bài tập toán lớp 1 kì 2

Bài tập luyện Toán lớp 1 học tập kỳ 2

Đề ôn tập luyện Toán học tập kì 2 lớp 1 tổ hợp nhiều đề ôn tập luyện Toán học tập kì II lớp 1. Sở đề rèn luyện môn Toán lớp 1 học tập kỳ 2 này là tư liệu tìm hiểu thêm phân tích hoặc, canh ty những em học viên học tập đảm bảo chất lượng toán lớp 1, bắt kiên cố kiến thức và kỹ năng căn bạn dạng, đặt điều chân móng vững chãi cho những lớp về sau, bên cạnh đó cũng chính là tư liệu nhằm những thầy gia sư tìm hiểu thêm rời khỏi đề đánh giá học tập kì 2 toán lớp 1 hoặc và unique nhất.

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 1 kì 2

I. Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 Sách mới

1. Đề Toán lớp 1 học tập kì 2 sách Cánh Diều Số 1

TT

CHỦ ĐỀ

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học: sành phát âm kiểm đếm,phân tách kết cấu số,nằm trong trừ ko lưu giữ những số đem nhị chữ số vô phạm vi 100. sành phát âm viết lách nằm trong trừ tương quan cho tới centimet, giải toán đem lời nói văn…

Số câu

2

1

2

2

1

8

Câu số

1; 3

8

4; 5

7; 9

2

số điểm

2

1

2

3

0,5

8.5

2

Yếu tố hình học:

Nhận biết những loại hình vuông vắn, chữ nhật, tròn xoe, tam giác

Số câu

1

1

2

Câu số

6

10

số điểm

1

0,5

1.5

Tổng số câu

2

1

3

2

1

1

10

Tổng số điểm

2

1

3

3

0,5

0,5

10

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Trong những số 67, 49, 85, 30 số lớn số 1 là:

A. 67

B. 49

C. 85

D. 30

Câu 2. Số phù hợp điền vô dù trống: 35 + ... = 55

A. 15

B. 20

C. 25

D. 30

Câu 3.

a) Số 65 phát âm là:

A. Sáu lăm

B. Sáu năm

C. Sáu mươi lăm

D. Sáu mươi năm

b) Số 80 gồm:

A. 80 chục và 0 đơn vị chức năng.

B. 8 chục và 0 đơn vị chức năng.

C. 8 chục và 8 đơn vị chức năng.

D. 0 chục và 8 đơn vị chức năng.

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống?

Đề Toán lớp 1 học tập kì 2 sách Cánh Diều Số 1

Câu 5.

a) Số bé nhỏ nhất đem nhị chữ số như là nhau là:

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

b) Trong một tuần lễ em cút học:

A. 7 ngày

B. 2 ngày

C. 5 ngày

D. 6 ngày

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 6. Viết thương hiệu khối hình quí hợp

Đề Toán lớp 1 học tập kì 2 sách Cánh Diều Số 1

Câu 7.

a) Đặt tính rồi tính

32 + 43                68 – 15                đôi mươi + 8                   38 - 6

b) Tính

27 + 10 – 2 = ......................                     48 – 15 + đôi mươi = ........................

32 centimet + 14cm = ....................                  97cm – 54cm + 23cm = ........................

Câu 8. Điền vệt >, < , = vô vị trí chấm.

10 + đôi mươi ... 50

70 – 30.... 40

68.... 86

31 + 12 .... 31 + 11

Câu 9. Nhà Hà đem đôi mươi con kê rỗng tuếch và 15 con kê cái. Hỏi mái ấm Hà đem toàn bộ từng nào con cái gà?

Câu 10. Hình bên dưới đây

Đề Toán lớp 1 học tập kì 2 sách Cánh Diều Số 1

Có ……………. hình tam giác

Có………………..hình vuông

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 1

NĂM HỌC: ..........

I. Trắc nghiệm

Câu 1: (1đ) C

Câu 2: (0,5đ) B

Câu 3: (1đ) từng phần chính 0,5đ

a) C

b) B

Câu 4: (1đ) từng phần chính 0,25đ

Đ – S – Đ – S

Câu 5: (1đ) từng phần chính 0,5đ

a) B

b) C

II. Tự luận

Câu 6: (1đ) từng phần chính 0,5đ

Câu 7: (2đ)

a. từng quy tắc tính chính 0,25đ

b. từng phần chính 0,25đ

Câu 8: (1đ) từng phần chính 0,25đ

Câu 9: (1đ) Viết chính quy tắc tính 0,75đ, viết lách chính câu vấn đáp 0,25đ.

Câu 10: (0,5đ)

2. Đề Toán lớp 1 học tập kì 2 sách Cánh Diều Số 2

Ma trận Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Cộng

1

Số học

Số câu

04

02

02

08

Câu số

1, 2, 3, 4

6, 7

9, 10

2

Hình học tập và đo lường

Số câu

01

01

02

Câu số

5

8

TS câu

05

03

02

10

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Trường Tiểu Học ……………

Lớp: 1 ...

Họ và tên:.............................

KIỂM TRA HỌC KÌ II
LỚP 1 - NĂM HỌC:.........
Môn: TOÁN

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được viết lách là:

A. 87

B. 67

C. 78

b) Số này lớn số 1 trong số số bên dưới đây?

A. 89

B. 98

C. 90

Câu 2: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay lập tức trước của 89 là:

A. 90

B. 87

C. 88

b) Điền số quí hợp: 17 -……..= 10

A. 8

B. 7

C. 17

Câu 3: Viết vô vị trí chấm: (M1- 1đ)

55: …………………… Sáu mươi tư:……………………

70:…………………… Ba mươi ba:………………….....

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 b) 31+ 7

c) 89 – 32 d) 76 - 5

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 …………67

52 + đôi mươi …………74

36…………….78 - 36

20 …………….58 - 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm - 35cm + đôi mươi centimet = ………………..

b) 50 centimet + 27cm – 6 centimet = ……………..

Câu 7: Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số theo gót trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn:………………………………….

b) Các số to hơn 58 là: ………………………………………………………

c) Số lớn số 1 là: ……………………………………………………………..

Câu 8: (M1-1đ)

Hình vẽ mặt mày có:

………….hình tam giác

…………..hình vuông

…………..hình tròn

Toán lớp 1 kì 2 Cánh Diều

Câu 9. Số (M3-1đ)

Toán lớp 1 kì 2 Cánh Diều Câu 9

Câu 10. Đức đem 78 viên bi, Đức cho mình 34 viên bi. Hỏi Đức sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

Phép tính:..............................................................

Trả lời:....................................................................

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Câu 1: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được viết lách là:

C. 78

b) Số này lớn số 1 trong số số bên dưới đây?

B. 98

Câu 2: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay lập tức trước của 89 là:

C. 88

b) Điền số quí hợp: 17 -……..= 10

B. 7

Câu 3: Viết vô vị trí chấm: (M1- 1đ)

55: năm mươi lăm Sáu mươi tư: 64

70: bảy mươi Ba mươi ba: 53

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 = 67

b) 31+ 7 = 38

c) 89 – 32 = 57

d) 76 - 5 = 71

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 = 67

52 + đôi mươi < 74

36 < 78 - 36

20 > 58 - 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm - 35cm + đôi mươi centimet = 72cm

b)50 centimet + 27 centimet – 6cm = 71 cm

Câu 7. Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số theo gót trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn:37, 58, 69, 72, 80

b) Các số to hơn 58 là: 69, 72, 80

c) Số lớn số 1 là: 80

Câu 8: (M1-1đ) Hình vẽ mặt mày có: 5 hình tam giác 2 hình vuông vắn 4 hình tròn

Câu 9. Số ( M3-1đ)

Đáp án câu 9

Câu 10. Đức đem 78 viên bi, Đức cho mình 34 viên bi. Hỏi Đức sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

- Phép tính: 78 – 34 = 44

- Trả lời: Đức sót lại 44 viên bi.

3. Đề Toán lớp 1 học tập kì 2 sách Cánh Diều Số 3

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm):

Câu 1 (1 điểm): Khoanh vô vần âm đặt điều trước sản phẩm đúng:

a) Số bao gồm 8 chục và 5 đơn vị chức năng được viết lách là:

b) Số 14 được phát âm là:

A. Mười bốnB. Một bốnC. Mười và bốnD. Mười chục bốn

Câu 2 (1 điểm): Viết số không đủ vô vị trí chấm:

a) Số … là số ngay lập tức trước của số 49.

b) Số …là số ngay lập tức sau của số 58.

Câu 3 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

12 + 13 = 25 ☐33 – 11 = 21 ☐
45 + 10 = 55 ☐89 – 47 = 42 ☐

Câu 4 (1 điểm): Đọc tờ lịch sau đây và điền số phù hợp vô vị trí chấm:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

Hôm ni là loại …. ngày … mon … năm 2021.

Câu 5 (1 điểm): Điền số phù hợp vô vị trí rỗng tuếch về chừng cao của những loài vật bên dưới đây:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

Câu 6 (1 điểm): Điền số phù hợp vô vị trí chấm:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

Đồng hồ nước bên trên chỉ ….giờ.

Câu 7 (1 điểm): Điền số phù hợp vô vị trí chấm:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

Hình bên trên đem … hình tam giác, … hình tròn trụ, … hình vuông vắn.

II. Phần tự động luận (3 điểm)

Câu 8 (1 điểm): Tính:

Xem thêm: mắt xích hận thù phần 2

12 + 34 =46 – 10 =25 + 43 =89 – 72 =

Câu 9 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

Câu 10 (1 điểm): Viết quy tắc tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Lớp 1A đem 23 chúng ta học viên phái nam và 25 chúng ta học viên phái nữ. Hỏi lớp 1A đem toàn bộ từng nào học tập sinh?

4. Đề Toán lớp 1 học tập kì 2 sách Cánh Diều Số 4

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm):

Câu 1 (1 điểm): Khoanh vô vần âm đặt điều trước sản phẩm đúng:

a) Số “mười hai” được viết lách là:

b) Trong những số 83, 19, 50, 3 số bé nhỏ nhất là số:

Câu 2 (1 điểm): Viết số không đủ vô vị trí chấm:

a) Số … là số lớn số 1 đem nhị chữ số.

b) Số … là số tròn xoe chục bé nhỏ nhất đem nhị chữ số.

Câu 3 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

22 + 11 = 44 ☐35 – 12 = 23 ☐
88 – 16 = 73 ☐40 + 10 = 50 ☐

Câu 4 (1 điểm): Đọc tờ lịch sau đây và điền số phù hợp vô vị trí chấm:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2

Hôm ni là loại …. ngày … mon … năm 2021.

Câu 5 (1 điểm): Đánh vệt “X” vô vật cao hơn nữa trong những hình bên dưới đây:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2

Câu 6 (1 điểm): Điền số phù hợp vô vị trí chấm:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2

Đồng hồ nước bên trên chỉ ….giờ.

Câu 7 (1 điểm): Điền số phù hợp vô vị trí chấm:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2

Hình bên trên đem … hình lập phương.

II. Phần tự động luận (3 điểm)

Câu 8 (1 điểm): Tính:

23 + 44 =57 – 15 =
89 – 30 =77 + 10 =

Câu 9 (1 điểm): Cho những số 73, 19, 24, 55:

a) Tìm số lớn số 1, dò la số bé nhỏ nhất?

b) Sắp xếp những số theo gót trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn.

Câu 10 (1 điểm): Viết quy tắc tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Bạn Hoa đem 15 con cái tem. quý khách hàng Hùng đem đôi mươi con cái tem. Hỏi nhị chúng ta đem toàn bộ từng nào con cái tem?

5. Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Kết nối Số 1

1. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn xoe vô vần âm đặt điều trước sản phẩm đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số bao gồm 5 đơn vị chức năng và 4 chục được viết lách là:

Câu 2 (1 điểm): Trong những số 23, 83, 19, 84 số lớn số 1 là số:

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ nước sau đây chỉ bao nhiêu giờ?

Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối tri thức

A. 6 giờ

B. 18 giờ

C. 8 giờ

D. 9 giờ

Câu 4 (1 điểm): Nếu ngày 7 mon 10 là loại phụ vương thì ngày 14 mon 10 là:

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Thứ năm

D. Thứ sáu

Câu 5 (1 điểm): Độ nhiều năm của cái cây viết chì sau đây theo gót đơn vị chức năng xăng-ti-mét là:

Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối tri thức

Câu 6 (1 điểm): Chiều nhiều năm mặt mày bàn học tập của em nhiều năm khoảng tầm bao nhiêu?

Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối tri thức

A. 8 gang tay

B. 5cm

C. 10 bước chân

D. 10m

Câu 7 (1 điểm): Buổi sáng sủa, Nam tới trường kể từ 8 giờ cho tới 11 giờ. Vậy thời hạn Nam tới trường là:

A. 4 giờ

B. 3 giờ

C. 5 giờ

D. 6 giờ

Câu 8 (1 điểm): Khi kim nhiều năm và kim ngắn ngủi đều chỉ số 12 thì đồng hồ thời trang chỉ:

A. 9 giờ

B. 10 giờ

C. 12 giờ

D. 11 giờ

II. Tự luận

Bài 1 (1 điểm) Viết quy tắc tính quí hợp:

Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối tri thức

Bài 2 (1 điểm) Số?

Hình vẽ sau đây đem ….hình tam giác, đem …hình tròn xoe, đem ….hình vuông

Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối tri thức

Đáp án Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối tri thức

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

B

D

A

A

A

A

B

C

II. Tự luận

Bài 2 (1 điểm) Số?

Hình vẽ sau đây đem 3 hình tam giác, đem 3 hình tròn trụ, đem 5 hình vuông vắn.

6. Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Kết nối Số 2

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn xoe vô vần âm đặt điều trước sản phẩm đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số “sáu mươi tư” được viết lách là:

Câu 2 (1 điểm): Trong những số 48, 19, 92, 59 số lớn số 1 là số:

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ nước sau đây chỉ bao nhiêu giờ?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối trí thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

A. 6 giờB. 5 giờC. 4 giờD. 3 giờ

Câu 4 (1 điểm): Nếu loại nhị là ngày 12 thì loại năm tuần cơ là:

A. Ngày 15B. Ngày 16C. Ngày 17D. Ngày 18

Câu 5 (1 điểm): Độ nhiều năm của cái cây viết chì sau đây theo gót đơn vị chức năng xăng-ti-mét là:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối trí thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

II. Phần tự động luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

26 + 117 – 545 + 1298 – 57

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp những số 74, 14, 83, 25 theo gót trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn.

Câu 8 (1 điểm): Nối:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối trí thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

Câu 9 (1 điểm): Viết quy tắc tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Lan đem 27 trái ngược táo. Hùng đem 22 trái ngược táo. Hỏi nhị chúng ta đem toàn bộ từng nào trái ngược táo?

Câu 10 (1 điểm): Điền số phù hợp vô vị trí chấm:

Hình sau đây đem … hình tam giác.

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối trí thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

7. Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Kết nối Số 3

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn xoe vô vần âm đặt điều trước sản phẩm đúng:

Câu 1 (1 điểm): Sắp xếp những số 84, 15, 46, 27 theo gót trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn:

A. 84, 15, 46, 27B. 15, 46, 84, 27
C. 46, 15, 27, 84D. 15, 27, 46, 84

Câu 2 (1 điểm): Trong những số 27, 59, 19, 22 số lớn số 1 là số:

Câu 3 (1 điểm): Bàn giấy học tập của em nhiều năm khoảng:

A. 8 gang tayB. 5cmC. 30 bước chânD. 1cm

Câu 4 (1 điểm): Buổi sáng sủa, Nam tới trường kể từ 8 giờ cho tới 11 giờ. Vậy thời hạn Nam tới trường là:

A. 3 giờB. 4 giờC. 5 giờD. 6 giờ

Câu 5 (1 điểm): Khi kim nhiều năm và kim ngắn ngủi đều chỉ số 12 thì đồng hồ thời trang chỉ:

A. 9 giờB. 10 giờC. 12 giờD. 11 giờ

II. Phần tự động luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

11 + 225 + 1199 – 8856 – 5

Câu 7 (1 điểm): Tính nhẩm:

10 + 10 + 10 =50 – đôi mươi + 10 =40 – đôi mươi – 10 =

Câu 8 (1 điểm): Nối những hình dáng thích hợp (theo mẫu):

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối trí thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 5

Câu 9 (1 điểm): Viết quy tắc tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Bác Hà đem 17 con cái heo. Bác đưa ra chợ phân phối 7 con cái. Hỏi bác bỏ Hà sót lại từng nào con cái lợn?

Câu 10 (1 điểm): Điền số phù hợp vô dù rỗng tuếch sao cho:

Các sản phẩm ngang: Phải đem đầy đủ những số từ là một cho tới 4, ko trùng số và ko cần thiết chính trật tự.

Các sản phẩm dọc: Đảm bảo đem đầy đủ những số từ là một cho tới 4, ko trùng số, ko cần thiết theo gót trật tự.

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối trí thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 5

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
DDAAC

II. Phần tự động luận

Câu 6: Học sinh tự động đặt điều quy tắc tính rồi tính:

11 + 2 = 1325 + 11 = 3699 – 88 = 1156 – 5 = 51

Câu 7:

10 + 10 + 10 = 3050 – đôi mươi + 10 = 4040 – đôi mươi – 10 = 10

Câu 8:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối trí thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 5

Câu 9:

Phép tính: 17 – 7 = 10

Trả lời: Bác Hà sót lại 10 con cái lợn

Câu 10:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối trí thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 5

8. Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời Số 1

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp chính.

