viết phương trình phản ứngBài viết lách Cách viết phương trình phản ứng phân tử nhân với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Cách viết phương trình phản ứng phân tử nhân.

Cách viết phương trình phản ứng phân tử nhân (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

Bạn đang xem: viết phương trình phản ứng

Quảng cáo

Sử dụng định luật bảo toàn điện tích và số khối để viết phương trình.

Định luật bảo toàn số nuclôn (số khối A) A1 + A2 = A3 + A4

Định luật bảo toàn năng lượng điện (nguyên tử số Z) Z1 + Z2 = Z3 + Z4

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Trong phản xạ tại đây : Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 đem đáp án hạt X là

A. Electron         B. Proton         C. Hêli         D. Nơtron

Lời giải:

Ta nên xác lập được năng lượng điện và số khối của những tia và phân tử sót lại nhập phản xạ : Cách viết phương trình phản ứng phân tử nhân hoặc, chi tiết

Áp dụng lăm le luật bảo toàn năng lượng điện và số khối tớ được : 2 phân tử X có

2Z = 0 + 92 – 42 – 57 – 7.(-1) = 0

2A = 1 + 235 – 95 – 139 – 7.0 = 2.

Vậy suy rời khỏi X đem Z = 0 và A = 1. Đó là phân tử nơtron .

Ví dụ 2: Sau từng nào chuyến phóng xạ α và từng nào chuyến phóng xạ β thì phân tử nhân Cách viết phương trình phản ứng phân tử nhân hoặc, chi tiết biến thay đổi trở nên phân tử nhân Cách viết phương trình phản ứng phân tử nhân hoặc, chi tiết ?

A. 4 chuyến phóng xạ α ; 6 chuyến phóng xạ β          B. 6 chuyến phóng xạ α ; 8 chuyến phóng xạ β

C. 8 chuyến phóng xạ ; 6 chuyến phóng xạ β          D. 6 chuyến phóng xạ α ; 4 chuyến phóng xạ β

Lời giải:

- Theo đề tớ đem quy trình phản ứng:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 đem đáp án

- sít dụng lăm le luật bảo toàn năng lượng điện và số khối , tớ được :

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 đem đáp án

Vậy đem 6 phân tử α và 4 phân tử β → Chọn đáp án : D.

B. Bài tập dượt trắc nghiệm

Quảng cáo

Bài 1: Cho phản xạ phân tử nhân Cách viết phương trình phản ứng phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 đem điều giải chi tiết . Hạt nhân X đem kết cấu gồm:

A. 54 prôtôn và 86 nơtron.

B. 54 prôtôn và 140 nơtron.

C. 86 prôtôn và 140 nơtron.

D. 86 prôton và 54 nơtron.

Lời giải:

Hạt nhân X có: A = 235 + 1 – 94 – 2.1 = 140; Z = 92 – 38 = 54 nên đem 54 prôtôn và đem 140 – 54 = 86 nơtron. Chọn A.

Bài 2: Trong sản phẩm phân chảy phóng xạ Cách viết phương trình phản ứng phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 đem điều giải chi tiết đem từng nào phân tử α và β được phân phát ra?

A. 3α và 7β.    B. 4α và 7β.

C. 4α và 8β.    D. 7α và 4β

Lời giải:

Chọn B.

Bài 3: Kết trái ngược nào là sau đấy là khi nói đến khi nói đến lăm le luật bảo toàn số khối và lăm le luật bảo toàn năng lượng điện tích?

A. A1 + A2 = A3 + A4.

B. Z1 + Z2 = Z3 + Z4.

C. A1 + A2 + A3 + A4 = 0

D. A hoặc B hoặc C đích.

Lời giải:

Chọn C.

Tổng số khối (nuclon) nhập phản xạ luôn luôn dương, vì thế tổng gấp đôi số sương trước hoặc sau phản xạ.

Bài 4: Cho phản xạ phân tử nhân Cách viết phương trình phản ứng phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 đem điều giải chi tiết , phân tử nhân X là phân tử nào là sau đây?

A. α;    B. β-;    C. β+;    D. n

Quảng cáo

Lời giải:

Chọn A.

Xét phản xạ phân tử nhân: Cách viết phương trình phản ứng phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 đem điều giải chi tiết , vận dụng lăm le luật bảo toàn năng lượng điện và lăm le luật bảo toàn số khối tớ được: Z = 2, A = 4. Vậy phân tử nhân Cách viết phương trình phản ứng phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 đem điều giải chi tiết đó là phân tử nhân Cách viết phương trình phản ứng phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 đem điều giải chi tiết (hạt α).

Bài 5: Cho phản xạ phân tử nhân Cách viết phương trình phản ứng phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 đem điều giải chi tiết , phân tử nhân X là phân tử nhân nào là sau đây?

