có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số

Hãy nhập thắc mắc của công ty nhập trên đây, nếu như trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

Có số các số bất ngờ với 4 chữ số là:

(9999-1000):1+1=9000 (số)

Đáp số:9000 số

Có số các số chẵn với 3 chữ số là:

(998-100):2+1=450 (số)

Đáp số:450 số

Các số bất ngờ với 4 chữ số là: ( 9999 - 1000 ) : 1 + 1 = 9000 số

Các số bất ngờ chẵn với 3 chữ số là: ( 998 - 100 ) : 2 + 1 = 450 số 

Có số các số bất ngờ với 4 chữ số là:

(9999-1000): 1+1=9000 (số)

Đáp số: 9000 số

Có số các số chẵn với 3 chữ số là:

(998-100):2+1=450 (số)

Đáp số: 450 số

Có số những số bất ngờ với 4 chữ số là:

(9999 - 1000) : 1+ 1= 9000 (số)

Đáp số: 9000 số

Có số những số chẵn với 3 chữ số là:

(998-100):2+1=450 (số)

Đáp số: ....

Có 9000 số bất ngờ với 4 chữ số
Có 450 số chẵn với 3 chữ số

Có số những số bất ngờ với 4 chữ số là:

(9999-1000) : 1 + 1 = 9000 (số)

Đáp số: 9000 số

Có số những số chẵn với 3 chữ số là:

(998-100) : 2 + 1 = 450 (số)

Số bất ngờ với 4 chữ số nhỏ nhất là:1000

Số bất ngờ với 4 chữ số lớn số 1 là:9999

Vậy với số bất ngờ với 4 chữ số là:(9999-1000):1+1=9000 số.

Số bất ngờ chẵn với 3 chữ số nhỏ nhất là:100

Số bất ngờ chẵn với 3 chữ số lớn số 1 là:998

Vậy với số bất ngờ chẵn với 3 chữ số là:(998-100):2+1=450 số.

Có số các số bất ngờ với 4 chữ số là:

(9999-1000): 1+1=9000 (số)

Đáp số: 9000 số

Có số các số chẵn với 3 chữ số là:

(998-100):2+1=450 (số)

Đáp số: 450 số

Có 9000 số bất ngờ với 4 chữ số.

Vì : (9999 - 1000 ) : 1 + 1 = 9000

Có 449 số chẵn với 3 chữ số.

Vì : (998 - 102) : 2 + 1 = 449.

# HOK TỐT #

số số bất ngờ với 4 chữ số là : 

(9999 - 1000) : 1 + 1 = 9000 (số)

số số tự động nhiên chẵn với 3 chữ số là :

(998 - 100) : 2 + 1 = 500 (số)

Giải :

Số số bất ngờ với 4 chữ sô là :

  ( 9999 - 1000 ) : 1 + 1 = 9000 số

Số số bất ngờ chẵn với 3 chữ số là :

  ( 998 - 100 ) : 2 + 1 =  500 số

Hok đảm bảo chất lượng nà xD

Câu 1 :

Số thứ nhất : 1000

Số ở đầu cuối : 9999

=> với số số hạng là : ( 9999 - 1000 ) : 1 + 1 = 9000 ( số )

Câu 2 :

Số thứ nhất : 100

Số ở đầu cuối : 998

=> với số số hạng là : ( 998 - 100 ) : 2 + 1 = 450 ( số )

có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số

   ( 9999 - 1000 ) : 1 + 1 = 9000 ( số )

có từng nào số chẵn với 3 chữ số

  ( 999 - 100 ) : 1 + 1 = 900 ( số )

Đáp số : .......................

(+) Số bất ngờ với 4 chũa số rộng lớn nhất

9999

Số bất ngờ với 4 chũa số nhỏ xíu nhất

1000

=> với vớ cả

\(\left(9999-1000\right):1+1=9000\left(s\right)\)

(+) Số chẵn với 3 chữ số rộng lớn nhất 

998

Số chẵn với 3 chữ số bé nhất 

100

=> Có vớ cả

\(\left(998-100\right):2+1=450\left(s\right)\)

Số số với 4 chữ số là :

(9999 - 1000) : 1 + 1 = 9000 (số)

Số số với tía chữ số chẵn là :

(998 - 100) : 2 + 1 = 450 (số)

a=25

b,6

c,45

nếu đích thị thì tích nha

Xem thêm: vẽ tranh đề tài tự chọn lớp 8

Bạn songoku tái hiện câu b lên đường nhé