thì tương lai tiếp diễn

Thì sau này tiếp diễn (Future continuous) là thì dùng làm thao diễn mô tả một hành vi, vấn đề ra mắt bên trên 1 thời điểm chắc chắn nhập sau này. Tuy nhiên, thì tương lai tiếp diễn sở hữu công thức như vậy nào? Dấu hiệu phân biệt là gì? Hãy nằm trong Langmaster thám thính hiểu ngay lập tức sau đây.

Xem thêm:

Bạn đang xem: thì tương lai tiếp diễn

  • TỔNG HỢP BẢNG CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT
  • TUYỂN TẬP BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

1. Khái niệm thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

Thì sau này tiếp tục (Future Continuous tense) là thì dùng làm thao diễn mô tả một hành vi, vấn đề ra mắt bên trên 1 thời điểm chắc chắn nhập sau này. 

Ví dụ: I will visit my friend in Singapore at 11am tomorrow (Tôi sẽ tới thăm hỏi các bạn tôi ở Singapore nhập khi 11h sáng sủa mai).

null

Khái niệm, công thức, cách sử dụng và tín hiệu thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

2. Công thức thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

2.1. Thể xác định của thì tương lai tiếp diễn

Cấu trúc: S + will + be + V-ing

Ví dụ:

- I will be staying in Ho Chi Minh đô thị at 7p.m tomorrow. (Tôi tiếp tục đang được ở TP.HCM Sài Gòn khi 7 giờ chiều mai).

- I will be meeting my grandparents at 8pm tomorrow (Tôi tiếp tục đang được thăm hỏi các cụ của tớ khi 8 giờ ngày mai).

2.2. Thể phủ tấp tểnh của thì tương lai tiếp diễn

Cấu trúc: S + will + not + be + V-ing

Ví dụ:

- My friends will not be arriving at this time tomorrow. (Bạn của tôi tiếp tục đang được ko cho tới nhập thời điểm hiện nay ngày mai).

- I won't be cooking at trang chủ at 10 o'clock tomorrow because I have đồ sộ meet a client. (Tôi sẽ không còn đang được nấu nướng cơm trắng trong nhà khi 10 giờ ngày mai cũng chính vì tôi cần chuồn gặp gỡ người tiêu dùng.)

null

Công thức thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

2.3. Thể nghi vấn vấn của thì tương lai tiếp diễn

2.3.1. Câu căn vặn Yes/No question: 

Cấu trúc: Will + S + be + V-ing?

Trả lời: Yes, I will hoặc No, I won’t

Ví dụ:

- Will you be joining our team next Tuesday? (Bạn tiếp tục đang được nhập cuộc nhập group của chúng ta nhập loại phụ vương tuần cho tới chứ?)

- Will you be traveling next Friday? (Bạn tiếp tục đang di chuyển phượt nhập loại 6 mon cho tới cần không?)

2.3.2. Câu căn vặn Wh-question: 

Cấu trúc: Wh-question + will + S + be + V-ing?

Ví dụ: Where will you be staying when we leave here tomorrow? (Bạn tiếp tục đang được ở đâu khi Cửa Hàng chúng tôi tách ngoài trên đây vào trong ngày mai?)

Xem thêm:

=> THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH - CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ BÀI TẬP

=> THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ BÀI TẬP

3. Cách sử dụng thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

3.1. Diễn mô tả một hành vi, vấn đề đang được ra mắt bên trên 1 thời điểm ví dụ, hay 1 khoảng chừng thời hạn nhập sau này.

Ví dụ: I will be playing volleyball with Lan at 10 a.m tomorrow. (Tớ tiếp tục đang được nghịch ngợm bóng chuyền với Lan nhập 10 giờ sáng sủa mai).

3.2. Dùng nhằm thao diễn mô tả một hành vi, vấn đề đang được ra mắt nhập sau này thì sở hữu một hành vi, vấn đề không giống xen nhập.

Ví dụ: When I go đồ sộ school tomorrow, my friends will be having breakfast. (Khi tôi đến lớp vào trong ngày mai, các bạn của tôi tiếp tục đang được bữa sớm.)

Lưu ý: Đối với những hành vi, vấn đề chen ngang thì sẽ tiến hành phân tách ở thì thời điểm hiện tại đơn.

3.3. Diễn mô tả một hành vi, vấn đề tiếp tục xẩy ra, kéo dãn liên tiếp nhập sau này.

Ví dụ: I will be going on a business trip for 1 month. Therefore, I am very worried about my dogs. (Tôi tiếp tục chuồn công tác làm việc trong khoảng 1 mon. Vì thế, tôi vô cùng băn khoăn cho tới những chú chó của tớ.)