Câu 1: Số 36 gồm:

A. 3 chục và 6 đơn vị

B. 36 chục

C. 6 chục và 3 đơn vị

Câu 2: Các số 79, 81, 18 được viết lách theo gót trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé nhỏ là:

A. 79,18, 81

B. 81, 79, 18

C. 18, 79, 81

Câu 3: Số lớn số 1 đem 2 chữ số là:

A. 90

B. 10

C. 99

Câu 4: Đọc là tờ lịch ngày ngày hôm nay.

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

A. Thứ sáu, ngày 11

B. Thứ phụ vương, ngày 11

C. Thứ tư, ngày 11

Câu 5: Trong hình mặt mày đem từng nào khối lập phương?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Câu 6: Điền vô vị trí trống:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

PHẦN B. TỰ LUẬN

Bài 1:

a. Đặt tính rồi tính:

35 + 24

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

76- 46

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

b. Tính nhẩm

30 + 30 = ……

70 – 40 – 10 =…….

c. Điền >, <, =

Bài 2: Điền số phù hợp vô sơ đồ:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 3:

a. Hình vẽ mặt mày có:

…… hình vuông

.…… hình tam giác

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

a. Băng giấy má nhiều năm từng nào cm?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 4: Viết quy tắc tính rồi rằng câu trả lời:

Bạn Trang hái được 10 nhành hoa, chúng ta Minh hái được 5 nhành hoa. Hỏi cả nhị chúng ta hái được từng nào bông hoa?

Phép tính: ………………………………………………………………………...

Trả lời: …………………………………………………………………………...

Bài 5: Điền số phù hợp vô vị trí trống:

Số ……… là số ngay lập tức sau của 50 và ngay lập tức trước của 52.

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Phần I: (3 điểm) Học sinh khoanh chính đạt điểm:

Câu 1: A ( 0.5điểm)

Câu 2: B (0.5 điểm)

Câu 3: A (0.5 điểm)

Câu 4: A (0.5 điểm)

Câu 5: C (0.5 điểm)

Câu 6: 9 giờ (0.5 điểm)

- Học sinh khoanh 2 đáp án trở lên/1 câu: 0 điểm

Phần II: (7 điểm)

Bài 1: (3đ)

a) Đặt tính rồi tính

35 + 24 = 79

76 – 46 = 30

- Học sinh triển khai chính sản phẩm 2 quy tắc tính đạt một điểm.

b) Tính nhẩm

Học sinh thực hiện chính từng bài xích đạt 0.5điểm

30 + 40 = 70

70 - 40 – 10 = 20

c) Điền vệt >,<,=

Học sinh điền chính sản phẩm từng bài xích đạt 0.5 điểm

34 < 43

40 + 30 > 60

Bài 2: 1 điểm

Điền số phù hợp vô sơ đồ:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 3:

a. Hình vẽ mặt mày có:

  • 1 hình vuông vắn (0.5 điểm)
  • 5 hình tam giác (0.5 điểm)

b. Băng giấy má nhiều năm 8 centimet (0.5 điểm)

Bài 4:

Phép tính: 10 + 5 = 15 (0.5 điểm)

Trả lời: Cả nhị chúng ta hái được 15 nhành hoa (0.5 điểm)

Bài 5: (0.5 điểm)

Số 51 là số ngay lập tức trước của 52 và ngay lập tức sau của 50.

9. Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời Số 2

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vô đáp án đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Số bao gồm 5 chục và 2 đơn vị chức năng được viết lách là:

Câu 2 (0,5 điểm): Các số 73, 19, 42, 67 được bố trí theo gót trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn là:

A. 73, 19, 42, 67B. 19, 42, 67, 73
C. 73, 67, 42, 19D. 19, 67, 42, 73

Câu 3 (0,5 điểm): Số ngay lập tức trước của số 63 là số:

Câu 4 (0,5 điểm): Nhìn vô tờ lịch, ngày hôm nay là ngày:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời phát minh năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

A. Thứ bảy, ngày 12B. Thứ nhị, ngày 15
C. Thứ bảy, ngày 16D. Thứ bảy, ngày 15

Câu 5 (0,5 điểm): Hình sau đây đem từng nào hình tam giác?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời phát minh năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

A. 5 hìnhB. 6 hìnhC. 3 hìnhD. 4 hình

Câu 6 (0,5 điểm): Đồng hồ nước sau đây chỉ:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời phát minh năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

A. 5 giờB. 7 giờC. 6 giờD. 12 giờ

II. Phần tự động luận (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm):

a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính nhẩm:

10 + 10 – 10 =80 – 40 – đôi mươi =

c) Điền vệt <, >, = vô vị trí chấm:

37 …. 5345 …. 2270 – đôi mươi … 50

Bài 2 (1 điểm): Điền số phù hợp vô dù rỗng tuếch (theo mẫu):

Mẫu:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời phát minh năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời phát minh năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 3 (1,5 điểm):

a) Hình mặt mày có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời phát minh năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

b) Điền số phù hợp vô vị trí chấm:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời phát minh năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

Bút chì có tính nhiều năm vì thế ….cm.

