toán lớp 4 trang 151

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 151

Video chỉ dẫn giải

Hiệu của nhì số là 85. Tỉ số của nhì số là \(\dfrac{3}{8 }\). Tìm nhì số cơ.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi số nhỏ bé bao gồm 3 phần đều bằng nhau thì số rộng lớn bao gồm 8 phần như vậy.

2. Tìm hiệu số phần đều bằng nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy hiệu nhì số phân chia cho tới hiệu số phần đều bằng nhau.

4. Tìm số nhỏ bé và số rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu sơ đồ:

Theo sơ vật, hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(8 - 3 = 5\) (phần)

Số nhỏ bé là: 

\(85 : 5 × 3 = 51\)

Số rộng lớn là: 

\(51 + 85 = 136\)

              Đáp số: Số bé: \(51\);

                          Số lớn: \(136\). 

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Người tao sử dụng số đèn điện color nhiều hơn thế nữa số đèn điện Trắng là 250 đèn điện. Tìm số đèn điện từng loại, hiểu được tỉ số đèn điện color bằng \(\dfrac{5}{3 }\) số đèn điện Trắng.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm hiệu số phần vị nhau

3. Tìm độ quý hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy hiệu nhì số phân chia cho tới hiệu số phần đều bằng nhau.

4. Tìm số nhỏ bé (lấy độ quý hiếm 1 phần nhân với số phần của số bé) và số rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu sơ đồ:

Theo sơ vật, hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(5 - 3 = 2\) (phần)

Số đèn điện Trắng là:

\(250 : 2 × 3 = 375\) (bóng đèn)

Số đèn điện color là:

\(375 + 250 = 625\) (bóng đèn)

           Đáp số: \(375\) đèn điện trắng;

                        \(625\) đèn điện color.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: đợi mưa trên đảo sinh tồn

Lớp 4A sở hữu \(35\) học viên và lớp 4B sở hữu \(33\) học viên nằm trong nhập cuộc trồng cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn thế nữa lớp 4B là \(10\) cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây, hiểu được từng học viên đều trồng số kilomet như nhau.

Phương pháp giải:

- Tìm hiệu số học viên của nhì lớp.

- Tìm số kilomet từng học viên trồng được = hiệu số kilomet của nhì lớp : hiệu số  học viên.

- Số cây lớp 4A trồng = số cây từng học viên trồng được x số học viên của lớp 4A.

- Số cây lớp 4B trồng = số kilomet lớp 4A trồng \(- 10\) cây.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Lớp 4A nhiều hơn thế nữa lớp 4B số học viên là:

\(35 - 33 = 2\) (học sinh)

Số cây từng học viên trồng là:

\(10 : 2 = 5\) (cây)

Số cây lớp 4A trồng là:

\(5 × 35 = 175\) (cây)

Số cây lớp 4B trồng là:

\(175 - 10 = 165\) (cây)

                Đáp số: Lớp 4A: \(175\) cây;

                             Lớp 4B: \(165\) cây.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Nêu vấn đề rồi giải toán theo đuổi sơ vật sau:

Phương pháp giải:

- Quan sát sơ vật dò la tỉ số và hiệu của nhì số, tiếp sau đó nêu vấn đề phù hợp.

- Giải bài bác toán:

 1. Tìm hiệu số phần vị nhau

2. Tìm độ quý hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy hiệu nhì số phân chia cho tới hiệu số phần đều bằng nhau.

3. Tìm số nhỏ bé và số rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Có thể nêu vấn đề như sau:

Hai số hiệu vị \(72\). Tỉ số của nhì số cơ là \(\dfrac{5}{9 }\). Tìm nhì số cơ.

Giải

Theo sơ vật, hiệu số phần đều bằng nhau là:

 \(9 - 5 = 4\) (phần)

Số nhỏ bé là:

\(72 : 4 × 5 = 90\)

Số rộng lớn là:

\(90 + 72 = 162\)

Xem thêm: cuộc sống quanh em lớp 5

                  Đáp số: Số bé: \(90\);

                                 Số lớn: \(162\).

Loigiaihay.com