anh yêu vội thế lyrics

Còn đấy những khát khao, kính yêu đang được dưng trào

Ngày thời điểm hôm nay em đành quên

Bạn đang xem: anh yêu vội thế lyrics

Phải nỗ lực bước qua chuyện, không thể thưa loại tha

Người đi làm việc tim em buồn

Vì những tổn hại ai gieo lâu ni vỡ nhừ rồi

Chỉ biết khóc cười cợt vậy thôi

Nếu anh là em

Em mong muốn kết đôn đốc tuy nhiên anh cần nhức ngàn chuyến hơn…

Anh cút nhập thâm thúy tim em

Giết bị tiêu diệt kính yêu ở đây

Sẽ còn mãi điểm này

Hình dung một người thay cho đổi

Anh yêu thương bộp chộp thế, cứ mến buông lời nói trêu đùa

Chẳng biết đâu thiệt tâm là và ngọt ngào hoặc lừa dối

Đến lúc này sau cơn mải em mới mẻ thấu ra

Trong tim anh lâu ni chỉ toàn dối trá gian

Đêm ni nhảy khóc, biết trót yêu thương người sai lầm

Đánh rơi rụng cút phiên bản thân thuộc vì thế nhiều điều anh từng nói

Hãy vờ vịt quên thương hiệu em, nhằm em loại thả mang đến phiên bản thân thuộc bộp chộp vàng

Cho trái khoáy tim em điểm này

Anh sở hữu biết tim em đau nhức ngàn lần

Vì yêu thương là thế, yêu thương là đau

Tại sao không giống như khúc đầu

Giờ biết không thể được nữa

Còn đấy những khát khao, kính yêu đang được dưng trào

Ngày thời điểm hôm nay em đành quên

Phải nỗ lực bước qua chuyện, không thể thưa loại tha

Xem thêm: 120 mẩu chuyện về bác ngắn

Người đi làm việc tim em buồn

Vì những tổn hại ai gieo lâu ni vỡ nhừ rồi

Chỉ biết khóc cười cợt vậy thôi

Nếu anh là em

Em mong muốn kết đôn đốc tuy nhiên anh cần nhức ngàn chuyến hơn…

Anh cút nhập thâm thúy tim em

Giết bị tiêu diệt kính yêu ở đây

Sẽ còn mãi điểm này

Hình dung một người thay cho đổi

Anh yêu thương bộp chộp thế, cứ mến buông lời nói trêu đùa

Chẳng biết đâu thiệt tâm là và ngọt ngào hoặc lừa dối

Đến lúc này sau cơn mải em mới mẻ thấu ra

Trong tim anh lâu ni chỉ toàn dối trá gian

Đêm ni nhảy khóc, biết trót yêu thương người sai lầm

Đánh rơi rụng cút phiên bản thân thuộc vì thế nhiều điều anh từng nói

Hãy vờ vịt quên thương hiệu em, nhằm em loại thả mang đến phiên bản thân thuộc bộp chộp vàng

Cho trái khoáy tim em điểm này

Anh yêu thương bộp chộp thế, cứ mến buông lời nói trêu đùa

Chẳng biết đâu thiệt tâm là và ngọt ngào hoặc lừa dối

Đến lúc này sau cơn mải em mới mẻ thấu ra

Trong tim anh lâu ni chỉ toàn dối trá gian

Đêm ni nhảy khóc, biết trót yêu thương người sai lầm

Đánh rơi rụng cút phiên bản thân thuộc vì thế nhiều điều anh từng nói

Hãy vờ vịt quên thương hiệu em, nhằm em loại thả mang đến phiên bản thân thuộc bộp chộp vàng

Xem thêm: lịch phát sóng bóng đá

Cho trái khoáy tim em điểm này

Hãy vờ vịt quên thương hiệu em, nhằm em loại thả mang đến phiên bản thân thuộc bộp chộp vàng

Trót vẫn tin yêu anh rất nhiều...