Bài 4 (1,5 điểm): Viết quy tắc tính rồi rằng câu trả lời:

Lớp 1A đem 22 chúng ta học viên phái nam và đôi mươi chúng ta học viên phái nữ. Hỏi lớp 1A đem từng nào học tập sinh?

10. Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời Số 3

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vô đáp án đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Số “bốn mươi ba” được viết lách là:

Câu 2 (0,5 điểm): Trong những số 52, 34, 17, 2 số lớn số 1 là số:

Câu 3 (0,5 điểm): Số ngay lập tức sau của số 29 là số:

Câu 4 (0,5 điểm): Nhìn vô tờ lịch, ngày hôm nay là ngày:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời phát minh năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2

A. Thứ tư, ngày 12B. Thứ nhị, ngày 12
C. Thứ bảy, ngày 15D. Thứ nhị, ngày 15

Câu 5 (0,5 điểm): Hình sau đây đem từng nào hình tròn?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời phát minh năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2

A. 7 hìnhB. 8 hìnhC. 9 hìnhD. 10 hình

Câu 6 (0,5 điểm): Đồng hồ nước sau đây chỉ:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời phát minh năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2

A. 5 giờB. 11 giờC. 4 giờD. 12 giờ

II. Phần tự động luận (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm):

a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính nhẩm:

20 + đôi mươi + 10 =70 – 30 + 40 =

c) Điền vệt <, >, = vô vị trí chấm:

23 …. 1642 … 5834 + 15 … 49

Bài 2 (1 điểm): Điền số phù hợp vô dù rỗng tuếch (theo mẫu):

Bài 3 (1,5 điểm):

a) Hình mặt mày có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời phát minh năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2

b) Điền số phù hợp vô vị trí chấm:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời phát minh năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2

Bút dạ có tính nhiều năm vì thế ….cm.

Bài 4 (1,5 điểm): Viết quy tắc tính rồi rằng câu trả lời:

Bạn Hoa đem 10 trái ngược táo. quý khách hàng Hà đem 15 trái ngược táo. Hai chúng ta đem toàn bộ từng nào trái ngược táo?

Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm: Sở đề ganh đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp một năm ngoái bao gồm những đề đánh giá học tập kì II môn Toán lớp 1. Hi vọng tư liệu này canh ty những em học viên lớp 1 tự động ôn luyện và áp dụng những kiến thức và kỹ năng đang được học tập vô việc giải bài xích tập luyện toán. Chúc những em học tập đảm bảo chất lượng và ôn ganh đua toán lớp 1 tập luyện 2 đảm bảo chất lượng.

Xem thêm: game nhiều người chơi nhất

Phần lý thuyết Toán lớp 1 hoặc bài xích tập luyện toán lớp 1 học tập kỳ 2 là tư liệu cực kỳ cần thiết vô công tác lớp 1 nhưng mà những em rất cần phải quan trọng lưu tâm và lưu ý học tập kiên cố tức thì từ trên đầu, nhằm nâng lên chuyên môn tiếp thu kiến thức của tôi. Đối với những em lớp 1 thì học tập cần phải sự tương hỗ của cha mẹ và thầy cô thiệt nhiều, vì vậy nhưng mà những bậc cha mẹ và thầy cô hãy luôn luôn sát cánh đồng hành với mọi con cái bên trên những đoạn đường nhé!

......................................

Ngoài Đề ôn tập luyện Toán học tập kì II lớp 1 bên trên, những em học viên lớp 1 còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 hoặc đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 nhưng mà VnDoc.com đang được thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 1 và môn Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1 rộng lớn.

II. Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 Tải nhiều

  • 1000 Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 Tải nhiều
  • 29 đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt
  • 44 đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán
  • 88 đề ganh đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1
  • 52 Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 theo gót Thông tư 27
  • 8 Đề ganh đua học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1