3.4. Diễn mô tả một hành vi, vấn đề tiếp tục ra mắt theo dõi thời hạn biểu, hoặc chương trình nhập sau này.

Ví dụ: The meeting will be starting as the plan at 9 a.m tomorrow. (Buổi họp tiếp tục đang được chính thức như plan nhập 9h sáng sủa mai).

3.5. Dùng nhằm thao diễn mô tả những hành vi xẩy ra tuy nhiên song cùng nhau, nhằm mục tiêu tế bào mô tả không gian, quang cảnh bên trên 1 thời điểm chắc chắn nhập sau này.

Ví dụ: When I go đồ sộ school, the teacher is giving a lecture. The teacher will be teaching math, and the students are going đồ sộ be studying hard. (Khi tôi cho tới ngôi trường, giáo viên đang được giảng bài xích. Cô giáo tiếp tục đang được giảng vấn đề, còn học viên thì đang được học tập bài xích cần mẫn.)

3.6. Kết phù hợp với still nhằm mục tiêu chỉ những hành vi xẩy ra ở thời điểm hiện tại và được cho rằng tiếp tục tiếp tục nhập sau này.

Ví dụ: Yesterday he stayed up late, for sure tomorrow he will be very tired (Hôm qua loa anh ấy thức khuya, chắc hẳn rằng ngày mai anh ấy tiếp tục vô cùng mệt rũ rời.)

null

 Cách sử dụng thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

4. Dấu hiệu thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

Thực tế, thật nhiều thông thường lầm lẫn đằm thắm thì sau này đơn và sau này tiếp tục. Vì thế, bên dưới đấy là những tín hiệu nhằm các bạn tham ô khảo:

- At this time/ at this moment + thời hạn nhập tương lai

Ví dụ: At this moment next week, I will be camping with my best friends in the đô thị park. (Vào thời điểm hiện nay tuần cho tới, tôi tiếp tục đang được cắm trại với những người dân bạn tri kỷ nhất ở khu dã ngoại công viên trở nên phố).

- At + giờ ví dụ + thời gian xác lập nhập sau này.

Ví dụ: At 8 a.m tomorrow, my family will be attending my graduation ceremony. (Vào khi 8 giờ sáng sủa mai, mái ấm gia đình tôi tiếp tục đang được tham gia lễ chất lượng nghiệp của tôi).

- When + mệnh đề phân tách ở thì thời điểm hiện tại đơn.

Ví dụ: When Lily comes tomorrow, Jame will be playing a video clip game in his room. (Khi Lily cho tới vào trong ngày mai, Jame tiếp tục đang được nghịch ngợm trò nghịch ngợm năng lượng điện tử nhập phòng).

- Trong câu sở hữu xuất hiện tại những kể từ như: in the future, next time, next week, next year, soon,…

Ví dụ: Next week, I will be going đồ sộ the movies on Sunday (Tuần cho tới, tôi tiếp tục chuồn coi phim nhập ngôi nhà nhật).

null

Dấu hiệu thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

5. Câu thụ động thì tương lai tiếp diễn (Passive voice)

Thì thụ động thông thường được sử dụng phổ giờ đồng hồ nhập giờ đồng hồ Anh, quan trọng trong số kỳ thi đua trung học phổ thông Quốc gia. Tuy nhiên, câu thụ động của thì tương lai tiếp diễn dùng như vậy nào? Cùng thám thính hiểu ngay lập tức bên dưới đây:

  • Cấu trúc câu ngôi nhà động: S + will be + V-ing + O
  • Câu trúc câu bị động: S + will being + V3

Ví dụ:

- At this time next week, I will be washing the xế hộp (Ở thời đặc điểm đó tuần cho tới, tôi tiếp tục đang di chuyển cọ xe).

=> At this time next week, the care will being washed 

- I will be doing the exercise at 2pm tomorrow (Tôi tiếp tục thực hiện bài xích tập dượt nhập 2 tiếng chiều mai)

=> The exercise will being done at 2pm tomorrow

null

Câu thụ động thì tương lai tiếp diễn (Passive voice)

Xem thêm:

=> THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - CÁCH DÙNG, CẤU TRÚC, BÀI TẬP (KÈM ĐÁP ÁN)

=> THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN, CÔNG THỨC VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG

