bài tập quy tắc đếm

Tài liệu bao gồm 40 trang, bao hàm kiến thức và kỹ năng trọng tâm, khối hệ thống ví dụ minh họa và bài bác tập luyện trắc nghiệm tự động luyện chủ thể những dạng Việc điểm, sở hữu đáp án và câu nói. giải chi tiết; chung học viên lớp 11 xem thêm khi tham gia học công tác Đại số và Giải tích 11 chương 2.

DẠNG 1: BÀI TOÁN ĐẾM SỐ CÓ YẾU TỐ CHIA HẾT.
Một số tín hiệu phân chia không còn cần thiết lưu ý:
+ Số n phân chia không còn mang đến 2 Lúc chữ số tận nằm trong của chính nó là 0, 2, 4, 6, 8. Ví dụ: 24; 508 ….
+ Số n phân chia không còn mang đến 3 Lúc tổng những chữ số của chính nó phân chia không còn mang đến 3. Ví dụ: 126; 540 ….
+ Số n phân chia không còn mang đến 4 Lúc 2 chữ số tận nằm trong của chính nó nên phân chia không còn mang đến 4. Ví dụ: 116; 544 ….
+ Số n phân chia không còn mang đến 5 Lúc chữ số tận nằm trong của chính nó là 0 hoặc 5. Ví dụ: 80, 205 ….
+ Số n phân chia không còn mang đến 6 Lúc nó mặt khác phân chia không còn mang đến 2 và 3.
+ Số n phân chia không còn mang đến 8 Lúc 3 chữ số sau cùng của chính nó nên phân chia không còn mang đến 8.
+ Số n phân chia không còn mang đến 9 Lúc tổng những chữ số của chính nó phân chia không còn mang đến 9.
+ Số n phân chia không còn mang đến 10 Lúc chữ số tận nằm trong của chính nó là 0.
+ Số n phân chia không còn mang đến 12 Lúc nó mặt khác phân chia không còn mang đến 3 và 4.
+ Số n phân chia không còn mang đến 15 Lúc nó mặt khác phân chia không còn mang đến 3 và 5.
+ Số n phân chia không còn mang đến đôi mươi Lúc nhị chữ số tận nằm trong của chính nó là 00; 20; 40; 60 và 80
+ Số n phân chia không còn mang đến 25 Lúc nhị chữ số tận nằm trong của chính nó là 25; 50; 75; và 00.
DẠNG 2: BÀI TOÁN ĐẾM SỐ CÓ RÀNG BUỘC LỚN BÉ, SỐ LẦN XUẤT HIỆN CHỮ SỐ.
DẠNG 3: BÀI TOÁN CHỌN NGƯỜI VÀ ĐỒ VẬT.
DẠNG 4: BÀI TOÁN ĐẾM CÓ YẾU TỐ HÌNH HỌC.
Một số thành phẩm cần thiết cần thiết lưu ý:
1. Với n điểm mang đến trước vô tê liệt không tồn tại 3 điểm này trực tiếp mặt hàng thì số đường thẳng liền mạch được tạo nên là 2Cn, số véc tơ sở hữu điểm đầu và điểm cuối lấy kể từ n đỉnh là 2An.
2. Cho nhiều giác lồi n cạnh, số lối chéo cánh của nhiều giác là 2 C n n.
3. Cho nhiều giác lồi n cạnh, xét những tam giác sở hữu 3 đỉnh là 3 đỉnh của nhiều giác, Lúc đó: Số tam giác sở hữu chính 1 cạnh công cộng với tương đối nhiều giác là n n 4; Số tam giác sở hữu chính 2 cạnh công cộng với tương đối nhiều giác là n; Số tam giác không tồn tại cạnh công cộng với tương đối nhiều giác là 3 4 C n n n n.
4. Cho nhiều giác đều phải sở hữu 2n cạnh, số những tam giác vuông sở hữu 3 đỉnh là những đỉnh của nhiều giác n n 2 2.
5. Cho nhiều giác đều phải sở hữu n cạnh, số tam giác nhọn được tạo nên trở nên kể từ 3 vô n đỉnh của nhiều giác là 3 Cn (số tam giác tù + số tam giác vuông).
6. Cho nhiều giác đều phải sở hữu n cạnh, số tam giác tù sở hữu 3 đỉnh là những đỉnh của nhiều giác được xem vì chưng công thức: Nếu n chẵn 2 2 2 n n C; Nếu n lẻ 2 1 2 n n C.
7. Cho nhiều giác lồi n cạnh, xét những tứ giác sở hữu 4 đỉnh là những đỉnh của nhiều giác, Lúc đó: Số tứ giác sở hữu chính 1 cạnh công cộng với tương đối nhiều giác là 2 4 5 n n C n A; Số tứ giác sở hữu chính 2 cạnh công cộng với tương đối nhiều giác là 5 5 2 n n n n B; Số tứ giác sở hữu chính 3 cạnh công cộng với tương đối nhiều giác là n C; Số tứ giác không tồn tại cạnh công cộng với tương đối nhiều giác là 4 C A B C n.
8. Cho nhiều giác đều phải sở hữu 2n đỉnh. Số tứ giác sở hữu 4 đỉnh là 4 đỉnh của nhiều giác và tạo nên trở nên HÌNH CHỮ NHẬT là 2 Cn.
9. Cho nhiều giác đều phải sở hữu 4n đỉnh. Số tứ giác sở hữu 4 đỉnh là 4 đỉnh của nhiều giác và tạo nên trở nên HÌNH VUÔNG là n.

Bạn đang xem: bài tập quy tắc đếm

Xem thêm: đừng có tỏ tình với tôi mà

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả rất có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]