thông tư 29/2022/tt btc

Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Sở Tài chủ yếu quy ấn định mã số, chi phí chuẩn chỉnh trình độ chuyên môn, nhiệm vụ và xếp lương bổng so với những ngạch công chức thường xuyên ngành Kế toán, thuế, thương chính, dự trữ

Xem thêm: vẽ con vật đơn giản cho be

Bạn đang xem: thông tư 29/2022/tt btc

  • Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Sở Tài chủ yếu quy ấn định mã số, chi phí chuẩn chỉnh trình độ chuyên môn, nhiệm vụ và xếp lương bổng so với những ngạch công chức thường xuyên ngành Kế toán, thuế, thương chính, dự trữ
  • 29/2022/TT-BTC
  • Sở Tài chính
  • Sở trưởng Sở Tài chính: Hồ Đức Phớc
  • 03/06/2022
  • Thông tư
  • Tổ chức cỗ máy
  • Tải về (4408 lượt)

Văn bạn dạng khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp gắn kèm SL tải
1094/QĐ-UBND 14/06/2022 Quyết ấn định số 1094/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Nam Định V/v xây dựng Ban giám sát việc tuyển chọn dụng lại công chức năm 2022 Tải về 237
Đề cương tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU 02/06/2022 Đề cương tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng cỗ Tỉnh về "Chuyển thay đổi số tỉnh Tỉnh Nam Định cho tới năm 2025, kim chỉ nan cho tới năm 2030" tất nhiên Công văn số 338-CV/BTGTU ngày 02/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tải về 176
31/QĐ-VPUBND 14/06/2022 Quyết ấn định số 31/QĐ-VPUBND ngày 14/6/2022 của Văn chống Ủy Ban Nhân Dân tỉnh về sự Ban hành Nội quy thao tác làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chủ yếu công, Xúc tiến bộ góp vốn đầu tư và Hỗ trợ công ty tỉnh Nam Định Tải về 171
05/TB-HĐTDL 13/06/2022 Thông báo số 05/TB-HĐTDL ngày 13/6/2022 của Hội đồng tuyển chọn dụng lại công chức năm 2022 tỉnh Tỉnh Nam Định về hạng mục tư liệu ôn luyện đua Vòng 1 môn Kiến thức cộng đồng, môn Ngoại ngữ, môn Tin học tập Kỳ tuyển chọn dụng lại công chức năm 2022 Tải về 584
09/TB-HĐKT 13/06/2022 Thông báo số 09/TB-HĐKT ngày 13/6/2022 của Hội đồng đánh giá Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về Kỳ đánh giá và cấp cho Giấy ghi nhận thành phẩm đánh giá nhiệm vụ tàng trữ năm 2022 Tải về 191
79/KH-UBND 13/06/2022 Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 13/6/2022 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Nam Định về tổ chức triển khai tiến hành trào lưu đua đua “Nam Định cộng đồng mức độ xây đắp vùng quê mới mẻ nâng lên, loại mẫu” quy trình 2021-2025 Tải về 242
151/BC-UBND 13/06/2022 Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 13/6/2022 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Nam Định về Kết trái khoáy công tác làm việc 6 tháng thứ nhất năm; phương phía, trách nhiệm công tác làm việc 6 mon thời điểm cuối năm 2022 của ngành Nội vụ, tỉnh Nam Định Tải về 327
468-QĐ/TU 10/06/2022 Quyết ấn định số 468-QĐ/TU ngày 10/6/2022 của Tỉnh uỷ Tỉnh Nam Định về sự xây dựng Ban Chỉ đạo chống, kháng tham lam nhũng, xấu đi tỉnh Nam Định Tải về 342
69/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị Quyết số 69/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của HĐND tỉnh Tỉnh Nam Định Về việc phát hành Danh mục cty sự nghiệp công dùng ngân sách non nước nằm trong nghành nghề Lưu trữ tỉnh Nam Định Tải về 194
03/CT-TTg 11/05/2022 Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng mạo nhà nước về sự nâng lên quality huấn luyện lực lượng lao động trình độ chuyên môn cao Tải về 208
423/QĐ-BNV 09/06/2022 Quyết ấn định số 423/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Sở trưởng Sở Nội vụ phát hành Chương trình tu dưỡng so với chỉ dẫn, vận hành cấp cho chống và tương đương Tải về 398
420/QĐ-BNV 02/06/2022 Quyết ấn định số 420/QĐ-BNV ngày 02/6/2022của Sở Nội vụ về sự phát hành Chương trình tu dưỡng so với ngạch nhân viên và tương tự. Tải về 1064
67-QĐ/TW 02/06/2022 Quy ấn định 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Chấp hành TW về tính năng, trách nhiệm, quyền hạn, tổ chức triển khai cỗ máy, cơ chế thao tác làm việc, mối liên hệ công tác làm việc của Ban Chỉ đạo chống, kháng tham lam nhũng, xấu đi tỉnh, TP.HCM trực nằm trong TW Tải về 778
1027/SNV-TCBM 07/06/2022 Công văn số 1027/SNV-TCBM ngày 07/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Tỉnh Nam Định về sự trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh quy ấn định tính năng, trách nhiệm quyền hạn của những sở theo dõi Thông tư mới mẻ của Sở vận hành ngành, lĩnh vực Tải về 221
41/KH-BCĐ 31/05/2022 Kế hoạch số 41/KH-BCĐ ngày 31/5/2022 của Ban Chỉ đạo về quy đổi số tỉnh Tỉnh Nam Định về hoạt động và sinh hoạt của Ban Chỉ đạo quy đổi số tỉnh Tỉnh Nam Định năm 2022 Tải về 456
1046/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết ấn định số 1046/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh V/v phê duyệt địa điểm việc thực hiện và cơ cấu tổ chức viên chức theo dõi chức vụ công việc và nghề nghiệp của Trung tâm Huấn luyện và tranh tài thể dục thể thao thể thao,nằm trong Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về 164
1044/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết ấn định số 1044/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Nam Định V/v phê duyệt địa điểm việc thực hiện và cơ cấu tổ chức viên chức theo dõi chức vụ công việc và nghề nghiệp của Thư viện tỉnh Tỉnh Nam Định,nằm trong Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về 180
1040/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết ấn định số 1040/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 Về việc phê duyệt thành phẩm đánh giá, sát hạch sách nhằm tiêu thụ viên chức nhập làm thuê chức cấp cho tỉnh,năm 2022 Tải về 276
1045/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết ấn định số 1045/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Nam Định V/v phê duyệt địa điểm việc thực hiện và cơ cấu tổ chức viên chức theo dõi chức vụ công việc và nghề nghiệp của hướng dẫn tàng tỉnh Tỉnh Nam Định, nằm trong Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về 233
1043/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết ấn định số 1043/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Nam Định V/v phê duyệt địa điểm việc thực hiện và cơ cấu tổ chức viên chức theo dõi chức vụ công việc và nghề nghiệp của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống lịch sử tỉnh Tỉnh Nam Định, nằm trong Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về 270