6. Quy tắc tăng ing nhập động kể từ thì tương lai tiếp diễn

Đối với thì tiếp tục hoặc sau này tiếp tục thì động kể từ sẽ tiến hành tăng đuôi -ing vào thời gian cuối. Tuy nhiên, sở hữu những quy tắc tăng đuôi -ing nhập động kể từ thì tương lai tiếp diễn nào? Hãy nằm trong Langmaster thám thính hiểu ngay lập tức bên dưới đây:

null

Quy tắc tăng ing nhập động kể từ thì tương lai tiếp diễn

6.1. Quy tắc cộng đồng là tăng chỉ việc tăng đuôi “-ing” vào thời gian cuối của những động kể từ.

Ví dụ:

- Learn -> Learning

- Do -> Doing

- Cook -> Cooking

6.2. Với những động kể từ sở hữu đuôi “e” thì tiếp tục vứt e và tăng đuôi “ing”. Tuy nhiên, so với động kể từ sở hữu tận nằm trong là “ee” thì không thay đổi và tăng “ing” như thông thường.

Ví dụ:

- Have -> Having

- Change -> Changing

- See -> Seeing

6.3. Đối với những động kể từ có một âm tiết tận nằm trong là nguyên vẹn âm + phụ âm (trừ h, x, w, y) thì tiếp tục gấp hai phụ âm cuối và tăng đuôi ‘ing”. Còn những động kể từ sở hữu tận nằm trong là 2 nguyên vẹn âm + phụ âm thì vẫn không thay đổi và tăng đuôi “ing” như thông thường.

Ví dụ: 

- Stop -> Stopping

- Sit -> Sitting

- Work -> Working

Lưu ý: Đối với những động kể từ sở hữu tận nằm trong vị h, nó, x, w thì vẫn không thay đổi và tăng đuôi “ing”.

6.4. Với những động kể từ sở hữu 2 vần, trọng âm rớt vào âm tiết cuối, sở hữu tận nằm trong là nguyên vẹn âm + phụ âm thì tiếp tục gấp hai phụ âm cuối và tăng “ing”.

Ví dụ:

- Prefer /prɪˈfɜːr/ -> preferring

- Transfer /trænsˈfɜːr/ -> transferring

Lưu ý: Đối với động kể từ sở hữu tận nằm trong vị “L” thì giờ đồng hồ Anh - Anh và Anh - Mỹ sở hữu sự khác lạ. Anh - Mỹ thì sẽ không còn gấp hai “l” ở cuối, còn Anh - Anh thì tiếp tục gấp hai “l” ở sau cùng.

6.5. Đối với những động kể từ sở hữu tận nằm trong là ‘ie” thì tiếp tục thay đổi “ie” trở nên “y” rồi tăng đuôi “ing”.

Ví dụ:

- Tie -> tying

- Lie -> lying

Lưu ý: Đối với những động kể từ tận nằm trong vị “y” thì tao vẫn không thay đổi “y” và tăng đuôi “ing” như thông thường.

6.6. Trường phù hợp quan trọng, so với phụ vương động kể từ là: traffic, mimic và panic thì nên tăng “k” ở cuối trước lúc tăng đuôi “ing”.

Ví dụ: 

- Traffic -> trafficking

- Mimic -> mimicking

- Panic -> panicking

7. Những Note khi sử dụng thì tương lai tiếp diễn

Bên cạnh những cách sử dụng thì tương lai tiếp diễn phía trên, khi dùng bạn phải Note những điều bên dưới đây:

- Thì sau này tiếp tục ko được dùng trong số tình huống mệnh đề chính thức vị những kể từ chỉ thời hạn như: if, as soon as, by the time, unless, when, while, before, after,…

Ví dụ: While I am doing my homework, my mother is cooking. (Trong khi tôi tiếp tục đang khiến bài xích tập dượt, u tôi đang được nấu bếp.)

- Một số động kể từ ko được sử dụng ở thì tiếp tục và sau này tiếp tục. Bao gồm:

  • Brain work: know, think, understand, believe,....
  • Possession: Have, belong
  • State: Be, fit, suit, cost,...
  • Feelings: Hate, lượt thích, love, prefer, want, wish,...
  • Senses: Feeling, see, smell, touch, taste, hear,...

Ví dụ: She tastes the soup đồ sộ see if it's salty (Cô ấy đang được nếm test số soup coi sở hữu đậm không).

null

Những Note khi sử dụng thì tương lai tiếp diễn

8. So sánh thì sau này ngay gần, sau này đơn và sau này tiếp diễn

Thực tế, không ít người thông thường bị lầm lẫn đằm thắm thì sau này ngay gần, sau này đơn và sau này tiếp tục. Vì thế, bên dưới đấy là đối chiếu cụ thể về công thức, cơ hội dùng làm các bạn tìm hiểu thêm. 

