chớ dò la vào trong ngày 12/5 là một trong sáng sủa tác của nhạc sĩ trẻ con Bùi Công Nam. Đây là một trong ca khúc sở hữu nhạc điệu bắt tai, sự thúc dục, tới tấp, gối tiếp nhập nhạc điệu khiến cho người nghe dễ dàng sở hữu cảm xúc bị cuốn nhập với music.

1. MV Có ko lưu giữ rơi rụng chớ dò la - Trúc nhân

2. Lời bài bác hát Có ko lưu giữ rơi rụng chớ tìm

LYRICS:

Bất ngờ, em phát biểu phân tách tay

Dù khi tôi đang yêu thương em đắm say

Và thế rồi, em bặt tăm hơi

Mặc xác tôi điểm này lòng đùa vơi

Hết hồn, ni em nhắn mang đến tôi

Rồi phát biểu em đang được khao khát thương ghi nhớ tôi

Thế tai ác này, em ko nhằm tôi yên

Trái tim tôi này nên công viên

Thật rời khỏi, tôi nghe phát biểu hun hút,

Bên ai em sinh sống ko phấn chấn,

Nên em mới mẻ trở lại thăm

Trời ơi, thương em quá em ơi

Tôi khao khát em mãi cô đơn

Và sinh sống được hoàn hảo trăm năm

Tất nhiên là lúc chia ly,

Tôi cũng buồn nhiều ngày trôi ở ôm gối

Thế tuy nhiên, người dân có đâu hoặc,

Người mất không ít lại là em chẳng nên tôi

Tất nhiên là lúc chia ly tôi cũng đau

Tôi cũng buồn ở trái khoáy tim

Thế tuy nhiên người hãy ghi nhớ giùm,

Có ko lưu giữ thì rơi rụng chớ tìm

Thật rời khỏi, tôi tưởng chừng sau thời điểm phân tách tay

Không thể gạt bỏ từng nào thương nhớ về em

Ngờ đâu, Lúc ngăn cách nhì nơi

Xem thêm: cách vẽ tóc anime nữ

Chỉ dăm phụ thân mon thôi tôi đang được quên tinh khiết rồi em ơi

Tất nhiên là lúc chia ly,

Tôi cũng buồn nhiều ngày trôi ở ôm gối

Thế tuy nhiên, người dân có đâu hoặc,

Người mất không ít lại là em chẳng nên tôi

Tất nhiên là lúc chia ly tôi cũng đau

Tôi cũng buồn ở trái khoáy tim

Thế tuy nhiên người hãy ghi nhớ giùm,

Có ko lưu giữ thì rơi rụng chớ tìm

Cha domain authority phụ thân domain authority domain authority....

Tốt rộng lớn, là lúc phân tách tay

Đừng sở hữu đợi, chớ khao khát, chớ tiếc nuối

Vì chủ yếu, những lời nói phát biểu chia ly là em lựa chọn, là em chẳng nên tôi

Tất nhiên là lúc chia ly tôi cũng nhức tôi cũng buồn ở trái khoáy tim

Thế tuy nhiên người hãy ghi nhớ giùm, sở hữu ko lưu giữ thì rơi rụng chớ tìm

Thế tuy nhiên người hãy ghi nhớ giùm, sở hữu ko lưu giữ thì rơi rụng chớ tìm

Có ko lưu giữ thì rơi rụng chớ tìm

Có ko lưu giữ thì rơi rụng chớ tìm

3. Hợp âm Có ko lưu giữ rơi rụng chớ tìm

Phiên khúc 1:
[Am]Bất ngờ, em [Em7]nói chia ly
Dù [F]lúc tôi đang yêu thương em đắm [C]say [G/B]
[Am]Và thế rồi, em [Em7]mất tăm khá
Mặc [F]xác tôi điểm này [G]lòng đùa [C]vơi

Phiên khúc 2:
[Am]Hết hồn, ni em [Em7]nhắn mang đến tôi
Rồi [F]nói em đang được khao khát thương ghi nhớ [C]tôi [G/B]
[Am]Thế tai ác này, em ko [Em7]để tôi yên lặng
[F]Trái tim tôi này [G]phải công [C]viên

