cấu trúc câu điều kiện loại 1

Việc thông thường xuyên thực hành thực tế những dạng bài xích tập dượt câu ĐK loại 1 tiếp tục giúp đỡ bạn thỏa sức tự tin đạt được điểm số cao nhập quy trình thi tuyển. Chính bởi vậy, nhập nội dung bài viết sau đây, VUS sẽ gửi cho tới chúng ta những kiến thức và kỹ năng trọng tâm về câu ĐK loại 1 với những dạng bài xích tập dượt kèm cặp đáp án.

Ôn tập dượt những lý thuyết trọng tâm trước lúc thực hiện bài tập dượt câu ĐK loại 1

Cấu trúc câu ĐK loại 1

Câu ĐK loại một là câu được dùng Khi mong muốn trình diễn mô tả một vụ việc, hành vi nào là bại liệt rất có thể xẩy ra ở hoặc nhập sau này trải qua một ĐK ví dụ. Cấu trúc câu ĐK loại 1 bao hàm 2 mệnh đề: Mệnh đề “If” và mệnh đề chủ yếu (Mệnh đề kết quả).

Bạn đang xem: cấu trúc câu điều kiện loại 1

Mệnh đề If (Nếu)Mệnh đề chủ yếu (Thì)
Công thứcIf + S + V(s, es)…S + will + V-inf
Dạng động từThì thời điểm hiện tại đơnThì sau này đơn

Ví dụ: 

 • If I have time, I will Hotline you this evening. (Nếu tôi đem thời hạn, tôi tiếp tục gọi chúng ta nhập tối nay)
 • If I finish my work early, I will go to lớn the thể hình. (Nếu tôi hoàn thành xong việc làm sớm, tôi tiếp tục cút tập dượt thể dục)
 • If she cooks dinner, I will clean the dishes. (Nếu cô ấy nấu nướng bữa tối, tôi tiếp tục cọ chén)

Lưu ý: Mệnh đề “If” rất có thể đứng trước hoặc đứng sau mệnh đề chủ yếu nhưng mà ko thực hiện thay cho thay đổi nghĩa của câu. Cần chú ý rằng nếu như mệnh đề “If” đứng trước mệnh đề chủ yếu thì nên cần ngăn cơ hội nhì mệnh đề vì chưng vết phẩy.

 • If they arrive early, we will have time to lớn prepare for the meeting. (Nếu chúng ta cho tới sớm, tất cả chúng ta sẽ có được thời hạn sẵn sàng cho tới cuộc họp) 
 • We will have time to lớn prepare for the meeting if they arrive early. (Chúng tớ sẽ có được thời hạn nhằm sẵn sàng cho tới buổi họp nếu như chúng ta cho tới sớm) 

Cách người sử dụng câu ĐK loại 1

 • Mệnh đề chủ yếu dùng “may”, “might” thay cho thế cho tới “will” nhằm mục đích nói đến việc vụ việc rất có thể xẩy ra nhập sau này tuy nhiên ko kiên cố chắn

Ví dụ: If the weather is nice tomorrow, we might have a picnic in the park. (Nếu không khí đẹp mắt vào trong ngày mai, công ty chúng tôi rất có thể cút dã nước ngoài ở công viên)

 • Có thể thay cho thế “will” vì chưng “be going to” nhập mệnh đề chủ yếu nhằm mục đích nhấn mạnh vấn đề một sản phẩm chắc hẳn rằng xảy ra

Ví dụ: If I save enough money, I am going to lớn buy a new siêu xe. (Nếu tôi tiết kiệm ngân sách và chi phí đầy đủ chi phí, tôi tiếp tục mua sắm một con xe tương đối mới)

 • Có thể thay cho thế “will” vì chưng “can” nhập mệnh đề chủ yếu nhằm mục đích thể hiện nay sự đồng ý, cho tới phép

Ví dụ: If you finish your homework early, you can go out and play. (Nếu chúng ta hoàn thành xong bài xích tập dượt sớm, chúng ta có thể ra bên ngoài chơi)

 • Thay thế “will” vì chưng “should” nhập mệnh đề chủ yếu nhằm đem ý khuyên răn nhủ, khêu gợi ý

Ví dụ: If you want to lớn lose weight, you should eat less sugar. (Nếu mong muốn tách cân nặng, chúng ta nên hạn chế ăn đường)

