toán lớp 1 tập 2

Bình chọn:

4.1 bên trên 18 phiếu

Bạn đang xem: toán lớp 1 tập 2

  • Chủ đề 6: Các số cho tới 100 SGK Toán lớp 1 Kết nối tri thức
  • Chủ đề 7: Độ lâu năm và đo chừng lâu năm SGK Toán lớp 1 Kết nối tri thức
  • Chủ đề 8: Phép nằm trong, phép tắc trừ (không nhớ) vô phạm vi 100 SGK Toán lớp 1 Kết nối tri thức
  • Chủ đề 9: Thời gian tham. Giờ và lịch
  • Chủ đề 10: Ôn tập luyện cuối năm
Bài 21: Số đem nhì chữ số sành từng túi đem 10 trái khoáy quả cà chua. Tìm số phù hợp (theo mẫu). Xem lời nói giải

Bài 22: Do sánh số đem nhì chữ số

So sánh (theo mẫu):

Xem lời nói giải

Bài 23: Bảng những số từ là một cho tới 100Tìm số không đủ vô bảng những số từ là một cho tới 100. Xem lời nói giải

Bài 24: Luyện tập luyện chung

Số?

Xem lời nói giải

Bài 25: Dài rộng lớn, ngắn lại Vật nào là lâu năm hơn? Xem lời nói giải

Bài 26: Đơn vị đo chừng lâu năm

Bạn nào là đặt điều thước đo đúng?

Xem lời nói giải

Bài 27: Thực hành ước tính và đo chừng dàiSố? Xem lời nói giải

Bài 28: Luyện tập luyện chung

Đồ vật nào là lâu năm hơn?

Xem lời nói giải

Bài 29: Phép nằm trong đem nhì chữ số với số mang trong mình 1 chữ sốTính: Xem lời nói giải Bài 31: Phép trừ số đem nhì chữ số mang đến số mang trong mình 1 chữ sốTính: Xem lời nói giải

Bài 32: Phép trừ số đem nhì chữ số mang đến số đem nhì chữ số

Tính

Xem lời nói giải

Bài 33: Luyện tập luyện chungTính Xem lời nói giải

Bài 34: Xem giờ trúng bên trên đồng hồ

Các chúng ta làm cái gi khi bao nhiêu giờ?

Xem lời nói giải

Bài 35: Ngày vô tuầnBạn Rô-bốt trồng một cây đậu thần. Xem lời nói giải

Bài 36: Thực hành coi lịch và giờ

Tìm gốc cây phù hợp cho từng chú sóc, biết loại tía là ngày 22.

Xem lời nói giải

Bài 37: Luyện tập luyện chungĐồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ? Xem lời nói giải Bài 39: Ôn tập luyện những số và phép tắc tính vô phạm vi 100Số? Xem lời nói giải

Bài 40: Ôn tập luyện hình học tập và đo lường

Những hình nào là bên dưới đó là khối lập phương?

Xem lời nói giải