bảng đơn vị đo độ dài vuông

A. Kiến thức cần thiết nhớ

1. Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài

a) Các đơn vị chức năng đo chừng lâu năm kể từ rộng lớn cho tới bé: km, hm, dam, m, dm, centimet, mm

b) Hai đơn vị chức năng đo chừng lâu năm ngay tắp lự nhau :

Bạn đang xem: bảng đơn vị đo độ dài vuông

- Đơn vị rộng lớn vội vàng 10 phiên đơn vị chức năng nhỏ nhắn.

- Đơn vị nhỏ nhắn vày 1/10 đơn vị rộng lớn.

2. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

a) Các đơn vị chức năng đo lượng kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: g, dag, hg, kilogam, yến, tạ, tấn

b) Hai đơn vị chức năng đo lượng ngay tắp lự nhau :

- Đơn vị rộng lớn vội vàng 10 phiên đơn vị chức năng bé

- Đơn vị nhỏ nhắn vày 1/10 đơn vị lớn

3. Đề-ca-mét vuông

Đề-ca-mét vuông là diện tích S của hình vuông vắn sở hữu cạnh lâu năm 1dam.

4. Héc-tô-mét vuông 

Héc-tô-mét vuông là diện tích S của hình vuông vắn sở hữu cạnh lâu năm 1hm.

5. Mi-li-mét vuông

Mi-li-mét vuông là diện tích S của hình vuông vắn sở hữu cạnh lâu năm 1mm.

6. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Viết số tương thích vô khu vực chấm:

a) 12km = ... m

b) 214m = ... dm

c) 27dm = ... mm

Giải:

a) 12km = 12000m

b) 214m = 2140dm

c) 27dm = 2700mm

Ví dụ 2: Viết số tương thích vô khu vực chấm:

a) 15 tạ = ... kg

b) 24 tấn = ... kg

c) 7kg = ... g

Giải:

a) 15 tạ = 1500kg

b) 24 tấn = 24 000kg

c) 7kg = 7000g

Ví dụ 3: Viết số tương thích vô khu vực chấm:

a) 14dam\(^2\) = ... m\(^2\)

b) 7hm\(^2\) = ... dam\(^2\)

c) 3cm\(^2\) = ... mm\(^2\)

Giải:

a) 14dam\(^2\) = 1400m\(^2\)

b) 7hm\(^2\) = 700dam\(^2\)

c) 3cm\(^2\) = 300mm\(^2\)

Ví dụ 4: Một xe tải lớn chở 30 bao gạo tẻ và 40 bao gạo nếp. Mỗi bao gạo tẻ khối lượng 40kg, từng bao gạo nếp khối lượng 20kg. Hỏi xe cộ cơ chở từng nào tấn gạo?

Giải:

Lượng gạo tẻ là: 40 x 30 = 1200 (kg)

Lượng gạo nếp là: đôi mươi x 40 = 800 (kg)

Xem thêm: hạn toán tận là gì

Lượng gạo tẻ và gạo nếp là: 1200 + 800 = 2000 (kg) = 2 (tấn)

Ví dụ 5: Người tớ dán ngay tắp lự nhau 500 con cái tem hình chữ nhật lên một tấm bìa hình vuông vắn cạnh lâu năm 1m, biết từng con cái tem sở hữu chiều lâu năm 3cm, chiều rộng lớn 22mm. Hỏi diện tích S phần bìa ko dán tem là từng nào xăng-ti-mét vuông?