Xem thêm: useful đi với giới từ gì

Cách viết phương trình phản ứng phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 đem điều giải chi tiết

Lời giải:

Chọn D.

Bài 6: Cho phản xạ phân tử nhân Cách viết phương trình phản ứng phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 đem điều giải chi tiết , phân tử nhân X là phân tử nhân nào là sau đây?

Cách viết phương trình phản ứng phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 đem điều giải chi tiết

Lời giải:

Chọn A.

Bài 7: Cho phản xạ phân tử nhân Cách viết phương trình phản ứng phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 đem điều giải chi tiết , phân tử nhân X là phân tử nhân nào là sau đây?

Cách viết phương trình phản ứng phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 đem điều giải chi tiết

Quảng cáo

Lời giải:

Cách viết phương trình phản ứng phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 đem điều giải chi tiết

Chọn B.

C. Bài tập dượt trượt sung

Bài 1: Hạt proton đem động năng Kp = 2 MeV, phun nhập phân tử nhân L37i đứng yên ổn, sinh rời khỏi nhì phân tử nhân X đem nằm trong động năng, theo gót phản xạ phân tử nhân sau: Phường + L37i → X + X. Viết phương trình khá đầy đủ của phản xạ.

Bài 2: Hoàn trở nên những pt sau:

A. B510+Xα+B48e

B. O817+pn+X

C. N1123a+pX+N1020e

D. X+pn+A1827r

Bài 3:Bắn phân tử a nhập phân tử nhân N714đứng yên ổn thì chiếm được một phân tử prôton và một phân tử nhân X. Viết phương trình phản xạ, nêu kết cấu của phân tử nhân X.

Bài 4:Phản ứng phân chảy của urani đem dạng: U92238P82206b+xa+yb-. Tính x và hắn.

Bài 5:Phốt pho P1532b phóng xạ b- và đổi khác trở nên diêm sinh S. Viết phương trình của việc phóng xạ cơ và nêu kết cấu của phân tử nhân diêm sinh.

Bài 6:Hạt nhân triti T13và đơtri D12 nhập cuộc phản xạ sức nóng hoạnh sinh rời khỏi phân tử nhân X và một phân tử nơtron. Viết phương trình phản xạ, nếu như kết cấu và tên thường gọi của phân tử nhân X.

Bài 7:Hạt nhân N1124a phân chảy β và trở thành phân tử nhân X . Số khối A và vẹn toàn tử số Z có mức giá trị

A. A = 24 ; Z =10      

B. A = 23 ; Z = 12      

C. A = 24 ; Z =12    

D. A = 24 ; Z = 11

Bài 8:Sau từng nào chuyến phóng xạ α và từng nào chuyến phóng xạ β thì phân tử nhân T90232h đổi khác trở nên phân tử nhân P82208b?

A. 4 chuyến phóng xạ α ;  6 chuyến phóng xạ β        

B. 6 chuyến phóng xạ α ; 8 chuyến phóng xạ  β

C. 8 chuyến phóng xạ α ;  6 chuyến phóng xạ  β              

D. 6 chuyến phóng xạ α ; 4 chuyến phóng xạ β

Bài 9:Cho phản xạ phân tử nhân : T + X → α  + n. X là phân tử nhân?

A. Nơtron   

B. Proton                  

C. Triti                       

D. Đơtơri

Bài 10:Cho chùm nơtron phun đập phá đồng vị bền M2555nta chiếm được đồng vị phóng xạ M2556n. Đồng vị phóng xạ  M56n đem chu trì chào bán chảy T = 2,5h và phân phát xạ rời khỏi tia β. Sau quy trình phun đập phá M55nbằng nơtron kết giục người tớ thấy nhập hình mẫu bên trên tỉ số thân thích số vẹn toàn tử  M56n và con số vẹn toàn tử M55nbằng 10-10. Sau 10 giờ tiếp cơ thì tỉ số thân thích vẹn toàn tử của nhì loại phân tử bên trên là:

A. 1,25.10-11

B. 3,125.10-12       

C. 6,25.10-12

D. 2,5.10-11

Xem tăng những dạng bài bác tập dượt Vật Lí lớp 12 đem nhập đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Viết phương trình phản xạ phân tử nhân

 • Dạng 2: Tính tích điện của phản xạ phân tử nhân

 • Dạng 3: Tính động năng, động lượng nhập phản xạ phân tử nhân

 • Bài tập dượt về phản xạ phân tử nhân

 • Bài tập dượt về phản xạ phân tử nhân (phần 2)

  Xem thêm: diện tích xung quanh của hình trụ

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi hình mẫu mới nhất xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng ăn ý những video clip dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.kinhtedanang.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


phan-ung-hat-nhan.jsp