27/2018/qđ ttg

Quyết quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng mạo nhà nước phát hành Hệ thống ngành kinh tế tài chính Việt Nam

  • Ban hành Hệ thống ngành kinh tế tài chính Việt Nam
  • 27/2018/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Kinh tế - Xã hội
  • 06/07/2018
  • 20/08/2018
  • Thủ tướng mạo Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
  • Tải về Tải về Tải về

Bạn đang xem: 27/2018/qđ ttg

Văn phiên bản khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

90/NQ-CP

10/07/2018

10/07/2018

836/QĐ-TTg

09/07/2018

09/07/2018

99/2018/NĐ-CP

12/07/2018

27/08/2018

98/2018/NĐ-CP

05/07/2018

20/07/2018

28/2018/QĐ-TTg

12/07/2018

06/09/2018

20/CT-TTg

13/07/2018

13/07/2018

19/CT-TTg

13/07/2018

13/07/2018

17/2018/TT-BCT

10/07/2018

23/08/2018

16/2018/TT-BCT

04/07/2018

04/07/2018

97/2018/NĐ-CP

30/06/2018

01/07/2018

96/2018/NĐ-CP

30/06/2018

Xem thêm: m00 gồm những môn nào

01/07/2018

93/2018/NĐ-CP

30/06/2018

01/07/2018

92/2018/NĐ-CP

26/06/2018

01/07/2018

91/2018/NĐ-CP

26/06/2018

01/07/2018

90/2018/NĐ-CP

25/06/2018

10/08/2018

89/2018/NĐ-CP

25/06/2018

10/08/2018

86/2018/NĐ-CP

06/06/2018

01/08/2018

832/QĐ-TTg

09/07/2018

09/07/2018

794/QĐ-TTg

28/06/2018

28/06/2018

772/QĐ-TTg

26/06/2018

26/06/2018

Chủ trương, quyết sách mới

Sớm tiến hành dùng những dự án công trình, dự án công trình hạ tầng cung cấp bách, trọng tâm về gửi gắm thông

(ĐCSVN) - Sở Chính trị đòi hỏi triệu tập góp vốn đầu tư, sớm tiến hành dùng những dự án công trình, dự án công trình hạ tầng cung cấp bách, trọng tâm về giao thông vận tải đường đi bộ, đường tàu, đường thủy, lối thuỷ trong nước, lối sản phẩm ko liên kết những địa hạt, vùng và điểm, quốc tế.

Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng so với công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, kháng lãng phí

(ĐCSVN) - Các cung cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ quốc nước ta, những tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội cần thiết quán triệt, nâng lên trí tuệ, tổ chức triển khai triển khai nghiêm ngặt công ty trương của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước về công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, kháng lãng phí; coi đó là trọng trách trọng tâm, thông thường xuyên của tất cả khối hệ thống chủ yếu trị và xã hội; là văn hoá xử sự của từng cán cỗ, đảng viên, công chức, viên chức và từng người dân, nhất là kẻ hàng đầu, cán cỗ chỉ đạo, vận hành.

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Liên kết website