có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số

Câu hỏi:

27/07/2020 63,016

Bạn đang xem: có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số

A. 900 số

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 vì thế thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Dãy những số có 3 chữ số là: 100;101;102;...;998;999.

Dãy bên trên là sản phẩm số cơ hội đều, khoảng cách thân ái nhì số liên tục là 1 .

Dãy bên trên sở hữu số số hạng là:

           (999−100):1+1=900 (số hạng)

Vậy sở hữu toàn bộ 900 số sở hữu 3 chữ số.

Đáp án A

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho sản phẩm số: 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; ... ; năm 2016 ; 2018 . Hỏi sản phẩm số tiếp tục mang lại sở hữu toàn bộ từng nào chữ số?

A. 1009 chữ số

B. 2444 chữ số

C. 3484 chữ số

D. 4248 chữ số

Câu 2:

Trong sản phẩm số đương nhiên, nhì số liên tục rộng lớn kém cỏi nhau từng nào đơn vị?

A. 1 đơn vị

B. 2 đơn vị

C. 10 đơn vị

Xem thêm: tạo tài khoản app store

D. 100 đơn vị

Câu 3:

Với 10 chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 tớ rất có thể viết lách được từng nào số tự động nhiên?

A.  Một trăm ngàn số

B. Một triệu số

C. Một tỷ số

D. Mọi số tự động nhiên

Câu 4:

Giá trị của chữ số 2 nhập số 135246789 là:

A. 200000

B. 20000

C. 20000000

D. 2000000

Câu 5:

Điền những số phù hợp nhập sản phẩm số sau:

12; 17; 29; 46; 75; ...; ...

Câu 6:

Bạn An thưa : “số 0 là số đương nhiên nhỏ bé nhất”. Quý Khách An thưa đích hoặc sai?

A. Đúng

B. Sai

Xem thêm: gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé