bài tập quá khứ tiếp diễn

Làm những bài xích tập luyện thì quá khứ tiếp nối thông thường xuyên tiếp tục giúp cho bạn lưu giữ kỹ năng lâu rộng lớn và không xẩy ra lầm lẫn Khi dùng. Cùng VUS khối hệ thống kỹ năng bằng phương pháp tiến hành những bài xích tập luyện kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên qua loa nội dung bài viết sau.

Tổng quan tiền về thì quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp nối (Past Continuous Tense) vô giờ đồng hồ Anh được dùng nhằm thao diễn miêu tả sự khiếu nại hoặc hành vi tiếp tục xẩy ra và với tính tiếp nối vô quá khứ.

Bạn đang xem: bài tập quá khứ tiếp diễn

bài tập luyện thì quá khứ tiếp diễn

Cách dùng

Thoạt coi, thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp nối với khái niệm gần như là tương đương. Song, nhằm rời lầm lẫn bạn phải lưu giữ những cách sử dụng sau:

 • Diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra vô quá khứ bên trên 1 thời điểm rõ ràng. (VD: At 8pm last night, I was watching TV)
 • Diễn miêu tả nhì hành vi ra mắt tuy vậy song vô quá khứ. (VD: While I was talking, she was listening)
 • Tạo toàn cảnh cho việc khiếu nại không giống vô quá khứ. (VD: It was raining heavily, ví I didn’t go anywhere all day)
 • Diễn miêu tả sự ko chắc hẳn rằng về thời khắc xẩy ra của hành vi vô quá khứ. (VD: He was probably sleeping when we called him)

Lưu ý rằng với một trong những tình huống với ngữ nghĩa không bao giờ thay đổi thì sử dụng thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp nối đều được. Và thì quá khứ tiếp nối sẽ hỗ trợ nhấn mạnh vấn đề rộng lớn vào lúc thời hạn nhưng mà hành vi tiếp tục xẩy ra.

Cùng căn nhà đề:

 • Thì quá khứ tiếp nối (Past Continuous Tense): Lý thuyết, bài xích tập
 • Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn: Giống và không giống nhau những gì?

Công thức

Khẳng địnhS + was/were + V_ing
Phủ địnhS + was/were + not + V_ing
Nghi vấnWas/Were + (not) + S + V_ing?
WH-questionWH-question + was/were + (not) + S + V_ing?

Bài tập luyện thì quá khứ tiếp diễn

Bạn tiếp tục lưu giữ những kỹ năng bên trên chưa nhỉ? Cùng VUS thách thức vì chưng những bài xích tập luyện sau demo nhé. Tại cuối từng bài xích tập luyện đều sở hữu đáp án, chúng ta hãy nhớ là soát lại và sửa lỗi đấy.

bài tập luyện thì quá khứ tiếp diễn

Bài tập luyện 1 – Choose the correct words vĩ đại complete the text

For my eighteenth birthday, my mum and dad (1) were buying / bought u a really interesting present – a quad-biking adventure weekend. (2) While / When the big day arrived, I was really excited. It took about two hours vĩ đại drive vĩ đại the adventure centre, and when we arrived, lots of people (3) were driving / drove around the centre on quad bikes. They (4) had / were having a brilliant time! A man helped u with my helmet, and then I did some training before our group went out. It was great fun, but we went through a lot of streams – and my clothes (5) got / was getting very dirty.

Đáp án

12345
boughtWhenwere drivingwere havinggot

Bài tập luyện 2 – Complete the sentences below

 1. While I … (walk) along the beach, I … (find) some money.
 2. Rick … (see) the helicopter as he … (swim) back vĩ đại the shore.
 3. We … (talk) vĩ đại the doctor when we … (hear) gunshots.
 4. As the police … (help) the man, they … (see) blood on the floor.
 5. As Mike … (get dressed), he … (remember) something important.
 6. While I … (search) for my keys, I … (find) the note.
 7. Helen and Rob … (watch) TV when they … (hear) a loud scream.
 8. While we … (go) into town, Max … (begin) vĩ đại feel ill.
 9. The volcano … (erupt) as people … (climb) it.
 10. Dan … (ask) the teacher for help while he … (do) the math exercises.

Đáp án

 1. While I was walking along the beach, I found some money.
 2. Rick saw the helicopter as he was swimming back vĩ đại the shore.
 3. We were talking vĩ đại the doctor when we heard gunshots.
 4. As the police were helping the man, they saw blood on the floor.
 5. As Mike was getting dressed he remembered something important.
 6. While I was searching for my keys, I found the note.
 7. Helen and Rob were watching TV when they heard a loud scream.
 8. While we were going into town, Max began vĩ đại feel ill.
 9. The volcano erupted as people were climbing it.
 10. Dan asked the teacher for help while he was doing the math exercises.

Bài tập luyện 3 – Complete the text with the correct forms

makeplayenjoyfeelbuycatchswim

One day, last summer something really surprising happened vĩ đại us at the beach.

The weather was great, ví lots of people (1) … in the sea. I (2) … ice creams from a cửa hàng with my parents, and my brothers (3) … football on the beach.

