tìm ảnh đại diện trên facebook

Facebook Profile Picture
Facebook Profile Picture

Như chúng ta tiếp tục biết thì lúc này Facebook được cho phép người tiêu dùng thiết lập quyền riêng lẻ tức thì bên trên hình đại diện thay mặt. Nếu như lựa chọn cơ chế "Chỉ bản thân tôi" (Only me) thì các người tiêu dùng không giống ko thể nhấn vô hình họa đại diện thay mặt nhằm cởi vô trình coi hình họa của Facebook, điều này còn có nghĩa rằng chúng ta ko thể xem hình họa kích thước gốc của mình.


Cách 1: Xem thủ vô tư GRAPH API

Ta thấy Facebook mang trong mình 1 "endpoint" nhằm truy vấn vấn đề về hình họa đại diện thay mặt của những người dùng:

Bạn đang xem: tìm ảnh đại diện trên facebook

/{user-id}/picture

Thủ thuật ở đấy là tớ tận dụng thông số "width" với cùng một đơn vị chức năng rộng lớn (9999px), Facebook tiếp tục tự động hóa lấy đơn vị chức năng nhỏ rộng lớn sớm nhất vô tình huống độ quý hiếm nhập vô ko tồn bên trên. Ví dụ:

  • Người dùng: https://www.facebook.com/mark
  • Xem hình họa đại diện: http://graph.facebook.com/mark/picture?width=9999

Cách 2: Sử dụng khí cụ Facebook Profile Picture Viewer

Facebook Profile Picture Viewer
Facebook Profile Picture Viewer

Cách dùng rất rất đơn giản: nhập thương hiệu người tiêu dùng hoặc URL của những người nhưng mà mình muốn coi hình họa đại diện thay mặt. Sau bại nhấn View.

Xem thêm: hình ảnh các con vật

Xem thêm: soạn văn từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

Tải về bên trên đây:

Chú ý rằng, phía trên đơn thuần thủ thuật chứ không hề nên một lỗ hổng của Facebook. Theo như vấn đề kể từ Facebook thì hình họa đại diện thay mặt của doanh nghiệp vốn liếng dĩ được "Công khai".

Ai hoàn toàn có thể thấy hình họa đại diện thay mặt của bạn
Ai hoàn toàn có thể thấy hình họa đại diện thay mặt của bạn

Tức là URL của hình họa công khai minh bạch, quyền riêng lẻ chỉ nhằm người không giống ko thể nhấn vô hình họa nhằm tương tác được (thích, comment hoặc phân tách sẻ). Do bại, GRAPH API đơn thuần khí cụ chung tất cả chúng ta lôi ra URL công khai minh bạch của ảnh đại diện bại.