bộ phận cơ thể tiếng anh

Từ vựng về khung người người cung cấp cho kiến thức và kỹ năng trong những chủ thể thịnh hành nhập group từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 1 một nền tảng kể từ vựng quan trọng nhằm tế bào miêu tả và trao thay đổi về trái đất. Đây là những kể từ ngữ thịnh hành, thông thường xuyên xuất hiện nay nhập tiếp xúc hằng ngày. Do cơ cực kỳ thân thiện và phù phù hợp với bé nhỏ mong muốn học tập giờ đồng hồ Anh.

Nhận thấy đấy là một chủ thể hữu ích gom những em tăng vốn liếng kể từ hiệu suất cao, Apollo English xin xỏ share cho tới cha mẹ và nhỏ nhiều hơn 50 kể từ vựng giờ đồng hồ Anh với những trở nên ngữ tương quan cho tới những thành phần khung người (Body parts).

Bạn đang xem: bộ phận cơ thể tiếng anh

Từ vựng về khung người người vị giờ đồng hồ Anh  

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những thành phần khung người ở phía bên ngoài được tạo thành nhiều phần không giống nhau như đầu và cổ, tay, chân, thân mật. Để  trẻ hoàn toàn có thể học tập công tác tiếng Anh 5 tuổi những kể từ vựng phù phù hợp với chuyên môn theo đòi giai đoạn nhất.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về khung người người: Phần đầu và cổ

Phần đầu là phần trước tiên bên trên khung người trái đất, đó cũng là chứa chấp óc - trung tâm tinh chỉnh và điều khiển của khối hệ thống thần kinh trung ương. Trong Lúc cơ, cổ là phần thân mật đầu và thân mật của khung người người, thành phần này được chấp nhận tất cả chúng ta động đậy và xoay đầu.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về khung người người: Phần đầu và cổ

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa giờ đồng hồ Việt 

Head

hed

Đầu

Hair

heər

Tóc 

Part

pɑːt

Ngôi rẽ tóc

Sideburns

ˈsaɪd.bɜːnz

Tóc mai dài

Face

feɪs

Khuôn mặt

Forehead

ˈfɔː.hed

Trán

Eye

Mắt

Eyebrow

ˈaɪ.braʊ

Lông mày

Eyelashes

ˈaɪ.læʃ

Lông mi 

Eyelid

ˈaɪ.lɪd

Mí mắt 

Pupil

ˈpjuː.pəl

Con ngươi 

Ear

ɪər

Tai

Nose

nəʊz

Mũi

Nostril

ˈnɒs.trəl

Lỗ mũi 

Cheek

tʃiːk

Mouth

maʊθ

Miệng

Lip

lɪp

Môi

Tooth

tuːθ

Răng

Tongue

tʌŋ

Lưỡi

Chin

tʃɪn

Cằm

Neck

nek

Cổ

Adam’s apple

ˌæd.əmz ˈæp.əl

Yết hầu 

Jaw

dʒɔː

Hàm 

Beard

bɪəd

Râu

Mustache

məˈstɑːʃ

Ria mép 

Từ vựng về thành phần cơ thể: phần thân

Phần thân mật nhập khung người bao hàm những thành phần như: Vai, sườn lưng, nách, bụng, eo, hông… Ba u và bé nhỏ hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những kể từ vựng giờ đồng hồ Anh về phần thân mật nhập bảng bên dưới đây:

Từ vựng về thành phần cơ thể: phần thân

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa giờ đồng hồ Việt 

Shoulder

ˈʃəʊl.dər

Vai

Back

bæk

Lưng

Armpit

ˈɑːm.pɪt

Nách

Chest

tʃest

Ngực

Breast

brest

Abdomen

ˈæb.də.mən

Bụng 

Navel

ˈneɪ.vəl

Lỗ rốn 

Waist

weɪst

Eo

Hip 

hɪp

Hông

Buttocks

ˈbʌt.ək

Mông 

Từ vựng về cơ thể: Phần tay 

Tay là thành phần gom tất cả chúng ta triển khai những thao tác như thay cho, bắt, vặn, xoay và đẩy. Với tay, tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể triển khai những sinh hoạt như ghi chép, vẽ, gõ máy, thay cho cây bút, tiến công đàn… 

