vở bài tập toán lớp 5 bài 129


Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 59, 60 VBT toán 5 bài xích 129 : Luyện tập luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 129

Đặt tính rồi tính :

a) 12 ngày 12 giờ + 9 ngày 14 giờ

b) 8 phút 21 giây – 8 phút 5 giây

c) 15 giờ 2 phút – 9h 15 phút

Phương pháp giải:

*) Phép cộng:

- Đặt tính trực tiếp sản phẩm và triển khai tính như so với quy tắc nằm trong hoặc  những số đương nhiên.

- Khi tính sau từng thành phẩm tao nên ghi đơn vị chức năng đo ứng.

- Nếu số đo thời hạn ở đơn vị chức năng bé bỏng rất có thể quy đổi thanh lịch đơn vị chức năng rộng lớn thì tao triển khai quy đổi thanh lịch đơn vị chức năng to hơn.

*) Phép trừ :

- Đặt tính trực tiếp sản phẩm và triển khai tính như so với quy tắc trừ các số đương nhiên.

- Khi tính sau từng thành phẩm tao nên ghi đơn vị chức năng đo ứng.

- Nếu số đo theo gót đơn vị chức năng nào là cơ ở số bị trừ bé nhiều hơn số đo ứng ở số trừ thì nên cần quy đổi 1 đơn vị chức năng sản phẩm to hơn ngay tắp lự kề thanh lịch đơn vị chức năng nhỏ rộng lớn rồi triển khai quy tắc trừ như thông thường.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Tính :

2 giờ 23 phút × 5  

6 phút 43 giây × 5

2,5 phút × 6         

10 giờ 42 phút : 2  

22,5 giờ : 6            

Phương pháp giải:

*) Phép nhân :

- Đặt tính trực tiếp sản phẩm và triển khai tính như so với quy tắc nhân những số đương nhiên.

- Khi tính sau từng thành phẩm tao nên ghi đơn vị chức năng đo ứng.

- Nếu số đo thời hạn ở đơn vị chức năng bé bỏng rất có thể quy đổi thanh lịch đơn vị chức năng rộng lớn thì tao triển khai quy đổi thanh lịch đơn vị chức năng to hơn.

*) Phép phân chia : 

- Ta đặt điều tính như so với quy tắc phân chia những số đương nhiên.

- Chia từng số đo ở số bị phân chia cho số phân chia (theo trật tự kể từ trái ngược thanh lịch phải).

- Khi tính sau từng thành phẩm tao nên ghi đơn vị chức năng đo ứng. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một khuôn bể hình dạng vỏ hộp chữ nhật với những độ dài rộng trong thâm tâm bể là : chiều lâu năm 4m, chiều rộng lớn 3,5m và độ cao 3m. Trong bể, người tao quét dọn xi-măng mặt mũi lòng và tứ mặt mũi xung xung quanh, từng mét vuông không còn 1,5 phút. Hỏi nên rơi rụng từng nào thời hạn nhằm quét dọn xi-măng kết thúc khuôn bể cơ ?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S xung xung quanh = chu vi đáy × độ cao,

- Tính diện tích S mặt mũi lòng = chiều dài × chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S cần thiết quét dọn xi-măng = diện tích S xung xung quanh + diện tích S mặt mũi lòng.

- Thời lừa lọc nhằm quét dọn xi-măng kết thúc khuôn bể = thời hạn nhằm quét dọn kết thúc 1 mét vuông × diện tích cần thiết quét dọn xi-măng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Cái bể hình dạng vỏ hộp chữ nhật

Chiều dài: 4m

Xem thêm: nếu mai kia mà người yêu em đi về nơi nào xa vời

Chiều rộng: 3,5m

Chiều cao: 3m

1 mét vuông: 1,5 phút

Mặt lòng và tứ mặt mũi kết thúc quanh: .... phút?

Bài giải

Diện tích xung xung quanh khuôn bể là :

(4 + 3,5) × 2 × 3 = 45 (m2)

Diện tích mặt mũi lòng khuôn bể là :

4 × 3,5 = 14 (m2)

Diện tích cần thiết quét dọn xi-măng của khuôn bể này là :

45 + 14 = 59 (m2)

Thời lừa lọc cần thiết nhằm quét dọn xi-măng kết thúc khuôn bể :

1,5 × 59  = 88,5 (phút)

                                Đáp số : 88,5 phút.

Bài 4

Khoanh nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đích :

Một xe hơi lên đường kể từ TP Hà Nội khi 11 giờ trưa và cho tới Vinh khi 5 giờ một phần hai tiếng chiều. Dọc lối xe hơi ngừng ở Tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa từng điểm 15 phút.

Hỏi ko kể thời hạn ngừng dọc lối, xe hơi lên đường không còn quãng lối kể từ TP Hà Nội cho tới Vinh rơi rụng từng nào thời hạn ?

A. 4 giờ 30 phút                                        B. 6 giờ 30 phút

C. 6 giờ 15 phút                                        D. 6 giờ

Phương pháp giải:

- Đổi : 5 giờ một phần hai tiếng chiều = 17 giờ một phần hai tiếng.

- Tìm thời hạn dù tô chạy kể từ TP Hà Nội cho tới Vinh bao gồm cả thời hạn ngừng dọc lối =  thời hạn khi xe hơi cho tới Vinh – thời hạn xe hơi xuất vạc lên đường kể từ TP Hà Nội.

- Tìm tổng thời hạn xe hơi tạm dừng = thời hạn xe hơi ngừng ở Tỉnh Ninh Bình + thời lừa lọc xe hơi ngừng ở Thanh Hóa.

- Tìm thời hạn xe hơi lên đường kể từ TP Hà Nội cho tới Vinh ko kể thời hạn ngừng = thời lừa lọc dù tô chạy kể từ TP Hà Nội cho tới Vinh bao gồm cả thời hạn dừng – tổng thời hạn xe hơi tạm dừng.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 5 giờ một phần hai tiếng chiều = 17 giờ một phần hai tiếng.

Thời lừa lọc xe hơi chạy kể từ TP Hà Nội cho tới Vinh bao gồm cả thời hạn ngừng là :

               17 giờ một phần hai tiếng – 11 giờ = 6 giờ 30 phút

Thời lừa lọc xe hơi ngừng ở Tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa là :

              15 phút + 15 phút = 30 phút

Thời lừa lọc xe hơi lên đường kể từ TP Hà Nội cho tới Vinh ko kể thời hạn ngừng dọc lối là : 

              6 giờ một phần hai tiếng – một phần hai tiếng = 6 giờ

Vậy lựa chọn đáp án D.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 130 : Vận tốc

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 VBT toán 5 bài xích 130 : Vận tốc với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 131 : Luyện tập luyện

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 62, 63 VBT toán 5 bài xích 131 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 132 : Quãng lối

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 63, 64 VBT toán 5 bài xích 132 : Quãng lối với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 133 : Luyện tập luyện

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 65, 66 VBT toán 5 bài xích 133 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 134 : Thời lừa lọc

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 VBT toán 5 bài xích 134 : Thời lừa lọc với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: chúc mừng sinh nhật khách hàng

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.