Everyone (4) … the lovely weather until someone suddenly shouted, ‘SHARK!’ There was a shark in the water, but luckily it didn’t try vĩ đại eat anyone. Perhaps it (5) … hungry!

Đáp án

One day, last summer something really surprising happened vĩ đại us at the beach.

The weather was great, ví lots of people were swimming in the sea. I was buying ice creams from a cửa hàng with my parents, and my brothers were playing football on the beach.

Everyone was enjoying the lovely weather until someone suddenly shouted, ‘SHARK!’ There was a shark in the water, but luckily it didn’t try vĩ đại eat anyone. Perhaps it wasn’t feeling hungry!

bài tập luyện thì quá khứ tiếp diễn

Bài tập luyện 4 – Complete the second sentence ví that it has a similar meaning vĩ đại the first

 1. I hurt my finger while I was playing the guitar.

=> I was playing ____________________________________ .

 1. I was walking home page when it started vĩ đại rain.

=> While I ___________________________________________ .

 1. She broke her leg while she was learning vĩ đại ski.

=> She was learning _________________________________ .

Xem thêm: cách tính điểm xếp loại bằng tốt nghiệp đại học

 1. He was making lunch when he suddenly felt ill.

=> As he _____________________________________________ .

 1. She was telling u about her các buổi tiệc nhỏ when she started vĩ đại laugh loudly.

=> She started _______________________________________ .

 1. I lost my wallet while I was shopping.

=> While I ____________________________________________ .

 1. As the band was playing their first tuy vậy, all the lights went out.

=> The band was playing ____________________________ .

Đáp án

 1. I was playing the guitar when I hurt my finger.
 2. While I was walking home page, it started vĩ đại snow.
 3. She was learning vĩ đại ski when she broke her leg.
 4. As he was making lunch, he suddenly felt ill.
 5. She started vĩ đại laugh when she was telling u about her các buổi tiệc nhỏ.
 6. While I was shopping, I lost my wallet.
 7. The band were playing their first tuy vậy when all the lights went out.

Xây dựng nền tảng vững chãi, đột phá kĩ năng nằm trong kho tàng: Bế Tắc quyết học tập giờ đồng hồ Anh

Bài tập luyện 5 – Make sentences from the prompts using past simple and past continuous

 1. I / drop / my mobile phone / when / I / walk / vĩ đại school.
 2. What / Jamie / vì thế / when / you / see / him?
 3. It / not rain / when / we / leave / the house / this morning.
 4. Emily / not ride / her xe đạp / when / the accident / happen.
 5. they / sleep / when / you / phone / them?
 6. Who / you / talk / vĩ đại / when / I arrive?

Đáp án

 1. I dropped my mobile phone when I was walking vĩ đại school.
 2. What was Jamie doing when you saw him?
 3. It wasn’t raining when we left the house this morning.
 4. Emily wasn’t riding her xe đạp when the accident happened.
 5. Were they sleeping when you phoned them?
 6. Who were you talking vĩ đại when I arrived?

Bài tập luyện 6 – Choose the correct answers

 1. When I looked / was looking out of the window, it snowed / was snowing.
 2. We worked / were working in the garden when we found / were finding some old money.
 3. While I made / was making the cake, I dropped / was dropping the bowl.
 4. I cleaned / was cleaning the kitchen when she arrived / was arrived.
 5. When I started / was starting school, we lived / were living in the old house.
 6. I saw / was seeing you while I waited / was waiting for the bus.

Đáp án

 1. When I looked out of the window, it was snowing.
 2. We were working in the garden when we found some old money.
 3. While I was making the cake, I dropped the bowl.
 4. I was cleaning the kitchen when she arrived.
 5. When I started school, we were living in the old house.
 6. I saw you while I was waiting for the bus.

VUS – Bệ phóng mang đến những niềm mơ ước Anh ngữ vượt lên trội

bài tập luyện thì quá khứ tiếp diễn

Làm bài xích tập luyện thì quá khứ tiếp nối thông thường xuyên tiếp tục giúp cho bạn vận dụng và hiểu thâm thúy rộng lớn về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Sự nhiều chủng loại về chủ thể và Mức độ cạnh tranh cũng giúp cho bạn nâng cấp kĩ năng gọi hiểu và thâu tóm vấn đề nhanh gọn lẹ rộng lớn.

Song, mong muốn trở nên tân tiến kỹ năng giờ đồng hồ Anh một cơ hội vững chắc, bạn phải nhiều hơn thế nữa là chỉ thực hiện bài xích tập luyện. Sự tương hỗ, trả lời và đào tạo và huấn luyện nâng cao kể từ những khóa đào tạo chuẩn chỉnh quốc tế kể từ VUS đó là lựa lựa chọn số 1 của đa số bàn sinh hoạt.