Giải:

22mm = 2,2cm

Diện tích tấm bìa hình vuông vắn là: 1 x 1 = 1 (m\(^2\)) = 10 000 (cm\(^2\))

Diện tích từng con cái tem là: 3 x 2,2 = 6,6 (cm\(^2\))

Diện tích 500 con cái tem là: 6,6 x 500 = 3300 (cm\(^2\))

Diện tích phần bìa ko dán tem là: 10 000 - 3300 = 6700 (cm\(^2\))

C. Bài luyện tự động luyện

Bài 1: Viết số hoặc phân số tương thích vô khu vực chấm:

a) 1mm = ... m

b) 1cm = ... dm

c) 1dam = ... km

Bài 2: Viết số hoặc phân số tương thích vô khu vực chấm:

a) 1kg = ... tạ

b) 1g = ... kg

c) 1 tạ = ... tấn

Bài 3: Viết số hoặc phân số tương thích vô khu vực chấm:

a) 450hm\(^2\) = ... km\(^2\) ... hm\(^2\)

b) 6240m\(^2\) = ... dam\(^2\) ... m\(^2\)

c) 3750mm\(^2\) = ... cm\(^2\) ... mm\(^2\)

Bài 4: Viết những số đo bên dưới dạng số đo sở hữu đơn vị chức năng là ki-lô-mét vuông:

a) 3km\(^2\) 3hm\(^2\) = ...

b) 16km\(^2\) 267m\(^2\) = ... 

Bài 5: Một group người công nhân vô phụ thân ngày sửa được 2km đàng. Ngày loại nhất group sửa được 620m đàng, ngày loại nhì sửa được số mét đàng gấp rất nhiều lần ngày loại nhất. Hỏi ngày loại phụ thân group người công nhân cơ sửa được từng nào mét đường?

Bài 6: Viết tiếp vô khu vực chấm:

a) Hai đơn vị chức năng đo chừng lâu năm ngay tắp lự nhau:

- Đơn vị rộng lớn vội vàng ... đơn vị chức năng nhỏ nhắn.

- Đơn vị nhỏ nhắn vày ... đơn vị chức năng rộng lớn.

b) Hai đơn vị chức năng đo lượng ngay tắp lự nhau:

- Đơn vị rộng lớn vội vàng ... đơn vị chức năng nhỏ nhắn.

- Đơn vị nhỏ nhắn vày ... đơn vị chức năng rộng lớn.

c) Hai đơn vị chức năng đo diện tích S ngay tắp lự nhau:

- Đơn vị rộng lớn vội vàng ... đơn vị chức năng nhỏ nhắn.

- Đơn vị nhỏ nhắn vày ... đơn vị chức năng rộng lớn.

Bài 7: Trong một ku người dân mới mẻ, người tớ người sử dụng 50% diện tích S khu đất nhằm thực hiện lối đi và những dự án công trình công nằm trong, nửa diện tích S khu đất sót lại được chia đều cho 2 bên trở nên 2000 miếng hình chữ nhật, mỗi từng miếng sở hữu chiều rộng lớn 10m, chiều lâu năm 25m nhằm xây nhà tại. Hỏi diện tích S khu vực dân sinh sống này là từng nào ki-lô-mét vuông?

Bài 8: Một xe cộ chở 12 tạ gạo tẻ và 80 yến gạo nếp. Tính lượng gạo xe cộ cơ chở được.

Bài 9: Một người cút xe cộ máy kể từ A qua chuyện C cho tới B. Đoạn đàng AC ngắn lại hơn phần đường CB là 13km 500m. Tính quãng đàng AB, biết phần đường AC bằng \(\dfrac{2}{5}\) đoạn đàng CB.

Xem thêm: cách đổi mật khẩu trong roblox

Bài 10: Cửa mặt hàng sở hữu số gạo tẻ nhiều hơn thế nữa số gạo nếp là 1 trong những tạ 50kg. Sau Lúc phân phối cút 25kg gạo từng loại thì sót lại lượng gạo nếp bằng  \(\dfrac{2}{5}\) lượng gạo tẻ. Hỏi khi đầu siêu thị sở hữu từng nào ki-lô-gam gạo từng loại?

Học sinh học tăng các bài giảng tuần 5 vô mục Học Tốt Toán Hàng Tuần bên trên kinhtedanang.edu.vn để hiểu ngầm bài tốt rộng lớn.

Bài học tuần 5