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về cơ thể: Phần tay

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa giờ đồng hồ Việt 

Arm

ɑːm

Cánh tay

Hand

hænd

Bàn tay

Wrist

rɪst

Cổ tay

Knuckle

ˈnʌk.əl

Khớp ngón tay

Finger

ˈfɪŋ.ɡər

Ngón tay (nói chung)

Fingernail

ˈfɪŋ.ɡə.neɪl

Móng tay

Thumb

θʌm

Ngón tay cái

Index finger

ˈɪn.deks ˈfɪŋ.ɡər

Ngón trỏ

Middle finger

ˈmɪd.əl ˈfɪŋ.ɡər

Ngón giữa 

Ring finger

rɪŋ ˈfɪŋ.ɡər

Ngón treo nhẫn

Little finger

ˈlɪt.əl ˈfɪŋ.ɡər

Ngón út

Fingertip

ˈfɪŋ.ɡə.tɪp

Đầu ngón tay

Palm

pɑːm

Lòng bàn tay 

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về khung người người: Phần chân

Chân là thành phần chủ yếu nhằm dịch rời và đáp ứng sự cân đối. Sở phận này hỗ trợ cho tất cả chúng ta đi dạo, chạy, nhảy và triển khai những sinh hoạt chuyển động không giống.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về khung người người: Phần chân

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa giờ đồng hồ Việt 

Leg

leɡ

Chân

Thigh

θaɪ

Đùi

Knee

Xem thêm: dấu hai chấm có tác dụng gì

niː

Đầu gối

Calf

kɑːf

Bắp chân

Ankle

ˈæŋ.kļ

Mắt cá chân

Heel

hɪəl

Gót chân

Foot

fʊt

Bàn chân

Toe

təʊ

Ngón chân

Toenail

ˈtəʊ.neɪl

Móng chân

Instep

ˈɪn.step

Mu bàn chân 

Big toe

bɪg təʊ

Ngón chân cái 

Little toe

ˈlɪt.ļ təʊ

Ngón chân út 

Từ vựng giờ đồng hồ Anh tương quan cho tới Xương khớp

Xương khớp là thành phần được chấp nhận khung người trái đất hoàn toàn có thể dịch rời và linh động. Xương khớp gom khung người chịu đựng đựng được lực hiệu quả kể từ những sinh hoạt từng ngày như việc dịch rời, đứng, nhảy và đem vác vật nặng nề.

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa giờ đồng hồ Việt 

Joint

dʒɔɪnt

Khớp

Bone

bəʊn

Xương

Cartilage

ˈkɑː.təl.ɪdʒ

Sụn

Ligament

ˈlɪɡ.ə.mənt

Dây chằng

Tendon

ˈten.dən

Gân

Tên gọi giờ đồng hồ Anh của những phòng ban nhập cơ thể

Tên gọi giờ đồng hồ Anh của những phòng ban nhập cơ thể 

Các phòng ban nhập khung người như: Não, phổi, tim, gan dạ, ruột… tiếp tục phụ trách những tính năng không giống nhau. Mỗi phòng ban nhập khung người tiếp tục phối phù hợp với nhau nhằm đáp ứng mang đến khung người sinh hoạt khỏe mạnh mạnh mẽ nhất. 

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa giờ đồng hồ Việt 

Brain

breɪn

Não

Throat

θrəʊt

Họng

Windpipe

ˈwɪnd.paɪp

Khí quản

Esophagus

ɪˈsɒf.ə.ɡəs

Thực quản 

Lung 

lʌŋ

Phổi

Heart

hɑːt

Tim

Liver

ˈlɪv.ər

Gan

Muscle

ˈmʌs.əl

Cơ bắp

Stomach

ˈstʌm.ək

Dạ dày

Intestines

ɪnˈtes·tənz

Ruột

Spleen

spliːn

Lá lách 

Gallbladder

ˈɡɔːl ˌblæd.ər

Túi mật 

Vein

veɪn

Tĩnh mạch

Artery

ˈɑː.tər.i

Động mạch 

Pancreas

ˈpæŋ.kri.əs

Tuyến tụy 

Spinal cord

ˈspaɪ.nəl kɔːd 

Dây cột sống

Kidney

ˈkɪd.ni

Thận

Bladder

ˈblæd.ər

Bàng quang 

Tên giờ đồng hồ Anh của những hóa học lỏng nhập cơ thể

Cơ thể trái đất chứa đựng nhiều hóa học lỏng không giống nhau như: Máu, thủy dịch, các giọt mồ hôi, nước mắt…  Mỗi loại hóa học lỏng tiếp tục vào vai trò cần thiết trong những quy trình tâm sinh lý và sinh hoạt của khung người.