Xem thêm: diện tích xung quanh của hình trụ

8.1. Công thức

Phân biệt về công thức của những thì:

Tương lai đơn

Tương lai gần

Tương lai tiếp diễn

Cấu trúc khẳng định

S + will/shall + V + O

Ví dụ: He will be a good teacher (Anh ấy tiếp tục là 1 trong những nghề giáo tốt).

S + tobe + going đồ sộ + V + O

Ví dụ: I am going đồ sộ bởi homework tomorrow (tôi tiếp tục thực hiện bài xích tập dượt về ngôi nhà vào trong ngày mai).

S + will be + Ving

Ví dụ: I will be going đồ sộ HaNoi at 12pm tomorrow (Tôi tiếp tục đang tới TP Hà Nội khi 12 trưa mai).

Cấu trúc phủ định

S + won’t + V + O

Ví dụ: He won’t be a good teacher

S + tobe not + going đồ sộ + V 

Ví dụ: I am not going đồ sộ bởi homework tomorrow

S + won’t be + Ving

Ví dụ: I won’t be going đồ sộ HaNoi at 12p.m tomorrow

Cấu trúc nghi vấn vấn

Will/Shall + S + V?

Ví dụ: Will he be a good teacher?

Tobe + S + going đồ sộ + V?

Ví dụ: Are you going đồ sộ bởi homework tomorrow?

Will + S + be Ving?

Ví dụ: Will you be going đồ sộ HaNoi at 12pm tomorrow?

8.2. Cách dùng

Dưới đấy là cụ thể về những sử dụng của tất cả 3 thì nhằm các bạn tham ô khảo:

Thì sau này đơn

Thì sau này gần

Thì sau này tiếp diễn

- Dùng nhằm thao diễn mô tả một ra quyết định ngay lập tức bên trên thời gian nói

Ví dụ: I'll Call you as soon as I get trang chủ (Tôi tiếp tục gọi cho chính mình ngay lúc về nhà).

- Dùng nhằm diễn tả một lời nói Dự kiến không tồn tại căn cứ

Ví dụ: Who bởi you think will bởi the best job in the future? (Bạn suy nghĩ ai tiếp tục thực hiện chất lượng việc làm chuẩn bị tới?)

- Dùng trong số câu ý kiến đề nghị, hứa hứa hẹn.

Ví dụ: I promise I will bởi a good job (Tôi hứa tôi tiếp tục thực hiện chất lượng việc làm được giao).

- Dùng nhằm thao diễn mô tả một plan hoặc dự tính nhập sau này.

Ví dụ: I am going đồ sộ see my family today (Tôi tấp tểnh gặp gỡ mái ấm gia đình của tớ trong thời gian ngày hôm nay).

- Diễn mô tả một lợi Dự kiến vị những dẫn chứng sở hữu thực ở thời điểm hiện tại.

Ví dụ: Look at the dark clouds, it's going đồ sộ rain. (Nhìn những đám mây đen sì tề, trời chuẩn bị mưa rồi.)

- Diễn mô tả một hành vi, vấn đề đang được ra mắt bên trên 1 thời điểm ví dụ, hay 1 khoảng chừng thời hạn nhập sau này.

Ví dụ: I will be playing volleyball with you at 8 a.m tomorrow. (Tớ tiếp tục đang được nghịch ngợm bóng chuyền với các bạn nhập 8 giờ sáng sủa mai).

- Diễn mô tả một hành vi, vấn đề đang được ra mắt nhập sau này thì sở hữu một hành vi, vấn đề không giống xen nhập.

Ví dụ: When my parents come tomorrow, I will be cooking dinner for them. (Khi phụ huynh bản thân cho tới vào trong ngày mai, bản thân tiếp tục đang được nấu nướng bữa tối cho tới họ)

- Diễn mô tả một hành vi, vấn đề tiếp tục xẩy ra, kéo dãn liên tiếp nhập sau này.

Ví dụ: I will be going on business for 1 month, so sánh my garden will be taken care by my father. (Tôi tiếp tục chuồn công tác làm việc nhập một mon, nên là khu vực vườn của phụ vương tôi sẽ tiến hành phụ vương tôi thường xuyên sóc).

8.3. Dấu hiệu nhận biết

Dưới đấy là cụ thể về tín hiệu phân biệt của những thì sau này đơn, sau này ngay gần và sau này tiếp tục nhằm các bạn tham ô khảo:

Thì sau này đơn

Thì sau này gần

Thì sau này tiếp diễn

Tomorrow, next + time, as soon as, until, someday,...