 • Với câu khẩu lệnh rất có thể giản lược công ty ngữ ở mệnh đề chính

Ví dụ: If you’re tired, please take a nap. (Nếu chúng ta cảm nhận thấy mệt rũ rời, van lơn hãy ngủ một giấc)

Bài tập dượt câu ĐK loại 1
Tổng hợp ý những dạng bài xích tập dượt câu ĐK loại 1 đem kèm cặp đáp án

Cấu trúc Unless của câu ĐK loại 1

Unless + S + V-s/es, S + will (not) + V-inf
=
 If + S + doesn’t/don’t + V, S + will (not) + V-inf

Ví dụ: Unless you water the plants, they will wither. (Nếu chúng ta ko tưới cây, những loại cây tiếp tục héo)

Bằng với: If you don’t water the plants, they will wither. (Nếu chúng ta ko tưới cây, bọn chúng tiếp tục héo)

Biến thể của câu ĐK loại 1

Biến thể mệnh đề If

Dùng nhằm tế bào mô tả vụ việc đang được xẩy ra nhập tương lai

If + S + thì thời điểm hiện tại tiếp tục, S + thì sau này đơn

Ví dụ: If you are mowing the lawn, I will water the plants. (Nếu chúng ta đang được tách cỏ rồi, tôi tiếp tục tưới cây)

Dùng nhằm tế bào mô tả vụ việc, hành vi ko kiên cố về thời gian

If + S + thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong, S + thì sau này đơn

Ví dụ: If you have completed the project, I will submit it to lớn the client. (Nếu chúng ta tiếp tục hoàn thành xong dự án công trình, tôi tiếp tục gửi nó cho tới khách hàng hàng)

Biến thể mệnh đề chính

Dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề tính tiếp tục hoặc hoàn thành xong sự việc

If + S + thì thời điểm hiện tại đơn, S + thì sau này tiếp diễn/ sau này trả thành

Ví dụ: If I finish my work on time, I will have completed the project by tomorrow. (Nếu tôi hoàn thành xong việc làm chính thời hạn, tôi tiếp tục hoàn thành dự án công trình vào trong ngày mai)

Dùng để mang rời khỏi điều ý kiến đề nghị, khuyên răn nhủ

If + S + thì thời điểm hiện tại đơn, S + should/must/have to/… + V-inf

Ví dụ: If he’s always late, he must mix an alarm. (Nếu anh ấy luôn luôn cho tới muộn, anh ấy phải để đồng hồ đeo tay báo thức)

Đảo ngữ của câu ĐK loại 1

Việc dùng hòn đảo ngữ của câu ĐK loại 1 hỗ trợ cho câu trở thành trang nhã và tinh xảo rộng lớn.

Xây dựng nền tảng vững chãi, nâng tầm tài năng nằm trong kho tàng: Tắc quyết học tập giờ đồng hồ Anh

Should + S + (not) + V-inf, S + will/can/might/… + V-inf

Ví dụ: Should she exercise regularly, she can improve her overall fitness. (Nếu cô ấy tập dượt thể thao thông thường xuyên, cô ấy rất có thể nâng cấp sức mạnh của mình)

Xem thêm: insist đi với giới từ gì

Bài tập dượt câu ĐK loại 1
Tổng hợp ý những dạng bài xích tập dượt câu ĐK loại 1 đem kèm cặp đáp án

Trọn cỗ những dạng bài tập dượt câu ĐK loại 1 phổ cập đem kèm cặp đáp án

Bài tập dượt câu ĐK loại 1: Hoàn trở thành câu với dạng chính của động kể từ nhập ngoặc

 1. I ___________ (not be) surprised if you ___________ (enjoy) that film.
 2. If Helen ___________ (come), there ___________ (not be) enough seats.
 3. If they ___________ (work) hard, they ___________ (pass) their exams.
 4. We ___________ (have) a barbecue if it ___________ (not rain).
 5. If I ___________ (go) to lớn London, I ___________ (send) you a postcard.