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa giờ đồng hồ Việt 

Blood

blʌd

Máu

Saliva

səˈlaɪ.və

Nước bọt

Urine

ˈjʊə.rɪn

Nước tiểu

Sweat

swet

Mồ hôi 

Tears

teər

Nước mắt

Breast milk

brest mɪlk

Sữa mẹ 

Thành ngữ và cụm kể từ tương quan cho tới cơ thể

Thành ngữ và cụm kể từ tương quan cho tới cơ thể

Thành ngữ, cụm từ

Nghĩa giờ đồng hồ Việt

Ví dụ 

Head over heelsYêu say đắm ai đó

She fell head over heels in love with him at first sight.

Dịch: Cô ấy vẫn bị rung động anh ấy ngay lập tức kể từ ánh nhìn đầu tiên 

Cold feetDo dự

He got cold feet and decided not lớn go bungee jumping. 

Dịch: Anh tao tự dự và đưa ra quyết định ko lên đường nhảy bungee.

Break a legChúc may mắn!

Break a leg!

Dịch: Chúc các bạn may mắn!

Give a handGiúp đỡ

Can you give bầm a hand with carrying these boxes?

Dịch: Quý khách hàng hoàn toàn có thể gom tôi đem những vỏ hộp này không?

Turn your headNgoảnh mặt mày đi

She turned her head lớn get a better look at the painting. 

Dịch: Cô ấy xoay đầu để xem kỹ rộng lớn nhập hình ảnh.

Clear your throatHắng giọng

He cleared his throat before starting his speech. 

Dịch: Anh ấy hắng giọng trước lúc chính thức biểu diễn thuyết.

Shoulder the burdenChịu trách cứ nhiệm 

She shoulders the burden of taking care of her sick grandmother. 

Dịch: Cô ấy gánh vác trách cứ nhiệm đỡ đần bà nội bị bệnh dịch.

Get under someone's skinLàm ai cơ tức giận 

His constant complaints really get under my skin. 

Dịch: Sự than thở phiền liên tiếp của anh ấy tao thiệt sự thực hiện tôi không dễ chịu.

Keep an eye onTrông chừng, nhìn coi

Could you keep an eye on my bag while I go lớn the restroom? 

Dịch: Quý khách hàng hoàn toàn có thể nhằm ý cho tới túi của tôi trong những khi tôi lên đường lau chùi không?

Face the musicĐối mặt 

He had lớn face the music and apologize for his mistake. 

Dịch: Anh tao cần đương đầu với kết quả và xin xỏ lỗi vì như thế sai lầm đáng tiếc của tôi.

In the fleshTrực tiếp 

I finally got lớn meet my favorite actor in the flesh. 

Dịch: Cuối nằm trong tôi và đã được bắt gặp biểu diễn viên yêu thương quí của tôi thẳng.

Nod your headGật đầu

If you agree with bầm, nod your head. 

Dịch: Nếu các bạn đồng ý với tôi, hãy gật đầu.

All earsLắng nghe

I'm all ears. Please tell bầm what happened. 

Dịch: Tôi sẵn sàng lắng tai. Vui lòng kể mang đến tôi biết vẫn xẩy ra chuyện gì.

Một số kiểu câu tiếp xúc nhằm bé nhỏ rèn luyện kể từ vựng cơ thể

mẫu câu tiếp xúc nhằm bé nhỏ rèn luyện kể từ vựng cơ thể

Để gom bé nhỏ hoàn toàn có thể ghi nhớ lâu những kể từ vựng về khung người, cha mẹ nên thông thường xuyên dạy dỗ bé nhỏ rằng những kiểu câu với chứa chấp kể từ vựng giờ đồng hồ Anh về khung người. ví dụ:

Mẫu câu về khung người con cái người

Dịch nghĩa 

What does she/ he look like?Cô ấy/anh ấy nhìn như vậy nào?
He has a short Đen hair and brown eyesAnh ấy với tóc cụt và đôi mắt nâu
Can you touch your knees?Bạn hoàn toàn có thể va vấp nhập đầu gối của tôi không?
Can you show bầm where your nose is?Bạn hoàn toàn có thể chỉ mang đến tôi mũi của người sử dụng ở đâu không?
Can you clap your hands?Bạn hoàn toàn có thể vỗ tay không?
Show bầm your teethCho tôi coi răng của bạn
How many arms tự you have?Bạn với từng nào cánh tay?
Which body toàn thân part tự you use lớn taste food?Bạn sử dụng thành phần nào là bên trên khung người nhằm nếm thức ăn?
What tự you use lớn speak?Bạn sử dụng gì nhằm nói?
Which body toàn thân part helps you taste sweet and sour things?Bộ phận nào là giúp đỡ bạn cảm biến vị ngọt và chua?

Cách ghi ghi nhớ kể từ vựng về khung người người hiệu quả 

Dưới đấy là nhị cách thức gom bé nhỏ ghi ghi nhớ kể từ vựng giờ đồng hồ Anh về khung người người một cơ hội hiệu quả: 

Ghi ghi nhớ kể từ vựng giờ đồng hồ Anh về khung người người qua chuyện bài xích hát: Một cơ hội hiệu suất cao nhằm ghi ghi nhớ kể từ vựng là mang đến bé nhỏ học tập trải qua bài xích hát. 

Nghe và hát theo đòi tiếng bài xích hát gom bé nhỏ trị âm đích và nhanh gọn lẹ ghi nhớ kể từ vựng nhằm dùng nhập tiếp xúc. Dưới đấy là một số trong những bài xích hát phổ biến tương quan cho tới những thành phần khung người người:

  • "Me!" | featuring Noodle & Pals
  • “Shake it Out Body Parts Song with Matt”
  • “Body Bop Bop Dance”

Ghi ghi nhớ kể từ vựng giờ đồng hồ Anh về khung người người qua chuyện hình ảnh: Một cách tiếp theo nhằm bé nhỏ ghi ghi nhớ kể từ vựng là trải qua hình hình họa. Ba u hoàn toàn có thể dùng dụng cụ thăm dò tìm kiếm hình hình họa như Google nhằm thăm dò hình về những thành phần khung người người. Việc này sẽ hỗ trợ bé nhỏ tưởng tượng rõ ràng rộng lớn và ghi nhớ kể từ vựng nhanh gọn lẹ rộng lớn.

Bài tập dượt gia tăng kể từ vựng về khung người người 

Bài tập dượt gia tăng kể từ vựng giờ đồng hồ Anh chủ thể khung người người

Để ghi nhớ lâu những kể từ vựng giờ đồng hồ Anh về khung người người sau thời điểm học tập, bé nhỏ hãy nằm trong Apollo English triển khai xong những bài xích tập dượt sau nhé. 

Xem thêm: mục lục tự đông trong word

Bài tập dượt 1: Điền kể từ vựng thích hợp nhập vị trí trống 

  1. Please wash your ___________ before sitting down lớn eat.
  2. The dentist told bầm I need lớn brush my ___________ twice a day.
  3. She has beautiful long hair ___________.
  4. My ___________ are tired from standing all day.
  5. She has a sweet smile and dimples on her ___________.

Đáp án: 1. hand 2. teeth 3. hair 4. leg 5. cheek 

Bài tập dượt 2: Viết thương hiệu thành phần phù phù hợp với vị trí 

Bài tập dượt này gom bé nhỏ ôn tập dượt lại kể từ vựng vẫn học tập trải qua việc nhìn hình và nhận dạng đích tên thường gọi của bọn chúng nhập giờ đồng hồ Anh, tiếp sau đó ghi chép đích chủ yếu miêu tả. 

bài tập dượt ghi chép thương hiệu thành phần khung người vị giờ đồng hồ anh

Kết bài

Dưới đấy là một số trong những từ vựng giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản mang đến bé tương quan cho tới những thành phần khung người. Qua việc học tập và dùng những kể từ này, các bạn sẽ nâng lên kĩ năng giao tiếp giờ đồng hồ anh với con cái mặt hàng ngày và tế bào miêu tả về khung người của tôi và người không giống. Ba u hãy nằm trong bé nhỏ thực hành thực tế dùng kể từ vựng về khung người người này trong những nội dung bài viết, cuộc truyện trò hoặc sinh hoạt từng ngày nhằm thực hiện ghi ghi nhớ kể từ vựng đảm bảo chất lượng rộng lớn.