 • Khóa học tập Anh ngữ mang đến thiếu hụt niên – Young Leaders (11 – 15 tuổi): Các chúng ta trẻ em học tập chất lượng tốt giờ đồng hồ Anh trung học cơ sở, kiến thiết nền tảng vững chãi và mạnh mẽ và tự tin trở nên tân tiến lý thuyết cá thể.
 • Lấy lại nền tảng Anh ngữ – English Hub: Không còn mạnh mẽ và tự tin vì như thế rơi rụng gốc giờ đồng hồ Anh, bàn sinh hoạt mạnh mẽ và tự tin dùng Anh ngữ như người phiên bản xứ, bên cạnh đó chuẩn bị cỗ kĩ năng học hành, thao tác làm việc và cuộc sống đời thường toàn thế giới giúp cho bạn tạo nên mức độ nhảy trong những ý định cá thể.
 • IELTS ExpressIELTS Expert: Dành riêng biệt mang đến việc tu dưỡng toàn vẹn kĩ năng học tập thuật, học tập viên mạnh mẽ và tự tin và thành công xuất sắc đoạt được những chứng từ Anh ngữ quốc tế với điểm số ước mong.
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh phần mềm – iTalk: Nâng cao chuyên môn Nghe – Nói giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao, tăng hành động tự nhiên ngữ điệu và giúp cho bạn tiếp xúc giờ đồng hồ Anh trôi chảy, chúng ta sẵn sàng chớp lấy những thời cơ chuẩn bị cho tới.

Cùng những thương hiệu tuổi hạc số 1 trong nghề dạy dỗ toàn thế giới như Cambridge University Press & Assessment, Oxford Education, National Geographic Learning, British Council,… VUS mang về những cỗ giáo trình độc quyền được design chi tiết giúp cho bạn nâng trình Anh ngữ hiệu suất cao.

Kết hợp ý với mọi quy trình học hành quốc tế được cá thể hóa, học tập viên tiếp cận giờ đồng hồ Anh một cơ hội đương nhiên và thú vị nhất. Đồng thời, thời hạn và sinh hoạt trong những buổi học tập được bố trí một cơ hội phải chăng chung học tập viên hiểu và lưu giữ bài xích ngay lập tức bên trên lớp.

Với hệ sinh thái xanh học hành tiến bộ tích hợp ý technology 4.0, học tập viên bên trên trung tâm rất có thể đơn giản tiếp cận bài học kinh nghiệm, ôn tập luyện và rèn luyện vạc âm chuẩn chỉnh vì chưng trí tuệ tự tạo (AI) bất kể ở đâu và ngẫu nhiên lúc nào. Vấn đề này giúp cho bạn tối ưu hóa thời hạn và học hành một cơ hội hiệu suất cao rộng lớn.

VUS – Bệ phóng mang đến những niềm mơ ước Anh ngữ vượt lên trội

Trong hành trình dài sát 30 năm sát cánh và tiếp mức độ mang đến mới trẻ em, VUS đã hỗ trợ rộng lớn 180.918 em đạt được không ít kết quả nổi trội nằm trong kỹ năng giờ đồng hồ Anh khá. Vấn đề này cũng chung trung tâm sẽ có được Kỷ lục VN về con số học tập viên đạt chứng từ Anh ngữ quốc tế tối đa bên trên toàn nước.

Xem thêm: cách tắt quảng cáo trên điện thoại

Với những tiêu chuẩn số 1 của tôi, Anh văn Hội Việt Mỹ tiếp tục thuyết phục và dành riêng được sự tin cậy lựa chọn và gửi gắm của rộng lớn 2.700.000 mái ấm gia đình Việt trải qua nhiều năm liền:

 • 100% nghề giáo chiếm hữu vì chưng dạy dỗ ngữ điệu Anh toàn thế giới như TESOL, CELTA, TEFL,…
 • 100% trung tâm dạy dỗ học tập (70+ hạ tầng từng toàn quốc) đạt chuẩn chỉnh dạy dỗ quốc tế.
 • 100% lớp học tập đều sở hữu nghề giáo là kẻ phiên bản xứ.
 • 6 năm ngay lập tức được NEAS thừa nhận đạt chuẩn chỉnh quốc tế và giảng dạy dỗ, môi trường xung quanh học hành và unique dịch vụ
 • Đối tác hạng nấc Vàng với Cambridge University Press & Assessment (hạng nấc cao nhất).
 • Đối tác hạng nấc Platinum với British Council (hạng nấc cao nhất).
bài tập luyện thì quá khứ tiếp diễn

Hi vọng những bài xích tập luyện thì quá khứ tiếp nối phía trên tiếp tục giúp cho bạn đơn giản rộng lớn trong những việc kiến thiết kỹ năng và ôn tập luyện. Nếu chúng ta đang được bắt gặp trở ngại vô quy trình học hành, hãy nhằm lại vấn đề contact bên dưới nhằm được trao tư vấn trọn vẹn không tính tiền kể từ VUS. Hãy lưu giữ rằng giờ đồng hồ Anh ko nên là vấn đề trở ngại. Cùng VUS tiến thủ bước, chúng ta đạt cho tới những điều ấn tượng hơn hết.

Có thể chúng ta quan tiền tâm:

 • Thì sau này hoàn thiện (Future Perfect Tense) và bài xích tập
 • Thì sau này đơn (Simple Future): Lý thuyết và bài xích tập luyện với đáp án
 • Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp diễn: Công thức, tín hiệu nhận biết