vở bài tập tiếng việt lớp 5

Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Việt 5 tuần 21

Giải vở bài xích tập dượt Tiếng Việt lớp 5 tuần 21: Chính mô tả là tiếng giải phần Chính mô tả Vở bài xích tập dượt Tiếng Việt 5 trang 14, 15 sở hữu đáp án cụ thể cho tới từng bài xích tập dượt chung những em học viên gia tăng những dạng bài xích tập dượt Chính mô tả. Mời những em học viên nằm trong tìm hiểu thêm cụ thể.

Bạn đang xem: vở bài tập tiếng việt lớp 5

A. Giải Vở bài xích tập dượt Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 trang 14

Câu 1 trang 14 Vở bài xích tập dượt Tiếng Việt lớp 5 Tập 2

Tìm và viết lách lại những từ:

a) Chứa giờ đồng hồ chính thức bởi vì r, d hoặc gi, sở hữu nghĩa như sau:

 • Giữ lại nhằm người sử dụng về sau: ...............
 • Biết rõ rệt, trở nên thạo:....................
 • Đồ đựng đan bàng tre nứa, lòng phẳng phiu, trở nên cao:..............

b) Chứa giờ đồng hồ sở hữu thanh chất vấn hoặc thanh trượt, sở hữu nghĩa như sau:

 • Dám đối mặt với trở ngại, nguy khốn hiểm:..........
 • Lớp mỏng manh quấn phía bên ngoài của cây, quả:.............
 • Đồng nghĩa với lưu giữ gìn:..................................

Trả lời:

a)

 • Giữ lại nhằm người sử dụng về sau: nhằm dành riêng, dành riêng dụm
 • Biết rõ rệt, trở nên thạo: rành rẽ, rành rọt, rành
 • Đồ đựng đan bàng tre nứa, lòng phẳng phiu, trở nên cao: cái giành

b)

 • Dám đối mặt với trở ngại, nguy khốn hiểm: quả cảm, can đảm
 • Lớp mỏng manh quấn phía bên ngoài của cây, quả: vỏ
 • Đồng nghĩa với lưu giữ gìn: bảo vệ

Câu 2 trang 15 Vở bài xích tập dượt Tiếng Việt lớp 5 Tập 2

a) Điền r, d hoặc gi vô khu vực trống không nhằm hoàn hảo bài xích thơ sau:

Dáng hình ngọn gió

Bầu trời rộng lớn thênh thang
Là tòa nhà của gió
Chân trời như cửa ngõ ngỏ
Thả mức độ gió máy cút về

Nghe cây xanh ….ầm ....ì
Ấy là lúc gió máy hát
Một biển khơi sóng lao xao
Là gió máy đang được ....ạo nhạc

Những mùa hè oi bức
Cứ tưởng gió máy cút đâu
Gió nép vô khoanh nón
Quạt ....ịu trưa ve sầu sầu

Gió còn lượn lên cao
Vượt sông lâu năm biển khơi rộng
Cõng nước thực hiện mưa ….ào
Cho xanh xao tươi tỉnh đồng ruộng

Gió thô dù muối hạt trống
Gió đẩy cánh buồm đi
Gió chẳng bao........... ờ mệt!
Nhưng thách thức ai biết được
Hình ....áng gió máy thế nào là.

b) Đặt vết chất vấn hoặc vết trượt bên trên chữ in đậm vô mẩu chuyện vui vẻ sau:

Sợ mèo ko biết

Một người bị bệnh dịch phung phí tương, trong cả ngày tưởng bản thân là loài chuột, sau cùng được đi ra viện tuy nhiên anh tao cứ đứng tần ngần mai ở cổng viện nhưng mà ko cút. Một bác bỏ sĩ thấy kỳ lạ bèn cho tới chất vấn. Bệnh nhân e nhị giai thích:

- Mé công sở hữu một con cái mèo.

Bác sĩ bảo:

- Nhưng anh tiếp tục biết bản thân ko nhạt là loài chuột cơ nhưng mà.

Xem thêm: dấu hai chấm có tác dụng gì

Anh tao trả lời:

- Tôi biết như thế chất vấn sở hữu thấm thía gì. Nhơ con cái mèo nó ko biết điều này thì sao ?

Trả lời

a) Điền r, d hoặc gi vô khu vực trống không nhằm hoàn hảo bài xích thơ sau:

Dáng hình ngọn gió

Bầu trời rộng lớn thênh thang
Là tòa nhà của gió
Chân tròi như cửa ngõ ngỏ
Thả mức độ gió máy cút về

Nghe cây xanh rầm rì
Ấy là lúc gió máy hát
Một biển khơi sóng lao xao
Là gió máy đang được dạo nhạc

Những mùa hè oi bức
Cứ tưởng gió máy cút đâu
Gió nép vô khoanh nón
Quạt dịu trưa ve sầu sầu

Gió còn lượn lên cao
Vượt sông lâu năm biển khơi rộng
Cõng nước thực hiện mưa rào
Cho xanh xao tươi tỉnh đồng ruộng

Gió thô dù muối hạt trống
Gió đẩy cánh buồm đi
Gió chẳng bao giờ mệt!
Nhưng thách thức ai biết được
Hình dáng gió máy thế nào là.

b) Đặt dấu chất vấn hoặc vết trượt bên trên chữ in đậm vô mẩu chuyện vui vẻ sau:

Sợ mèo ko biết

Một người bị bệnh dịch phung phí tưởng, trong cả ngày tưởng bản thân là loài chuột, sau cùng được đi ra viện tuy nhiên anh tao cứ đứng tần ngần mãi ở cổng viện nhưng mà ko cút. Một bác bỏ sĩ thấy kỳ lạ bèn cho tới chất vấn. Bệnh nhân e hãi giải thích:

- Mé cổng sở hữu một con cái mèo.

Bác sĩ bảo:

- Nhưng anh tiếp tục biết bản thân ko phải là loài chuột cơ nhưng mà.

Anh tao trả lời:

- Tôi biết như thế chất vấn sở hữu thấm thía gì. Nhỡ con cái mèo nó ko biết điều này thì sao?

Xem thêm: khi anh qua thung lũng

B. Phiếu bài xích tập dượt vào buổi tối cuối tuần lớp 5 sở hữu đáp án Tuần 21

Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 21

 • Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 5 - Tuần 21

Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 Tuần 21

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 21
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 21 online

Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 21 - Đề 1
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 21 - Đề 2
 • Phiếu bài xích tập dượt vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 21 - Đề 3

—-------------------------------------------------

>> Bài tiếp sau Giải vở bài xích tập dượt Tiếng Việt lớp 5 tuần 21: Mở rộng lớn vốn liếng kể từ Công dân

Ngoài đi ra, những em học viên hoặc quý bố mẹ còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm góp phần Tập thực hiện văn 5 , Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 và Giải VBT Tiếng Việt lớp 5 . Đồng thời, nhằm gia tăng kỹ năng, chào những em tìm hiểu thêm những phiếu bài xích tập dượt Đọc hiểu Tiếng Việt 5 , Bài tập dượt Luyện kể từ và câu 5 , Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 .