In + time, the next day, tomorrow, next + time,...

At this time, at + time, next + time, soon,...

null

So sánh thì sau này ngay gần, sau này đơn và sau này tiếp diễn

Xem thêm:

=> CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH

=> CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

9. Video chỉ dẫn cách sử dụng thì tương lai tiếp diễn

Bạn rất có thể truy vấn kênh Youtube của Langmaster nhằm học tập tăng về những thì cơ phiên bản không giống nhập giờ đồng hồ Anh nhé:

THÀNH THẠO 12 THÌ TIẾNG ANH TRONG 15 PHÚT - Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

BÍ KÍP THUỘC LÒNG CẤU TRÚC 12 THÌ TIẾNG ANH - Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

10. Bài tập dượt thì tương lai tiếp diễn sở hữu đáp án

Nhiều người thường rất dễ lầm lẫn đằm thắm thì sau này đơn và sau này tiếp tục. Vì thế, bên dưới đấy là những bài xích tập dượt áp dụng nhằm chúng ta cũng có thể đơn giản dễ dàng phân biệt.

10.1. Bài tập

Bài 1: Chia động kể từ nhập ngoặc

1. Maria ….. (make) dinner when her boyfriend arrives.

2. We ….. (sleep) in a tent next Sunday at midnight.

3. This time next month, Laura and má ….. (sit) at Da Nang beach.

4. At 9 a.m tomorrow, we ….. (take) the college exam.

5. Robert …..  (not/ come) đồ sộ the coffee date at 9 p.m next Saturday.

6. When you come in the evening, we ….. (play) chess together.

7. I think it ….. (rain) by the time we come back.

8. I  ….. (not/ work) all day. I have a plan đồ sộ travel đồ sộ relieve stress.

9. This time tomorrow, my family ….. (have) a meal together after 3 months of living away from trang chủ. 

10. ….. (drive/ she) đồ sộ Ho Chi Minh?

Bài 2: Tìm lỗi sai và sửa lại cho tới đúng

1. She will move đồ sộ a new xế hộp at this time next week.

2. The shirt will be delivering at 9 a.m tomorrow.

3. The competition will be canceled at this time next year because of the pandemic.

4. Linh will interview by his manager at 10 a.m next Monday.

5. At this time next year, we will celebrate our wedding anniversary.

Bài 3: Sử dụng những động kể từ sau nhằm hoàn thiện câu

1. We/ be/ play/ tennis/ time/ tomorrow/ our friends.

2. It/ seem/ her/ that/ she/ be/ study/ abroad/ time/ she/ graduate/ next year.

3. The children/ be/ live/ Hanoi/ for/ 2 weeks/ because/ visit/ their grandparent’s house.

4. She/ be/ do/ homework/ 9 p.m/ tomorrow evening/ so/ I/ not/ ask/ her/ go out.

5. They/ not/ be/ have/ dinner/ together/ when/ you/ come/ tomorrow

10.2. Đáp án

Bài 1:

1. Will be making

2. Will be sleeping

3. Will be sitting

4. Will be taking

5. Won’t be coming

6. Will be playing

7. Will be raining

8. Won’t be working

9. Will be having

10. Will she be driving

Bài 2:

1. will move -> will be moving

2. delivering -> being delivered

3. canceled -> being canceled

4. interview -> be being interviewed

5. celebrate -> be celebrating

Bài 3:

1. We will be playing tennis at that time tomorrow with our friends.

2. It seems đồ sộ her that she will be studying abroad by the time she graduates next year.

3. The children will be living in Hanoi for 2 weeks because of their visit đồ sộ their grandparent’s house.

Xem thêm: xóa lịch sử tìm kiếm google trên máy tính

4. She will be doing her homework at 9 p.m. tomorrow evening, so sánh I don’t ask her đồ sộ go out.

5. They won’t be having dinner together when you come tomorrow.

Thực tế, thì tương lai tiếp diễn khiến cho không ít người băn khoăn kinh hoàng vì thế dễ dẫn đến lầm lẫn. Hy vọng với những vấn đề phía trên tiếp tục giúp cho bạn hiểu tăng về phong thái sử dụng của thì này. Trong khi, hãy nhờ rằng truy vấn Langmaster nhằm update những vấn đề tiên tiến nhất về cấu hình, kể từ vựng giờ đồng hồ Anh thường ngày nhé. Nếu chúng ta còn lưỡng lự về trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh thời điểm hiện tại của tớ thì nên đăng kỹ test online miễn phí nằm trong Langmaster nhé!