Pre:
Thật [Am]ra, tôi nghe phát biểu xa thẳm [G]xăm,
Bên ai em sinh sống ko [F]vui,
Nên em mới mẻ trở lại [C]thăm [G/B]
Trời [Am]ơi, thương em quá em [G]ơi
Tôi khao khát em mãi cô [F]đơn
Và sinh sống được [G]trọn trăm [C]năm

[Cadd9]Tất [G/B]nhiên là [Am7]khi chia ly,
Tôi cũng [F]buồn nhiều ngày [G]trôi ở ôm [C]gối
[Cadd9]Thế [G/B]nhưng, người [Am7]có đâu hoặc,
Người rơi rụng [F]nhiều lại là [G]em chẳng [Cadd9]phải tôi
[Cadd9]Tất [G/B]nhiên là [Am7]khi chia ly tôi cũng nhức
[F]Tôi cũng [G]buồn ở [Cadd9]trái tim
[Cadd9]Thế [G/B]nhưng người [Am7]hãy ghi nhớ giùm,
Có ko [F]giữ thì [G]mất chớ [Cadd9]tìm

Giang tấu 1: [Amadd9] [Em7] [Fmaj7] [G] [Cadd9] [G/B] [Amadd9] [Em7] [Fmaj7] [G] [Cadd9]

Pre:
Thật [Am]ra, tôi tưởng chừng sau [G]khi chia ly
Không thể quên [F]đi từng nào thương nhớ [C]về em [G/B]
Ngờ [Am]đâu, Lúc ngăn cách nhì [G]nơi
Chỉ dăm phụ thân mon thôi [F]tôi đang được quên tinh khiết [G]rồi em [C]ơi

Điệp klhúc
[Cadd9]Tất [G/B]nhiên là [Am7]khi chia ly,
Tôi cũng [F]buồn nhiều ngày [G]trôi ở ôm [Cadd9]gối
[Cadd9]Thế [G/B]nhưng, người [Am7]có đâu hoặc,
Người rơi rụng [F]nhiều lại là [G]em chẳng [Cadd9]phải tôi
[Cadd9]Tất [G/B]nhiên là [Am7]khi chia ly tôi cũng nhức
[F]Tôi cũng [G]buồn ở [Cadd9]trái tim
[Cadd9]Thế [G/B]nhưng người [Am7]hãy ghi nhớ giùm,
Có ko [F]giữ thì [G]mất chớ [Cadd9]tìm

Giang tấu 2:
Cha domain authority phụ thân domain authority da[Amadd9]
Cha domain authority phụ thân domain authority da[Em7]
Cha domain authority phụ thân domain authority da[Fmaj7]
Cha domain authority phụ thân domain authority da[G]
Cha domain authority phụ thân domain authority da[Cadd9] [G/B]
Cha domain authority phụ thân domain authority da[Amadd9]
Cha domain authority phụ thân domain authority da[Em7]
Cha domain authority phụ thân domain authority da[Fmaj7]
Cha domain authority phụ thân domain authority da[G]
Cha domain authority phụ thân domain authority da[Cadd9]

Đánh nhẹ: Điệp khúc
[Cadd9]Tốt [G/B]hơn, là [Am7]khi chia ly
Đừng sở hữu [F]chờ, chớ [G]mong, chớ tiếc [Cadd9]nuối
Vì [Cadd9]chính, [G/B]những lời nói [Am7]nói phân tách
tay là em [F]chọn, là [G]em chẳng [Cadd9]phải tôi

Xem thêm: khai bút đầu năm nên viết gì

[Cadd9] [G/B] [Am7] [G] [Fmaj7] [G] [Cadd9]

Đánh mạnh: Điệp khúc: Tiết tấu khá Disco
Tất [Cadd9] [G/B]nhiên là [Am7]khi chia ly tôi cũng nhức
[F]Tôi cũng [G]buồn ở [Cadd9]trái tim
[Cadd9]Thế [G/B]nhưng người [Am7]hãy ghi nhớ giùm,
Có ko [F]giữ thì [G]mất chớ [Cadd9]tìm
[Cadd9]Thế [G/B]nhưng người [Am7]hãy ghi nhớ giùm,
Có ko [F]giữ thì [G]mất chớ [Cadd9]tìm

Kết:
Có ko [F]giữ thì [G]mất chớ [Cadd9]tìm
Có ko [F]giữ thì [G]mất chớ dò la [Cadd9] dằn 4 lần