Đáp án:

1won’t be – enjoy
2comes – won’t be
3work – will pass
4will have – doesn’t rain
5go – will send

Bài tập dượt câu ĐK loại 1: Chọn đáp án đúng

 1. Will you write to lớn má if I give / will give you my gmail address?
 2. If we win / will win this match, we’ll be in the finals.
 3. If the new Bond film comes / will come to lớn our cinema, I go / ‘ll go and see it.
 4. How does / will Sandy get back tonight if she can’t find a taxi?
 5. I am / will be surprised if this film gets / will get an award.
 6. Do you / Will you make dinner tonight if I do / will do the shopping?
 7. If I hear / will hear that tuy vậy one more time, I scream / will scream!
 8. What do they / will they tự if they don’t / won’t pass their exams?

Đáp án:

1give
2win
3comes; ‘ll go
4will
5will be; gets
6Will you; do
7hear; will scream
8will they; don’t

Bài tập dượt câu ĐK loại 1: Viết lại câu cho tới chính ngữ pháp và nối câu

1. We (miss) the trainha) he (probably buy) another once.
2. (you / help) má with my physicsb) I (give) it back tomorrow.
3. If you (tell) má that secretc) I (not tell) anyone else.
4. She (fall off) her horse in a minuted) if he (be) at the party?
5. If you (lend) má £20e) if I (help) you with your French tomorrow?
6. (you / talk) to lớn Alexf) if she (go) to lớn the States this summer?
7. How long (she / stay) in Californiag) if she (not ride) more slowly.
8. If the police (not find) his xe đạp soonh) if we (not leave) now.
 1. We’ll miss the train if we don’t leave now.
 2. ___________________________________.
 3. ___________________________________.
 4. ___________________________________.
 5. ___________________________________.
 6. ___________________________________.
 7. ___________________________________.
 8. ___________________________________.

Đáp án:

1hWe’ll miss the train if we don’t leave now.
2eWill you help má with my physics if I help you with your French tomorrow?
3cIf you tell má that secret, I won’t tell anyone else.
4gShe’ll fall off her horse in a minute if she doesn’t ride more slowly.
5bIf you lend má £20, I’ll give it back tomorrow.
6dWill you talk to lớn Alex if he’s at the party?
7fHow long will she stay in California if she goes to lớn the States this summer?
8aIf the police don’t find his xe đạp soon, he’ll probably buy another one.
Bài tập dượt câu ĐK loại 1
Tổng hợp ý những dạng bài xích tập dượt câu ĐK loại 1 đem kèm cặp đáp án

Bài tập dượt câu ĐK loại 1: Viết câu với câu ĐK loại 1

1. go to lớn the đô thị / visit the museum

→ If we ___________________________.

2. get a job / earn extra money

→ If my brother _____________________.

3. fail her exams / not go to lớn university

→ If she ___________________________.

4. go to lớn university / study art

→ If she ___________________________.

5. have enough money / see a film

→ If they ___________________________.

6. become a xe taxi driver / drive a pink taxi

→ If I ______________________________.

Đáp án:

1If we go to lớn the đô thị, we’ll visit the museum.
2If my brother gets a job, he’ll earn extra money.
3If she fails her exam, she won’t go to lớn university.
4If she goes to lớn university, she’ll study art.
5If they have enough money, they’ll see a film.
6If I become a xe taxi driver, I’ll drive a pink xe taxi.

Bài tập dượt câu ĐK loại 1: Hoàn trở thành đoạn đối thoại với dạng ĐK loại với những động kể từ nhập hộp

not be / tự / get / go / not have / not leave / want

Ben: (1) ______ you ______ to lớn university if you (2) ______ school at 16?

Lola: Yes, (3) ______. I want to lớn study to lớn be a vet. What (4) ______ you ______ if you can?

Ben: I’ll get a job. If you (5) ______ enough money as a student, (6) ______ you ______ a weekend job?

Lola: No, (7) ______ . If I (8) ______ to lớn be a vet, there (9) ______ time for a job!

Đáp án:

1Will (you) go
2don’t leave
3I will
4will (you) do
5don’t have
6will (you) get
7I won’t
8want
9won’t be

Bứt đập phiên bản thân ái nằm trong 4 khóa đào tạo Anh ngữ bên trên VUS

Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS kiêu hãnh mang lại những khóa đào tạo quality chuẩn chỉnh quốc tế, kiến thiết nền tảng giờ đồng hồ Anh vững chãi, lẹo cánh cho tới mới con trẻ nước ta tiến thủ cho tới sau này tươi tỉnh sáng sủa, thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Anh ngữ ở từng chừng tuổi:

 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh trung học cơ sở Young Leaders (11- 15 tuổi): Giúp học tập viên cách tân và phát triển kiến thức và kỹ năng Anh ngữ vững chãi, kiến thiết cỗ tài năng mượt hơn hẳn, hữu ích nhập học hành. 
 •  IELTS ExpressIELTS Expert: Học viên được ôn luyện nằm trong lực lượng IELTS mentor có tính chuyên nghiệp, gom vứt đập band điểm, thỏa sức tự tin đoạt được những kỳ ganh đua giờ đồng hồ Anh quốc tế. 
 • English Hub giờ đồng hồ Anh cho tất cả những người rơi rụng gốc: Khóa học tập gom lấy lại nền tảng Anh ngữ, chuẩn bị cỗ tài năng cần thiết cho tới học hành, thao tác làm việc, phần mềm kiến thức và kỹ năng tiếp tục học tập nhập cuộc sống thường ngày một cơ hội hiệu suất cao.
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc iTalk: Nâng tầm tài năng tiếp xúc cho tới học tập viên với 365 chủ thể phong phú và đa dạng nằm trong lịch học tập linh động, ko đắn đo việc làm hoặc chương trình bận rộn.

VUS là 1 trong mỗi đơn vị chức năng thứ nhất bên trên nước ta phát triển thành đối tác chiến lược đáng tin tưởng của những Nhà xuất phiên bản số 1 trái đất như Oxford University Press, National Geographic Learning, Cambridge University Press and Assessment,,… đáp ứng học tập viên được giảng dạy dỗ vì chưng những cỗ giáo trình quality, chuẩn chỉnh quốc tế.

Xem thêm: giấc mơ thần tiên lyrics

Với cách thức học hành dữ thế chủ động, học tập viên không những học hành một cơ hội hiệu suất cao, gia tăng niềm thích hợp với Anh ngữ mà còn phải nâng cấp và cách tân và phát triển cỗ tài năng mượt quan trọng cho tới quy trình học hành và thao tác làm việc sau này:

 • Kỹ năng trí tuệ phản biện
 • Kỹ năng hợp ý tác
 • Kỹ năng sáng sủa tạo
 • Kỹ năng giao phó tiếp
 • Kỹ năng dùng technology hiệu quả
Bài tập dượt câu ĐK loại 1
Tổng hợp ý những dạng bài xích tập dượt câu ĐK loại 1 đem kèm cặp đáp án

VUS – Hệ thống dạy dỗ Anh ngữ quality số 1 bên trên Việt Nam

Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS đang không ngừng nỗ lực cách tân và phát triển và đạt được những trở thành tựu tài tình nhập ngành giáo dục:

 • Mở rộng lớn bao la 80 cơ trực thuộc 22 thành phố với 100% cơ đạt ghi nhận của NEAS nhập 6 năm ngay lập tức.
 • Có con số học tập viên đạt những chứng từ quốc tế tối đa – lên đến mức 183.118 em và cảm nhận được sự tin yêu tưởng của rộng lớn 2.700.000 mái ấm gia đình bên trên toàn quốc.
 • Là khối hệ thống quy tụ rộng lớn 2.700 nhà giáo và trợ giảng nhiệt tình với nghề nghiệp và đem chuyên môn trình độ chuyên môn cao tối đa bên trên nước ta. 
 • 100% nhà giáo bên trên những hạ tầng đều đạt vì chưng CN trở lên trên và vì chưng giảng dạy dỗ giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Trung tâm huấn luyện và đào tạo và luyện ganh đua Cambridge English đạt ghi nhận VÀNG trong điểm của Cambridge University Press & Assessment.
 • đối tác Platinum – hạng nút tối đa của British Council với con số học tập viên ĐK ganh đua IELTS đạt kỷ lục.
Bài tập dượt câu ĐK loại 1
Tổng hợp ý những dạng bài xích tập dượt câu ĐK loại 1 đem kèm cặp đáp án

Trên đó là những dạng bài xích tập dượt câu ĐK loại 1 phổ cập, thông thường xuất hiện nay nhập đề ganh đua nhưng mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm và thực hành thực tế. Hy vọng nội dung bài viết tiếp tục cung ứng cho mình nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích. Đừng quên bám theo dõi VUS nhằm update tăng nhiều tư liệu học hành hoặc thường ngày chúng ta nhé!